Gymnázium v Českém Těšíně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. org.
Budova Gymnázia v Českém Těšíně
Budova Gymnázia v Českém Těšíně
Informace
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelMoravskoslezský kraj
Datum založení1921
Zaměstnanci
ŘeditelRNDr. Tomáš Hudec
ZástupceMgr. Radek Duda
Poloha
AdresaFrýdecká 689/30, Český Těšín, 737 01, Česko (Budova Gymnázia v Českém Těšíně)
Zeměpisné souřadnice
Map
Identifikátory
IČO62331639 (VR)
REDIZO600016463
Oficiální webwww.gmct.cz
Kód památky33387/8-2741 (PkMISSezObrWD)
Obory vzdělání
79–41-K/81 Gymnázium (8leté) 79–41-K/41 Gymnázium (4leté)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Budova Gymnázia
Budova Gymnázia
Gymnázium po rekonstrukci tělocvičny

Gymnázium Josefa Božka je střední škola v Českém Těšíně s českým vyučovacím jazykem, která byla založena v roce 1921. Do roku 2015 byla tato škola známá pod názvem Gymnázium Český Těšín.

Příčiny vzniku[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Československo-polský spor o Těšínsko.

Po vzniku Československa dne 28. října 1918 bylo zapotřebí nových českých škol, zejména v pohraničních oblastech země, ale nová republika se musela potýkat s řadou problémů, zejména hospodářských a národnostních. Pro rozvoj českého školství se situace v této oblasti stala kritickou po rozdělení Těšínska dne 28. července 1920, kdy sice vzniklo nové město Český Těšín, ale veškerá vzdělávací a kulturní infrastruktura zůstala na polské straně.

Historie v letech 1921–1945[editovat | editovat zdroj]

Významným počinem v oblasti regionálního školství se stalo založení soukromého Českého reformního reálného gymnasia Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně 1. 9. 1921, jehož dočasným vedením byl pověřen dosavadní profesor na českém státním reálném gymnáziu v Orlové Karel Svoboda. Od 1. 3. 1922 se stal ředitelem školy Konstantin Petřík, stávající profesor státního reálného gymnázia v Hranicích na Moravě. Od 1. 9. 1923 přešla škola pod státní správu a její název se změnil na Státní československé gymnasium v Českém Těšíně.

Škola zpočátku působila v přízemí panského úřednického domu č. 8 v dnešních Masarykových sadech. S přibývajícím počtem studentů pak byly pronajaty prostory v sousedních objektech (postupně na 5 různých místech), a organizace výuky se tak značně komplikovala, mnohdy bylo nutno zavést vyučování na směny. Nutnost výstavby nové školní budovy se tak stávala záležitostí více než neodkladnou.

Dlouhou dobu vítězila snaha postavit školu v centru města nebo v jeho těsné blízkosti, ale nakonec bylo 30. 1. 1928 rozhodnuto o její výstavbě v bezprostřední blízkosti frýdecké silnice v nově vznikající čtvrti Rozvoj. Ministerstvo veřejných prací zadalo práci na stavebních návrzích mladému pražskému architektovi Jaroslavu Fragnerovi, díky němuž zde vznikla na svou dobu velmi moderní a stylově vyvážená funkcionalistická stavba s řadou frontálních oken v průčelí. 26. 6. 1932 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a od 1. 9. 1935 probíhala výuka již v nové školní budově.

Přesně o rok později došlo ke změně statutu školy a instituce byla přejmenována na Státní československé gymnasium v Českém Těšíně. 2. 8. 1938 k němu přibyly pobočky s polským vyučovacím jazykem. Ve školním roce 1938/1939 dosáhl počet studentů na škole historického maxima – 869.

Rovněž do historie této školy zasáhly události roku 1938. Na základě mnichovské dohody vstoupila 1. října 1938 na území československé části Těšínska polská okupační vojska a o 2 dny později došlo i k ukončení činnosti českého gymnázia ve městě, jež bylo přeloženo do Frýdku a jeho činnost zde pokračovala od 28. října 1938. V únoru 1939 vystřídal Konstantina Petříka ve funkci ředitele František Ondrák. V důsledku rozbití druhé republiky a vzniku protektorátu Čechy a Morava bylo 1. 9. 1939 české gymnázium ve Frýdku sloučeno s gymnáziem v Místku, a tím právně zaniklo.

