Gymnázium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Gymnázium je jeden ze tří hlavních druhů středních škol existujících v České republice, poskytující všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Posláním gymnázií je v hlavní řadě příprava studentů ke studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách, na které odchází v průměru více než 90 % absolventů. V České republice je tento typ střední školy poměrně populární a každý rok na něj odchází přibližně 21 % absolventů základních škol v porovnání se 41 % odcházejících na střední odborné školy a 38 % odcházejících na střední odborná učiliště.[kdy?]

Původ slova gymnázium a jeho význam ve vybraných státech[editovat | editovat zdroj]

Gymnázium (též gymnasium) je označení pro školy středního vzdělání v některých částech Evropy. Tento název pochází z řeckého „γυμνασιον“ (gymnasion) a ve starém Řecku označoval prostory, ve kterých se vzdělávali mladí muži – zejména tělesně, ale i duševně.

Řecké gymnasion je odvozeno ze slova gymnos, česky nahý, jelikož při části výuky za starého Řecka žáci nepoužívali oděv.

Francouzština (gymnase) s angličtinou (gymnasium) převzaly z latiny (gymnasium) označení výlučně pro tělocvičnu (s výjimkou francouzsky mluvící části Švýcarska). V tomto smyslu přešlo slovo gymnasium i do pojmu gymnastika.

V německy mluvících zemích, kam se svou kulturní tradicí patří i Česko, ve Skandinávii, zemích Beneluxu a dokonce i ve francouzsky mluvící části Švýcarska jsou gymnázia střední školy připravující studenty na vyšší vzdělání na univerzitách a polytechnikách (vysokých školách). Označení v tomto smyslu je možné sledovat od doby reformace v 16. století.

V Itálii gymnázium označuje první dva roky klasického lycea, střední školy specializované na studium klasických jazyků latiny a řečtiny jako i literatury, případně i dalších moderních jazyků.

V Polsku tříleté gimnazjum víceméně odpovídá českému druhému stupni základní školy, kdežto tříleté liceum českému gymnáziu zakončenému maturitou, viz polské školství.

Historie[editovat | editovat zdroj]

České země[editovat | editovat zdroj]

Novověk[editovat | editovat zdroj]

V novověku byla v Česku založena tato gymnázia:

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Členění českých gymnázií[editovat | editovat zdroj]

Gymnázia můžeme členit podle počtu let studia na čtyřletá, šestiletá a osmiletá.

Čtyřleté gymnázium 
je nejkratší formou gymnázií. Jak už název napovídá, studium trvá čtyři roky a žáci na tuto školu nastupují po ukončení 9. ročníku základní školy. Na tento typ studia je ročně přijato okolo 12 % absolventů základních škol.
Šestileté gymnázium 
je formou studia v délce šesti let. Žáci na tuto školu mohou odejít již ze 7. třídy základní školy. Tento typ studia není příliš rozšířený a umožňuje studium pouze přibližně 2 % žáků.
Osmileté gymnázium 
je nejdelší formou s délkou trvání osmi let. Žáci základních škol mohou na tuto školu odejít po absolvování 5. ročníku, přičemž první čtyři ročníky studia se nazývají nižší gymnázium a představují dokončení povinné školní docházky, zbývající čtyři ročníky se pak nazývají vyšší gymnázium. Na tento typ střední školy odchází přibližně 10 % žáků základních škol.

Přijímací řízení[editovat | editovat zdroj]

Přijímací řízení na gymnázium mívá většinou formu přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, na některých gymnáziích pouze z českého jazyka a matematiky. Řada gymnázií používá ke zkouškám testy vypracované společností Scio. Jako další kritérium hodnocení uchazečů mohou být zohledněny výsledky předchozího vzdělávání, popřípadě je žákům s výbornými známkami ze základní školy přijímací zkouška částečně nebo zcela odpuštěna (detailní podmínky přijetí poskytuje většina škol na svých webových stránkách).

Šance na přijetí ke studiu jsou různé, ale obecně platí, že u víceletých gymnázií je poměr přijatých uchazečů nižší než u čtyřleté formy. Podíly přijatých z celkového počtu zájemců jsou přibližně následující: čtyřleté gymnázium 70–95 %, šestileté gymnázium 50–70 %, osmileté gymnázium 50–65 %.[zdroj?]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]