Seznam církví a náboženských společností v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o církvích a náboženských společnostech v ČR. O pojmech v české legislativě pojednává článek Církev a náboženská společnost.
O náboženském složení českého obyvatelstva pojednává článek Obyvatelstvo Česka.

Církve a náboženské společnosti v České republice mohou být registrovány podle speciálního zákona,[1] čímž se stávají z hlediska státního práva právnickými osobami speciálního typu a mohou pak zřizovat a nechat si zaevidovat další právnické osoby podle téhož zákona. Případný vztah těchto vnitrostátních právnických osob k nadnárodní církvi nebo jiné organizaci musí být popsán v základním dokumentu, jehož zpracování je jednou z podmínek registrace.

Neregistrované církve a náboženské společnosti mohou na základě sdružovacího práva a dalších lidských práv svých členů působit také, a to buď jako jiný typ právnické osoby (například jako občanské sdružení) nebo neformálně bez společné právní subjektivity, ale pak se na ně nevztahují výsady ani povinnosti stanovené pro registrované církve a náboženské společnosti speciálním zákonem o církvích a náboženských společnostech, například právo požádat o oprávnění působit na státních školách, v armádě atd., o oprávnění být financovány podle zvláštních zákonů atd. Registrace není povinná, úvodní části zákona (§ 4, o svobodě vyznání, a § 5, podmínky vzniku a působení) se vztahují i na neregistrované církve a náboženské společnosti.

Zákon nenutí registrované církve a náboženské společnosti, aby se výslovně rozhodly, zda jsou církví, nebo zda jsou náboženskou společností, popřípadě obojím současně, a neumožňuje ani neukládá ani ministerstvu kultury, aby o tom v rámci registrace rozhodlo za ně. Proto registrované subjekty nelze jednoznačně na tyto dvě skupiny rozdělit, pokud se samy ve svém názvu nebo základním dokumentu některým z těchto slov neoznačily.

Církev a náboženská společnost rovněž není povinna se výslovně přihlásit k některému z náboženství nebo náboženských směrů, v základním dokumentu musí v tomto ohledu uvést pouze poslání církve a náboženské společnosti a základní články její víry.

Registrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Církev a náboženská společnost.

Církve a křesťanské náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Církev.
Christian cross.svg

Seznam je řazen chronologicky podle data registrace, subjekty se stejným datem registrace jsou řazeny abecedně. Zvláštními právy se rozumí 7 práv, která jsou přiznávána ministerstvem po splnění zákonných podmínek na základě žádosti: právo být financována podle zvláštního zákona, právo církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích, v ozbrojených silách, vyučovat náboženství ve státních školách, zřizovat církevní školy a právo zpovědního tajemství. K 1. září 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 308/1991 Sb., byly registrovány tyto církve a náboženské společnosti:

č. Název a charakteristika
1.
Církev řeckokatolická:[2]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002.
2.
Církev římskokatolická:[3]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, přidružený člen ERC, člen VDS.
3.
Českobratrská církev evangelická:[4]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
4.
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
(ECAV, dřívější Slovenská evangelická církev augsburského vyznání):[5]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
5.
Jednota bratrská:[6]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
6.
Pravoslavná církev v českých zemích:[7]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práv vyučovat náboženství ve státních školách a zakládat církevní školy přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
7.
Slezská církev evangelická augsburského vyznání:[8]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
8.
Starokatolická církev v České republice:[9]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
9.
Církev československá husitská:[10]
převzata registrace z roku 1920, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS,
10.
Náboženská společnost českých unitářů:[11]
převzata registrace z roku 1930, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
11.
Bratrská jednota baptistů:[12]
převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
12.
Církev adventistů sedmého dne:[13]
převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC, člen Vojenské duchovní služby (VDS).
13.
Církev bratrská:[14]
převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
14.
Evangelická církev metodistická:[15]
převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
15.
Křesťanské sbory:[16]
převzata registrace z roku 1956, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkami práva být financována podle zvláštního zákona, práva působení v ozbrojených silách a práva zřizovat církevní školy přiznána 7. ledna 2002
16.
Novoapoštolská církev v České republice:
převzata registrace z roku 1956, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
17.
Apoštolská církev:[17]
převzata registrace z roku 1989, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen Ekumenické rady církví (ERC).
18.
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice:[18]
převzata registrace z roku 1990, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
P watchtower.svg

