Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Jan kozak, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Žádost

Původní žádost o opatření na jaře arbitrážní výbor zamítl s tím, že je případ příliš komplexní a k jeho řešení je vhodnější arbitráž. Přestože má osobní důvěra v arbitrážní výbor není velká, vyhrocená situace v posledních měsících si žádá činy. Žádám proto o projednání případu formou arbitráže s tím, že navrhuji opatření odpovídající aktuálním problémům:

 • Jan kozak má zakázány jazykové editace, které spočívají v pouhém nahrazování jedněch výrazů druhými, změn slovosledu a stylistiky
 • Editace, které Jan kozak provede, bude opatřovat citacemi věrohodných zdrojů dle běžných zvyklostí
 • Jan kozak má zakázáno zakládat nové diskuze k článkům
 • Jan kozak má zakázáno obcházet blok využíváním loutek nebo editacemi z IP adres
 • Jan kozak bude používat refaktorizaci pouze v odůvodněných případech, ne ke skrytí upozornění na závadné chování

Závěrem podotýkám, že jsem připraven snést kritiku své osoby v tomto případu. Jsem si vědom své jízlivosti :-) Teď se vokažte, arbitři. Gumideck (diskuse) 4. 12. 2016, 19:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Historie případu

 • Žádost podána: 4. 12. 2016, 19:54 (CET)
 • Žádost přijata: 15. 12. 2016, 20:18 (CET)
 • Konečný termín pro předkládání důkazů byl stanoven do 30. 12. 2016, 23:59 (CET)
 • Případ přepnut do fáze analýza důkazů: termín byl stanoven do 18. 1. 2016, 23:59 (CET)
 • Případ přepnut do fáze hlasování: od 6. 4. 2017, 18:11 (CEST)
 • Podán podnět k uzavření: 11. 4. 2017, 21:06 (CEST)
 • Případ uzavřen: 17. 4. 2017, 11:46 (CEST)

Zúčastněné strany

Prosím o případné doplnění či odmazání:

Žádost o vyjmutí ze zúčastněných stran

Žádám tímto arbitrážní výbor o vyjmutí ze zúčastněných stran. Vede mě k tomu dnešní podmíněný hlas pro přijmutí arbitráže arbitra Vachovce1 a i další jeho komentář. Arbitráže jsem se nejprve hodlal zúčasnit na straně několika desítek wikipedistů, kteří mají s Janem kozakem špatné zkušenosti. Pokud se však má arbitráž zaměřit na Vachovcem několik vybraných wikipedistů, nehodlám se toho zúčastnit. Nyní mám minimálně u jednoho arbitra pocit, že nebude řešit příčiny ale následky a že bude usilovat nejen o postih Jana kozaka, ale všech zúčastněných. --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 18:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Hlasování

 1. ProtiProti Proti - účastnictví v arbitráži značí, že uživatel měl v oblasti, které se arbitráž týká, značné množství sporů, což je u Vás z prvního archivu zřejmé. AV pak může posoudit roli uživatele ve sporu a bude-li to vhodné, uloží opatření. Z pochopitelných důvodů pak není možné, aby AV předem řekl, zda budou opatření potřeba, protože AV roli posuzuje až dle dodaných a zjištěných důkazů pro a proti jednotlivým stranám. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 12. 2016, 12:58 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 2. ProtiProti Proti - Kolega Martin Urbanec to popsal celkem výstižně. Je-li někdo jmenován v arbitráži jako zúčastněná osoba, AV tím dává najevo, že bude posuzovat roli příslušné osoby v daném sporu. Nijak to ovšem nepředjímá, jestli a zda vůbec vůči dané osobě budou přijata nějaká opatření. Kolega Jowe vedl s kolegou Janem kozakem v minulosti poměrně značné množství sporů, které se přesouvaly i do osobní roviny – viz např. výše uvedený odkaz Martina Urbance. Není proto možné kolegu Joweho v této arbitráži pominout. --Vachovec1 (diskuse) 16. 12. 2016, 13:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]
  Ještě v tomto příspěvku jste psal, že jsem jen prošvihnul lhůtu k vyřazení se bez souhlasu AV. Nyní píšete, že není možné mě v této arbitráži pominout. Celá tato arbitráž se už od začátku díky vám mění ve frašku a této komedie se fakt nehodlám aktivně zúčastnit. --Jowe (diskuse) 16. 12. 2016, 15:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
  Není třeba tak silných slov, když si příspěvek přečtete lépe, zjistíte, že se v něm píše, že jste prošvihnul lhůtu k vyjádření se, nikoliv k vyškrtnutí se. AV totiž v arbitráži neřeší problematické jednání konkrétního uživatele (to by stačila obyčejná ŽoO), ale komplikované spory mezi uživateli. Pokud jste ve sporech hrál nějakou roli, nemůžete být pominut. Pokud se ukáže, že za eskalaci některých sporů může více lidí, není možné přijmout opatření jen proti jednomu, to by nebylo žádné řešení. AV to musí posoudit a pokud máte pocit, že jste ve sporech vystupoval korektně, tak je ve vašem zájmu i v zájmu Wikipedie mu to posouzení co nejvíce usnadnit. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2016, 16:11 (CET) Odpovědět[odpovědět]
  Příspěvek jsem četl dobře. Pokud kolega Vachovec píše "Teď jste v situaci, kdy vyškrtnutí můžete dosáhnout jen skrz oficiální žádost" plyne z toho, že před tím jsem v takové situaci nebyl a vyškrtnutí by nebyl velký problém. --Jowe (diskuse) 16. 12. 2016, 18:34 (CET) Odpovědět[odpovědět]
  Ne, je tam napsáno, že předtím jste se mohl k případnému vyškrtnutí z teprve se tvořícího seznamu vyjádřit (cituji: Na vyjádření jste měl čas, než výbor začal o přijetí hlasovat.), a nyní o vyškrtnutí už můžete jen oficiálně požádat (cituji: Teď jste v situaci, kdy vyškrtnutí můžete dosáhnout jen skrz oficiální žádost). Jediné, co z toho plyne, je, že v době, kdy arbitři seznam diskutovali, mohlo vaše vyjádření ovlivnit vaše zařazení či vyřazení, aniž bylo nutné podávat oficiální žádost. Vyjadřovat se v době, kdy už je interní diskuse ukončena, všichni dospěli k nějakému stanovisku a postupně hlasují, je prostě pozdě. Nic jiného tam nikde napsáno není. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2016, 20:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 3. ProtiProti Proti - viz výše. Za sebe dodávám, že je samozdřejmě jen na Vás, zda se arbitráže budete účastnit aktivně, ale myslím, že by to bylo vhodné.--Rosičák (diskuse) 16. 12. 2016, 16:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 4. ProtiProti Proti – viz výše. Podle pravidel určuje strany AV (tj. ani není vázán na návrh), a to podle toho, u koho zjistí, že se ho spor týká – a v případě příliš početných stran sporu zahrne alespoň ty, kterých se týká nejvíce. Kdo je navržen za stranu, může se k tomu vyjádřit, např. s argumenty, že žádný (intenzivní) spor nevede nebo že se jeho spor týká něčeho jiného, než co je předmětem arbitráže. Kolega Jowe byl navržen za stranu podavatelem žádosti, AV zjistil, že s druhou stranou je skutečně v poměrně intenzivním sporu a že se tento spor týká v zásadě týchž věcí, jaké uvádí navrhovatel, Jowe to ostaněsvým původním postojem k arbitráži sám naznačil. Myslím, že by ho AV musel zahrnout mezi strany i tehdy, kdyby se Jowe vyjádřil dříve, ba i kdyby vůbec nebyl navržen. AV také nejde do arbitráže primárně s cílem někoho postihnout, ale zjistit přičiny sporu a pokusit se o jeho vyřešení. A i když prakticky nemůžeme zvládnout arbitráž s "několika desítkami" stran, nezapomeneme na to, že má širší rozsah.--RPekař (diskuse) 16. 12. 2016, 18:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zamítnuto. Poměr hlasů: 0/4/0/0. Hlasování uzavřel --Martin Urbanec (diskuse) 16. 12. 2016, 18:15 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji všem za vyjádření, ale této šaškárny se opravdu aktivně zúčastnit nehodlám. AV zapomíná na jedno závazné pravidlo. --Jowe (diskuse) 16. 12. 2016, 20:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Mohu Vás požádat o osvětlení, co konkrétně považujete v tomto případě za byrokracii? --Martin Urbanec (diskuse) 16. 12. 2016, 20:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]
On není podstatný název této sekce tohoto závazného pravidla. Důležité je prvních 7 slov a celkový smysl. --Jowe (diskuse) 16. 12. 2016, 20:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kolega Jowe (a někteří další) si zjevně představují arbitrážní řízení jako čarodějnický proces, kde se vybraná oběť přiváže ke kůlu a všichni chystají dříví na podpal. Takto to ale opravdu nefunguje. --Vachovec1 (diskuse) 16. 12. 2016, 20:52 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zdůvodnění

Problém se nejen nevyřešil, v posledních dvou měsících se kupí bloky za narušování Wikipedie. Uživatel problémy neodstranil, ve sporných editacích pokračuje. Gumideck (diskuse) 4. 12. 2016, 19:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Asi je nám všem jasné, že problém s Janem kozakem není černobílý. Není to typický škodič, řada jeho editací je přínosná, mnoho editací však opakovaně narušuje Wikipedii a zbytečně zatěžuje ostatní wikipedisty. Základní problém tkví v tom, že Jan kozak neuzná vlastní omylnost a zatvrzele trvá na své "pravdě" i v případě, že je mu vyvrácena. Za svůj wikiživot byl již patnáctkrát blokován různými správci. Jako problematické jsou dlouhodobě hodnoceny ty editace, kde JK přepisuje slovní tvary a výrazy, které nejsou chybné, aniž by do článků přidal nějaké další informace. Že si k tomu vybírá zejména články svých neoblíbenců je jen podružný detail. Při diskuzích často argumentuje svými domněnkami, ačkoliv jeho oponenti podepřeli svá tvrzení důkazy. Informace, které do článků vkládá, jsou začasté chybné a téměř vždy neozdrojované. Příkladem budiž články o občinách, kde v téměř každém jsou chyby vzniklé nepozorností při čtení informací z map. Některé zdroje jsou prokazatelně vymyšlené (Slovinské regiony v číslech 2014) jen proto, aby informace vypadaly ozdrojovaně. Kritiku, upozornění na chyby a opravy vlastních chyb od jiných wikipedistů JK velmi těžce nese. Cílem této arbitráže není "odstřel škodné", jak to sám před časem JK nazval (v návrzích se o bloku vůbec nehovoří), ale usměrnění a jasné vymezení, co ano a co ne. Jednotlivé diffy budou dodány do sekce Důkazy. Gumideck (diskuse) 5. 12. 2016, 11:30 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Vzhledem k tomu, jak se v poslední době rozmohlo zákulisní intrikování, doplním ještě jednu celkem podstatnou skutečnost. Tuto žádost jsem založil na vlastní pěst, s nikým jsem ji předem nekonzultoval a nikým jsem nebyl naveden. To jen pro jistotu, kdyby se opět objevily konspirační teorie zahrnující tajnou náboženskou sektu, mimozemské civilizace či KGB. V době podání žádosti jsem dokonce ani nevěděl o včerejší diskuzi u Martina Urbance. Gumideck (diskuse) 5. 12. 2016, 22:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]


Dotaz k odůvodnění hlasu arbitra Vachovec1 v sekci Hlasování o přijetí žádosti. Přesunuto.

