Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby leden 2018/RPekař

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

RPekař[editovat | editovat zdroj]

RPekař (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 12. 1. 2018, 22:50 (CET)

Zdůvodnění[editovat | editovat zdroj]

Vážení kolegové a kolegyně, jsem členem arbitrážního výboru po dva roky a nyní kandiduji na další období. Při minulé kandidatuře (zde) jsem již na některé otázky zodpověděl a domnívám se, že jsem své názory od té doby příliš nezměnil; jiné mé názory a postupy si můžete ověřit na stránkách žádostí o arbitráž či opatření za poslední dva roky. Jistě jsem nedostál všem očekáváním, která ode mne tehdejší hlasujícím měli, stejně jako jsem nedostál všem očekáváním vlastním. Stěží můžu věrohodně slibovat něco jiného, než co jsem byl schopen plnit v minulém období, avšak zde je příležitost, jak mohu získat obecnou zpětnou vazbu. Rozhodnutí, na kterých jsem se podílel, měla určitě některé objektivní nedostatky, nehledě na to, že s každým byl jistě někdo nespokojen. Prošel jsem je však a nemyslím, že bych v zásadních aspektech jednal nyní jinak. (Tedy pokud nepočítám mezi zásadná aspekty, že bych jednal rychleji.)

Není pro mne jednoduché stávající zkušenosti zobecnit, ale přece jen: nechtěl bych z pozice člena AV přispívat k byrokratizaci Wikipedie a k trestání toho, co lze považovat za normální „editaci s odvahou“. Také si myslím, že každý zákaz či omezení editace je vážná věc a měly by být, při různých konkrétních okolnostech, vlastně reakcí na útok proti základním zásadám Wikipedie a její povaze otevřeného komunitního projektu; proto by měly být uvalovány v minimálním nezbytném a řádně odůvodněném rozsahu. Oproti tomu právě z toho, že Wikipedie není nějaká zábavná chatroom, ale prostředí přiměřeně odborné spolupráce za vážným cílem, pro mne vyplývá, že chtít od Wikipedistů slušné a věcné vzájemné chování přirozené v kvaziprofesionálním styku není žádný nepřiměřený požadavek.

Volby před dvěma lety byly pod znamením debaty, zda si arbitrážní výbor neosobuje příliš mnoho pravomocí, zda neintervenuje nad potřebnou míru a zda není příliš přísný. AV se tedy snažil vyvarovat aktivismu, takže se nyní řeší, zda je ho vůbec třeba… Přirozeně já si myslím, že nějakým obohacením je: některé spory a problémy dosáhnou legitimnějšího a transparentnějšího řešení v řízení u AV než jen správcovským zásahem. – Při první volbě někteří kolegové vyjadřovali obavy z moci AV nebo z koncentrace moci v rukou jeho jednotlivých členů. K tomu mohu jen říci, že důvodem, proč se ucházím o tuto funkci a ne o jiné, je, že oprávnění s ní spojená jsou sdílená. A konečně Wikipedie, byť je to ušlechtilý projekt, je přece jen pouhá internetová encyklopedie; otázky života a smrti se řeší jinde.--RPekař (diskuse) 12. 1. 2018, 22:50 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Mates

Velké díky za Vaši opětovnou kandidaturu! Je skvělé, že máte chuť po dvou letech stále vykonávat tuto činnost nad rámec přispívání. Mám několik otázek:

 1. Nedávno jste zmínil v jiné diskusi, že rozhodování výboru není záležitostí okamžiku či krátké chvíle. S tím nejde než souhlasit, nicméně nemyslíte si, že někdy může příliš dlouhá doba řešení projektu spíše uškodit? Například nedávno řešená žádost o opatření trvala přes 4 měsíce a přitom diskuse tam po delší dobu ustrnula. Domnívám se, že takto dlouhé rozhodování v této věci zapříčinilo prohloubení a vyostření dané situace. Dovedete říci, co bylo třeba v tomto konkrétním případu důvodem zdržení? (delší debata arbitry kvůli vyjasnění názorů, neochota věc řešit, časová vytíženost členů, nedostatek členů výboru a proto málo pohledů na věc).
  I já obrátkou souhlasím, že může dlouhé řešení sporu projektu uškodit. A ke konkrétnímu případu mohu říci: všechny faktory, které uvádíte, hrály roli, a ještě řada dalších; jeden jediný by to ovšem neodůvodnil a je obtížné je všechny popisovat (je také nutné zachovat jistou důvěrnost porad). Ano, již předchozí opatření byla poměrně podrobná, i nakonec přijaté opatření je podrobné, řešilo se hodně aspektů a hodně variant. Ano, nedostatek členů výboru – v tomto případě tři, tj. minimum pro to aby to vůbec byl "výbor" – znamená, že ke každému bodu, změně, návrhu, otázce se musí počkat, až se vyjádří všichni. Časová vytíženost členů asi také, například pro mně byly září a říjen pracovně nejvytíženější za několik posledních let. Neochota věc řešit: jistě také – teď mluvím za sebe, nemohu předstírat, že arbitráže či žádosti o opatření řeším s nadšením. Ale také například kolega Nadvšenec začal reagovat a spolupracovat s AV až v okamžiku, když už byl proces téměř před uzavřením; přirozeně by trval déle, pokud by spolupracoval ihned – nebo naopak pokud by nespolupracoval vůbec. Jednalo se o podezření z loutkaření, což potřebuje ověření nejen přes checkusera, ale i analýzou přispěvatelských vzorců. Jednalo se o požadavek totálního zákazu editace, to také není houska na krámě. Také přinejmenším já jsem uvažoval o tom, že jakým způsobem Nadvšenec upraví své chování pod hrozbou zákazu editace, bude mít i vliv na konečné rozhodnutí; zvlčení se dá konstatovat hned, zatímco pro úsudek, že se umírnil, potřebujete čas. A proto bych konečně s Vámi polemizoval: ne, mně to nepřišlo, že by se (alespoň od poloviny září) situace prohloubila a vyostřila; naopak její relativní uklidnění umožnilo AV vydat poměrně umírněné rozhodnutí. Nehledě na to, že podíl na případném vyostření – promiňte, ale ptáte se na to – bych přiřknul i některým příliš "trigger-happy" správcům. To všechno prosím neberte jako výmluvy; naopak, spatřuji v dlouhém trvání této ŽoO pochybení, a to v nemalé míře i vlastní, a omlouvám se za to straním ŽoO i komunitě, pokud o to stojí. AV by se měl za každých okolností dokázat rozhodnout dříve.--RPekař (diskuse) 15. 1. 2018, 16:46 (CET)
 2. V současné době je pravidlem stanovený počet arbitrů 6. Jaký je podle Vás optimální počet členů, aby mohl arbitřážní výbor efektivně pracovat?
  Šest by podle mne úplně stačilo, i pro případ, že by se někdo musel vyloučit pro podjatost. I s pěti by výbor měl fungovat za většiny okolností normálně. Čtyři jsou holé minimum a počet náchylný ke krizím a prodlevám.--RPekař (diskuse) 15. 1. 2018, 16:46 (CET)
 3. Váš obecný pohled na souběh funkcí arbitra a správce jste vcelku jasně zmínil v minulé kandidatuře. Poslední rok jste pracoval ve výboru po boku arbitra, který skutečně byl i zároveň správcem. Změnila tato zkušenost nějak Váš pohled na věc? Kdy by se měl takový arbitr-správce podle Vašeho názoru vyloučit pro podjatost? Například u mé kandidátky zazněly dva celkem protichůdné názory, jak se má takový arbitr při vyhodnocování vlastní podjatosti rozhodovat, ke kterému spíše tíhnete?