Nověji byly zaregistrovány:

č. Název a charakteristika
19.
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi:[19]
zaregistrována od 1. září 1993, zvláštní práva církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích a vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, právo na zpovědní tajemství nejprve zamítnuto (v roce 2008 potvrzeno Ústavním soudem)[20], přiznáno 2011 na základě změny základního dokumentu.
20.
Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice:[21]
zaregistrována od 19. ledna 1995, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství, s výjimkami působení ve věznicích a v armádě a práva zřizovat církevní školy, přiznána 7. ledna 2002. Vznikla rozdělením Slezské církve evangelické augsburského vyznání.
21.
Církev Křesťanská společenství:[22]
zaregistrována 20. června 2002.
22.
Obec křesťanů v České republice:[23]
zaregistrována 4. září 2002.
23.
Ruská pravoslavná církev:
podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice: zaregistrována 26. května 2007.
24.
Církev živého Boha:[24]
zaregistrována 15. prosince 2007.
25.
Církev Nová naděje:[25]
zaregistrována 3. září 2009.
26.
Církev Slovo života:
zaregistrována od 6. srpna 2010[26]
27.
Církev víry:
zaregistrována 22. května 2012[27]
28.
Církev Svatého Řehoře Osvětitele:
zaregistrována 27. března2013.[28] Řehoř Osvětitel (Grigor Lusavorič) byl roku 301 zakladatelem Arménské apoštolské (gregoriánské, pravoslavné) církve
29.
Armáda spásy
zaregistrována 25. září 2013.[29]
30.
Církev Nový Život
zaregistrována 3. října 2013.[30]
Black Star of David.svg
IslamSymbol.svg

Společnosti jiných abrahámovských náboženství[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Abrahámovská náboženství.
č. Název a charakteristika
31.
Federace židovských obcí v České republice:[31]
převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zřizování církevních škol přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC.
32.
Ústředí muslimských obcí v České republice:
zaregistrována od 7. září 2004.[32] Je jedinou náboženskou společností, která byla v minulosti uznána a registrace jí původním zákonem nebyla rokem 1991 přiznána: dosáhla jí až dodatečně.[33].

Společnosti indických náboženství[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Náboženství v Indii.
Aum.svg
Lotus-buddha.svg
SriYantra.svg
č. Název a charakteristika
33.
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna:[34]
(hinduistické hnutí proudu indického vaišnavismu), zaregistrována 21. listopadu 2002.
34.
Česká hinduistická náboženská společnost:[35]
zaregistrována 25. listopadu 2002.
35.
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü:
zaregistrována 8. června 2007.
36.
Višva Nirmala Dharma:
zaregistrována 14. července 2007.

V České republice nejsou zaregistrované náboženské společnosti žádného z východoasijských ani tzv. etnických náboženství.

Neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

V řízení o registraci[editovat | editovat zdroj]

 • Ukrajinská pravověrná řecko–katolická církev, 25. 5. 2011 podána žádost[36]
 • Církev husitská (nezaměňovat s CČSH), 28. 7. 2010 podána žádost[26][37] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[38]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[38]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[39] Podle iDnes se nejednalo o nový návrh, ale o rozklad proti zamítnutí.[40]
 • Církevní združení Jednota sv. Klimenta, 20. srpna 2012 podána žádost.[38] IDnes je v říjnu 2012 označilo za neznámé.[40] Jednota svatého Klimenta se sídlem Stránského 20a, Brno-Žabovřesky, je zaregistrovaná od 14. května 1990 jako občanské sdružení.[41] Jakási dobrovolnická organizace Jednota sv. Klimenta se sídlem v Břeclavi a s mládežnickou pobočkou v Brně se údajně začátkem 90. let snažila o záchranu hradu Obřany.[42] Matěj Procházka byl v Brně roku 1849 spoluzakladatelem Katolické jednoty sv. Klementa.[43][44]