Bylo by možné zdůvodnění? Na jaře jsme se dozvěděli, že problém je příliš komplexní, a teď se z celého komplexu vybere jen část? Děkuji Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 12:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jistěže problém je komplexní. Arbitráž bude zkoumat spory mezi Janem kozakem a dalšími kolegy. Z pohledu do historie je patrné, že hlavní spory s Janem kozakem jste vedl Vy a kolegové Lubor Ferenc a Jowe. Správce Mario7 je tím, kdo Jana kozaka několikrát zablokoval s odůvodněním "narušování Wikipedie"), přičemž nejméně jednou byl blok rozporován jiným správcem. Proto zmíněných pět osob. V této chvíli nevidím důvod, proč se v arbitráži zabývat činností jiných než jmenovaných osob. Důkazy o činnosti výše jmenovaných osob (ať už pozitivní či negativní, v každém případě však související s případem) však samozřejmě může předkládat kdokoliv. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 14:35 (CET)Odpovědět[odpovědět]
A proč ne kolega Uacs451 ? --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 14:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Jowe: V činnosti kolegy Uacs451 (v této chvíli) nevidím problém. Jeho komunikace s Jk (o něco mené intenzivní než Vaše) nepřerůstala do osobních sporů. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 15:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Dodám pár slov, která by asi měla být veřejně dostupná. Pro arbitráž jsem se rozhodl i přesto, že to není černobílá záležitost. Některé editace Jana kozaka jsou přínosné, jiné méně či vůbec. To že jsme my, pacholíci, občas v komunikaci něco přepískli, je pravda. Opět jsme ovšem zapomněli, že to byla reakce na něco. Ještě před podáním žádosti mi bylo celkem jasné, že v závěru bude jistě také něco ve smyslu "Jan kozak a Gumideck mají zakázáno vzájemně přispívat na své diskuzní stránky, zdrží se vzájemného hodnocení, nebudou editovat své příspěvky dříve než X dní po zveřejnění". S tímto jsem do toho šel, protože takovýto výsledek se mě prakticky nedotkne. V posledních měsících s Janem kozakem prakticky nekomunikujeme, aktuální příspěvky moc needitujeme, nic moc po něm nerevertuji, to vše mimo jiné i z nedostatku času. Stačí se podívat mezi mé příspěvky. Nemám tedy co ztratit :-)
Dnešní komentáře arbitra Vachovce1 mi přijdou podivné. Z komplexního problému se vybere jen část, na kterou máme předem daný názor, a ostatní problémy se řešit nebudou. Víte, kdyby se odstranily problémy s prosazováním vlastních názorů navzdory argumentům, NEKIT a podobně, nevznikaly by komunikační problémy. Navrhujete dát prášky na kašel, ale angínu léčit nebudete. Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 17:15 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nejde o nějaké nedorozumění? Kolega Vachovec1 jen řekl, že se arbitráž bude zabývat sporem mezi stranami (což je samozřejmé, arbitráž úplně stejně jako ŽoO je nástrojem řešení sporů, takže čím jiným by se mohla zabývat?) a že se nemůže zabývat přímo encyklopedickým obsahem (což nám pravidla zakazují, takže to taky není z jeho hlavy). Které "ostatní problémy", které AV smí řešit a zpěčuje se se tak učinit, máte na mysli? My k Vašemu návrhu přistupujeme s dobrou vírou, prosím nepředpokládejte ani od nás předem nějaké pikle a předpojatost.--RPekař (diskuse) 13. 12. 2016, 17:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zapomněl jste však že kolega však svůj hlas pro přijetí podmínil tím, že arbitráž se zaměří pouze na činnost jím vybraných osob. --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 17:38 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Z vyjádření Vachovce1 lze vyvodit, že se budou řešit jen komunikační problémy mezi jím vybranými. Jinými slovy důsledky, ne příčiny. To, co jsem napsal do uvozovek výše, je vyvození z Vašich vlastních slov v jarní žádosti o opatření a z dnešních slov Vachovce1, to není žádné podsouvání. Vybere se několik jmen uživatelů, o kterých se předem ví, že pochybili v komunikaci, zbytek se nechá stranou. Na jaře jste s velkou pompou doporučili arbitráž a teď to vypadá, že arbitráž bude celkem zbytečná, když si nerozumíme. Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 17:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]
PS: Ještě doplnění. Psaný text bohužel nezohledňuje emoce, neberte, prosím, má slova nějak útočně. Je to prosté konstatování a bohužel opětovné zklamání.Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 17:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]
(@Jowe:) Avšak kolegův hlas nebyl k přijetí žádosti ani vymezení stran rozhodující a 3/4 arbitrů svůj hlas nijak nepodmínily, to by také nemělo zapadnout. Ostatně nechci mluvit jménem kolegy Vachovec1, ale jde spíše o otázku ekonomie řízení. Pokud se určitý wikipedista na sporu podílel, ale jen v malé intenzitě a jeho editace se nejeví na první pohled jako kontroverzní, znamená to jen, že se jeho účast na sporu musí podrobně posuzovat, aby se s největší pravděpodobností došlo k závěru, že mu AV nemá co závažného vytknout. Přitom k tomu, aby podával vyjádření nebo důkazy, postavení strany nepotřebuje. Pokud se toto prvotní příznivé posouzení AV ukáže nesprávné, může být dotyčný wikipedista za stranu označen dodatečně. Zařazení mezi strany naopak neznamená, že by AV viděl hned něco nesprávného, jen že je něco, co stojí za prozkoumání, aby byl výsledek arbitráže spravedlivý. A k Vaší konkrétní účasti, podle mého názoru má AV v arbitráži řešit ty problémy, o jejichž řešení byl požádán, a ne brát ho jako carte blanche pro rozhodování dvoustranných sporů, které si strany mezi sebou hodlají vyřešit samy; ale pokud jsou navrhována obecná opatření (vůči Jan kozak), musí mít AV nějakou širší bázi editací, o kterou může své závěry opřít, a pokud nebudete stranou, musely by se z této báze důkazy spočívající ze sporů s Vámi vyloučit. To zřejmě nebylo záměrem navrhovatele, jehož návrhu AV (bez velkého bádání) vyhověl. – (@Gumideck:) I z historie arbitráží a ŽoO vidíte, že i když AV řeší "spory", nejedná se zdaleka jen o komunikační otázky, a kolega Vachovec1 myslím něco takového ani nenaznačoval, stejně jako přijatá opatření jsou zhruba stejně často obecná jako dvoustranná. Vaše podání by mohlo být konkrétnější, ale je z něho dostatečně jasné, čeho se po AV domáháte, předpokládám, že AV nebude jednat podle zásady „ptejte se mně, na co chcete, já na co chci odpovím“. – Na vysvětlenou, pro můj postoj k původní ŽoO bylo rozhodující, že hořel intenzivní spor, na němž neměla jedna strana podle mého názoru 100% vinu; avšak v ŽoO lze řešit chování jen jedné osoby, zatímco druhá strana nic neriskuje, protože jí AV nemůže fakticky dát ani napomenutí. Proto jsem se domníval, že pro spravedlivé řešení bude třeba postup, kde i ten, kdo navrhuje poměrně přísná opatření, půjde se svou kůží na trh. Z toho pohledu mne Vaše žádost svou formulací potěšila jako podklad pro to, aby se situace konečně vyřešila.--RPekař (diskuse) 13. 12. 2016, 18:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]
(@RPekař) Děkuji Vám za vyjádření, jen je škoda, že nepřišlo na jaře. Dva měsíce se nic nedělo a nakonec jste žádost bez dlouhé diskuze smetli ze stolu. Kolega Jowe i já jsme pochopili Vachovcův výklad stejně, další dvě obdobná vyjádření mi přešla emailem - to zmiňuji jen okrajově, zveřejnit je samozřejmě nemohu, mě osobně to však utvrdilo v mém přesvědčení. Vzhledem k tomu, že žádosti o arbitráž nejsou na denním pořádku snad nikoho (arbitry nevyjímaje), by neměla být nedokonalá forma překážkou rozhodování. A samotný proces by neměl být nadřazen skutečnému řešení. Jinak celkově děkuji za vstřícnost - bez ironie :-) Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 19:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Stanoviska

Jan kozak

Dobrý den, tak jsem byl konečně odblokován, abych se také mohl vyjádřit k této ostudné žádosti. Hned na úvod bych požádal, aby se zde nepoužívaly takové termíny, které mne urážejí ( "kozákoviny" aj.). Do Wiki jsem začal přispívat proto, že se mi ten projekt velmi líbil. Nikdy jsem neměl a ani dnes nemám žádné úmysly, jímiž bych chtěl wikipedii poškozovat, tak jak si to někteří z vás vymysleli. Moc děkuji za pochopení.

A teď k některým sporným věcem, za které jsem neprávem označován za škůdce Wikipedie a následně blokován.

1) barevné kovy - neželezné kovy - prosím, abyste nahlédli do článku Barevné kovy. Ihned budete přesměrováni na článek Neželezné kovy. Dále pak bude vhodné nahlédnout do článku Kovy. Oba dva články jsou dobře ozdrojovány věrohodnými zdroji. Nikde se tam nedočteme o jakýchsi barevných kovech. Je zajímavé ale nahlédnout do Lékařského slovníku, v němž je uvedeno: barevné kovy – triviální název pro neželezné kovy. - - - Takže na základě takto získaných informací jsem v článcích, kde byl použit výraz "barevné kovy" prováděl jeho opravu na výraz "neželezné kovy". Službu konajícím správcem jsem byl několikrát přesvědčován o tom, že vkládám neověřené informace a byl jsem za to několikrát blokován. - Viz např. článek "Chakasie" a některé další. V této kauze se velmi silně angažoval wikipedista Ferenc.

