Gymnázium Teplice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Gymnázium Teplice
Motto Chcete-li být chytří velice, navštěvujte Gymnázium Teplice[1]
Používaná zkratka GT, Gymtce
Zřizovatel Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
IČO 61515451
Ředitel RNDr. Zdeněk Bergman (od roku 1992)
Zástupce Mgr. Marcela Řeháková a RNDr. Věra Ševčíková
Adresa ulice Čs. dobrovolců 530/11
Teplice 41501
Zeměpisné souřadnice 50°38′16″ s. š., 13°49′22″ v. d.
Datum založení 1945
Počet žáků 777 denního studia + 13 distanční forma studia (celkem 800 žáků), stav k 30. 9. 2016
Oficiální web http://www.gymtce.cz
Kód památky 50487/5-5055 (PkMnMISSezObr)
Boční pohled
Tělocvična budovy A, pohled z Alejní ulice

Gymnázium Teplice je střední škola, příspěvková organizace Ústeckého kraje, která poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání formou čtyřletého a osmiletého studia. Čtyřleté studium lze absolvovat i dálkově. Škola působí v komplexu budov bývalé c. a k. reálky, kláštera boromejek a boromejské měšťanské školy kolem Alejní ulice v Teplicích.

Areál školy[editovat | editovat zdroj]

Rozvoj areálu[editovat | editovat zdroj]

Areál se skládá ze tří velkých budov (značených A, B, C), tří dvorů, sportovního areálu a několika menších staveb. Původní budova je nyní označena písmenem A. Po roce 1993 byl areál školy rozšířen o budovy B a C na protější straně Alejní ulice: bývalý klášter boromejek a měšťanskou školu (ZDŠ Čs. dobrovolců), která původně pod klášter patřila. V roce 2000 byly všechny tři budovy propojeny lávkou přes Alejní ulici ve výši druhého patra. Roku 2008 byl dobudován též nový školní sportovní areál a vyhřívaný skleník.

Budovy jsou veřejnosti otevřeny o dni otevřených dveří a během letních prázdnin, pro skupiny nad deset lidí na požádání i jindy.

Areál patří Ústeckému kraji. O hodnotě budov vypovídají pojistné částky z roku 2012:[2]

 • budova A: 102 156 000 Kč
 • spojovací chodba: 420 000 Kč
 • budova B: 77 686 000 Kč
 • budova C: 69 180 000 Kč
 • budova D: 3 033 000 Kč
 • budova E: 751 000 Kč
 • sportovní areál včetně vybavení hřišť a mantinelů a skleník: 28 982 972 Kč

Budova A[editovat | editovat zdroj]

Budova A na adrese Čs. dobrovolců 530/11 s druhým průčelím do ulice Alejní, je ústřední částí celé školy, její součástí je celkem 24 učeben. V budově také je také umístěna velká tělocvična, aula s knihovnou, odborné učebny, kancelář ředitele a zástupce, kabinety, servrovna. V suterénu budovy jsou šatny pro studenty, byt a technické zázemí. Přízemí je na rozdíl od zbytku školy přístupné i pro vozíčkáře.

Na místě stával od konce 18. století do roku 1902 Moricův či Mořicův dvůr (Moritzhof). Na jeho místě byla budova postavena v letech 1903–1904 jako K. und K. Realschule. Projekt ve stylu saské neorenesance zpracoval Wenzel Bürger, architekt ze saského města Chemnitz, autor tamní synagogy, katolické školy a řady výstavných vil. Jeho práce byla označena slovy „Der deutschen Jugend in deutscher Stadt ein deutsches Haus“ (tedy Německé mládeži v německém městě německý dům).

Objekt byl 11. března 1987 zapsán jako kulturní památka České republiky, původně pod chybným názvem „gymnasium čp. 11“ (11 je ve skutečnosti orientační číslo, nikoliv popisné). V Památkovém katalogu je popsán jako dvoupatrová, čtyřkřídlá budova z 90. let 19. století, jejíž výraz nese znaky nastupující secese mísené s novorenesancí. Zmíněno je bohaté architektonické členění například arkýři průčelní fasády, portál se sedátkovými nikami a bosované přízemí.[3] Na webu školy se však uvádí, že budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Jihozápadní křídlo, které připomíná kapli a je spíše rozšířením západního křídla (vedoucího podél Alejní ulice) v jeho jižním zakončení, je tělocvičnou. Severní křídlo stojí podél ulice Čs. dobrovolců, na západní křídlo navazuje v mírně ostrém úhlu. Severovýchodní roh, z nějž v tupém úhlu vychází východní křídlo, je rozšířen do hlavní části budovy, která má zhruba čtvercový půdorys a vrcholí věžičkou. Na západní i východní straně z budovy mírně vystupují tělesa schodišť, zakončená rovněž věžičkami.