V gymnazijní budově na Frýdecké ulici v nově sjednoceném Cieszynie vzniklo Państwowe gimnazjum im. A. Osuchowskiego, které navštěvovala i značná část bývalých českých studentů. Po vypuknutí 2. světové války polské gymnázium zaniklo a ve školní budově byly ubytovány nejprve německé rodiny z Volyňska, poté zde byla zřízena německá dívčí škola Maria Theresia Schule-Oberschule für Mädchen a na konci války vojenský lazaret.

Historie v letech 1945–1989[editovat | editovat zdroj]

Po osvobození byla 1. 9. 1945 činnost českotěšínského gymnázia opět obnovena pod názvem Státní reálné gymnasium v Českém Těšíně. Prozatímním správcem školy se stal profesor Antonín Kejzlar, v letech 1946 – 1967 zde jako ředitel školy působil RNDr. Bedřich Hustý.

Smutným přelomem nejen v dějinách této školy se stal komunistický převrat v únoru 1948, kdy se výchovně vzdělávací proces nesl zcela v intencích komunistické ideologie. Navíc komunistické xperimenty v organizační struktuře našeho školství byly spíše ke škodě než k užitku. Od 1. 9. 1948 byl uveden v platnost zákon o základní úpravě jednotného školství, podle něhož byl tento vzdělávací ústav zařazen mezi školy třetího stupně do skupiny škol výběrových, zvaných gymnázia.

20. 4. 1949 byly polské pobočky gymnázia zrušeny a vzniklo z nich samostatné reálné gymnázium s polským vyučovacím jazykem, které v roce 1953 přemístěno do prostor v Havlíčkově ulici. Ve stejném roce došlo v celé republice ke zrušení gymnázií, které byly nahrazeny jedenáctiletými středními školami. Komunistická moc v 50. letech zasáhla i do řad pedagogického sboru školy, kdy 30. 6. 1958 byli z náboženských důvodů propuštěni profesoři: Česlav Valošek, Miloslav Pastrňák a František Stachovec

K dalším změnám v historii školy došlo na počátku 60. let, kdy od 1. 9. 1961 byla dosavadní jedenáctiletka rozdělena na základní devítiletou školu (ZDŠ), která zde působila do roku 1976, a tříletou střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). Zároveň byl do výuky na SVVŠ zařazen nový předmět – základy výroby. Z toho důvodu ke stávajícímu objektu přibyly školní dílna a skleník.

V letech 1967 – 1974 působil ve funkci ředitele školy Jiří Karas. V souvislosti s politickým uvolněním a demokratizačním procesem po lednu 1968 došlo k otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia s přírodovědným zaměřením, v následujícím roce pak 3 třídy tohoto typu, z toho dvě se zaměřením humanitním. Postupně pak v 70. letech škola přešla na čtyřletý studijní cyklus. Na druhé straně v souvislosti s přemístěním SVVŠ z Jablunkova do Třince došlo ke zúžení spádové oblasti českotěšínského gymnázia.

V letech 1974 – 1990 působila na škole jako ředitelka PaedDr. Hana Bijoková. V 70. letech došlo k výrazné rekonstrukci školy a inženýrských sítí (generální oprava elektroinstalace, kotelny, rozvod ústředního topení, kanalizace, nové šatny v přízemí školy). Zároveň byly zřízeny odborné učebny pro chemii a fyziku, 2 jazykové učebny, učebna společenských věd, pracovna pro biologii a laboratoř pro fyziku a chemii. Bývalá kreslírna byla upravena na síň tradic školy (nynější aula).

K další změně v organizaci výuky došlo na konci 70. let, kdy v souvislosti s přechodem na novou školskou soustavu byli do 1. ročníku přijímáni žáci z 8. tříd základních škol a v souvislosti s programem přibližování středních škol pro potřeby odborné praxe byl do výuky zaveden nový předmět – Základy výroby a odborné přípravy (ZVOP). Zároveň došlo ke zrušení předmětů estetických – hudební a výtvarné výchovy i osvědčeného dělení studia na větev přírodovědnou a humanitní.