  Roční zkušenost můj názor prakticky nezměnila. Pro mě to správcovství je potenciální praktický problém, ne principiální. Čím víc je arbitr aktivním wikipedistou, účastní se diskusí a případného předarbitrážního řešení sporných otázek, tím víc přirozeně hrozí, že do sporu bude v době, kdy je předložen AV, už nějak zapleten. U správců, kteří by měli být z podstaty své funkce aktivní, je tato pravděpodobnost přirozeně větší; ale to není buď anebo. – Arbitr-správce by se přirozeně měl vyloučit pro podjatost tehdy, když si myslí, že by nemohl v daném sporu rozhodovat nestranně – do svědomí mu vidět nebudu. Ale já bych orientačně hodnotil takto: pokud správce v daném sporu zasáhl a jeho zásah nebyl sporný, tj. nikdo ho relevantně nezpochybnil (kromě toho, že se přirozeně asi nezavděčil postiženému…), nezakládá to podjatost, stejně jako prostá a napravená chyba. Většina správcovských zákroků je ostatně nesporná a mohl by je učinit kdokoli, kdo zjistil, že nějaký wikipedista provedl čtyři reverty nebo nazval kolegu vykukem či plašmuškou. Pokud je ale v řešením sporu hraje významnou roli otázka oprávněnosti nebo neoprávněnosti správcovského zásahu, pak by se ovšem daný správce rozhodování AV účastnit neměl.--RPekař (diskuse) 15. 1. 2018, 16:46 (CET)
 4. Hraje při Vašich rozhodováních v rámci výboru vyšší roli snaha o rozsouzení sporu (čili nutnost určitého usmíření stran), nebo kladete důraz na přijetí opatření, které ochrání projekt před dopady sporu (čili nutnost klidu pro práci ostatních, i za cenu, že vzájemná averze mezi jednotlivými stranami daného sporu zůstane).
  Já bych spíše viděl to první jako podskupinu toho druhého. Základním cílem činnosti AV je podle mne ochrana projektu, ne dispenzace spravedlnosti. Nicméně pokud plane nějaký spor, který chod Wikipedie ohrožuje, tak je nutné hledat, jak ho odstranit. Nejlépe ovšem smírem; nebo rozsouzením sporu (tj. řekne se, kdo má pravdu, tedy nakolik je to v gesci AV – tj. pokud se sporná otázka netýká encyklopedického obsahu); anebo, není-li zbytí a spor je spíše osobn(ostn)í než věcný, jeho potlačením bez faktického vyřešení (třeba nějakým typem "interakčního banu"). Pokud averze zůstane, přirozeně mi to vadí, protože z osobního založení mně rozepře trápí a hledám kompromis a klid, pořád mám naivní představu, že přece by se všichni nakonec mohli rozumně dohodnout. Ale z hlediska ochrany projektu není rozdíl mezi averzí, která se navenek neprojevuje – třebas z přinucení –, a averzí, která není.--RPekař (diskuse) 15. 1. 2018, 16:46 (CET)
 5. A naposledy, zajímalo by mě, zda podle Vás smí komunita měnit nebo rušit opatření přijatá arbitrážním výborem nějakými jinými komunitními procesy (například vyvolanou diskusí a následným hlasováním). Pokud ano, v jakých případech? Například Vámi zmíněný zákaz editace může být dle pravidla udělen kromě rozhodnutí arbitrážního výboru i v případě konsenzu ostatních uživatelů. Pokud byste odpovídal ne, platí tedy tento bod pravidla jen v případě, že arbitrážní výbor neexistuje nebo je neusnášeníshopný?
  V tom bych opravdu odkázal na diskusi u mé minulé volby, kde se toto téma hodně probíralo. AV nemůže tvořit ani obecně vykládat pravidla, a tím spíše pravidla týkající se vlastních pravomocí, takže můj názor nemá pro případné řešení této otázky velký význam. Ale AV ovšem existuje z vůle komunity, která je suverénem, takže pro mě není problém, aby komunita rozhodovala místo AV (jak bych četl to pravidlo o zákazu editace) nebo aby rozhodnutí AV zvrátila. Nicméně mi chybí jasná pravidla, kdy a především jak by měla v takovém případě komunita jednat, aby její výsledek byl jednoznačnější a obecně přijatelnější než rozhodnutí AV. Víme, jak je v diskusích o pravidlech nebo o žádostech o komentáře obtížné dojít k jasnému výsledku – neřkuli konsensu! – a zapojit reprezentativní část komunity. Pro mne je tento praktický aspekt mnohem důležitější než otázka pravomocí a pravidel.--RPekař (diskuse) 15. 1. 2018, 16:46 (CET)

Děkuji za odpovědi. --Mates (diskuse) 13. 1. 2018, 19:28 (CET)