Přeskočit na obsah

Seznam planet ve světě Star Wars

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Jakku)
Mapa Star Wars galaxie

Seznam planet ve světě Star Wars obsahuje planety z fiktivního vesmíru Star Wars. Seznam není úplný a nejsou v něm zahrnuty všechny planety. Na obrázku vpravo je mapa s přibližným rozložením planet po galax

Členění planet do regionů dle Star Wars kánonu[editovat | editovat zdroj]

Mapa galaxie Star Wars galaxy (dle Legends)

Celá galaxie, v níž se odehrávají příběhy Star Wars, je členěna na několik širších regionů. Jejich existence byla navržena v dílech Star Wars mimo filmovou sérii již v době, kdy franšízu vlastnil tvůrce Star Wars George Lucas, a tato díla jsou označována v současnosti jako Legends. Toto členění pak bylo formálně přejato i společností Disney, jež zakoupilo Lucasfilm, a aktualizovalo ji. Nová mapa Star Wars galaxie je však velmi podobné mapě, vzniklé v Legends. Zobrazení mapy je orientováno tak, aby byl hlavní svět Republiky Coruscant orientován na sever. Coruscant je v systémech souřadnic, užívaných ve světě Star Wars, nastaven jako výchozí souřadnice 0-0-0. Galaxii obíhají dvě malé satelitní galaxie, z nichž se jedna jmenuje Labyrint Rishi, ale jsou jen velmi málo prozkoumané a málo obydlené.

"Who can name one of the five major trade routes in the galaxy? The Hydian Way [runs] from the Outer Rim to as far away as the Core Worlds. However, there are several other regions within our galaxy. They are the Mid Rim, the Expansion Region, the Inner Rim, the Colonies, the Core, and the Deep Core."[1]

Dle vydání Visual Dictionary od Pabla Hidalga pro sequelovou trilogii jsou galaktické regiony, řazeny směrem od jádra k okraji, členěny takto:

 • Hluboké jádro (Deep Core) – nejvnitřnější region, jehož střed tvoří supermasivní černá díra, která drží galaxii pohromadě. Je zde vysoká hustota hvězd a sluncí, spolu s mnoha mlhovinami a dalšími vesmírnými objekty. Kvůli většinou vysoké úrovni radiace a nedostatku použitelných hyperprostorových cest je tato část galaxie řídce osídlená.
 • Galaktické jádro (Core Worlds) – nacházejí se zde nejvlivnější a nejbohatší světy galaxie, které se mohou pyšnit tisíci let kontinuálních dějin. Mnoho z nich jsou zakládajícími členy Republiky. Patří sem například Coruscant, Corellia, Alderaan, a Hosnian Prime.
 • Kolonie (The Colonies) – nacházejí se zde světy, jež sloužily v raných dobách Republiky zakládajícím členům jako jejich kolonie. Časem se název držel spíše z tradice, neboť se většina kolonií osamostatnila a vybudovala si téměř stejné bohatství a vliv jako světy jádra, ačkoliv jejich dějiny nejsou tak bohaté a proslulé.
 • Vnitřní okraj (Inner Rim) – jedná se o světy, jež v dobách rané republiky tvořily směrem od středu okraj známého vesmíru. Na hranicích těchto končin se průzkum galaxie zastavil na mnoho generací.
 • Expanzní region (Expansion Region) – jedná se o světy vtlačené mezi Vnitřní a Střední okraj, jejichž region je takto nazván v souvislosti s druhou vlnou kolonizace světů, jež nastala po zkolonizování Vnitřního okraje.
 • Střední okraj (Mid-Rim) – jedná se o světy, které jsou většinou průmyslově vyspělé, avšak nemají jiný valný význam. Přesto jsou vyspělejší než většina z Vnějšího okraje. Patří sem například Naboo a Kashyyyk.
 • Vnější okraj (Outer Rim) – jedná se nejrozsáhlejší region, který obsahuje všechny známé světy za Středním okrajem až po ty nejvzdálenější kouty galaxie. Jelikož jde o světy, které se k Republice připojily až jako poslední, jsou zpravidla rozvojové, zaostalé, nebo i vyspělé, ale jen využívané pro své nerostné bohatství. Patří sem například Tatooine, Yavin, Hoth, Bespin, Endor, Geonosis, Utapau, Mustafar, a Kessel.
 • Divoký vesmír (Wild Space) – sem patří hvězdné systémy, jež jsou málo nebo nijak prozkoumané, a nacházejí se za uznávanou hranicí Vnějšího okraje. Patří sem i satelitní galaxie, jež nebyly dle Star Wars: Epizoda II – Klony útočí nikdy kolonizované a jsou považované většinou za neobyvatelné. Patří sem například Kamino.
 • Neznámé oblasti (Unknown Regions) – na nových mapách galaxie Star Wars je uváděno, že díky větší stabilitě hyperprostorových cest se více obydlených a kolonizovaných světů nachází na východní polovině galaxie. Díky tomu jsou rozsáhlé části kvadrantů západní poloviny většinou zcela neprozkoumané. Dle Legends byla tato část galaxie neprobádaná díky jakési bariéře tvořené labyrintem černých děr, gravitačních studen a mnoha dalšími nebezpečnými jevy, které ji činily proniknutelnou pouze s vysokým stupněm rizika. V neznámých regionech se nacházejí světy jako Ahch-To, Chiss a Rakata Prime. Po své porážce na Endoru se sem stáhly zbytky Galaktického impéria, jež se přetvořily v První řád.
 • Západní dostup (Western Reaches) – název pro sektory, jež ovládá Republika při hranici s Neznámými regiony. Podle jejich historického či ekonomického stupně rozvoje jsou zhruba na úrovni světů Vnějšího okraje.