2) těžba barevných kovů - tento nesmysl zcela úzce souvisí s předchozím bodem. Většina neželezných kovů se nikdy netěžila a ani dnes netěží. O tom se může každý přesvědčit v článcích u jednotlivých kovů. Těží se rudy, které obsahují tyto kovy. Z těch rud se pak teprve získávají požadované kovy. - - Takže psát na wikipedii, že se těží např. cín nebo hliník či jiný neželezný kov je nesprávná informace, která by se na wikipedii snad ani omylem neměla psát. No a co se dělo ? Když jsem v nějakém článku narazil na tento blud a provedl jsem opravu, tak se ihned angažoval některý wikipedista, který provedl revert. A když jsem to opět vrátil já zpět tak zasáhl správce, který neprodleně konal. A ihned jsem byl označen za škůdce či vandala a zase blokován. Myslím, že to byla sehraná dvojka.

----- Jsem již trochu unaven, budu pokračovat později. Žádám, aby do tohoto odstavce nadepsaného mým jménem nebylo nic vpisováno. Děkuji. Kozák

Dobrý den. K výše uvedenému vyjádření: podrobný rozbor sporů bude patřit spíše na podstránku s Důkazy, až bude založena. V této fázi bych si Vás dovolil požadat, abyste se především vyjádřil k navrženému seznamu zúčastněných stran (viz výše). Předkládat důkazy sice může v arbitráži kdokoliv, ale schvalovat opatření je možné jen vůči zúčastněným stranám. Dodatečné zařazení nějaké osoby mezi zúčastněné strany je možné poute s explicitním souhlasem Arbitrážního výboru (který by o tom musel hlasovat a následně upravit veškeré termíny, aby nová "zúčastněná strana" měla minimální pravidlem vyžadovanou dobu na vyjádření – rozhodně tedy nejde o žádnou trivialitu, takže AV podobné žádosti přijíma pouze ve výjimečných případech). --Vachovec1 (diskuse) 15. 12. 2016, 14:05 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Dobrý den, zcela dobře nerozumím Vašemu požadavku. Popřemýšlím o tom koho bych měl připsat do toho seznamu. Není mým cílem, ani snahou do té kauzy zatahovat další osoby, které se někdy nechaly strhnout k šikaně mé osoby. Popřemýšlím.--Jan kozak (diskuse) 15. 12. 2016, 14:53 (CET)Odpovědět[odpovědět]

3) Podzemní dráha v Berlíně - zde bylo napsáno : "v Berlíně bylo tedy naprosté odloučení jejích částí ve východní a v západní polovině města." Protože v té době Berlín nebyl nikdy rozdělen napůl, tak jsem udělal opravu v tom smyslu, že jsem slovo "polovina" nahradil slovem "část". Správce to revertoval s vysvětlením: "(rv, mluvíme zde o městě rozděleném Berlínskou zdí -> „poloviny města“ je v tomto kontextu přesnější a konkrétnější formulace)". Domnívám se, že není třeba toto správcovo konání nijak komentovat. Jen tak pro zajímavost- - na wiki je článek s názvem Polovina.

4) Vodní kanál Marna-Rýn - pokud si kdokoli pozorně a bez zaujetí přečte ten článek a diskuzi k němu, tak zjistí, že jsem nijak wikipedii nepoškodil a že jsem tam nenapsal žádný nesmysl. Stačí se podívat na mapu aby každý snadno zjistil, že ten kanál nemůže spojovat Paříž s východem Francie. Vždyť ten kanál začíná u města Vitry, zhruba 160 km východně od Paříže. I přesto jsem byl napaden, že měním obsah článku, když jsem tu nesprávnou informaci pozměnil a článek doplnil informacemi získanými z francouzské wiki.

5) změny slovosledu - uvedu příklad z dílny wikipedisty Gumideck -- --",kdy do kraje postupně začali přicházet, především v souvislosti s válečnými konflikty a se stavbou železnice, také katolíci." - - Dovolil jsem si tuto část věty nepatrně pozměnit takto -- ",kdy do kraje postupně začali přicházet také katolíci, v souvislosti s válečnými konflikty a se stavbou železnice." Jsem přesvědčen o tom, že tato slohová úprava je vhodnější než původní. Nijak jsem to nekomentoval,zdůvodnil jsem to jako drobné úpravy v textu, ale autora jsem nenapadal. On sám tam pak přidal slůvka "a to především". Těmito úpravami se podstatně zlepšil ten článek. - To však nevadí, aby mne v této ohavné ŽoA wikipedista Gumideck napadal, že schválně měním text.

6) Prosím, omluvte mne, budu možná ve své obhajobě pokračovat později. Děkuji--Jan kozak (diskuse) 16. 12. 2016, 09:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Zde jen drobná poznámka ohledně podzemní dráhy v Berlíně (bod 3). Tu úpravu jsem samozřejmě revertoval jako normální, „řadový“ wikipedista (zdála se mi vhodnější) a taky nebyla důvodem k blokaci. Úloha správce tam nehrála roli. Když jste ji zopakoval, ponechal jsem ji v platnosti, protože jsem uznal, že původní formulace je opravdu dost nepřesná a „poloviny“ Berlína jsou snad až přílišným zjednodušením. Mimochodem, všimněte si, kolego, že mi nepřekážel ani fakt, že jste tu opakovanou úpravu provedl jako nepřihlášený uživatel během vlastního zablokování :). --Mario7 (diskuse) 16. 12. 2016, 10:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Wikipedistovi Mario7 jsem odpověděl na jeho diskuzní stránce, nevšiml jsem se, že je také účastníkem ŽoA. --Jan kozak (diskuse) 16. 12. 2016, 17:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Před chvilkou jsem zjistil, že moje odpověď byla revertována a přenesena někam jinam, nevím však kam. Tuto akci provedl člověk, který není účastníkem ŽoA. Mám z toho velmi nedobrý pocit a považuji to z jeho strany za šikanu.--Jan kozak (diskuse) 16. 12. 2016, 17:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kolega Remaling svůj zákrok vysvětlil v Diskuse s wikipedistou:Jan kozak#Obcházení bloku (2), systém Vás měl upozornit. Na tom samém místě jsem odpověděl na Vaše dotazy, kolego. Zdraví --Mario7 (diskuse) 16. 12. 2016, 18:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]

7) Jan kozak bude používat refaktorizaci pouze v odůvodněných případech, ne ke skrytí upozornění na závadné chování.-- - Bylo by proto vhodné napsat dle čeho jsou určovány ty odůvodněné případy respektive kdo to stanovuje.- - Zjistil jsem, že existuje ve wiki WP:ŽOÚ. Zde je uvedeno: "Nečiňte osobní útoky kdekoli ve Wikipedii. Komentujte obsah, nikoli přispěvatele. Osobní útoky poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Nikdo nemá rád urážky." - - - V každém případě jakési upozorňování ze strany wikipedisty Gumideck na jakési mé závadné chování je přímo učebnicovou ukázkou osobního útoku. V osobních útocích si kromě něho také velmi liboval a libuje i nadále wikipedista Ferenc. Když jsem se osobním útokům bránil a tedy použil šablonu refaktorizováno ihned se našel i třeba nějaký správce, který tu šablonu bezdůvodně odstranil. Tito jmenovaní nebyli snad téměř nikdy upozorněni na jejich nevhodné chování. - - - A jen na závěr odstavce: nikde v pravidlech nebo doporučeních Wikipedie jsem se nedočetl, že Wikipedie je výchovným ústavem.

8) Používání slovesa vzniknul. Toto sloveso bylo téměř vždy používáno v souvislosti se vznikem dějů, které nejsou závislé na vůli člověka. Např. na moři vznikly vlny, na silnici vzniklo náledí, vznikla mlha nebo duha apod. Používání tohoto slova ve spojení např. stavba vznikla nebo dokonce kostel vznikl je velmi neobvyklé. Věci, které byly vytvořeny lidskou činností byly proto vyrobeny, postaveny či namalovány. Tedy kostel byl postaven atp. - - Jsem přesvědčen o tom, že používat sloveso vznikly je v těchto případech zcela nevhodné. Český jazyk je velmi rozmanitý a dává nevídané možnosti jak ho využívat. A jen tak na konec odstavce - - jestliže jsem v nějakém článku provedl změnu -- kostel vznikl -- na -- kostel byl postaven -- poškodil jsem wikipedii? Jen jsem jednal podle WP:EsO, protože jsem to vyjádření považoval za chybné. No ale krutě jsem se mýlil, protože jsem byl brzy blokován a nařčen, že poškozuji Wiki.

9) Je to na bednu, proto budu pokračovat v obhajobě později--Jan kozak (diskuse) 16. 12. 2016, 18:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

OJJ

Co k tomu dodat. Kolega Jan Kozák má neustále potřebu měnit normální slova na své varianty, případně to okomentuje k diskusi k článku. Poprvé jsme se potkali někdy v mých začátcích, kde jsem byl kolikrát proti tomu, aby přepisoval některé termíny opakujícími se slovy, dále u makaků (makak se vyskytuje -> makak žije), diskuse zde. Dalším "sporem" s kolegy se stala například nadmořská výška, ke které jsem nakonec založil i ŽoK, kde došla komunita ke shodě, že přepisování Kozáka není vhodné. Mám dojem, že se zde snaží používat termíny, co se učil ve škole, doba je ale někde jinde. A našlo by se toho víc, mezi typickou ukázku "kozákoviny" lze zařadit například toto, absolutně zbytný prohoz dvou slov, kterým si jen nahání editace, aby se ve vyostřené diskusi nalepil věrnostní vyznamenání. Rád bych vyzdvihnul rovněž to, jak Jan kozak považuje řadu komentářů za šikanu, přičemž celé zprávy smaže šablonou {{refaktorizováno}}, na což byl již několikrát upozorňován. Žádost o arbitráž je dle mého třeba, neboť i přes upozornění a ŽoO není Jan kozak schopen respektovat názor několika wikipedistů a neustálým přepisováním variant zaplňuje historii článků, přičemž tvoří i nesmyslné varianty. Nepomohlo rovněž zablokování, po několika začal používat loutku 46.29.226.83. --OJJ, Diskuse 5. 12. 2016, 09:41 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Nedá mi to a k uvedenému případu „kozákoviny“ musím říci, že kumulace předložek je považována řadou lingvistů za stylistický prohřešek (jak přehledně cituje např. Machová, i když sama je tolerantnější). Jistě bylo lepší úplně se zbavit anteponovaného přívlastku, ale snahu opravit stylistickou neobratnost tohoto rázu bych za „absolutné zbytné nahánění editací“ nepovažoval.--RPekař (diskuse) 13. 12. 2016, 13:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@RPekař: Zase takový lingvista nejsem, každopádně pokud je to používáno, přijde mi úplně zbytné zaplňovat historii článku podobnými editacemi, když tak to opravit při větší editaci, na které se však JK nespecializuje. Doporučil bych se podívat ještě na tento diff. Další typická Kozákovina, byl bych pro to tyto editace zakázat, zatímco v překlepech je kolega užitečný. OJJ, Diskuse 15. 12. 2016, 06:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]

