Seznam církví a náboženských společností v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o církvích a náboženských společnostech v ČR. O pojmech v české legislativě pojednává článek Církev a náboženská společnost.
O náboženském složení českého obyvatelstva pojednává článek Obyvatelstvo Česka.

Církve a náboženské společnosti v České republice mohou být registrovány podle speciálního zákona,[1] čímž se stávají z hlediska státního práva právnickými osobami speciálního typu a mohou pak zřizovat a nechat si zaevidovat další právnické osoby podle téhož zákona. Případný vztah těchto vnitrostátních právnických osob k nadnárodní církvi nebo jiné organizaci musí být popsán v základním dokumentu, jehož zpracování je jednou z podmínek registrace.

Neregistrované církve a náboženské společnosti mohou na základě sdružovacího práva a dalších lidských práv svých členů působit také, a to buď jako jiný typ právnické osoby (například jako občanské sdružení) nebo neformálně bez společné právní subjektivity, ale pak se na ně nevztahují výsady ani povinnosti stanovené pro registrované církve a náboženské společnosti speciálním zákonem o církvích a náboženských společnostech, například právo požádat o oprávnění působit na státních školách, v armádě atd., o oprávnění být financovány podle zvláštních zákonů atd. Registrace není povinná, úvodní části zákona (§ 4, o svobodě vyznání, a § 5, podmínky vzniku a působení) se vztahují i na neregistrované církve a náboženské společnosti.

Zákon nenutí registrované církve a náboženské společnosti, aby se výslovně rozhodly, zda jsou církví, nebo zda jsou náboženskou společností, popřípadě obojím současně, a neumožňuje ani neukládá ani ministerstvu kultury, aby o tom v rámci registrace rozhodlo za ně. Proto registrované subjekty nelze jednoznačně na tyto dvě skupiny rozdělit, pokud se samy ve svém názvu nebo základním dokumentu některým z těchto slov neoznačily.

Církev a náboženská společnost rovněž není povinna se výslovně přihlásit k některému z náboženství nebo náboženských směrů, v základním dokumentu musí v tomto ohledu uvést pouze poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry.

Registrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

Christian cross.svg
Black Star of David.svg
IslamSymbol.svg
DevanagariAum.svg
Dharmacakra.svg
Související informace naleznete také v článcích Církev a Církev a náboženská společnost.

V současné době je je v České republice registrováno 38 církví a náboženských společností. Seznam je řazen chronologicky podle data registrace, subjekty se stejným datem registrace jsou řazeny abecedně. Zvláštními právy se rozumí 7 práv, která jsou přiznávána ministerstvem po splnění zákonných podmínek na základě žádosti: právo být financována podle zvláštního zákona, právo církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích, v ozbrojených silách, vyučovat náboženství ve státních školách, zřizovat církevní školy a právo zpovědního tajemství. K 1. září 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 308/1991 Sb., byly registrovány tyto církve a náboženské společnosti:Orientační symboly náboženství zastoupených v České republice:

Abrahámovská náboženství:

 

Indická náboženství:

 

Nová náboženská hnutí:


Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.[2][editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Abrahámovská náboženství.
č. zn. název registrace
1.
Christian cross.svg
Církev řeckokatolická [3] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002.
2.
Christian cross.svg
Církev římskokatolická [4] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, přidružený člen ERC, člen VDS.
3.
Christian cross.svg
Českobratrská církev evangelická:[5] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
4.
Christian cross.svg
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice [6]
(ECAV, dřívější Slovenská evangelická církev augsburského vyznání)
Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
5.
Christian cross.svg
Jednota bratrská [7] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
6.
Christian cross.svg
Pravoslavná církev v českých zemích [8] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práv vyučovat náboženství ve státních školách a zakládat církevní školy přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
7.
Christian cross.svg
Slezská církev evangelická augsburského vyznání [9] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
8.
Christian cross.svg
Starokatolická církev v České republice [10] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
9.
Christian cross.svg
Církev československá husitská [11] Registrace převzata z roku 1920, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS,
10.
Christian cross.svg
Náboženská společnost českých unitářů [12] Registrace převzata z roku 1930, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
11.
Christian cross.svg
Bratrská jednota baptistů [13] Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
12.
Black Star of David.svg
Federace židovských obcí v České republice [14] Registrace převzata z Rakousko-Uherska, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zřizování církevních škol přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC.
13.
Christian cross.svg
Církev adventistů sedmého dne [15] Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC, člen Vojenské duchovní služby (VDS).
14.
Christian cross.svg
Církev bratrská [16] Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
15.
Christian cross.svg
Evangelická církev metodistická [17] Registrace převzata z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
16.
Christian cross.svg
Křesťanské sbory [18] Registrace převzata z roku 1956, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkami práva být financována podle zvláštního zákona, práva působení v ozbrojených silách a práva zřizovat církevní školy přiznána 7. ledna 2002
17.
Christian cross.svg
Novoapoštolská církev v České republice Registrace převzata z roku 1956, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
18.
Christian cross.svg
Apoštolská církev [19] Registrace převzata z roku 1989, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen Ekumenické rady církví (ERC).
19.
Christian cross.svg
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice [20] Registrace převzata z roku 1990, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
20.
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi [21] Zaregistrována dne 1. září 1993, zvláštní práva církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích a vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, právo na zpovědní tajemství nejprve zamítnuto (v roce 2008 potvrzeno Ústavním soudem)[22], přiznáno 2011 na základě změny základního dokumentu.
21.
Christian cross.svg
Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice [23] Zaregistrována dne 19. ledna 1995, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství, s výjimkami působení ve věznicích a v armádě a práva zřizovat církevní školy, přiznána 7. ledna 2002. Vznikla rozdělením Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.[24][editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článcích Indická náboženství a Náboženství v Indii.
č.
zn.
název registrace
22.
Christian cross.svg
Církev Křesťanská společenství [25] Zaregistrována dne 20. června 2002.
23.
Christian cross.svg
Obec křesťanů v České republice [26] Zaregistrována dne 4. září 2002.
24.
DevanagariAum.svg
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny,
Hnutí Hare Krišna Česká republika
[27]
(ISKCON)
Zaregistrována 21. listopadu 2002.
25.
Dharmacakra.svg
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü Zaregistrována 8. června 2007.
26.
DevanagariAum.svg
Višva Nirmala Dharma Zaregistrována 14. července 2007.
27.
DevanagariAum.svg
Česká hinduistická náboženská společnost [28] Zaregistrována 25. listopadu 2002.
28.
IslamSymbol.svg
Ústředí muslimských obcí v České republice Zaregistrována od 7. září 2004.[29] Je jedinou náboženskou společností, která byla v minulosti uznána a registrace jí původním zákonem nebyla rokem 1991 přiznána: dosáhla jí až dodatečně.[30].
29.
Christian cross.svg
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice Zaregistrována 26. května 2007.
30.
Christian cross.svg
Církev živého Boha [31] Zaregistrována 15. prosince 2007.
31.
Christian cross.svg
Církev Nová naděje:[32] Zaregistrována 3. září 2009.
32.
Christian cross.svg
Církev Slovo života Zaregistrována 6. srpna 2010[33].
33.
Christian cross.svg
Církev víry Zaregistrována 22. května 2012[34]
34.
Christian cross.svg
Církev Svatého Řehoře Osvětitele Zaregistrována 27. března 2013[35]. Řehoř Osvětitel (Grigor Lusavorič) byl roku 301 zakladatelem Arménské apoštolské (gregoriánské, pravoslavné) církve
35.
Christian cross.svg
Armáda spásy Zaregistrována 25. září 2013[36].
36.
Christian cross.svg
Církev Nový Život Zaregistrována 3. října 2013.[37]
37.
Christian cross.svg
Církev Oáza Zaregistrována 11. 10. 2014.[38]
38.
Christian cross.svg
Společenství Josefa Zezulky [39] Zaregistrováno 19. 12. 2014.[40]

V České republice nejsou zaregistrované náboženské společnosti žádného z východoasijských ani tzv. etnických náboženství.

Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.[41][editovat | editovat zdroj]

Podle stavu k únoru 2008 byly registrované tyto dva svazy církví a náboženských společností:

1.
Christian cross.svg
Vojenská duchovní služba Registrována 4. února 2005. Členové: Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev římskokatolická, Českobratrská církev evangelická.
2.
Christian cross.svg
Ekumenická rada církví v České republice Registrována 19. července 2005. Plné členství: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v České republice, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Starokatolická církev v ČR. Přidružené členství: Církev římskokatolická. Pozorovatelské členství: Federace židovských obcí v České republice, Církev adventistů sedmého dne.

Neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

V řízení o registraci[editovat | editovat zdroj]

název charakteristika
Christian cross.svg
Česká pravoslavná církev Podána žádost dne 19. 5. 2014.
Christian cross.svg
Lvi kulatého stolu, Řád Zemí Koruny české Podána žádost dne 22. 12. 2014.
Christian cross.svg
Pauperes commitiones Christi templique Salamonici – SKT Podána žádost dne 30. 3. 2015.

Zamítnuté registrace[editovat | editovat zdroj]

Žádost o registraci byla do roku 2010 zamítnuta pěti církvím nebo jiným náboženským společnostem:[42]

Christian cross.svg
Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev Podána žádost dne 25. 5. 2011 [43].
Christian cross.svg
Církev husitská (nezaměňovat s CČSH) Podána žádost dne 28. 7. 2010[33][44] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[42]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[42]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[45] Podle iDnes se nejednalo o nový návrh, ale o rozklad proti zamítnutí.[46]
Christian cross.svg
Církevní združení Jednota sv. Klimenta Podána žádost dne 20. srpna 2012[42] IDnes je v říjnu 2012 označilo za neznámé.[46]. Jednota svatého Klimenta se sídlem Stránského 20a, Brno-Žabovřesky, je zaregistrovaná od 14. května 1990 jako občanské sdružení.[47] Jakási dobrovolnická organizace Jednota sv. Klimenta se sídlem v Břeclavi a s mládežnickou pobočkou v Brně se údajně začátkem 90. let snažila o záchranu hradu Obřany.[48] Matěj Procházka byl v Brně roku 1849 spoluzakladatelem Katolické jednoty sv. Klementa.[49][50]
Christian cross.svg
Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty Právní moc zamítnutí od 25. října 2002[42]
Christian cross.svg
Ukrajinská řeckokatolická církev Právní moc zamítnutí od 3. října 2004[33][42] (pravděpodobně skupina, které se označuje též jako Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev)
Black Star of David.svg
Židovské Centrum Chai Právní moc zamítnutí 20. září 2004[33][42]
Christian cross.svg
Církev Nový Život Právní moc zamítnutí 16. února 2010.
Christian cross.svg
Arménská apoštolská pravoslavná církev Právní moc zamítnutí od 20. června 2006[42]
Christian cross.svg
Církev husitská (nezaměňovat s CČSH) Dne 28. 7. 2010 podána žádost[33][44] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[42]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[42]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[45]
Octicons-beer.svg
Pivní církev Dne 27. 4. 2011 podána žádost[51][52][53][54]. Podle iDNES.cz a Parlamentních listů jde o recesi a bylo pravděpodobné, že ministerstvo návrh na registraci církve zamítne. K 19. červenci 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí registrace[pozn. 1].
Christian cross.svg
Církev husitská Jana Žižky z Trocnova Žádost zamítnuta dne 15. 4. 2014.[55]
Christian cross.svg
Křesťanská církev svobodných řeholníků Žádost zamítnuta dne 3. 6. 2014.[56]
Christian cross.svg
Česká ortodoxní církev Žádost zamítnuta dne 17. 9. 2014.[57]
Christian cross.svg
The Church of All Saints Žádost zamítnuta dne 21. 11. 2014.[58]
Christian cross.svg
Řád Strážců koruny a meče krále železného a zlatého Žádost zamítnuta dne 10. 4. 2015.[59]

