Právnická osoba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba tedy člověka používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Právnická osoba je vymezena například v § 18 až 20a českého občanského zákoníku, v § 21 sq. německého občanského zákoníku (BGB) a § 26 rakouského občanského zákoníku (ABGB). Paragraf 26 ABGB ovšem definuje "morální osobu" (die moralische Persone) a rozděluje na povolené a nepovolené společnosti. Samotný termín "die juristische Persone" nebo "die rechtwissenschaftliche Persone" se nikde v ABGB vůbec nevyskytuje. Tento občanský zákoník znal pouze fyzické osoby a výdělečná sdružení (podle hl. 27). Platil až do konce r. 1950, nikdy nevyšel ve sbírce zákonů česky a jeho úřední znění je německé, otištěné v říšské sbírce zákonů (viz ustanovení uvozovacího dekretu k ABGB). S pojmem "právnická osoba" se operovalo už za 1. republiky, nebyl zakotven v zákoně a chápání bylo jiné než dnes.

Právnická osoba v českém právu[editovat | editovat zdroj]

Právnická osoba má právní osobnost (způsobilost mít práva a povinnosti), stejně jako svéprávnost, už od okamžiku svého vzniku, a to v plném rozsahu, ledaže je omezena zákonem. Za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření zaměstnanci či členové.[1] K jejímu vzniku je obvykle potřeba písemná smlouva nebo zakladatelská listina a vzniká zásadně dnem zápisu do veřejného rejstříku nebo jiného rejstříku.[2] Při vzniku je třeba určit její název, který pak požívá zákonné ochrany, a sídlo.[3]

Právnickými osobami pak konkrétně jsou:[4]

  • sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace),
  • účelová sdružení majetku (fundace, nadace, nebo nadační fondy),
  • společnosti bez členů (pouze se zaměstnanci), majetek není chráněn jako u fundací (ústavy, obecně prospěšné společnosti)
  • jednotky územní samosprávy, tedy obce a kraje (veřejnoprávní korporace) a
  • jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

Právnickou osobou je i stát, pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů.[5] Právnickou osobou naopak není societas nebo tichá společnost, protože ty jsou jen obligačním poměrem mezi účastníky smlouvy.

Příklady právnických osob[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)
  2. § 18 odst. 1, § 19 a § 19a ObčZ
  3. § 19b a 19c ObčZ
  4. § 18 odst. 2 ObčZ
  5. § 21 ObčZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]