Zamítnuté registrace[editovat | editovat zdroj]

Žádost o registraci byla do roku 2010 zamítnuta pěti církvím nebo jiným náboženským společnostem:[38]

 • Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty, právní moc zamítnutí od 25. října 2002[38]
 • Ukrajinská řeckokatolická církev, právní moc zamítnutí od 3. října 2004[26][38] (pravděpodobně skupina, které se označuje též jako Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev)
 • Židovské Centrum Chai, právní moc zamítnutí od 20. září 2004[26][38]
 • Arménská apoštolská pravoslavná církev, právní moc zamítnutí od 20. června 2006[38]
 • Církev Nový Život, právní moc zamítnutí od 27. února 2010,[38] v roce 2010 vzala svou žádost o registraci zpět[26]. Církev Nový Život byla registrována 3. října 2013.
 • Církev husitská (nezaměňovat s CČSH), 28. 7. 2010 podána žádost[26][37] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[38]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[38]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[39]
 • Pivní církev, 27. 4. 2011 podána žádost[45] Podle Idnes.cz a Parlamentních listů jde o recesi, za kterou stojí skupina mladých lidí z jedné hospody z Brna. Církev vyznává posvátný nápoj z chmelového extraktu a ječného sladu, do kterého Stvořitel vtiskl kousek své bytosti, staví se však proti masové intoxikaci obyvatelstva.[39] Členové se scházejí jednou týdně a popíjejí božský nápoj, který nejvíce uklidňuje tělo i mysl člověka.[46] Podle Idnes.cz i Parlamentních listů Základní charakteristika církve paroduje archaické a přepjaté náboženské vyjadřování a ve skutečnosti jde žadatelům o to ukázat, jak snadné je ministerské úředníky zavalit prací.[46] V čele církve stojí arcikurát, jímž je 25letý právník Michal Kincl, a kurie kléru, duchovní se nazývají sacricolové. Kvůli nesrovnalostem v rodných číslech, bydlištích a názvech ulic bylo řízení do 21. ledna 2012 přerušeno. Církev se distancuje od „Svaté církve pivní“, jejíž starší webové stránky jsou k nalezení na internetu.[39] Pivní církev se zatím na webu prezentuje například facebookovým profilem, kde v listopadu 2010 zveřejnila návrh organizačního modelu i kompletní jmenný seznam 11 členů Kurie kléru ke dni 24. 11. 2010. Též je zde zveřejněna teze, že „Pivní církev bude první státem oficiálně uznaná pivní církev, má potenci státi se církví s největším počtem věřících!“[47] Ve vedení církve se vyskytuje zčásti stejný okruh lidí, který kandidoval za stranu Moravané do zastupitelstva městské části Brno-Bohunice.[47][48] Podle Idnes i Parlamentních listů bylo pravděpodobné, že ministerstvo návrh na registraci církve zamítne.[39][46] K 19. červenci 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí registrace.[38] Podle iDnes církev návrh sama stáhla.[40]

Jiné neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat | editovat zdroj]

(Neúplný výčet)

Christian cross.svg
Bahai star.svg
Pagan pentacle 1.PNG
Heathenism symbol.PNG
Triskele-Symbol-spiral-five-thirds-turns.svg
RozetaSolarSymbol.png

Registrované svazy církví a náboženských společností[editovat | editovat zdroj]

Podle stavu k únoru 2008 byly registrované tyto dva svazy církví a náboženských společností:

