Gymnázium Boženy Němcové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Gymnázium Boženy Němcové
Gybon.JPG
Zkratka GYBON
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Královéhradecký kraj
Datum založení 1978
IČO 62690043
REDIZO 600011666
Ředitel Mgr. Jan Štěrba
Zástupce

Mgr. Iveta Jalůvková,

Mgr. Otto Urban,

Ing. Ondřej Rusek
Adresa Pospíšilova třída 324
500 03  Hradec Králové
Zeměpisné souřadnice
Počet žáků 512
Oficiální web http://www.gybon.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Gymnázium Boženy Němcové je královéhradecké veřejné gymnázium s jedním typem studia – šestiletým. Zaměřuje se na výuku matematiky, českého jazyka a cizích jazyků.

Gymnázium bylo založeno roku 1978 a prvním ředitelem byl Vladislav Král. Původně sídlilo v Šimkově ulici a bylo relativně malé, ale po přesunu části studentů z Gymnázia J. K. Tyla se rozšířilo a přestěhovalo do rozsáhlé budovy bývalé základní školy v Pospíšilově ulici, kde sídlí dodnes.

Škola měla k roku 2017 zhruba 540 studentů v 18 třídách, které vyučovali 44 interní a čtyři externí učitelé.

Na škole působí pěvecký sbor Gybon a francouzské divadlo. Gymnázium má dlouholeté partnerství se školami ve Würzburgu a v Lythamu. Při škole působí Klub rodičů a přátel.

Historie školy[editovat | editovat zdroj]

historické foto

Dnešní Gymnázium Boženy Němcové bylo založeno roku 1978 v reakci na potřebu vzniku druhého gymnázia v rostoucím městě. Do té doby jediné hradecké Gymnázium Josefa Kajetána Tyla už svou kapacitou nestačilo pokrývat poptávku po studiu gymnaziálního typu, a proto bylo rozhodnuto o zřízení nové školy. První školní rok studovalo na gymnáziu celkem osm tříd, které byly převedeny z Gymnázia Josefa Kajetána Tyla a které vyučoval šestnáctičlenný pedagogický sbor, který do nově vzniklého gymnázia přešel taktéž z Gymnázia Josefa Kajetána Tyla.

Nové gymnázium působilo v tzv. pouchovské budově, podle adresy budovy bylo gymnázium pojmenováno – Gymnázium Velká ulice 3. Ředitelem se stal Vladimír Král, který společné s dalšími zaměstnanci školy během letních prázdnin roku 1978 intenzivně pracoval na vybavení budovy pro účely výuky, díky čemuž bylo možné 1. září začít vyučovat studenty. Podmínky výuky v budově ve Velké ulici byly velice skromné. Ve školním roce 1980/81 byla část gymnázia přesunuta do části budovy ZŠ v Šimkově ulici, kterou bylo pro potřeby gymnázia možné uvolnit díky vzniku nových školních budov ve městě.

Společně s přidělením nových prostor bylo do školy přesunuto dalších devět tříd z GJKT společně s odpovídajícím počtem pedagogů. Výuka ve škole, která se nově jmenovala Gymnázium v Šimkově ulici, probíhala současné ve dvou budovách, které od sebe byly vzdáleny několik kilometrů, což bylo organizačně náročné. V roce 1983 se přestala používat pouchovská budova a proběhlo poslední stěhování školy, škola získala celou budovu zrušené základní školy na Pospíšilově třidě. Také toto stěhování bylo spojeno se změnou názvu školy na Gymnázium v Pospíšilově třidě. Budova bývalé základní školy plně nevyhovovala potřebám gymnaziální výuky, chyběly hlavně odborné učebny. Díky přestavbám v následujících letech vznikly například posluchárny a laboratoře chemie, fyziky nebo biologie, učebna jazyků nebo výpočetní techniky. Růst kvality zázemí pro výuku pomáhal v rozvoji školy, jehož odrazem je školní rok 1986/87, ve kterém studovalo na gymnáziu 770 studentů ve 24 třídách, což byly nejvyšší počty v historii školy.

V roce 1991 došlo k přejmenování školy na Gymnázium Boženy Němcové, po debatě zvítězil tento název nad druhou možností, která název školy spojovala s osobností prof. Františka Drtiny. Výnos Ministerstva školství z roku 1936 sice celý komplex budov pojmenoval „Školy prof. Drtiny“, nad pokračováním tradice pojmenování školy po tomto filosofovi a pedagogovi však zvítězila vazba na blízkou sochu spisovatelky Boženy Němcové, která se už od roku 1950 nacházela před budovou. V následujících letech proběhly další významné stavební úpravy. Byly vybudovány podzemní šatny a nový hlavní vstup do školy (při stavbě byla socha Boženy Němcové dočasně přemístěna) a došlo k úpravě prostor před školou. V okolí sochy proběhly sadové úpravy, lavičky a chodníky.