JAn

S případem nejsem plně obeznámen, do doby, než se na mne Jan kozak obrátil mailem, jsem pouze zaznamenal nějaké diskuse okolo. Při prozkoumání určitého časového období mi přijde, že editace jsou sice dělané v dobré víře, ale jejich provádění je nešťastné. V některých případech bylo konečným důsledkem revertačních válek, vyostřených diskusí a bloků opravdové vylepšení nebo faktické zpřesnění článků. Proto považuji návrh na úplný zákaz zakládání diskusí za krok špatným směrem. Rozhodně je lepší, pokud by v případě nějaké nejasnosti textu upozornil na tuto nejasnost aby bylo možné najít rozumné řešení. Konkrétní pozitivní případy z poslední doby:

 • Vodní kanál Marna–Rýn JK správně podotkl, že kanál nekončí v Paříži [1], výsledkem po relativně slušné diskusi bylo faktické zpřesnění zavádějícví formulace [2].
 • Důl Mauritius - JK správně podotkl, že se těží cínová ruda, nikoliv přímo cín [3]. Po dlouhé diskusi, ve které se došlo k závěru, že je to sice pravda, ale veškeré zdroje mluví o cínovém dole (stejně jako se mluví např. o železných dolech) pak stačilo uvést do článku zpřesnění [4]

Rád bych tedy, aby byly tyto drobné plusy vzaty v úvahu. JAn (diskuse) 5. 12. 2016, 10:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jak jsem právě napsal, problém není černobílý a řada editací JK je přínosná. Vy jste vybral dvě diskuze, jukněte i na ty další, třeba tu či tu. Dohledám ještě zbytek, těch jalových diskuzí byly desítky. Gumideck (diskuse) 5. 12. 2016, 11:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]
K případu s kanálem Vodní kanál Marna–Rýn, Jan Kozak do článku připsal informaci, která neguje informaci obsaženou v úvodu článku. Toto je jednoznačné narušování Wikipedie. Tuto jeho editaci je tedy rozhodně nutno zapsat k minusům. --Jowe (diskuse) 5. 12. 2016, 11:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jen k Důl Mauritius – a) není pravda, že JK správně podotkl, že se těží cínová ruda. On přepsal cínový důl na cínovcový důl (13:05) a do shrnutí uvedl pouze cínovcový důl. Kromě toho provedl další, zcela špatné náhrady cín/cínovec a tím zcela zkreslil množství vytěženého kovu (v přepočtu). Tak se to prostě píše v montanistických oborech. b) Po revertu (15:53) teprve v diskuzi [5] (16:50) psal že se cín netěží. c) Znova vložil neozdrojovanou informaci, tedy místo cínový důl vložil, přepsal na důl na těžbu cínovce. [6]. d) Ani tím to však nekončilo, v diskuzi psal, že ozdrojovaný výraz je blbost, blábol (17:19). e) Pak v diskuzi o den později (29.11.) psal, že by tam měl být správně "důl na kasiterit". f) Navíc v diskuzi s Hortem po svém úletu v diskuzi, prohlásil cínový důl za nesmyslné tvrzení. Budeme na snad na wikipedie přepisovat např. „sklizeň kávy“ či „export kávy“ na „sklizeň plodů kávovníků“ či „export plodů kávovníků“, protože káva je nápoj, a ten se přeci nesklízí, ani neexportuje a tudíž výše uvedená spojení jsou blbosti, bláboly a nesmyslná tvrzení. Píšeme snad wikipedii především pro žáky pomocných škol? Budeme snad na wikipedii přepisovat vše, co se týká „těžby uranu“ na „těžbu uraninitu“, protože uran se netěží a nikdy netěžil? Těží se převážně nerost „uraninit“. Budeme ze stejného důvodu psát místo „uranové doly“ spojení „doly na uraninit“? g) Já tedy na editaci Jana kozaka nevidím absolutně nic přínosného, ozdrojované informace odstraňoval a nahrazoval neozdrojovanými. Platí vůbec ještě závazná pravidla Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Ověřitelnost. --Lubor Ferenc (diskuse) 5. 12. 2016, 12:26 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Uacs451

Byv vyzván, abych se vyjádřil, zda chci být účastníkem arbitráže, odpovídám, že ano. Jsem si vědom, že žádost není dosud přijata a že hrozí, že ani nebude, pokud nebude návrh zásadně přepracován. Protože zdůvodnění je nekonkrétní, nemám zatím co dokládat; i potom mám v úmyslu se omezit na reakce na tvrzení ostatních účastníků. --Uacs451 (diskuse) 10. 12. 2016, 20:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jowe

Nehodlám být účastníkem této arbitráže. Řešit by se měla problematická činnost Jana kozaka v encyklopedickém obsahu Wikipedie, a nikolik osobní spory wikipedistů v diskusních stránkách. A z vyjádření arbitra Vachovce mám bohužel obavy, že bude kladen důraz na to druhé. --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 15:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Jan kozak by asi také nechtěl být účastníkem této arbitráže. Upozorňuji, že AV se nezabývá spory o obsah Wikipedie (čili nelze po AV požadovat, aby řešil zda Jk může měnit jednu pravopisně správnou formulaci za jinou). AV však kromě analýzy sporů bude nepochybně posuzovat věci jako vlastní výzkum, obcházení bloku, NEKIT, ignorování diskuse a podobně. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 16:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tato arbitráž byla založena z důvodu problematického chování Jana kozaka, tedy účastníkem býti musí. Já jsem byl navrhnut jako jedna ze stran a účasti se zříkám. --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 16:26 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Vaše vyškrtnutí ze seznamu účastníků této arbitráže bylo zrušeno. Můžete o vyškrtnutí oficiálně požádat AV, v žádném případě se ale nemůžete vyškrtnout sám o sobě. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 16:41 (CET)Odpovědět[odpovědět]
A co tam tedy dělá "Prosím o případné doplnění či odmazání:" ? (škrtnutí jsem považoval za transparentnější). --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 16:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]
To tam vložil žadatel, nikoliv Arbitrážní výbor. Na vyjádření jste měl čas, než výbor začal o přijetí hlasovat. Že jste i přes upozornění na Vaší diskusní stránce nijak na podaný návrh nereagoval, není vina AV. Teď jste v situaci, kdy vyškrtnutí můžete dosáhnout jen skrz oficiální žádost, o které výbor bude hlasovat (respektive jí zohlední ve svém hlasování o přijetí). A vzhledem k tomu, že jste na vyjádření měl času opravdu dost, musela by být žádost podložena velmi pádnými původy. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 17:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Hlasování stále nebylo uzavřeno a zvlášť když jeden z arbitrů hlasuje podmíněně, nevidím důvod, proč bych se nemohl účasti v arbitráži zříci. --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 17:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Kolega Jowe se nemohl škrtnout dříve, když tím reagoval na Vaše dnešní komentáře, chápu-li to dobře. Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 17:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Chápete to zcela přesně. --Jowe (diskuse) 13. 12. 2016, 17:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nevím, na co si kolega Jowe stěžuje. V navrženém seznamu stran figuroval od začátku, na tuto Žádost o arbitráž byl také hned od začátku upozorněn. Později byl také explicitně vyzván na své diskusní stránce k vyjádření. To že tak i přes opakovanou výzvu neudělal, je jen jeho problém. Teď, když AV hlasuje, teprve přichází s tím , že chce být ze ŽoA vyškrtnut, přitom však neuvádí žádné relevantní úvody, proč by se tak mělo stát. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 23:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jako relevantní důvod uvedl kolega Jowe nesouhlas s Vaším orámováním. S tím ostatně jako navrhovatel nesouhlasím taktéž, protože to znamená osekání celého problému a vytržení z celkového kontextu. Pokud již při hlasování vymezíte takto úzký rámec, mám vážné pochybnosti o Vaší nestrannosti. Gumideck (diskuse) 14. 12. 2016, 02:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Kolega @Jowe: chce být vyškrtnut, protože jste jej zmínil ve svém hlasu o zaměření na jiné strany než JK, který se mi rovněž nelíbí. Nevím, z jakého důvodu jste tam zařadil těchto několik uživatelů a nemám nést "postih" třeba i já za slovo kozákovina a další. Mmch, sám rovněž uvažuji o vyškrtnutí, tato arbitráž už začíná být dlouhá jako leckerý DČ. OJJ, Diskuse 16. 12. 2016, 06:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Tomas62

Jan kozak se občas stylizuje do role ublíženého, který je pronásledován několika málo wikipedisty a jedním správcem. Ale tak to není, větší či menší konflikty měl se spoustou přispěvatelů, jak je zřejmé z jeho DS. Myslím, že tak před rokem to byl Iaroslavvs, kdo napočítal více než dva tucty přispěvatelů, kteří se ocitli v konfliktní interakci. A jen část z nich se nechala strhnout k ostřejším vyjádřením. Řešit nyní jen ty konflikty, kdy diskuse přerostla v osobní útoky, je podle mého chyba. Postihuje následek, nikoli příčinu. Příčina sporů je na straně Jana kozaka. Tím neříkám, že všechny jeho editace jsou problematické, ale arbitráž je právě kvůli těm problematickým. Následné diskuse, jakkoli vyostřené, následují skoro vždy po problematické editaci. Proto jsem na rozpacích i z tohoto návrhu: Jan kozak má zakázáno zakládat nové diskuze k článkům. Nevím, že by v minulosti byl obdobným způsobem někdo omezen. Kromě toho, bude-li Jan kozak nejprve diskutovat, vyhneme se většině konfliktů. Ale je možné, že mi nějaká diskuse, ze které vyplývá navržené omezení, unikla.

