Obchodní společnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky.[zdroj?] Pro své fungování nakupuje společnost služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V ekonomické teorii je chování společnosti popisováno teorií společnosti.[zdroj?] V obecném povědomí obchodní společnosti vystupují pod označením firma, což je ale v podstatě jen jejich název.

Založení a vznik obchodní společnosti[editovat | editovat zdroj]

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě akciové společnosti se nazývá zakladatelská listina) podepsanou všemi zakladateli,[1] pokud ji zakládá dva či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu,[2] pokud je zakladatel jen jeden.

Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Základní kapitál[editovat | editovat zdroj]

Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny. Jeho výše se liší podle typu společnosti. Vytváří se povinně v komanditní společnosti (platí jen pro komanditisty, nikoli komplementáře), ve společnosti s ručením omezeným (min. 1 Kč) a v akciové společnosti (min. 2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií, min. 20 miliony Kč s veřejnou nabídkou akcií).

Zrušení a zánik obchodní společnosti[editovat | editovat zdroj]

Společnost se zruší po uplynutí doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků či orgánu společnosti, rozhodnutím soudu, v důsledku přeměny společnosti a zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení.[3]

Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku.[4] Tomuto zániku však předchází zrušení s likvidací či bez ní.[5] Likvidace se neprovádí v případě, že dochází k přeměně společnosti nebo v případech, kdy zde k tomu není postačující majetek. V ostatních případech dochází i k likvidaci.

Dělení obchodních společností[editovat | editovat zdroj]

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní:

Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, lze rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská (akciová) společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Jak je vidět, není úplně dodržováno pravidlo „tres faciunt collegium“, tedy tři tvoří společnost. Psaní zkratek podle pravidel českého pravopisu se sice za tečkami i ve zkratkách vždy píšou mezery,[10] avšak zákon o obchodních korporacích ve svém ustanovení § 132 odst. 2 výslovně připouští pouze zkratky bez mezer; v tom se liší od dřívějšího obchodního zákoníku, platného do konce roku 2013, který v ustanovení § 107 tyto zkratky uváděl s mezerami „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“

Cíle společnosti[editovat | editovat zdroj]

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace tržní hodnoty podniku, nikoli maximalizace zisku. Při analýze zisku je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy - explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy - (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem společnosti může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle společnosti lze řadit:[zdroj?]

 • Dlouhodobě přežíti na trhu
 • Dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)
 • Maximalizace obratu
 • Růst a expanze

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 57 odst. 1 obch. zák.
 2. § 57 odst. 3 obch. zák.
 3. § 68 odst. 3 obch. zák.
 4. § 68 odst. 1 obch. zák.
 5. § 68 odst. 2 obch. zák.
 6. § 76 a násl. obch. zák.
 7. § 93 a násl. obch. zák.
 8. § 150 a násl. obch. zák.
 9. § 154 a násl. obch. zák.
 10. Internetová jazyková příručka – Zkratky čistě grafické

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]