Škola nadále organizovala řadu zájmových kroužků, např. fotografický, zdravotnický, pěvecký, recitační, společenskovědní, sportovní, střelecký a kroužky jazykové. Pokračovala v tradičních akcích, jako byl kurz tance a společenské výchovy, školní ples, akademie a vystoupení žáků při různých kulturních a společenských příležitostech. To vše posilovalo postavení školy v samotném městě i kraji. Studenti také zaznamenali řadu úspěchů v celostátních soutěžích.

Velkou rekonstrukcí prošla škola v 80. letech – výměna oken, oprava střechy, renovace zelených ploch před školou, zřízení školní kuchyně s jídelnou. Zároveň došlo ke zřízení nových odborných učeben (učebna výpočetní techniky) a k modernizaci stávajících odborných učeben a kabinetů, např. biologie, fyziky a chemie. Na sklonku 80. let byla na hřišti školy postavena montovaná tělocvična BIOS, kterou v nejbližší době čeká rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1986 byl objekt školy prohlášen za kulturní památku.

Historie v letech 1989–2012[editovat | editovat zdroj]

Převratné změny v dalším vývoji školy nastaly po listopadu 1989. Došlo k přepracování celkového plánu práce, byla odstraněna všeobecně povinná ideově politická školení a zavedena nepovinná výuka náboženství. Na jaře 1990 došlo k rehabilitaci bývalých profesorů naší školy: Miloslava Pastrňáka, Česlava Valoška, Františka Stachovce, Bohuslava Petra a RNDr. Radima Prokopa, CSc. 1. 11. 1990 byla tehdejším Severomoravským krajským národním výborem přiznána škole právní subjektivita, od 1. 1. 1992 se stala rozpočtovou organizací, od roku 1994 je organizací příspěvkovou. Od školního roku 2001/2002 se stal zřizovatelem školy Moravskoslezský kraj. V tomto období se ve funkci ředitelů školy vystřídali: Mgr. Hynek Pospíšil, PaedDr. Zbyšek Ondřeka, PaedDr. Petr Šářec a Mgr. Zuzana Carbolová.

Od školního roku 1990/91 byly z vyučovacích osnov vypuštěny předměty branná výchova a základy výroby a odborné přípravy (ZVOP) a znovu zavedeny předměty estetické výchovy – výtvarná a hudební. Zároveň škola zahájila jako jedna z prvních v republice vedle stávajícího čtyřletého cyklu i gymnázium sedmileté (od školního roku 1996/97 osmileté). Došlo k opětovnému zavedení větve humanitní, přírodovědné a všeobecné. Ustoupilo se od pravidelných brigádnických akcí v zemědělství, přednost naopak dostaly soutěže a olympiády v nejrůznějších oborech. U příležitosti oslav 70. výročí založení školy byla v interiéru školy odhalena pamětní deska absolventům školy, kteří padli nebo byli umučeni v době 2. a 3. odboje.

Změnila se rovněž forma a struktura výuky cizích jazyků. Navíc v 90. letech na škole působili zahraniční lektoři anglického jazyka, pořádaly se výměnné zájezdy do Francie, o dva roky později se uskutečnily poznávací a vzdělávací zájezdy do Velké Británie, Rakouska a Německa. Na základě konkurzů byli někteří studenti vybráni pro delší studijní pobyty na školách obdobného typu v zahraničí, např. v USA nebo ve Francii.

V souvislosti s novými trendy výchovy a vzdělávání byla i na naší škole zahájena výuka předmětu Informatika a výpočetní technika. Postupně vznikaly a byly modernizovány počítačové učebny. Zpočátku pomohl patronátní podnik Třinecké železárny, který škole načas pronajal počítače, od roku 1995 byla oblast výpočetní techniky zajišťována z vlastních prostředků. Od roku 1998 získala škola první připojení k internetu. Došlo ke zřizování nových počítačových učeben a k postupnému převodu agendy školy pro využití výpočetní technikou. V letech 2005–2006 byla navíc přestavěna klasická učebna v učebnu multimediální pro výuku cizích jazyků. Charakter multimediálních pracovišť získaly i učebny fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Výpočetní technikou byly vybaveny kabinety a sborovna, vše pak bylo propojeno do školní sítě a řízeno centrálním serverem. Od dubna 2004 byl gymnáziu udělen Status informačního centra SIPVZ. Od roku 2009 se škola stala Informačním centrem Moravskoslezského kraje.