Související články[editovat | editovat zdroj]

Poznámky a reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
  Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
  Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností. (zrušen zákonem 3/2002 Sb.)
 2. Řeckokatolická církev
 3. Římskokatolická církev
 4. Českobratrská církev evangelická
 5. Evangelická církev augsburského vyznání
 6. Jednota bratrská
 7. Pravoslavná církev
 8. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 9. Starokatolická církev
 10. Církev československá husitská
 11. Náboženská společnost českých unitářů
 12. Bratrská jednota baptistů
 13. Církev adventistů sedmého dne
 14. Církev bratrská
 15. Evangelická církev metodistická
 16. Křesťanské sbory
 17. Apoštolská církev
 18. Církev Ježíše Krista svatých posledních dní
 19. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (česká verze)
 20. http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=601907
 21. Lutherská evangelická církev augsburského vyznání - pražský sbor
 22. Křesťanská společenství
 23. Obec křesťanů
 24. Církev živého Boha
 25. Církev Nová naděje
 26. a b c d e f Jan Jiřička: Státní registraci letos získala jedna církev, na peníze dosáhne až za 10 let, iDnes.cz, 12. 12. 2010
 27. rozhodnutí z 30.4. 2012 č.j. MK 24865/2012 0C, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup červen 2012)
 28. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Církev Svatého Řehoře Osvětitele [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29, [cit. 2013-10-29]. Dostupné online.  
 29. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností: Armáda spásy [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29, [cit. 2013-10-29]. Dostupné online.  
 30. Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností [online]. Ministerstvo kultury ČR, rev. 2013-10-29, [cit. 2013-10-29]. Dostupné online.  
 31. Federace židovských obcí
 32. Adam Drda: Čeští muslimové nepředstavují početnou skupinu, BBC, 7. 9. 2004
 33. Vyjádření k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Ústředí muslimských obcí v České republice, Vladimír Sáňka, 25. 6. 2001
 34. Hare Krišna - Společnost pro vědomí Krišny, české stránky
 35. Česká hinduistická náboženská společnost
 36. návrh č. j. MK 28574/2011 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 37. a b návrh č. j. MK 12969/2010 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 38. a b c d e f g h i j k l Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2010)
 39. a b c d e Jan Jiřička: O registraci má zájem Pivní církev, uctívá posvátný nápoj a odpočinek, iDnes.cz, 18. 12. 2011
 40. a b c Jan Jiřička: Armáda spásy žádá o církevní registraci. Hlásíme se k tomu, co jsme, říká, iDnes.cz, 8. 10. 2012
 41. Jednota svatého Klimenta, IČO 18511023 - data ze statistického úřadu, Kursy.cz
 42. Obřany, Hrady.cz, komentář 20.2.2011 21:03 Milan Náplava
 43. Matěj Procházka, Slovník českých filosofů, ed. Jiří Gabriel, Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, katedra filosofie, 1998, ISBN 80-210-1840-2, autor hesla jg (Jiří Gabriel)
 44. Kdo učil Masaryka?, 4. 2. 2011, Signály.cz, ViZ (Vít Zatloukal)
 45. návrh č. j. MK 23467/2011 OC z 28. 7. 2010, Data registrace církví a náboženských společností a svazů církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury (přístup prosinec 2011)
 46. a b c Pivní církev žádá registraci. Aby ukázala, že to jde, Parlamentní listy, 18. 12. 2011, autor mp
 47. a b Pivní církev – Poznámky
 48. Volby do zastupitelstev obcí 2006, zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu Brno-Bohunice, hlasy pro kandidáty
 49. Církev C3 Třebíč, stránky třebíčského sboru Církve C3
 50. C3 Church International, mezinárodní stránky C3 Church International -anglicky
 51. Hnutí Grálu
 52. Scientologická církev, stránky české odnože
 53. Církev militantního ateismu

Externí odkazy, zdroje[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]