Jiné neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

(Neúplný výčet)

Christian cross.svg
Bahai star.svg
Lotus-buddha.svg
SriYantra.svg
Scientology symbol.png
Awen symbol final.svg
Pagan pentacle 1.PNG
Triskelion-spiral-threespoked-inspiral.svg
RozetaSolarSymbol.png
Heathenism symbol.PNG
Christian cross.svg
Anglikánská církev,
anglikánský sbor (kostel U Klimenta, Praha 1, Klimentská 5)
Registrována pod starokatolickou církví
DevanagariAum.svg
Ánanda Márga Ášram v obci Maršovice
Bahai star.svg
Bahá'í společenství ČR Společenství Bahá'í Víry
Dharmacakra.svg
Bodhi Path – Buddhistická centra
Christian cross.svg
Církev C3 [60][61]
Christian cross.svg
Církev Oáza Praha Zastupuje mezinárodní křesťanskou službu Holy Ghost End Time Ministries Int. (HGETMI)
Christian cross.svg
Církev Živý kámen Praha Spojena s osobami ze Zambie
Pagan pentacle 1.PNG
Česká pohanská společnost (ČPS)
Awen symbol final.svg
Druidové Boiohaema Založeno va svátek Samhain 2006
Hnutí grálu [62]
Christian cross.svg
Mezinárodní letniční církev Praha – Jižní Město
Christian cross.svg
Mezinárodní letniční společenství Sesterská apoštolská církev k United Pentecostal Church International (UPCI)
Scientology symbol.png
Scientologická církev [63]
Pagan pentacle 1.PNG
Prokopská škola indoevropské duchovní tradice (gnostici)
DevanagariAum.svg
Ček Árya Sabhá - Árjasamádž České republiky Založena v Dillí, dne 27. 10. 2006
Pagan pentacle 1.PNG
Mezinárodní Pohanská Federace pro Čechy, Moravu a Slezsko (PFIcz)
Triskele-Symbol-spiral-five-thirds-turns.svg
Rodná víra (slovanské novopohanství)
Církev militantního ateismu [64] založena 12. 12. 2012
Řád ozubeného kola Od dubna 2011 sbírá podpisy pro registraci.
Pagan pentacle 1.PNG
Vlčí kult – Brothrjus wulfe