Rovněž v porevolučních letech probíhaly práce renovačního charakteru. Z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit zřízení hřiště s umělým povrchem v roce 1994, opravu střechy školní budovy v roce 2002, opravu topného systému školy v letech 2003–2004, generální opravu školní budovy v letech 2007–2008, kdy došlo k výměně oken a zateplení fasády, a výstavbu oplocení školního dvora v letech 2009–2010.

Od školního roku 2004/05 byla ukončena etapa dlouhodobého cíle školy zaměřená na vyrovnání osmiletého a čtyřletého cyklu gymnázia. Reagovala tím na změny ve státní správě a samosprávě, a zohlednila tak demografický vývoj ve spádové oblasti, dopravní obslužnost a další faktory. Počet tříd se načas ustálil na 16, z toho tvořilo 8 tříd víceletý cyklus a stejný počet cyklus čtyřletý. Organizovanější podobu získala také zájmová činnost na gymnáziu, kdy vznikl Sportovní klub Gymnázia a následně Středoškolský klub Gymnázia.

Ve školním roce 2002/03 byla vytvořena Studentská rada školy tvořená ze zástupců jednotlivých tříd. V počátku své činnosti zapojila studenty do různých akcí charitativního charakteru, zorganizovala např. akci na podporu dětí s mentálním postižením v Havířově a českotěšínském Edenu. V současné době své aktivity zaměřuje i v jiných oblastech, např. při organizaci květnové slavnosti Majáles středních škol v Českém Těšíně.

Škola nadále pro žáky organizovala odborné exkurze, plavecký výcvik, lyžařský kurs ve Velkých Karlovicích a sportovně turistické kurzy: pro nižší gymnázium ve Velkých Karlovicích a pro vyšší gymnázium v Chorvatsku. Studenti gymnázia se trvale zapojili do vzdělávacích, společenských, kulturních a sportovních aktivit města Českého Těšína a regionu Těšínska. V roce 2002 začali vydávat nový studentský měsíčník HUGO, a to v tištěné a digitálně podobě. Měl takovou úroveň, že byl v roce 2003 ohodnocen Nadací fondu Josefa Luxe jako nejlepší svého druhu v republice. Stejného ocenění se dočkal i v roce následujícím.

Na dobrém jménu školy se podepisuje i kvalitní spolupráce s rodiči, a to díky Sdružení rodičů, jehož činnost byla po pětileté přestávce v roce 1995 obnovena. Ve spolupráci s vedením školy se podílí hlavně na mimoškolní zájmové činnosti žáků, např. v roce 2009 vytvořilo a finančně podpořilo vznik oddychového koutku pro studenty ve 2. patře školní budovy. Škola však spolupracuje i s dalšími partnery, jimiž jsou Třinecké železárny, Finidr, Úřad práce Český Těšín, občanské sdružení Trianon a Městský úřad v Českém Těšíně. V rámci této spolupráce ukazuje studentům perspektivy pro pracovní uplatnění v regionu v souvislosti s jejich studijním zaměřením.

Novinkou v historii školy se stalo založení Nadačního fondu přátel gymnázia Český Těšín 16. 7. 2009, a to z iniciativy jejího absolventa Ing. Petra Pajase. Sídlo nadace se nachází v areálu Břevnovského kláštera v Praze. Účelem jeho vzniku je podpora rozvoje kvality výuky na škole.

Zvláštní pozornost si zasluhuje rovněž bohatá projektová činnost, která studentům rozšiřuje obzory poznání a obohacuje je o nové společenské kontakty. V posledních letech škola a občanská sdružení pracující při gymnáziu (Sportovní klub Gymnázia a Středoškolský klub Gymnázia) učinily velký kus práce právě v této oblasti.