Kromě těchto hlavních regionů se v galaxii nacházejí ještě subregiony, jež jsou uváděné zvlášť z historického a tradičního hlediska. Zde jsou některé příklady:

 • Mandalorianský prostor (Mandalorian space) – nachází se technicky vzato v severovýchodní části Vnějšího okraje v blízkosti hranice se Středním okrajem, poměrně blízko Kashyyyku. Svět Mandalore, obývaný válečnickými Mandaloriany, ovládal v dávných dobách okolní část vesmíru.
 • Huttský prostor (Hutt Space) – poměrně rozsáhlé území na východě galaxie v rozmezí Středního a Vnějšího okraje, kterému vládnou Huttové a jejich klanový či gangsterský systém. Huttové mají natolik rozsáhlé zdroje a moc, že se jejich prostor nikdy nepokoušeli dobýt ani Republika ani Sithové, a to navzdory faktu, že huttská společnost je značně rozdělená a fragmentovaná. Huttové sami však nikdy proti ani jedné z těchto stran otevřeně nevystupovali.
 • Sithský prostor (Sith space) – patří sem světy Vnějšího okraje, jež náležely Starému sithskému impériu, v čele se světem Korriban neboli Moraband dle kánonu Disney.

Významné planety a měsíce Star wars[editovat | editovat zdroj]