Za co bych se přimlouval, je toto: Jan kozak má zakázány jazykové editace, které spočívají v pouhém nahrazování jedněch výrazů druhými, změn slovosledu a stylistiky. Jestli trati nebo tratě je úplně jedno. Stejně tak je jedno, jestli napíšu hřebenu nebo hřebeni; ke cti Jana kozaka poznamenávám, že za tuto změnu se omluvil. Ovšem nahradit (u železnice) elektrizaci elektrifikací je naprosto zbytečné a provést změnu hromadně diff diff je typický NEKIT.--Tomas62 (diskuse) 13. 12. 2016, 18:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji za vyjádření. Krátce si dovolím reagovat. Z pěti bodů považuji osobně za nejdůležitější první dva, poslední dva v podstatě vyplývají z pravidel a doporučení. Ten třetí bod, tedy omezení diskuzí, má svá úskalí a jistě by se dal přeformulovat. Šlo mi o to, aby nevznikaly zbytečné diskuzní stránky, ne aby se uživateli zalepila pusa :-) Mimochodem, k dnešnímu dni založil Jan kozak 65 diskuzních stránek k článkům a 7 diskuzí u wikipedistů navrch, diskuze tvoří více než desetinu jeho příspěvků. Jejich smysl nechávám na individuálním posouzení. Gumideck (diskuse) 13. 12. 2016, 18:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Souhlas s prioritama, první dva body postihují to, co vadí nejvíce. Diskuse až tolik nevadí; u článků se dají smazat z titulu diskuse nesouvisející s tvorbou encyklopedie. To je ovšem krajní řešení, které u příspěvků Jana kozaka nelze použít, zde jen pro úplnost. Postihne-li AV problematické editace, pak omezování diskusí je nadbytečné. Poměr celkového počtu příspěvků ku diskusním příspěvkům mi nepřijde nijak alarmující. Jejich smysl neposuzuju, ale diskuse:Newag Dragon by neměla být zapomenuta.--Tomas62 (diskuse) 14. 12. 2016, 14:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ty mé myšlenkové pochody při zakládání žádosti byly asi takové: pokud budou schváleny první dva body, rázem se zvýší množství založených diskuzí ve stylu, který už známe. Tedy ten a ten výraz je špatně, jenže to nemohu opravit, protože... Pravda ovšem je (a na to jsem nepomyslel), že by se tak omezila možnost pozitivního přispívání. Gumideck (diskuse) 14. 12. 2016, 20:19 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Nemíjíme se, doplňujeme. Ocitám se v podobném dilematu. Mám revertovat plně synonymní výraz všude, kde přispěl Jan kozak? Takový revert je pro správce velmi, velmi snadný. Ale přijde mi to jako buzerace, i když to doplním odkazem. Na tomto místě, abych se vypořádal s dosud nevyřčenými námitkami, poznamenávám, že wiki nemusí být jednotná, ale encyklopedická. To je: píšeme česky podle současných pravidel. Jednotlivá náhrada jednoho za druhé je přijatelná. Hromadná náhrada nikoli. Složitější výrazy budiž diskutovány.--Tomas62 (diskuse) 15. 12. 2016, 01:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Lubor Ferenc

Vyjdu z toho, co psal arbitr Vachovec1, že AV nebude řešil zda Jk může měnit jednu pravopisně správnou formulaci za jinou. Z toho dovozuji, že AV nebude řešit obdobné editace. Myslím, že nikdy nevznikne článek MWd/t, stejně tak jako nevznikne článek MWh, když máme článek Watthodina. Jaké jsou tedy možnosti? a) ponechat, protože o nic moc nejde (což se stalo), b) revertovat, tj. IO zrušit. V případě b) se editor vystaví riziku zbytečných diskuzí, s nařčením šikany - viz diskuze, kdy kolega Horst revertoval Janem kozakem odstraněný údaj o tom, že uhlí je sedimentární hornina diff]. Obdobně zde. Nyní k tomu, co snad AV řešit bude – vlastní výzkum. Tady jen konstatuji, že příkladů provádění vlastního výzkumu je nespočet, takže to obrátím. Najde se alespoň jeden jediný příklad v editacích Jana kozaka, kdy měnil, editace obhajoval a své tvrzení doložil referencí? Vyzývám tedy Jana kozaka, aby uvedl jeden příklad, kde své tvrzení doložil referencí. Pokud měním železný kříž na litinový kříž, pak by se mělo tvrzení o litinovém kříži doložit referencí. Zde měnil jednou a zde podruhé a následovala nekonečná diskuze. Pokládám tedy editace obdobného charakteru za vlastní výzkum. Konstatuji, že jsem v žádném článku nenašel, že by Jan kozak svoje tvrzení doložil odpovídající referencí. Pokud jsem hledal špatně, prosím Jana kozaka, ať dá odkaz na článek, kde jím změněné výrazy řádně orefoval. Vyvozuji obecnou platnost, že jeho editace (nemyslím nyní opravy gramatických či stylistických chyb, nýbrž přepisování odborných pojmů) jsou vlastním výzkumem, a to i v případě, že mohou být někdy správné. Pokud by se jednalo o ojedinělé případy, byť je to v rozporu se závazným pravidlem „Žádný vlastní výzkum“ i závazným pravidlem „Ověřitelnost“ asi by se dalo oko přimhouřit. V případě, že je to ovšem standardní postup Jana kozaka, tak tedy nevím. Obcházení bloku zde a zde. NEKIT viz zde (možná by se to mělo přenést sem, aby argumenty byly na jednom místě). Ignorování diskuse: Jan kozak začal doplňovat článek o soupis městských částí zde zde zde, zde. Prováděl to ovšem bez rozlišovačů. Tak kolega Jowe několik opravil zde a Jana kozaka na to upozornil zde. Jan kozak sice poděkoval za opravu, ale ve špatné editaci (bez rozlišovačů) pokračoval dál a dál. Upozorněn (kritizován) opětovně zde. Co se stalo?. Nic. Jan kozak nic neopravil. Tedy opravil dvě městské části, konkrétně Erlbach a Sachsen, když viděl, že zmodraly jinde. Takže věděl, co je vytýkáno, ale zbývající městské části ponechal, neopatřil rozlišovači, trčí to tam dodnes. Asi by to pro něj znamenalo hodně práce a na to on už neměl čas, musel se věnovat dalším článkům. Pokud někdy někde ty červené odkazy zmodrají, tak to ovšem bude v jiných článcích. Další příklad ignorování diskuze. Jan kozak byl upozorněn na chyby v článku Ybbs. Poprvé zde. Později zde. Chyb požehnaně. Nic Jan kozak neopravil, nakonec jsem ten článek opravil, dohledal zdroje a článek ozdrojoval (možná 2 hod práce) výsledek. --Lubor Ferenc (diskuse) 13. 12. 2016, 20:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Seznam těch, kteří se dostali s Kozákem do konfliktu. Vychází z ŽoO, jen se za ¾ roku trochu rozrostl. Pokud má někdo dojem, že je na seznamu neoprávněně, nebo nechce na seznamu figurovat, nechť se odstraní, vyškrtne.

--Lubor Ferenc (diskuse) 13. 12. 2016, 20:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Váš předpoklad je víceméně správný, nicméně měl jsem na mysli spíše takovéto editace. Podobná věc skutečně není v kompetenci AV. Odkazování na články, které patrně nikdy nevzniknou, jako MWd/t, mohou teoreticky spadat pod WP:NEKIT, pokud uživatel pokračuje v jejich vkládání i přes opakované upozornění, a lze usuzovat, že tak činí úmyslně. Editacemi spadajícími pod WP:Žádný vlastní výzkum se AV samozřejmě zabývat bude. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 23:13 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Dík za vysvětlení. Je nevím, zda by někdo mohl tento edit MWd/t Jana kozaka považovat za neúmyslný. S tím už jednou Jan kozak argumentoval slovy - že mu občas jaksi blbne myš. --Lubor Ferenc (diskuse) 14. 12. 2016, 04:06 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Když už je o tom řeč, kde najdu vysvětlení, co je to MWd/t? --Uacs451 (diskuse) 14. 12. 2016, 07:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Gumideck

@Rosičák: Děkuji za uzavření hlasování o přijetí, jen mi na tom něco nesedí. Závěr je přijetí čtyřmi hlasy ze čtyř, jenže vyjádření arbitrů jsou tři pro a jeden za určité podmínky, ke které jsou výhrady. Závěr čtyři pro by znamenal změnu stanoviska jednoho z arbitrů, to ale není zveřejněno. Jak to tedy je?

Je to tak, jak psal kolega Vachovec níže. Ohledně přijetí arbitráže hlasovali 4 arbitři pro, ohledně stran 3 arbitři pro.--Rosičák (diskuse) 16. 12. 2016, 17:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Děkuji. Šlo mi o to, aby nevznikly časem zmatky, že si to každý vykládáme jinak. Gumideck (diskuse) 16. 12. 2016, 23:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Vachovec1: Podstránka s důkazy již byla založena 10. 12. Další důkazní materiál bude doplněn v nejbližších dnech. @Jan kozak: Konstatování faktu, na který by se nemělo zapomínat. Velmi často píšete, že jste šikanován, ale tento pocit má řádka wikipedistů z Vaší strany. Za sebe: pokud někdo opakovaně zanáší chyby do textů, které jsem napsal, a nepřestane s tím ani po upozornění, nevidím v tom nic jiného než právě šikanu. Gumideck (diskuse) 16. 12. 2016, 08:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]

K prvnímu bodu, formálně je naprosto jedno, zda je poměr 3/0/0/1 nebo 4/0/0/0, v obou případech je přijetí schváleno většinou, která postačuje. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 12. 2016, 08:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ono to tak úplně jedno není. Pokud bylo schváleno v poměru 4/0/0/0, znamená to, že arbitráž se zaměří pouze na činnost Vachovcem zmiňovaných osob. --Jowe (diskuse) 16. 12. 2016, 09:01 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Přesně tak. Schválení 4 pro znamená, že buď jsou všichni pro navržené nebo všichni pro pozměněnou verzi. Pokud by se všichni přiklonili k verzi Vachovce1, předpokládám ovšem, že yb to bylo uvedeno v uzavření hlasování. Verze 3 pro, jeden podmíněně otvírá další otázky. Pokud by se měla tato arbotráž změnit v to, co navrhoval Vachovec1, budu nucen založit novou. Martine, jde jen o to, abychom měli jasno, stačí doplnit pár slov :-) Gumideck (diskuse) 16. 12. 2016, 09:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Podle Vašeho postoje a podle postoje kolegy Jowe předpokládám, že oba hodláte navrhovat nálezy a opatření vůči některému z kolegů Uacs451, Tomas62 či OJJ. To je totiž jediný důvod, proč na jejich zařazení mezi zúčastněné strany trvat. Jinak ano, tak, jak to kolega uzavřel, seznam zúčastněných stran momentálně zahrnuje všechny Vámi původně navržené osoby (tedy včetně kolegy Joweho). --Vachovec1 (diskuse) 16. 12. 2016, 12:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vachovec1: Bylo by možno i mé vyškrtnutí z arbitráže? Nerad bych tu nesl nějaká opatření nevím za co, nehledě k tomu, že mám dost své práce než pročítat tyto sálodlouhé diskuse. OJJ, Diskuse 16. 12. 2016, 12:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Musel bys žádat stejně, jako Jowe. Ovšem na druhou stranu, AV nemá v úmyslu uvalovat neopodstatněná opatření. --Martin Urbanec (diskuse) 16. 12. 2016, 12:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Martin Urbanec: Jak myslíš...OJJ, Diskuse 16. 12. 2016, 12:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Mario7

Dobrý den arbitrům a ostatním kolegům, omlouvám se za pozdní reakci. Původně jsem své stanovisko chtěl přidat ještě před svátky a vypíchnout taky nějaké důkazy, nicméně kvůli enormní pracovní vytíženosti související s ukončením roku se nakonec pravděpodobně budu muset omezit na poměrně stručné vyjádření, v němž se i přesto pokusím pokud možno co nejvýstižněji shrnout podstatu věci.

