Formální vzdělávání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Formální vzdělávání je vzdělání, které probíhá v institucích (zpravidla ve školách) a tudíž je vymezeno právními předpisy. Má tedy svůj vlastní řád, který přesně stanovuje, co se má učit a jaké znalosti by student měl získat (osnova). U formálního vzdělávání je tedy zisk nových zkušeností a informací hlavním cílem. Po splnění určitého stupně formálního vzdělávání by měl student získat určité osvědčení, které dokazuje jeho schopnosti na dané úrovni.

Jedná se o jeden ze tří druhů vzdělávání, které jsou uznány OECD.[1] Dalším druhem je neformální vzdělávání, které probíhá mimo instituční systém a je poskytováno nevycvičenými aktéry vzdělávacího systému (například sportovní instruktor). Poslední je pak informální učení, které na rozdíl od zbylých dvou, není systematické, často bývá dokonce považováno za nezáměrné a bezděčné.

Instituce, zajištující formální vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

V České republice existuje několik institucí, které zabezpečují různé stupně formálního vzdělání. Patří mezi ně:

Jednotlivé stupně na sebe také navzájem navazují a při přesunu na vyšší stupeň je potřeba dokončit předchozí vzdělání (např. je tedy potřeba ukončit základní vzdělání, aby člověk mohl nastoupit na střední školu).

Formy vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávání lze na určitých úrovních podstupovat různými způsoby, jejichž výběr záleží na studentech, jestliže splňují určité podmínky.

Základní, střední a vyšší odborné školy[editovat | editovat zdroj]

Pro studenty základních škol existuje pouze denní studium.

Pro studenty středních a vyšších odborných škol:

1. Denní studium - Víceleté studium, kdy student každý všední den dochází do školy v průběhu školního roku, zejména v dopoledních hodinách

2. Večerní studium - Výuka, která probíhá v odpoledních a večerních hodinách několik dní v týdnu, zpravidla ale v menším rozsahu než při denním studiu

3. Dálkové studium - Samostatná výuka, která je propojená s konzultačními hodinami s vyučujícími

4. Distanční studium - Samostatná výuka, probíhající zejména nebo naprosto pomocí informačních technologií, opět propojeno s konzultacemi

Všechny formy studia jsou si ve výsledku rovny, ať už student zvolí jakoukoliv formu bude získané ověření stejné. To samé platí i o způsobu dokončení studia, který se také nemění.

Vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Pro studenty vysokých škol také existují různé formy studia, konkrétněji se jedná o prezenční, distanční a kombinované studium. Jejich přesné vymezení ale závisí na jednotlivých školách. Obecně probíhá denní studium ve všední dny v rámci povinných či nepovinných seminářů a přednášek a zkoušek na konci semestru. Distanční forma je pak samostatné studium s pomocí informačních technologií a kombinované studium je kombinací obou předchozích variant.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Recognition of Non-formal and Informal Learning - Home - OECD. www.oecd.org [online]. [cit. 2019-06-17]. Dostupné online.