Planeta / Měsíc První zmínka Rok Médium Poznámky Ref.
Abafar Star Wars: Klonové války 2012 TV seriál Pouštní planeta na Vnějším okraji, jejíž povrch je kompletně bílé barvy. Je řidce osídlená, ale je zde bohaté naleziště rhydonia, vzácného, avšak nestabilního paliva. [2]
Abregado-rae Dědic Impéria (Legends) 1991 Kniha Planeta obchodníků v Galaktickém jádru, jež slouží jako základna pro operace pašeráka jménem Talon Karrde. [3]
Agamar The Farlander Papers (Legends)
Star Wars: Klonové války (pouze zmínka)
Star Wars Povstalci
1993
2012
2016
Kniha
TV seriál
TV seriál
Pustá, zaledněná a skalnatá planeta na Vnějším okraji. Nachází se zde rezerva aktivovaných droidů separatistů, kteří vešli ve známost tím, že přečkali Klonové války. [4]
Ahch-To Star Wars: Síla se probouzí 2015 Film Oceánská planeta v Neznámých oblastech, posetá kamennými ostrovy, na které se po mnoho let skrýval Luke Skywalker. Nachází se zde první chrám Jediů a knihovna posvátných jedijských písemných pramenů. [5][6]
Ajan Kloss Star Wars: Battlefront II (2017) 2017 Videohra Měsíc pokrytý džunglí, jenž obíhá plynného obra Ajaru na Vnějším okraji. Slouží jako jedna ze základen rebelů. Leia Organa zde zemřela po spotřebování své zbývající životní energie, aby se prostřednictvím Síly spojila se svým synem. [7]
Akiva Star Wars: Aftermath 2015 Kniha Planeta na Vnějším okraji, jež je pokrytá džunglí a jež je domovem Norry a Temmina Wexleyových. Příběh trilogie Aftermath se odehrává výhradně zde. [8]
Alderaan Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 1977 Film Planeta z Galaktického jádra, patří mezi zakládající členy Republiky. Přírodu tvoří lesy a hory. Domov princezny Leii Organy a vládnoucího rodu Organa. Zničená Hvězdou smrti [9]
Aleen Star Wars: Klonové války 2011 TV seriál Skalnatý svět ve Středním okraji, kde je život možný na povrchu i hluboko v podzemí. Aleenové žijí na povrchu a Kindalové, podobající se stromovcům, v podzemí, kde také žije mystická bytost Orphne. [10]
Alzoc III Jedi Knight II: Jedi Outcast (Legends)
Star Wars: Last Shot (pouze zmínka)
2003
2018
Videohra
Kniha
Zamrzlá planeta na Vnějším okraji, s arktickými tundrami a ledovými pustinami. Zdejší život je přizpůsoben drsným podmínkám. [11]
Ambria Letopisy rytířů Jedi (Legends) 1991 Komiks Nehostinná pouštní planeta ve Vnitřním okraji, s níž je spojena Temná strana Síly. Tudíž o tuto planetu jevili zájem Sithové, z nichž někteří se sem stáhli po prohrané Velké hyperprostorové válce, ale vinou nejmenované sithské čarodějnice byla tehdy planeta téměř zbavena života a všech přírodních zdrojů. Později ji obsadili Jediové a hlídal ji mistr Thon. [12]
Anaxes Star Wars: Empire at War (Legends)
Star Wars: Klonové války
2006
2020
Videohra
TV seriál
Skalnatá planeta v Azurovém sektoru Galaktického jádra. Většina jejího povrchu je porostlá vysokými rudými tvory podobnými rostlinám. Někdy po vzniku Galaktického impéria byla celá planeta zničena katastrofou, způsobenou selháním reaktoru, jenž způsobil následně výbuch uskladněného ohromného množství hyperhmoty, který planetu proměnil v obří pás asteroidů. V legendách však k tomuto incidentu nedošlo a na Anaxes byla podepsána Anaxeská smlouva. [13]
Ando Dark Force Rising (Legends)
Star Wars Rebels: Head to Head
1992
2014
Kniha
Kniha
Vodní svět, nacházející se na Vnějším okraji. Žije zde plemeno Aqualishů, kteří během separatistické krize čelili značnému chaosu. [14]
Anoat Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder (pouze zmínka)
Star Wars: Dark Forces (Legends)
Star Wars: Uprising
1980
1995
2015
Film
Videohra
Videohra
Poměrně nedávno objevená planeta na Vnějším okraji v sousední soustavě od Bespinu, kolem které prchal Han Solo ve vesmírné lodi Millennium Falcon před Impériem. Planeta je obtížně obyvatelná, navíc kolonisté, kteří sem prvně přišli krátce před vypuknutím Klonových válek, způsobili nešetrnou těžbou závažnou otravu atmosféry, a tak byla kolonie brzy opět opuštěna. [15]
Anoth Dark Apprentice (Legends) 1994 Kniha Skalnatá planeta v Divokém vesmíru, jež se kdysi vlivem neznámé katastrofy rozpadla na tři velké části a později znovu utvořila. Ačkoliv si uchovala obyvatelnost, je těžce znečištěná. Posloužila jako úkryt pro nedávno narozené děti Hana Sola a Leiy Organy. [16]
Ansion Star Wars: Epizoda II – Klony útočí (pouze zmínka)