Jsem přesvědčen, že kolega Kozák nechtěl úmyslně škodit, on měl jen svůj pohled na jazykovou stránku encyklopedie a obecně na způsob její tvorby. Problém byl, že tento pohled tvrdošíjně prosazoval prakticky bez ohledu na reakce kolegů. Ve své „obhajobě“ dost často argumentuje, že jeho editacemi nedocházelo ke zhoršení kvality encyklopedie, právě naopak, jeho snahou bylo ve skutečnosti vylepšení Wikipedie. Zde považuji za klíčovou reakci komunity, přičemž bych zdůraznil, že pod „komunitou“ nemám na mysli dva nejaktivnější kolegy, tj. Gumidecka (který se snažil zabezpečit formální a leckdy i obsahovou správnost „slovinských článků“ kolegy Kozáka) a Lubora Ference (kterého jakožto geologa „vytáčely“ zejména geologické editace kolegy Kozáka). Do křížku s ním se dostali postupně desítky editorů, přičemž snad pokaždé šlo o nějaký nápad kolegy Kozáka, jenž byl v rozporu s dosavadním konsenzem pro to, jak se daná záležitost řeší/píše/vyjádřuje. Kolega nesouhlasil se zarovnáním tabulek, kolega pokládal za nevhodný výraz X, kolega nahrazoval spojení Y :)... šlo celkem o desítky případů. Nemluvě o tom, že podle vyjádření některých wikipedistů je Jan kozak „pronásledoval“, tj. zaměřoval se na jejich články, v nichž opakovaně prováděl sporné, objektivně nepřínosné zásahy.

Co je důležité, vzhledem k nesouhlasným reakcím komunity na různé kontroverzní zásahy kolegy Kozáka a jeho pokračování ve vymýšlení dalších „vylepšení“ encyklopedie (a to bez ohledu na reakce wikipedistů na jeho minulé nápady) jde o zcela vědomé narušování projektu. Soudě z jeho vyjádření, kolega Kozák dodnes nepochopil, že o tom, co je narušování Wikipedie, nerozhodují jednotliví wikipedisté nebo snad správci, nýbrž dostatečně reprezentativní vzorek komunity, tj. nezanedbatelná množina (pokud možno přínosných) editorů. Když se nějaké konání wikipedisty komunitě nelíbí, dá mu to dostatečně jasně najevo a dotyčný wikipedista přesto pokračuje v dalších podobných editacích, jde o menší nebo větší ignoranci z jeho strany. Ale pokud se toto děje dlouhodobě a takřka systematicky, jde samozřejmě o narušování Wikipedie. Kolega Kozák svou problematickou činnost prováděl celá léta a problémy postupně eskalovaly. Dovolil bych si citovat kolegu LaSa, konkrétně jeho vyjádření zde: „(...) všechny protiargumenty nakonec označí za šikanu a kampaň. A jeho ignorování výtek, odmítání opravovat jednoznačné nedostatky ve svých editacích a naopak záměrné pokračování ve výrobě dalších, to je jasný případ pohrdání – tiché formy osobního útoku. (...)“ S tímto shrnutím se docela ztotožňuji.

Snad bych se ještě stručně zmínil o „jazykových editacích“ kolegy Kozáka, které bych se pokusil rozdělit do několika skupin:

 1. nahrazování slov/spojení rovnocenným synonymem, třeba „stavba vznikla“ -> „stavba byla postavena“
 2. nahrazování běžně užívaných zjednodušení, třeba „hliníkový výrobek“ -> „výrobek z hliníkové slitiny“
 3. nahrazování cizích slov, třeba „akceptování názoru“ -> „přijímání názoru“
 4. neodborné editace, třeba „napájení napětím o hodnotě“ -> „napájení proudem o napětí“.

Podobných editací bych mohl na důkazní podstránce uvést desítky (ne-li stovky), včetně tabulky revertů, postižených wikipedistů a neplodných diskusí, které kvůli těmto editacím vznikly. Nevím, zda si do půlnoci na vytvoření této tabulky najdu čas (arbitráž přišla v pro mě nevhodnou dobu), proto se omezím alespoň na konstatování, že kolega Kozák je (pokud vím) jediným editorem české Wikipedie, který systematicky prováděl podobné změny a že prakticky žádná z těchto editací nevedla k objektivnímu vylepšení kvality článku, právě naopak. V řadě případů došlo k přímému poškození článku, tj. k uvedení nepřesné, neobvyklé nebo vyloženě nesprávné formulace. Ve většině případů byla kolegovi nevhodnost jeho editace vysvětlena v diskusi (což samozřejmě pokaždé odmítal přijmout). V letech 2014, 2015 a po většinu roku 2016 (do září) se s těmito diskusemi „trápili“ kolegové, od té doby jsem to začal postupně řešit já. V souvislosti s jazykovými editacemi kolegy si zcela výjimečně dovolím osobnější poznámku, že snahu o odstraňování slov jako „sakrální“, „trauma“, „sexuální“, „lokalita“ a mnoha dalších, jejichž význam znají i školní děti, považuji za vyloženě úsměvnou :). V říjnu jsem se pokusil celou situaci shrnout, dovolím si zopakovat své tehdejší vyjádření: „(...) v případě Jana kozaka jde navíc o činnost takřka systematickou, a to podle schématu odstraním (nebo nahradím) slůvko/spojení A -> úprava A je revertována a v diskusi vysvětlena její nesprávnost -> přeorientuju se na nové slůvko/spojení B a tímto způsobem pokračuje dlouhý, vyčerpávající, několikaměsíční a nikdy nekončící řetězec editací, revertů a nekonečných diskusí, v nichž je odčerpáván čas a energie jiných (přínosných) editorů. (...)“.

Závěrem bych se zmínil o diskusním stylu kolegy Kozáka. Po pečlivém prostudování jeho diskusní historie (zejména ŽoO, první, druhý a třetí archiv DS, aktuální DS a diskuse jedné z posledních IP adres, potažmo výpis příspěvků v diskusích k článkům a výpis příspěvků v diskusích wikipedistů) musím konstatovat, že jeho diskusní styl byl po velmi dlouhou dobu přímo katastrofální a svědčící o naprosté neschopnosti participace na komunitním projektu, tj. plný nejrůznějších nezdvořilostí, ignorance, jízlivosti, ironie, urážek a nezřídka i přímých osobních útoků. V poslední době se to naštěstí poněkud omezilo a kolega Kozák se zaměřil jenom na občasné „refaktorizace“ příspěvků diskusní protistrany a nepřetržité opakování, že je vůči němu za strany některých wikipedistů vedena jakási konspirace, dokonce za účasti správců, zejména těch blokujících. Jeho vyjadřování je vskutku kouzelné a začínám jej pokládat jej za projev jisté formy mučednického komplexu. I zde jde o typické schéma kolegy Kozáka provedu nápad A -> revertováno -> stěžuji si, mluvím o likvidaci a konspiraci -> přesto vymyslím nápad B -> provedu jej a takhle pořád dokola :).

Přijetí adekvátních opatření ze strany AV by podle mého názoru usnadnilo práci běžným wikipedistům i správcům. Osobně navrhuji:

 1. zákaz jazykových editací nevylepšujících objektivně článek (nahrazování vybraných výrazů synonymy, stylistické úpravy)
 2. výzvu ke změně diskusního stylu.

Co se týče navrženého zákazu zakládání nových diskusí k článkům, obecně jej nepodporuji u žádného wikipedisty, ačkoliv rozumím důvodům tohoto návrhu :). Myslím, že tato potíž by se dala vyřešit v rámci vhodně formulované výzvy, o níž jsem psal. Obcházení bloku je standardně blokovatelné (nevyžaduje zásah AV) a nadměrná refaktorizace ze strany kolegy Kozáka IMO představuje pouze marginální problém. Přesto samozřejmě děkuji kolegovi Gumideckovi za založení arbitráže i dalším kolegům za snahu o řešení problému. --Mario7 (diskuse) 30. 12. 2016, 18:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Stanoviska arbitrů k přijetí případu

Arbitrážní výbor žádost zaregistroval a zabývá se tím, zda ji přijmout. --Martin Urbanec (diskuse) 4. 12. 2016, 20:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Hlasování o přijetí žádosti

 1. ProPro Pro Po interní poradě v AV souhlasím i se zařazením všech stran tak, jak byly navrženy navrhovatelem ŽOA.--Rosičák (diskuse) 13. 12. 2016, 05:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 2. ProPro Pro Souhlasím s přijetím žádostmi i s navrženými stranami. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 12. 2016, 08:36 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 3. ProPro Pro – podmíněně. S tím, že arbitráž se zaměří pouze na činnost následujících osob: Jan kozak, Lubor Ferenc, Gumideck, Jowe a Mario7. Účastníkem arbitráže může být samozřejmě kdokoli další, ale budou-li předloženy důkazy nespadající do výše vymezeného rámce případu, nebudou brány v potaz. --Vachovec1 (diskuse) 13. 12. 2016, 12:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]
 4. ProPro Pro--RPekař (diskuse) 13. 12. 2016, 12:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Přijetí arbitráže schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.--Rosičák (diskuse) 15. 12. 2016, 20:03 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Stanovení stran arbitráže schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1--Rosičák (diskuse) 16. 12. 2016, 17:11 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Předkládání důkazů

Shromažďování důkazů se děje na podstránce Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Důkazy. Konec sběru důkazů byl stanoven na 30. 12. 2016, 23:59 (CET). AV si vyhrazuje právo termín prodloužit, pokud by některá strana hodlala získat výhodu vložením velkého množství informací těsně před uzávěrkou – v takovém případě může být termín uzávěrky prodloužen, aby ostatním stranám bylo umožněno adekvátně reagovat. Na důkazy předložené po termínu uzávěrky nebude brán zřetel. Související informace budou uvedeny v úvodu příslušné podstránky. --Vachovec1 (diskuse) 16. 12. 2016, 19:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Upravil (prodloužení termínu) --Vachovec1 (diskuse) 17. 12. 2016, 21:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Hlasování