Od září roku 2016 do března roku následujícího proběhla v této výměna oken. Jelikož je budova památkově chráněná, okna musí přesně kopírovat ta původní.

Budova B[editovat | editovat zdroj]

Dnešní budova B, na adrese Alejní 654/46, byla postavena v letech 1860-65 jako klášter boromejek (Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského). Budova je tříkřídlá, přičemž delší, východní křídlo stojí při Alejní ulici a severní a jižní křídlo z něj vycházejí na jeho koncích, jižní křídlo podél parkoviště s uličním názvem Lužánky. Jižní křídlo, resp. jihovýchodní roh budovy tvoří kaple Triumfu Nejsvětějšího srdce Páně[zdroj?] s výzdobou Beuronské umělecké školy, tzv. Beuronská kaple.

Dnes je tato budova nejstarší části areálu gymnázia. V budově dnes sídlí oddělení výtvarné a hudební výchovy (2. patro), oddělení fyziky s laboratořemi (1. patro) a sportovní klub Relax (pronajímané přízemí).

Budova C[editovat | editovat zdroj]

Severně od kláštera, u nároží ulic Alejní a Čs. dobrovolců, stojí budova C, dnes s adresou Čs. dobrovolců 2014/11 (tedy má jiné číslo popisné, ale shodné číslo orientační jako budova A). Byla dokončena v roce 1932 jako měšťanská škola, spravovaná kongregací boromejek ze sousedícího kláštera.

Má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V budově je 18 učeben, 2 tělocvičny, herna stolního tenisu, kabinety, kancelář zástupce ředitele, služební byt pro školníka a technické zázemí.

Další budovy[editovat | editovat zdroj]

Budovy D a E jsou přiřazovány ke stejné adrese jako budova B (Alejní 654).[2] Budova D se dvěma byty pro učitele stojí za budovou B.[4]

Skleník je na webu školy zmíněn jako budova F, stájemi koz, ovcí a lam jako budova G a seník dokončený na přelomu let 2013 a 2014 jako budova I.[5]

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávací programy[editovat | editovat zdroj]

Gymnázium Teplice poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Na škole se vyučují dva obory vzdělávání: osmileté gymnázium (79-41-K/81) a čtyřleté gymnázium (79-41-K/41). Studium obou oborů je primárně denní, v případě čtyřletého studia může být i distanční. Poslední čtyři roky osmiletého studia mají shodnou náplň jako čtyřleté studium.

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů. Ty jsou dva - pro první čtyři roky osmiletého studia je to Školní vzdělávací program základního vzdělávání Gymnázia Teplice a pro čtyři nejvyšší ročníky to je Školní vzdělávací program gymnaziálního vzdělávání Gymnázia Teplice.

Další činnost[editovat | editovat zdroj]

Při škole působí řada klubů:

 • Divadelní klub - vedoucí Mgr. Stanislav Vašků - návštěvy divadelních představení v činoherním studiu Ústí nad Labem a dalších divadlech (od 1998)
 • Filmový klub - vedoucí Mgr. Ivana Bejčková - spolupráce s FK Teplice, referáty o filmech, promítání ve škole (od 2006)
 • Výtvarný klub - vedoucí Mgr. Radka Mrvová, Mgr. Kamila Svobodová - volná tvorba, animace (od 2003)
 • Amavet - vědeckotechnický klub - vedoucí Mgr. Eva Mojžišová - robotika, hry, přednášky (od 2008)
 • Teplická kosmická kancelář - vedoucí Mgr. Eva Mojžišová - kosmonautika, výzkum vesmíru, přednášky, besedy, soutěže (od 2002)
 • Pěvecký sbor Canzonetta - vedoucí Mgr. Květuše Martínková - koncerty, kulturní vložky na akcích a oslavách (od 2007)
 • Boomwhackers GT - vedoucí Mgr. Květuše Martínková - skupina hráčů na "roury" (od 2012)
 • Školní sportovní klub (ŠSK) - vedoucí Mgr. Alena Vacková - 12 oddílů v 10 sportech (od 2001)

Kulturní centrum románských jazyků Victorie Santy Cruz při Gymnáziu Teplice (KCRJVSC GT), založené roku 2011, organizuje akce na podporu výuky románských jazyků. Ředitelem je Jiří Kašpar, který studium na tomto gymnáziu dokončil roku 2013.