V rámci mezinárodních kontaktů začala škola spolupracovat s Gymnáziem Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, a to s její bilingvní částí, na projektu Visegrádské čtyřky. V jeho rámci pak gymnázium uspořádalo společnou prezentaci projektu Science Across the World za přímé účasti zástupce této organizace. Na projektu se podíleli rovněž partneři z gymnázia Krudy Gyula z maďarského Györu a Zespółem szkół ogólnokształcących z polské Skwierzyny. Přeshraniční spolupráci rozvíjí gymnázium i s polskými partnery, a to v rámci projektu Kulturní dědictví jako klíč k sebeurčení česko-polského pohraničí Těšínského Slezska. Jednalo se o cyklus workshopů s tematikou vzájemného soužití v multikulturním příhraničním regionu. Projekt vznikl u příležitosti 1 200 let od založení města Těšína.

V roce 2007 se povedlo připravit a podepsat grantovou smlouvu Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení a také realizovat některé závazky z ní vyplývající. Program Comenius je zaštiťován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a zaměřuje se na školní vzdělávání. Do projektu Pojďme si hrát bez jakýchkoli rozdílů (Let’s play to go beyond differencies) se gymnázium zapojilo společně s College La Plaine z francouzského Lavardac a Isparta Gazi Lisesi z Turecka.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Spádovou oblast tvoří – primární okruh Český Těšín, Chotěbuz, Těrlicko, obce okolo tratě 322 Český Těšín – Frýdek-Místek, sekundární okruh Třinecko, Jablunkovsko, Albrechtice, Horní Suchá, Louky nad Olší a terciární okruh Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava a Karviná. Od školního roku 2011/12 byl v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem ve spádové oblasti školy snížen počet tříd na 15, kdy vedle 1 ročníku osmiletého cyklu je otvírán pouze 1 ročník cyklu čtyřletého. [1]

V roce 2011 byly zmodernizovány šatny, které jsou vybaveny šatními skříňkami, vybudováno připojení všech tříd k internetu a zprovozněno Wi-Fi, které pokrývá celou školu a je k dispozici žákům i učitelům. Dále pokračuje dovybavení všech standardních tříd počítači, dataprojektory a novým nábytkem. V lednu 2012 byl spuštěn elektronický stravovací systém a začíná se upravovat aula do podoby reprezentativní místnosti školy s možností multimediální výuky i koncertního využití (k dispozici je anglické křídlo). [1]

Studenti se během svého působení na škole účastní lyžařského kurzu ve Velkých Karlovicích (Sekunda, Kvinta a 1. ročník) sportovně-turistického kurzu ve Velkých Karlovicích a v Chorvatsku (Kvarta, Septima a 3. ročník), tanečního kurzu (Sexta a 2. ročník), naučné exkurze do Prahy (Oktáva a 4. ročník), geografické expedice na Hrčavu (Oktáva a 4. ročník) a dalších naučných exkurzí, o které si studenti sami mohou podat žádost. Studenti se rovněž nadále zapojují do nejrůznějších sportovních a kulturních soutěží a olympiád. Bohatá je i účast školy na velkých projektech regionálního, přeshraničního i mezinárodního charakteru. Na základě nových trendů ve výuce (mediální výchova, týmová práce, projektové vyučování apod.) se pedagogové školy aktivně věnují přípravám řady tzv. miniprojektů, kterých za poslední dobu vznikly desítky. [1]

Od ledna 2012 probíhají na škole desetihodinové kurzy z českého jazyka a matematiky připravující žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školy. Současnou vizí školy je řádná komunikace mezi studenty a vyučujícími, řešení jakýchkoli nově vznikajících problémů, a především v rámci možností zkvalitnění a zpříjemnění výuky. [1]

Dne 6. 4. 2016 změnila škola název na Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace. V souvislosti se změnou názvu, převzala škola pod patronát rekonstrukci hrobu Josefa Božka na Olšanských hřbitovech v Praze, a to společně s ČVUT. S odkazem na osobnost tohoto vynálezce vznikl v roce 2016 nový studentský časopis Božkopis, který za dobu své existence získal několik ocenění. [2]

Oslavy 90letého výročí školy[editovat | editovat zdroj]

V historii školy se stalo již tradicí organizovat oslavy u příležitosti jubilejních výročí založení gymnázia. Ty první se uskutečnily 24. – 26. 9. 1971, kdy škola slavila padesátiny. Další oslavy se pak konaly každých 5 let. [3]