Případ byl posunut do hlasování. Návrhy, o nichž Arbitrážní výbor hlasuje, naleznete na stránce Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Hlasování. Tamní návrhy se ještě mohou v průběhu hlasování měnit. Upozorňujeme, že danou stránku jsou oprávněni editovat pouze arbitři. Editace neoprávněnou osobou (s výjimkou odstranění zjevného vandalismu) budou povážovány za narušování Wikipedie. Své připomínky a komentáře však můžete uvádět na související diskusní podstránce – Diskuse k Wikipedii:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Hlasování. --Vachovec1 (diskuse) 6. 4. 2017, 18:11 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Podnět k uzavření

Jelikož všichni arbitři pracující na případu již odhlasovali, podávám podnět k uzavření. Připomínám, že podle doporučení WP:Arbitrážní proces se o podnětu hlasuje nejdříve 24 hodin po jeho podání (tj. nedříve 12. 4. 2017 v 21:07), během nichž je ještě možné podávat poslední připomínky. Vyhodnocení všech hlasování provede následně (jako součást uzavření) uzavíratel. --Vachovec1 (diskuse) 11. 4. 2017, 21:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Hlasování o podnětu
 1. ProPro Pro Myslím, že tady jsme hotovi. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 4. 2017, 11:02 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 2. ProPro Pro Všechny důležité věci byly odhlasovány. --Vachovec1 (diskuse) 13. 4. 2017, 12:09 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 3. ProPro Pro Završeno.--Rosičák (diskuse) 13. 4. 2017, 17:47 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
 4. ProPro Pro --RPekař (diskuse) 17. 4. 2017, 02:08 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Uzavřeno. Poměr hlasů: 4/0/0/0
Poznámka k hlasováním: číslo udává počet hlasů pro návrh principu (nálezu, opatření)/proti návrhu principu (návrhu, opatření)/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --Vachovec1 (diskuse) 17. 4. 2017, 11:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Závěrečná rozhodnutí

Principy

Ověřitelnost

1) Základním klíčem k napsání dobrého encyklopedického článku je porozumět tomu, že článek by měl obsahovat pouze taková fakta, tvrzení, teorie, myšlenky, názory a argumenty, které již byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Cílem Wikipedie je vybudovat kompletní a spolehlivou encyklopedii. Proto je nutné citovat věrohodné zdroje. Jedině tak si může jiný editor nebo čtenář ověřit uvedená fakta.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Žádný vlastní výzkum

2) Wikipedie není místem pro vlastní výzkum. Citování zdrojů a zákaz vlastního výzkumu jsou spojené nádoby. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Zdvořilost

3) Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům, ochotu spolupracovat a předpokládat dobrou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Osobní útoky

4) Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii, a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Konsenzus

5) Wikipedie funguje na základě budování konsenzu. Existuje-li nesouhlas, musí být řešen zdvořilou argumentací, spoluprací a v případě nezbytnosti vyjednáváním na diskusních stránkách ve snaze nalézt a udržet nezaujatý úhel pohledu, na němž lze konsenzus založit. V případě konfliktu je klíčové zůstat zdvořilý a předpokládat dobrou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Narušování Wikipedie kvůli ilustraci tvrzení

6) I když si myslíte, že zastáváte oprávněné stanovisko, je způsobení rozvratu asi tou nejméně účinnou cestou k jeho ilustraci.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Blokování

7) Blokování je jedním ze způsobů, jakým je možno nevhodně se chovajícím uživatelům znemožnit editace. Je-li uživatel zablokován kvůli své činnosti, vztahuje se blok na uživatele, nikoli pouze na účet. Obcházení bloku je v takovém případě zakázáno.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Pravopis

8) Jsou-li obě varianty rovnocenné, například kurz a kurs, zvolte pro svůj text podle svého vkusu a v ostatních článcích pravopis neměňte. Rozhoduje autor největší části textu hesla.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Shrnutí editace

9) Ve shrnutí editace je třeba co nejvýstižněji, avšak přitom stručně popsat podstatu změny. Klamné shrnutí, mající za cíl zamaskovat, co bylo v editaci ve skutečnosti změněno, je považováno za jeden z nejhorších prohřešků. Klamavým je i shrnutí editace zamlčující změnu, která je z editorovy zkušenosti kontroverzní.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Podjatost správce

10) Správci mají zakázáno využívat své rozšířené pravomoci ve vlastních sporech. Měli by vystupovat maximálně nezaujatě a v případě, že se jich nějaký spor přímo dotýká, nechat jakékoli správcovské zásahy v příslušném sporu na jiných, nezaujatých správcích.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Nálezy

Nezdvořilosti a osobní útoky wikipedisty Jan kozak

1) Wikipedista Jan kozak se v diskusích dopouštěl osobních útoků a nezdvořilostí: [7], [8],[9], [10], [11] a další.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak ignoruje diskusi

2) Wikipedista Jan kozak v diskusích odmítá akceptovat argumenty oponentů, případně diskusi zcela ignoruje: viz důkazy na Wikipedie:Žádost o arbitráž/Jan kozak/Důkazy#Lubor Ferenc, odstavce Ignorování diskuse a Ověřitelnost a Vlastní výzkum.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak vkládá informace nedoložené věrohodnými zdroji

3) Wikipedista Jan kozak vkládal do článků informace nedoložené věrohodnými zdroji: [12], Diskuse:Důl Mauritius, Diskuse s wikipedistou:Horst/Archiv15#Černé uhlí

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak odstraňuje informace doložené věrohodnými zdroji

4) Wikipedista Jan kozak odstraňuje z článků informace doložené věrohodnými zdroji: [13], [14].

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak obchází uložený blok

5) Wikipedista Jan kozak opakovaně obcházel uložený blok: případ 1, případ 2.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak narušuje Wikipedii kvůli ilustraci tvrzení

6) Wikipedista Jan kozak narušoval Wikipedii k ilustraci tvrzení: viz WP:Nástěnka správců/Archiv67#žádost o blok Jana kozaka. Pokračování v činnosti, za kterou je wikipedista kritizován v souběžně probíhající arbitráži, nelze považovat za nic jiného, než za narušování Wikipedie kvůli ilustraci tvrzení.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Nezdvořilosti a osobní útoky wikipedisty Lubor Ferenc

7) Wikípedista Lubor Ferenc se dopouštěl osobních útoků a nezdvořilostí: [15], [16].

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak opakovaně nahrazuje dva rovnocenné výrazy

8) Wikipedista Jan kozak opakovaně prováděl záměny dvou rovnocenných výrazů bez dalších výrazných změn v článku: [17], [18], [19], [20].

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Wikipedista Jan kozak vyplňuje zavádějící shrnutí editace

9) Wikipedista Jan kozak často neuvádí shrnutí editace, a to i v případech editací, které se již dříve ukázaly v diskusích jako sporné (např. [21]), nebo takové editace provází nenápadným, bezobsažným shrnutím (např. [22], [23]). Mnohdy také hlubší jazykové nebo terminologické zásahy označuje jako typografické opravy (např. [24], [25], [26], [27]).

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Analýza činnosti po podání žádosti o arbitráž

10) Arbitrážní výbor konstatuje, že v období od založení arbitráže do 24. března 2017 Jan kozak prováděl množství kontroverzních editací a jinak pokračoval v činnosti, za kterou byl kritizován před založením žádosti o arbitráž i v jejím rámci, za což byl zablokován na celkem 99 dnů. Arbitrážní výbor na těchto zablokováních neshledal s výjimkou prvního zablokování provedeného 9. prosince 2016 wikipedistou Mariem7 nic závadného anebo problematického. U tohoto zablokování se Arbitrážní výbor domnívá, že byl provedený zaujatým správcem, jelikož Mario7 činnost wikipedisty Jana kozaka před zablokováním sledoval a jednotlivé editace opravoval a upravoval. Arbitrážní výbor se také domnívá, že toto zablokování bylo provedeno na příliš dlouho dobu i přes to, že předchozí zablokování za obdobnou činnost bylo na 2 týdny.

Arbitrážní výbor také konstatuje, že wikipedista Jan kozak uložené zablokování několikrát obcházel prostřednictvím IP adresy 46.29.226.97.

Arbitrážní výbor také konstatuje, že wikipedista Jan kozak se opakovaně v průběhu od založení arbitráže do 24. března 2017 uchyloval k nekonstruktivním diskusím až k jízlivým příspěvkům ([28], [29], [30], [31], [32], [33], [34]).

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Opatření

Jan kozak: zákaz editace

1) Wikipedista Jan kozak má zakázáno editovat českou Wikipedii po dobu 6 měsíců od schválení tohoto opatření. V případě, že Jan kozak tento zákaz editace poruší, lhůta se restartuje.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0.

Jan kozak: povinnost dokládat tvrzení věrohodnými zdroji

2) Wikipedista Jan kozak musí netriviální informace vkládané do článků opatřovat referencemi zapisovanými dle běžných zvyklostí Wikipedie. Vložení netriviálních zatím neozdrojovaných informací může navrhnout v příslušné diskusi k článku. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Jan kozak: zákaz odstraňovat tvrzení doložená věrohodnými zdroji

3) Wikipedista Jan kozak ma výslovně zakázáno odstraňovat tvrzení doložená věrohodnými zdroji. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost tvrzení. Odstranění takových informací ovšem může navrhnout na diskusi. V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí do odvolání.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Jan kozak: zákaz nahrazovat výrazy a obraty použité ve zdrojích

4) Wikipedista Jan kozak má zakázáno nahrazovat výrazy a obraty použité ve zdrojích citovaných jinými editory. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost tvrzení. V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1.

Jan kozak: zákaz triviálních lingvistických úprav

5) Uživatel Jan kozak má zakázány následující lingvistické editace: prosté nahrazování jedněch výrazů druhými, změny slovosledu a stylistiky. Zákaz se nevztahuje na opravy zjevných pravopisných chyb a překlepů. Zákaz se také nevztahuje na články, které z většiny napsal Jan kozak. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Jan kozak zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Opatření pro případ nezdvořilostí wikipedisty Jan kozak

6) Vyjádří-li se wikipedista Jan kozak nezdvořile či jízlivě k činnosti kteréhokoliv wikipedisty, jeho editacím anebo k předmětu článků, může být zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího zablokování, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost nezdvořilého tvrzení a bez ohledu na předchozí historii sporu, tzv. vyprovokovanost. Opatření platí dva roky od okamžiku, kdy přestane platit opatření číslo 1, a tato lhůta se restartuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Opatření pro případ obcházení bloku ze strany wikipedisty Jan kozak

7) Prokáže-li se obcházení uloženého bloku/zákazu editace ze strany wikipedisty Jan kozak, uložený blok/zákaz editace se restartuje. Za obcházení bloku je považována i editace z IP adresy. Opatření platí do odvolání.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Napomenutí pro wikipedistu Lubor Ferenc

8b) Arbitrážní výbor napomíná wikipedistu Lubor Ferenc za nezdvořilé vyjadřování vůči Janu kozakovi. Vzhledem k tomu, že Arbitrážní výbor považuje jednání Lubora Ference za exces v rámci tohoto případu, nepovažuje za nutné uvalovat vůči wikipedistovi Lubor Ferenc jakékoliv opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Napomenutí pro správce Mario7

9) Arbitrážní výbor napomíná správce Mario7 za blok Jana kozaka ze dne 9. 12. 2016. Arbitrážní výbor se domnívá, že v případě výše zmíněného bloku bylo porušeno pravidlo, které říká, že správce nesmí používat rozšířené pravomocí ve vlastních sporech. Jelikož však šlo o ojedinělý incident, Arbitrážní výbor nevidí důvod přijímat vůči správci Mario7 další opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0.