The Approaching Storm (Legends)
Thrawn
2002
2002
2017
Film
Kniha
Kniha
Planeta pokrytá pastvinami na Středním okraji, jež se před Klonovými válkami stala předmětem hraničních sporů mezi znepřátelenými stranami.
Arkania Letopisy rytířů Jedi (Legends) 1994 Komiks Chladná planeta pokrytá tundrou, nachází se v oblasti Kolonie. Přistěhovali se sem příslušníci Arkanianů, kteří mají bílé vlasy a oči. Planeta je surovinově bohatá a těží se zde drahokamy. Pochází z ní mistr Arca Jeth. [17]
Atollon Star Wars Povstalci 2016 TV seriál Pouštní planeta na Vnějším okraji, na které se nacházela základna rebelů. Žijí zde pavoučí bytosti Krykna a Bendu, mocný uživatel Síly. [18]
Bespin Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder 1980 Film Plynná planeta, kde je umístěno Cloud City [19]
Coruscant Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediů 1983 Film Městská planeta a vládní centrum Galaktické republiky a později i Galaktického impéria [19]
Corellian Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 1977 Film Planeta, na které se vyrábějí vesmírné lodě řady YT
D'Qar Star Wars: Síla se probouzí 2015 Film Místo, kde je základna Rebelů pod vedením Generálky Leiy Organy [20]
Dagobah Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder 1980 Film Bažinatá planeta a Yodova rezidence [9]
Endor Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediů 1983 Film Zalesněný měsíc, kolem kterého obíhala druhá Hvězda smrti, obývaná rasou Ewoků [21]
Geonosis Star Wars: Epizoda II – Klony útočí 2002 Film Pouštní planeta, kde se vyrábějí bitevní droidi [22]
Hosnian Prime Star Wars: Síla se probouzí 2015 Film Městská planeta a hlavní město Nové republiky. Zničená Prvním řádem pomocí Hvězdovraha (bitevní stanice Starkiller) [20]
Hoth Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder 1980 Film Ledová planeta a základna Rebelů [19]
Jakku Star Wars: Síla se probouzí 2015 Film Pouštní planeta a hřbitov hvězdných lodí (včetně imperiálních vraků lodí Ravager a Inflictor, které jsou ve filmu zobrazeny) poškozených během bitvy mezi Impériem a Republikou. [20]
Kamino Star Wars: Epizoda II – Klony útočí 2002 Film Mořská planeta,, kde se vyvíjí klonovací technologie [9]
Kashyyyk Star Wars Prázdninový Speciál 1978 TV film Zalesněná planeta a domov rasy Wookiee [23]
Korriban Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Videohra Je opuštěnou hřbitovní planetou plnou hrobů dávných Sithských pánů, z nichž vychází moc temné strany. [24]
Lothal Star Wars Povstalci 2014 TV seriál Vzdálená farmářská planeta a místo narození Ezry Bridgera [25]
Malachor V Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Videohra Bývala to planeta temné strany, která ale byla zničena pomocí thorinových jader. [26]
Mustafar Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů 2005 Film Vulkanická planeta a místo souboje mezi Anakinem Skywalkerem a Obi-Wan Kenobim [27]
Naboo Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 1999 Film Domovská planeta Padmé Amidaly, císaře Palpatina a rasy Gunganů, včetněJar-Jar Binkse [27]
Nal Hutta Star Wars: Klonové války (seriál) 2008 TV seriál Nal Hutta (původně Evocar) je horká bažinatá planeta, kterou si vvybrala za domovoskou planetu rasa Huttů, moci chtivých a arogantních červů. [28]
Sullust Star Wars Battlefront 2015 Videohra Vulkanická planeta, základná císařských továren [29]
Takodana Star Wars: Síla se probouzí 2015 Film Zalesnění planeta a místo, kde je hrad Maz Kanaty. Neutrální území mezi Prvním řádem a Rebely. Místo útoku Prvního řádu. [20]
Taspir III Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 2003 Videohra Vulkanická a hornatá planeta, kde zachraňoval Jaden Korr a jeho mistr Kyle Katarn Roshe Penina, mladého Jedie, který přešel k Temné straně síly. [30]
Tatooine Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 1977 Film Pouštní planeta a místo, kde trávili dětství Anakin Skywalker (Darth Vader) a Luke Skywalker [19]
Utapau Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů 2005 Film Planeta, kde se odehrává závěrečná bitva s Generálem Grievousem [22]
Yavin Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 1977 Film Plynná planeta s několika měsíci, včetně Yavinu 4 [19]
Yavin 4 Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 1977 Film Zalesněný měsíc a základna Rebelů [19]