Přípravy jubilejních oslav devadesátin gymnázia probíhaly již od podzimu 2010, kdy vznikl Organizační výbor oslav v čele s Mgr. Jaromírem Dümlerem, který ve spolupráci s dalšími členy výboru, profesorského sboru, studenty, organizacemi a občanskými sdruženími začal pracovat na jejich realizaci. [3]

V průběhu 9 měsíců pak probíhal nácvik jednotlivých sekvencí slavnostní akademie, příprava jubilejního sborníku s DVD nahrávkou, příprava a rozeslání pozvánek absolventům a hostům, výtvarná výzdoba školy, v závěru pak instalace historické učebny, květinová výzdoba před školou a příprava pohostinských prostor ve škole i ve městě pro abiturientská setkání. Do této práce se zapojili všichni pedagogové školy za výrazné pomoci dalších subjektů, např. Muzea Těšínska, Městského úřadu v Českém Těšíně, Nadačního fondu přátel Gymnázia, Sdružení rodičů, Integrované střední školy obchodního podnikání v Českém Těšíně a dalších. [3]

Jakýmsi úvodem k oslavám se stal gigaprojekt matematiků školy – Řešení nejdelší rovnice, s jehož nápadem přišel Mgr. Pavel Hulva, ale podíleli se na něm všichni učitelé matematiky. Rovnici v určitý čas počítalo zhruba 450 studentů a každý dostal zadání dlouhé minimálně deset centimetrů, které musel vypočítat. Byla v něm přirozená čísla, nekonečná geometrická řada, derivace, ale i integrály. Nikdo se nesměl splést. Výsledky jednotlivých tříd se pak sečetly a vyústily ve dva kořeny – čísla 1921 a 90, což je rok a výročí založení školy. Celá rovnice měřila úctyhodných 43,4 m. Vznikl tak rekord, který je certifikován Agenturou Dobrý den v Pelhřimově a zapsán do České knihy rekordů. Zároveň patří mezi TOP 10. [3]

Samotné oslavy byly zahájeny ve čtvrtek 9. 6. 2011 ve 14 hodin, kdy proběhlo otevření výstavy výtvarných prací studentů gymnázia v galerii Těšínského divadla. V tentýž den v 19 hodin začal slavnostní koncert hudebního souboru Hradišťan, a to v evangelickém kostele Na Rozvoji. Koncert uváděl absolvent gymnázia, nynější převor Břevnovského kláštera v Praze, Mgr. Petr Prokop Siostrzonek. V jeho závěru proběhl křest jubilejního sborníku. [3]

V dalších dvou dnech pak proběhlo v sále Těšínského divadla celkem 5 představení slavnostní akademie. Byly určeny pro studenty gymnázia a dalších místních škol, pro rodiče studentů, absolventy, hosty a širokou veřejnost. Celou přípravu a organizaci měli na starosti MgArt. Ivan Sec a PhDr. Alena Hasáková. Ve svém bohatém programu se představilo na 170 účinkujících a celé představení mělo u diváků značný úspěch. Zároveň byla od časných ranních hodin otevřena budova školy pro absolventy a hosty, kde mohli zhlédnout prezentace v jednotlivých učebnách a interiér historické učebny. Ve školní aule, která se proměnila v informační středisko, bylo možno zakoupit sborník s DVD nahrávkou, upomínkové předměty, knižní publikace s regionální tematikou nebo zhlédnout prezentaci historických fotografií školy a jejího života. Měli rovněž možnost občerstvit se v bufetu, jehož obsluhu a provoz zajišťovali studenti a pedagogové z českotěšínské integrované střední školy obchodního podnikání. Průběh oslav zaznamenala také média, a to zvláště regionální televize IFK, která z průběhu akce natočila několikaminutový záznam. [3]

V pátek 10. 6. v odpoledních hodinách se ve velké tělocvičně školy uskutečnilo setkání basketbalových generací, které skončilo přátelským turnajem. V sobotu od 10 hodin dopoledne probíhalo ve sborovně školy slavnostní setkání hostů a od 13 hodin se pak v jídelně školy konal slavnostní oběd pro současné a bývalé pedagogy. [3]

V podvečerních hodinách se na 11 místech ve městě a jeho blízkém okolí scházeli abiturienti školy, aby zavzpomínali na léta strávená ve školních lavicích. Podle odhadu se celkově jubilejních oslav zúčastnilo cca 1 600 absolventů. [3]

Jak se už stalo v posledních letech tradicí, celou akci v neděli dopoledne završily evangelická bohoslužba v kostele Na Rozvoji a katolická mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech. [3]

Oslavy 100letého výročí školy[editovat | editovat zdroj]

Původní oslavy 100. výročí založení školy se měly uskutečnit v červnu roku 2021, ale z důvodů kovidových opatření se oslavy musely odložit. Oslavy 100letého výročí školy se proto uskutečnily o rok později, a to ve dnech od 16. do 19. 6. 2022.