Poznámka ke všem hlasováním: číslo udává počet hlasů pro návrh principu (nálezu, opatření)/proti návrhu principu (návrhu, opatření)/vyloučených pro podjatost/jiných.

Záznam zablokování a opatření

Zde jsou zaznamenávána veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce (nebo správců, pokud opatření vyžaduje shodu více správců), datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.

 • 17. 4. 2017, 13:18 Jan Kovář BK (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 6 měsíců (vytváření účtů zablokováno) (Rozhodnutí Arbitrážního výboru, viz opatření č. 1 arbitráže)
 • 20. 4. 2017, 04:50 Kacir (diskuse | příspěvky | zablokovat) změnil nastavení bloku uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení do odvolání (vytváření účtů zablokováno) (Rozhodnutí Arbitrážního výboru, viz opatření č. 1 arbitráže; restart pro obcházení via IP 46.29.226.83)
 • 20. 4. 2017, 08:32 Kacir (diskuse | příspěvky | zablokovat) změnil nastavení bloku uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 6 měsíců (vytváření účtů zablokováno) ‎(Rozhodnutí Arbitrážního výboru, viz opatření č. 1 arbitráže; restart pro obcházení via IP 46.29.226.83) /oprava délky bloku na 6 měsíců/
 • 27. 11. 2017, 11:46 Pavel Krupička (diskuse | příspěvky | zablokovat) blokuje uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1 den (vytváření účtů zablokováno) (porušení opatření č. 5 AV - https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalinovy_mrakodrapy&type=revision&diff=15594281&oldid=15594244)
 • 7. 12. 2017, 13:11 Pavel Krupička (diskuse | příspěvky | zablokovat) blokuje uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1 den (vytváření účtů zablokováno) (porušení opatření č. 6 Arbitrážního výboru, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou%3AGumideck&type=revision&diff=15622102&oldid=15513497)
 • 6. 1. 2018, 02:11 Mario7 (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1 den (vytváření účtů zablokováno, autoblokování vypnuto, e-maily zablokovány) (porušení opatření č. 2 AV, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Okres_Zurzach&oldid=15712697)
 • 11. 2. 2018, 15:23 Jan Kovář BK (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 2 dny (vytváření účtů zablokováno) (Porušení opatření č. 6 AV, diff, násobek předchozího bloku)
 • 28. 5. 2018, 11:30 Michal Lenc (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 2 dny (vytváření účtů zablokováno) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: porušení opatření č. 5 AV - https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Coutts&type=revision&diff=16117790&oldid=16117477)
 • 28. 5. 2018, 23:25 Mario7 (diskuse | příspěvky | zablokovat) změnil nastavení bloku uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1. 6. 2018, 11:30 (vytváření účtů zablokováno, autoblokování vypnuto, e-maily zablokovány) ‎(Porušení opatření Arbitrážního výboru: porušení opatření č. 2 AV - https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dolnja_Bitnja&type=revision&diff=16088078&oldid=16088016&diffmode=source)
 • 9. 6. 2018, 16:58 Perid (diskuse | příspěvky | zablokovat) blokuje uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1 den (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: Porušeno opatření číslo 6 viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Žádost_o_arbitráž/Jan_kozak#Opatřen%C3%AD_pro_př%C3%ADpad_nezdvořilost%C3%AD_wikipedisty_Jan_kozak) (odblokovat | změnit blok)
 • 9. 6. 2018, 17:25 Perid (diskuse | příspěvky | zablokovat) mění nastavení bloku uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 3 dny (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: Porušeno opatření číslo 6 viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Žádost_o_arbitráž/Jan_kozak#Opatřen%C3%AD_pro_př%C3%ADpad_nezdvořilost%C3%AD_wikipedisty_Jan_kozak) (odblokovat | změnit blok) /oprava délky bloku, za [35]/
 • 5. 7. 2018, 21:02 Vachovec1 (diskuse | příspěvky | zablokovat) blokuje uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 1 den (vytváření účtů zablokováno) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: Porušení opatření č. 4 AV - https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adamausk%C3%A1_vyso%C4%8Dina&diff=16218138&oldid=16218036)
 • 16. 7. 2018, 21:14 Mario7 (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 20. 7. 2018, 21:12 (vytváření účtů zablokováno, autoblokování vypnuto, e-maily zablokovány) (odblokovat | změnit blok) / blok upravil a zdůvodnění doplnil Martin Urbanec, zdůvodnění (porušení opatření č. 5 AV - https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99%C3%ADda_Sankalp&curid=1400432&diff=16247497&oldid=16247007) na DS uživatele
 • 16. 7. 2018, 23:31 Vachovec1 (diskuse | příspěvky | zablokovat) mění nastavení bloku uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 27. 7. 2018, 21:12 (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) ‎(Porušení opatření Arbitrážního výboru: + 6 dní za porušení opatření AV č. 6 a zákaz editace vlastní diskuse - https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou:Jan_kozak&diff=16249521&oldid=16249367, už toho opravdu bylo dost)
 • 6. 8. 2018, 22:33 Mario7 (diskuse | příspěvky) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 18. 8. 2018, 22:31 (vytváření účtů zablokováno, autoblokování vypnuto, e-maily zablokovány, nemůže editovat svou diskusní stránku) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: č. 6 (opatření pro případ nezdvořilostí) -> https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou:Jan_kozak&diff=16293483)
 • 6. 9. 2018, 21:59 Perid (diskuse | příspěvky) blokuje uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 30. 9. 2018, 21:57 (vytváření účtů zablokováno, e-maily zablokovány, nemůže editovat svou diskusní stránku) (Porušení opatření Arbitrážního výboru: orušení opatření Arbitrážního výboru: č. 6 (opatření pro případ nezdvořilostí) > https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou%3AJan_kozak&type=revision&diff=16428210&oldid=16428168)
 • 21. 12. 2018, 09:45 Kacir (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 30 dní (vytváření účtů zablokováno) ‎(Opakovaná porušení opatření Arbitrážního výboru: č. 2 (př. https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Okres_Gyula&diff=prev&oldid=16792620) + č. 5 (př. https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=And%C4%9Blsk%C3%A1_hora_%28Slavkovsk%C3%BD_les%29&type=revision&diff=16759643&oldid=16170585) + č. 6 (př. https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou:Harold&diff=16794819&oldid=16794620) / Délka bloku 30 dní = 4 dny za č. 2 + 3 dny za č. 5 + 24 dní za č. 6)
 • 5. 9. 2020, 22:50 Jan Myšák (diskuse | příspěvky | zablokovat) zablokoval uživatele „Jan kozak (diskuse | příspěvky)“ s časem vypršení 8 dní (vytváření účtů zablokováno) (Opakovaná porušení opatření Arbitrážního výboru: č. 2 (https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C5%A1tina_Brvenica&type=revision&diff=18972937&oldid=18972925&diffmode=source))
 • 10. 9. 2020, 08:13 Kacir diskuse příspěvky změnil nastavení bloku uživatele/uživatelky „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 16 dní (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) (Pokračující trolling https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_s_wikipedistou:Jan_kozak&diff=18984966&oldid=18977650)
 • 19. 9. 2020, 18:49 Vachovec1 diskuse příspěvky změnil nastavení bloku uživatele/uživatelky „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 5. 10. 2020, 08:13 (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) (restart bloku, porušení opatření AV č. 7 - obcházení bloku pomocí loutky JaKoRa - [36], [37])
 • 4. 12. 2020, 20:36 Martin Urbanec diskuse příspěvky zablokoval uživatele/uživatelku „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 21 dní (vytváření účtů zablokováno) (porušení opatření Arbitrážního výboru: Jan kozak: povinnost dokládat tvrzení věrohodnými zdroji)
 • 18. 12. 2020, 17:06 Martin Urbanec diskuse příspěvky změnil nastavení bloku uživatele/uživatelky „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 25. 12. 2020, 20:36 (vytváření účtů zablokováno, nemůže editovat svou diskusní stránku) (porušení opatření Arbitrážního výboru: Jan kozak: povinnost dokládat tvrzení věrohodnými zdroji: narušování encyklopedie účelovým odmazáváním příspěvků z diskusní stránky: blok slouží k odpočinku od W, nikoli k prodlužování zbytečných sporů)
 • 29. 3. 2021, 04:14 Kacir diskuse příspěvky zablokoval uživatele/uživatelku „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 1 rok (vytváření účtů zablokováno) (Porušení platného opatření AV, ročního zákazu editace: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%99esov%C3%BD_potok&diff=prev&oldid=19657826)
 • 1. 4. 2021, 14:21 Martin Urbanec diskuse příspěvky změnil nastavení bloku uživatele/uživatelky „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 1 rok (vytváření účtů zablokováno) (Zákaz editace udělený opatřením AV: prodloužení pro porušení platného zákazu special:Diff/19670112)
 • 3. 4. 2021, 14:30 Martin Urbanec diskuse příspěvky změnil nastavení bloku uživatele/uživatelky „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 1 rok (vytváření účtů zablokováno) (Zákaz editace udělený opatřením AV: prodloužení pro porušení platného zákazu special:Diff/19670112: special:Diff/19675523)
 • 27. 4. 2021, 22:20 Martin Urbanec diskuse příspěvky zablokoval uživatele/uživatelku „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 1 rok (vytváření účtů zablokováno) (zákaz editace udělený Arbitrážním výborem: Wikipedie:Žádost o opatření/Jan kozak: obcházení bloku přes IP adresu)
 • 5. 9. 2022, 21:28 Draceane diskuse příspěvky zablokoval uživatele/uživatelku „Jan kozak diskuse příspěvky“ s časem vypršení 1 měsíc (vytváření účtů zablokováno) (porušení opatření Arbitrážního výboru: ŽoA Jan Kozak, §2, články Židilovo, Lipkovo; dále mimo to jízlivosti na DS)