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Pivní církev – Podle iDNES.cz a Parlamentních listů jde o recesi, za kterou stojí skupina mladých lidí z jedné hospody z Brna. Církev vyznává posvátný nápoj z chmelového extraktu a ječného sladu, do kterého Stvořitel vtiskl kousek své bytosti, staví se však proti masové intoxikaci obyvatelstva. Členové se scházejí jednou týdně a popíjejí božský nápoj, který nejvíce uklidňuje tělo i mysl člověka. Dle iDNES.cz a Parlamentních listů základní charakteristika církve spočívá v parodování archaické a přepjatě náboženském vyjadřování. Ve skutečnosti jde žadatelům o to ukázat, jak snadné je ministerské úředníky zavalit prací. V čele církve stojí „arcikurát“, jímž je 25letý právník Michal Kincl, a kurie kléru, duchovní se nazývají „sacricolové“. Kvůli nesrovnalostem v rodných číslech, bydlištích a názvech ulic bylo řízení do 21. ledna 2012 přerušeno. Církev se distancuje od „Svaté církve pivní“, jejíž starší webové stránky jsou k nalezení na internetu. Pivní církev se zatím na webu prezentuje například facebookovým profilem, kde v listopadu 2010 zveřejnila návrh organizačního modelu i kompletní jmenný seznam 11 členů Kurie kléru ke dni 24. 11. 2010. Též je zde zveřejněna teze, že: „Pivní církev bude první státem oficiálně uznaná pivní církev, má potenci státi se církví s největším počtem věřících!“. Ve vedení církve se vyskytuje zčásti stejný okruh lidí, který kandidoval za stranu Moravané do zastupitelstva městské části Brno-Bohunice. Dle mínění iDNES i Parlamentních listů bylo pravděpodobné, že ministerstvo návrh na registraci církve zamítne. K 19. červenci 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí registrace. Podle iDNES skupina návrh sama stáhla.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
  Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
 2. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 3. Řeckokatolická církev
 4. Římskokatolická církev
 5. Českobratrská církev evangelická
 6. Evangelická církev augsburského vyznání
 7. Jednota bratrská
 8. Pravoslavná církev
 9. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 10. Starokatolická církev
 11. Církev československá husitská
 12. Náboženská společnost českých unitářů
 13. Bratrská jednota baptistů
 14. Federace židovských obcí
 15. Církev adventistů sedmého dne
 16. Církev bratrská
 17. Evangelická církev metodistická
 18. Křesťanské sbory
 19. Apoštolská církev
 20. Církev Ježíše Krista svatých posledních dní
 21. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (česká verze)
 22. http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=601907
 23. Lutherská evangelická církev augsburského vyznání - pražský sbor
 24. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 25. Křesťanská společenství
 26. Obec křesťanů
 27. Hare Krišna - Společnost pro vědomí Krišny, české stránky
 28. Česká hinduistická náboženská společnost
 29. Adam Drda: Čeští muslimové nepředstavují početnou skupinu, BBC, 7. 9. 2004
 30. Vyjádření k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Ústředí muslimských obcí v České republice, Vladimír Sáňka, 25. 6. 2001
 31. Církev živého Boha
 32. Církev Nová naděje
 33. a b c d e Jan Jiřička: Státní registraci letos získala jedna církev, na peníze dosáhne až za 10 let, iDnes.cz, 12. 12. 2010
 34. rozhodnutí z 30.4. 2012 č.j. MK 24865/2012 0C, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup červen 2012)
 35. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Církev Svatého Řehoře Osvětitele [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29, [cit. 2013-10-29]. Dostupné online.  
 36. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Armáda spásy [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29, [cit. 2013-10-29]. Dostupné online.  
 37. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29, [cit. 2013-10-29]. Dostupné online.  
 38. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2014-10-11, [cit. 2014-10-11]. Dostupné online.  
 39. Společenství Josefa Zezulky
 40. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2014-12-19, [cit. 2014-12-19]. Dostupné online.  
 41. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 42. a b c d e f g h i j Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2010)
 43. návrh č. j. MK 28574/2011 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 44. a b návrh č. j. MK 12969/2010 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 45. a b Jan Jiřička: O registraci má zájem Pivní církev, uctívá posvátný nápoj a odpočinek, iDnes.cz, 18. 12. 2011
 46. a b Jan Jiřička: Armáda spásy žádá o církevní registraci. Hlásíme se k tomu, co jsme, říká, iDnes.cz, 8. 10. 2012
 47. Jednota svatého Klimenta, IČO 18511023 - data ze statistického úřadu, Kursy.cz
 48. Obřany, Hrady.cz, komentář 20.2.2011 21:03 Milan Náplava
 49. Matěj Procházka, Slovník českých filosofů, ed. Jiří Gabriel, Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, katedra filosofie, 1998, ISBN 80-210-1840-2, autor hesla jg (Jiří Gabriel)
 50. Kdo učil Masaryka?, 4. 2. 2011, Signály.cz, ViZ (Vít Zatloukal)
 51. návrh č. j. MK 23467/2011 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 52. Pivní církev žádá registraci. Aby ukázala, že to jde, Parlamentní listy, 18. 12. 2011, autor mp
 53. Pivní církev – Poznámky
 54. Volby do zastupitelstev obcí 2006, zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Brno-Bohunice, hlasy pro kandidáty
 55. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 56. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 57. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 58. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 59. Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury
 60. Církev C3 Třebíč, stránky třebíčského sboru Církve C3
 61. C3 Church International, mezinárodní stránky C3 Church International -anglicky
 62. Hnutí Grálu
 63. Scientologická církev, stránky české odnože
 64. Církev militantního ateismu

Externí odkazy, zdroje[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]