Na gymnáziu vycházely školní časopisy: The Gympltimes, Famfrnoch, (J)elita, Império a Scribimus.

Na škole působí od roku 2000 dobrovolnické centrum, které pořádá charitativní akce (sbírky, návštěvy dětských domovů, domovů důchodců apod.). Jeho vedoucí je Mgr. Irena Korfová.

Skupina bývalých i současných studentů gymnázia, kteří se shromáždili kolem aktivit při záchraně a rekonstrukce Beuronské kaple v areálu gymnázia, iniciovala úspěšný projekt AudioTeplice.cz. Vybráno bylo přes 50 objektů, ke kterým byly nahrány audio soubory MP3, dostupné volně ke stažení na webu projektu.

Lidé[editovat | editovat zdroj]

Na gymnáziu studuje cca 800 žáků, kterým se věnuje asi 80 učitelů.[zdroj?]

Význační absolventi[editovat | editovat zdroj]

Ředitelé[editovat | editovat zdroj]

Seznam ředitelů, kteří řídili teplické Gymnázium a jeho předchůdce:[6]

Od Do Jméno Název/typ školy
1. září 1945 1946 František Váňa Reálné gymnáziym
1946 1953 Josef Běhounek -||-
1953 1955 Jan Bartoš (pedagog) 1. Jedenáctiletá střední škola
1955 1960 Karel Hrůza 1. Jedenáctiletá střední škola - Dvanáctiletá střední škola
1955 1961 Vladimír Mayer 2. Jedenáctiletá střední škola
1960 1961 Antonín Šnajdr Dvanáctiletá střední škola
1961 1965 -||- Střední všeobecně vzdělávací škola
1965 1968 Jiří Špaček -||-
1968 1970 -||- Gymnázium
1. září 1970 31. prosinec 1970 Eliška Luxová -||-
1. leden 1972 1976 Jaroslav Hataš -||-
1976 31. srpen 1987 Eliška Luxová -||-
1. září 1987 30. červen 1992 Bohumil Fišer -||-
1. červenec 1992 dodnes Zdeněk Bergman -||-

Certifikáty a ocenění[editovat | editovat zdroj]

Páteřní škola Ústeckého kraje[editovat | editovat zdroj]

27. června 2011 byl Gymnáziu Teplice udělen certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje. Znamená to, že gymnázium splnilo požadavky stanovené Radou Ústeckého kraje a zařadilo se mezi 12 škol, které tvoří páteř krajského středního vzdělávání. Podle slov Ing. Petra Jakubce - radního pro školství - budou právě tyto školy preferovány co se týče směřování investic.

Dobrá škola[editovat | editovat zdroj]

Gymnázium se v soutěži Dobrá škola pořádané Ústeckým krajem pravidelně umisťuje na prvních třech místech:

Školní rok Umístění Získaný finanční obnos
2012/2013 1. 1 200 000 Kč [7]
2013/2014 2. 750 000 Kč [8]
2014/2015 2. 750 000 Kč [9]
2015/2016 1. 750 000 Kč [10]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://gymtce.cz/index.php?sectionID=1&subSectionID=&coreAction=show&contentType=News&contentID=7549
 2. a b Příloha č. 1 – Seznam nemovitostí Ústeckého kraje. 2012
 3. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav, [cit. 2012-08-13]. Katalogové číslo 155438 : Střední škola - gymnasium. Památkový katalog. MonumNet: [1]. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ: [2].  
 4. Areál školy, Gymnázium Teplice
 5. Budova I, 30. 12. 2013
 6. Kolektiv učitelů. Almanach k 50. výročí existence českého gymnázia v Teplicích. první. vyd. Teplice : Gymnázium Teplice, 1995-9. 160 s. Kapitola Kronika teplického gymnázia, s. 8-11.  
 7. Dobrou školou Ústeckého kraje 2012/2013 je teplické gymnázium: Média: Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz [online].  [cit. 2016-12-04]. Dostupné online.  
 8. ZDENĚK, Bergman. oficiální web Gymnázia Teplice [online]. 2014-10-21, [cit. 2016-12-04]. Dostupné online.  
 9. Mostecké gymnázium získalo titul Dobrá škola pro rok 2014/2015: Média: Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz [online].  [cit. 2016-12-04]. Dostupné online.  
 10. Titulem Dobrá škola se pyšní teplické gymnázium i ústecká průmyslovka: Média: Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz [online].  [cit. 2016-12-04]. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]