Další zmíněné planety a vesmírná tělesa[editovat | editovat zdroj]

 • Belkadan- Star wars:nový řád jedi- prvotní vektor ( kniha)
 • Bludná planeta
 • Bogden - Epizoda II (pouze zmínka)
 • Bothawui- rodná planeta bothanů
 • Boz Pity - Epizoda III (pouze zmínka)
 • Cato Neimoidia - Epizoda III (pouze zmínka)
 • Corellia - Epizoda IV (pouze zmínka)
 • Dantooine - Epizoda IV (pouze zmínka)
 • Fondor- planeta s velkými loděnicemi
 • Felucia - Epizoda III
 • Iego - Epizoda I (pouze zmínka)
 • Ithor-planeta Ithorianů
 • Kessel (obří asteroid) - Epizoda IV (pouze zmínka)
 • Malastare - Epizoda I (pouze zmínka)
 • Mandalor- planeta obývaná mandaloriany
 • Měsíc pašeráků (měsíc) - Epizoda IV (pouze zmínka)
 • Mygeeto - Epizoda III
 • Nar Shada - podobná Coruscantu
 • Ord Mantell - Epizoda V (pouze zmínka)
 • Polis Massa (asteroid) - Epizoda III
 • Ryloth - Epizoda III
 • Saleucami - Epizoda III
 • Subterrel - Epizoda II (pouze zmínka)
 • Taanab - Epizoda VI (pouze zmínka)
 • Tund - Epizoda I (pouze zmínka)
 • Ylesia - planeta z knižních novel autora A. C. Crispina[31]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Forever Dreaming, The Mandalorian episode 2.4 transcript
 2. Filoni, Dave, režisér. Star Wars: The Clone Wars. Lucasfilm, 2008.
 3. Wallace, str. 2
 4. LEVINE, Daniel. Star Wars Rebels' Season 3 Episode 6 'The Last Battle': Recap & Spoilers". Heavy. 22. října 2016. Dostupné online.
 5. WHITBROOK, James. "New Details From the Force Awakens Script Hint at Episode VIII Secrets". io9. 1. ledna 2016. Dostupné online.
 6. Hidalgo, 2019, str. 24.
 7. Hidalgo, 2019, str. 36.
 8. KEANE, Sean. Star Wars: Aftermath shows us that the battle for the galaxy has just begun. New York Daily News. 4. září 2015. Dostupné online.
 9. a b c WENZ, John. "Could the Planets in Star Wars Actually Support Life?". Wired [online]. 2015-04-23 [cit. 2015-10-23]. Dostupné online. 
 10. WENZ, John. "Could the Planets in Star Wars Actually Support Life?". Wired. 23. dubna 2015. Dostupné online.
 11. LIBBEY, Dirk. "The Mandalorian: 6 biggest questions after episode 6". Cinema Blend. 13. prosince 2019. Dostupné online.
 12. Wallace, str. 12
 13. O'NEILL, Shane. "Clone Wars almost delivered Star Wars' coolest battles". Screen Rant. 4. dubna 2020. Dostupné online.
 14. WINDHAM, Ryder. Ultimate Star Wars. Dorling Kindersley. 2015. ISBN 978-1465436016.
 15. SMITH, Tony. "Lucas Arts' Dark Forces". The Register. 5. listopadu 2012. Dostupné online.
 16. Wallace, str. 18
 17. Wallace, str. 26
 18. PARRISH, Robin. "Star Wars Rebels: Who is Bendu?". Screen Rant. 30. března 2017. Dostupné online.
 19. a b c d e f CHAO, Tom. "10 Real Alien Worlds That Resemble 'Star Wars' Planets". Space.com [online]. 2012-09-14 [cit. 2015-10-23]. Dostupné online. 