Již v průběhu celého školního roku 2021/2022 pořádalo gymnázium akce, besedy, workshopy a exkurze, které byly spojené s historií školy nebo Josefa Božka, vynálezce z Těšínského Slezska, jehož jména nese škola od roku 2016. [4]

Samotné oslavy zahájil ve čtvrtek 16. 6. 2022 benefičním koncert kapely Hradišatan, který uváděl Petr Prokop Siostrzonek, arciopat Břevnovského kláštera a současný předseda Nadačního fondu gymnázia. [4]

Páteční den patřil bývalým a současným kantorům, partnerům a příznivcům školy. Na slavnostním setkání byly otevřeny dvě fotografické výstavy, pokřtěny tři publikace vydané u příležitosti výročí a uveden krátký film. Fotky na své alma mater vystavil Tomáš Míček a Pavel Hulva. U příležitosti výročí vznikla publikace o historii školy a almanach. Současně byla vydána i brožura o životě a díle Josefa Božka. [4]

Vrcholem oslav byla sobota. Školu navštívilo přes tisíc návštěvníků. Bývalí studenti přivedli své potomky a partnery. U dobré kávy a občerstvení, které připravovali členové SRPŠ, učitelé i žáci, se mohli setkávat se svými přáteli a bývalými spolužáky. K dobré náladě přispěl také kulturní program současných i bývalých studentů gymnázia. Návštěvníci se dobře bavili až do pozdních večerních hodin. [4]

V neděli byly oslavy ukončeny v českotěšínských kostelech. Mši v kostele Největějšího srdce Ježíšova celebroval arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek. [4]

Předměty[editovat | editovat zdroj]

Student během studia absolvuje předměty: český jazyk, anglický jazyk, cizí jazyk (na výběr mezi němčinou a francouzštinou), matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, základy společenských věd, informatika a výpočetní technika, tělesná výchova, výtvarná a hudební výchova. Ve 3. ročníku si student vybírá z volitelných seminářů (2 semináře) a ve 4. ročníku si vybírá semináře jednoleté. V nabídce je mj. deskriptivní geometrie, latina, ruština, seminář z novodobých dějin a další.

Zájmová činnost[editovat | editovat zdroj]

Na jejím rozvoji se především podílí Sportovní klub Gymnázia, založený v roce 1993, a Středoškolský klub Gymnázia, jenž vznikl o 2 roky později. Oba jsou členy Asociace středoškolských klubů České republiky. Sportovnímu klubu výraznou podporu poskytuje Městský úřad v Českém Těšíně, který finančně již dlouhou dobu dotuje jeho granty pro mimoškolní sportovní aktivity dětí a mládeže. V jeho rámci je aktivní i Centrum sportu umožňující sportovní vyžití studentům a žákům z jiných českotěšínských škol. Tradičně největší popularitu má kopaná a florbal, z oddílů jsou to pak odbíjená a softbal.

Naopak Středoškolský klub Gymnázia se zaměřuje na volnočasové aktivity v oblasti společenskovědní a estetické a organizuje tyto zájmové kroužky: dramatický, cizích jazyků (španělštiny), matematický, fyzikální, fotografický, orientálního tance a kroužek tvorby webových stránek.