Od školního roku 1992/93 došlo k zavedení šestiletého studia, které nejprve doplnilo klasické studium čtyřleté a později se stalo jediným typem studia na Gymnáziu Boženy Němcové. Poslední absolventi čtyřletého studia maturovali v roce 2015. Od školního roku 2004/2005 byla rozšířena nabídka volitelných předmětů, pro předposlední ročník studia se jedná o šest hodin týdně a v maturitním ročníku o hodin dvanáct. V učebnách jsou k dispozici počítače, dataprojektory nebo interaktivní tabule. Zaveden byl také elektronický systém, který nahradil papírovou třídní knihu. V rámci rekonstrukce budovy školy přišla na radu také výměna oken, která byla dokončena roku 2016.

Ve školním roce 2017/2018, ve kterém gymnázium oslavilo čtyřicáté výročí vzniku, studovalo ve škole v osmnácti třídách celkem 536 studentů, které vyučovalo 46 interních učitelů a 4 externí učitelé.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Český jazyk[editovat | editovat zdroj]

Za dobu existence školy prošla výuka i odborné učebny českého jazyka a literatury řadou podstatných změn.[jaký?] Na škole jsou 3 učebny českého jazyka.

Dějepis[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2005 se družstvo gymnázia účastní mezinárodní dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, zaměřené na české a slovenské dějiny. Nejlepšího výsledku gymnázium dosáhlo roku 2010, kdy tým gymnázia obsadil 3. příčku.

Zeměpis[editovat | editovat zdroj]

V současné době[kdy?] se zeměpis vyučuje na gymnáziu v primě, sekundě, tercii a kvartě. Pro zájemce ve vyšších ročnících je pak otevřen seminář ze zeměpisu.

Na škole je pro výuku zeměpisu vybavena učebna (dataprojektor, interaktivní tabule apod.) a možnost výuky nabízí i multimediální učebna – hlavně pro výuku GISu. Studenti se každoročně zúčastňují zeměpisné olympiády.

Matematika[editovat | editovat zdroj]

Téměř 20 let škola zajišťuje organizaci krajských kol Matematické olympiády.

Biologie[editovat | editovat zdroj]

Mezi soutěže, v nichž je úspěch tradičně nejvíce ceněn, patří biologická olympiáda kat. A, B, C. V soutěži Přírodovědný klokan získali studenti úspěchy na celostátní úrovni.[zdroj?] Na národní úrovni studenti obsazovali čelné pozice i v soutěži KRNAPu pro mladé přírodovědce, kde opakovaně získali umístění ve zlatém pásmu. Opakovaně soutěžili v ekologické olympiádě.

V mezinárodním projektu Naturnet v rámci programu pro vědu a výzkum (v letech 2002 – 2006) studenti prokázali schopnost týmové práce, propojení biologických znalostí s jazykovými a IT technologiemi.

Fyzika[editovat | editovat zdroj]

Studenti gymnázia se pravidelně účastní Fyzikální olympiády.

Francouzský jazyk[editovat | editovat zdroj]

Od roku 1997 se ve výuce uplatňují divadelní techniky. První skupina francouzského divadla vedená francouzskou lektorkou Brunhilde Gendras uvedla na Festivadle Brno 1999 La Fontainovy bajky, získala první cenu a reprezentovala ČR v La Roche-sur Yon na Festivale. V roce 2003 byla skupině Atelier Théâtre Gybon udělena prestižní evropská jazyková cena Label za projekt Hrát francouzský jazyk.[1] Dodnes[kdy?] Atelier Théâtre Gybon uvedl na šedesát her.

Tvůrčí psaní[editovat | editovat zdroj]

Seminář tvůrčího psaní byl na Gymnáziu Boženy Němcové založen v roce 2008 a prošla jím řada studentů, mezi nimiž najdeme i dnes již úspěšné autory (Ondrej Macl, David Kořínek,). V rámci semináře vychází od roku 2008 almanachy studentských textů, které na hodinách semináře vznikaly. V letech 2010 a 2011 vyhrál školní internetový časopis Punkl celostátní soutěž Časopis roku.[2]

Od roku 2010 pořádá škola seminář pro studenty i pro veřejnost Setkání s dobrým čajem a s literaturou aneb Gybon Tea Party. Od roku 2012 je akce zařazena do programu Východočeského uměleckého maratonu Střediska východočeských spisovatelů.[3] Díky spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů mají studenti možnost vystoupit také na dalších akcích.[kde?]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Hospodářské noviny. 19. 2. 2004, s. titul=Hledání účinných metod vyučování. Dostupné online. 
  2. Nejlepší školní časopis na webu má královéhradecké gymnázium. Novinky.cz. 26. 11. 2010. Dostupné online. 
  3. Středisko východočeských spisovatelů: 22. 10. od 15.00 se mohli studenti, ale i kdokoliv z veřejnosti setkat na Gymnáziu Boženy Němcové...

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]