 20. a b c d DE SEMLYEN, Phil. "Exclusive: Empire reveals names of new Star Wars planets". Empire [online]. 2015-11-26 [cit. 2015-11-28]. "Joining Tatooine, Endor, Naboo and the already-revealed desert planet of Jakku are Takodana, D'Qar and Hosnian Prime.". Dostupné online. 
 21. CAVELOS, Jeanne. The Science of Star Wars: An Astrophysicist's Independent Examination of Space Travel, Aliens, Planets, and Robots as Portrayed in the Star Wars Films and Books. [s.l.]: Macmillan, 2007. ISBN 978-1-4299-7176-8. S. 29–32. 
 22. a b NICHOLSON, Max. "49 Things The 'Star Wars' Prequels Did Absolutely Right". MTV news [online]. 2015-05-04 [cit. 2015-10-27]. "...they also brought in a supercluster’s worth of new planets, including Coruscant, Naboo, Kamino, Geonosis, Utapau, Mustafar, Kashyyyk and plenty of others in 'Episode III.' ". Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-05-26. 
 23. CHRIS, Taylor. How Star Wars Conquered the Universe: The Past, Present, and Future of a Multibillion Dollar Franchise.. [s.l.]: Basic books, 2015. ISBN 978-0-465-04989-9. S. 222–223. 
 24. Databank - StarWars.com [online]. StarWars.com [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 25. DAY, Patrick Kevin. "'Star Wars Rebels': Ralph McQuarrie legacy on view in animated series". Los Angeles Times [online]. 2014-10-03 [cit. 2015-10-27]. "The heroes of 'Rebels' hail from a backwoods planet called Lothal, which bears a close resemblance to McQuarrie's vision of Alderaan.". Dostupné online. 
 26. Malachor V [online]. Wookieepedia [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 27. a b "The Worlds of Star Wars". National Geographic [online]. 2010-10-28 [cit. 2015-10-23]. Dostupné online. 
 28. Nal Hutta [online]. Wookieepedia [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 29. CHALK, Andy. "Star Wars: Battlefront has 12 multiplayer maps including the planet Sullust". PC gamer [online]. 2015-05-03 [cit. 2015-10-27]. "Even with the Icelandic footage, it was more work creating the in-game environment for Sullust than for other planets, like Tatooine, Hoth, and Endor, all of which had real-world counterparts seen in the films.". Dostupné online. 
 30. Taspir III [online]. Wookieepedia [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 
 31. Ylesia [online]. Wookieepedia [cit. 2016-01-09]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Hidalgo, Pablo (2015). Star Wars: The Force Awakens: The Visual Dictionary. New York, N.Y.: DK. ISBN 978-1-4654-3816-4.
 • Hidalgo, Pablo (2017). Star Wars: The Last Jedi: The Visual Dictionary. New York, N.Y.: DK. ISBN 978-1-4654-5551-2.
 • Luceno, James (2005). Star Wars: Revenge of the Sith: The Visual Dictionary. New York, N.Y.: DK. ISBN 0-7566-1128-8.
 • Hidalgo, Pablo (2019). Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary. New York, N.Y.: DK. ISBN 978-1-4654-7903-7.
 • Wallace, Daniel (1998). Star Wars: The Essential Guide to Planets and Moons. Del Rey. ISBN 0345420683.