V oblasti mimoškolní výuky gymnázium nadále organizuje pro žáky odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí, plavecký výcvik, lyžařské kurzy ve Velkých Karlovicích, sportovně turistické kurzy v Chorvatsku (v Baško Polje, od roku 2015 v Premantuře na Istrii) a nově vodácký kurz v jižních Čechách. Každoročně se studenti školy také účastní kurzů tance a společenské výchovy. Pořádání Vánočních koncertů se rovněž stalo již dlouholetou tradicí.[5]

Školní florbalová liga[editovat | editovat zdroj]

V roce 2007 parta florbalových nadšenců začala pořádat florbalovou ligu. Akce tohoto formátu se již stala na českotěšínském gymnáziu tradicí. Vedou se hráčské statistiky a vše je aktualizováno na webových stránkách ligy. Každým novým rokem se zvyšuje jak počet odehraných zápasů, tak i kvalita organizace ligy ze strany výkonného výboru. Sportovní klub v roce 2010 na žádost pořadatelů ligy zakoupil pro vítěze ligy putovní pohár, na kterém budou mít všichni dosavadní i budoucí mistři svůj štítek.

Finále 2010 bylo ligovou derniérou a symbolickým rozloučením po třech sezónách v řídících strukturách ligy a školního sportu vůbec pro trio maturantů a zároveň zakladatelů ligy – Vojtěcha Przybylu a Davida Alexu, kteří dali soutěži pravidla a dosáhli toho, že tato liga bude úspěšně pokračovat i v dalších letech, a pro dalšího nepostradatelného člena chodu ligy Tomáše Bojdu, jednoho z nejvytěžovanějších rozhodčích. And them’s the facts!

Ředitelé školy[editovat | editovat zdroj]

 • Karel Svoboda, (1921–1922)
 • Konstantin Petřík, (1922–1939)
 • František Ondrák, (1939)
 • Antonín Kejzlar, (1945–1946)
 • Bedřich Hustý, (1946–1967)
 • Jiří Karas, (1967–1974)
 • Hana Bijoková, (1974–1990)
 • Hynek Pospíšil, (1990–1994)
 • Zbyšek Ondřeka, (1994)
 • Petr Šářec, (1994–2006)
 • Zuzana Carbolová, (2006–2011)
 • Tomáš Hudec, (2011–dodnes)

Známí absolventi[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Sborníky vydané u příležitosti výročních akademií. [6] [7] [8] [9]
 • Lisník, Lukáš:Těžké začátky gymnázia v Českém Těšíně v prvorepublikovém období. Těšínsko, 2021 (roč. 64), č. 2, s. 67-86.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d GYMNÁZIUM JOSEFA BOŽKA. Historie školy | Gymnázium Český Těšín, příspěvková organizace. gmct.cz [online]. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, 2021 [cit. 2023-02-28]. Dostupné online. 
 2. LABAJ, Václav. Století Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně 1921-2021: Historie a současnost. Český Těšín: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, 2022. S. 83–84. 
 3. a b c d e f g h i LABAJ, Václav. Oslavy 90. výročí založení Gymnázia v Českém Těšíně. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2010/2011 [online]. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, 2011 [cit. 2023-02-28]. Dostupné online. 
 4. a b c d e BERNATÍKOVÁ, Mgr. Kateřina. Gymnázium oslavilo 100 let | Gymnázium Český Těšín, příspěvková organizace. gmct.cz [online]. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, 2021 [cit. 2023-02-27]. Dostupné online. 
 5. LABAJ, Václav. Století Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně 1921-2021: Historie a současnost. Český Těšín: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, 2022. S. 80–81. 
 6. Padesát let gymnasia v Českém Těšíně : jubilejní sborník / Další autoři: Bijok, Zdeněk Jazyk: Čeština Vydáno: Český Těšín : Sdružení rodičů a přátel školy při gymnasiu s výborem pro oslavy gymnasia v Českém Těšíně, 1971-1972
 7. Almanach k 70. výročí založení gymnázia v Českém Těšíně 1921-1991 / Další autoři: Hasáková, Alena, 1955- Jazyk: Čeština Vydáno: Český Těšín : Těšínská tiskárna, [1991] ISBN 80-85252-00-7
 8. GYMNÁZIUM (ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKO), Sborník k 90. výročí založení. Sborník k 90. výročí založení Gymnázia v Českém Těšíně 1921-2011.. [Český Těšín]: [s.n.] 134 s. Dostupné online. ISBN 978-80-260-9798-3, ISBN 80-260-9798-X. OCLC 951553056 
 9. https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001617248 Sborník k 95. výročí založení

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]