Obchodní společnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Obchodní společnost je právnická osoba obvykle založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Jako ekonomický pojem označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky.[zdroj?] Pro své fungování nakupuje společnost služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V ekonomické teorii je chování společnosti popisováno teorií společnosti.[zdroj?] V obecném povědomí obchodní společnosti vystupují pod označením firma, což je ale v podstatě jen jejich název.

Založení a vznik obchodní společnosti[editovat | editovat zdroj]

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě akciové společnosti se nazývá zakladatelská listina) podepsanou všemi zakladateli,[1] pokud ji zakládá dva či více společníků, nebo zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu,[2] pokud je zakladatel jen jeden.

Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

Základní kapitál[editovat | editovat zdroj]

Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny. Jeho výše se liší podle typu společnosti. Vytváří se povinně v komanditní společnosti (platí jen pro komanditisty, nikoli komplementáře), ve společnosti s ručením omezeným (min. 1 Kč) a v akciové společnosti (min. 2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií, min. 20 miliony Kč s veřejnou nabídkou akcií).

Zrušení a zánik obchodní společnosti[editovat | editovat zdroj]

Společnost se zruší po uplynutí doby, dosažením účelu, rozhodnutím společníků či orgánu společnosti, rozhodnutím soudu, v důsledku přeměny společnosti a zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení.[3]

Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku.[4] Tomuto zániku však předchází zrušení s likvidací či bez ní.[5] Likvidace se neprovádí v případě, že dochází k přeměně společnosti nebo v případech, kdy zde k tomu není postačující majetek. V ostatních případech dochází i k likvidaci.

Dělení obchodních společností[editovat | editovat zdroj]

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní:

Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, lze rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská (akciová) společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Jak je vidět, není úplně dodržováno pravidlo „tres faciunt collegium“, tedy tři tvoří společnost. Psaní zkratek podle pravidel českého pravopisu se sice za tečkami i ve zkratkách vždy píšou mezery,[10] avšak zákon o obchodních korporacích ve svém ustanovení § 132 odst. 2 výslovně připouští pouze zkratky bez mezer; v tom se liší od dřívějšího obchodního zákoníku, platného do konce roku 2013, který v ustanovení § 107 tyto zkratky uváděl s mezerami „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“

Cíle společnosti[editovat | editovat zdroj]

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace tržní hodnoty podniku, nikoli maximalizace zisku. Při analýze zisku je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy - explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy - (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem společnosti může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle společnosti lze řadit:[zdroj?]

 • Dlouhodobě přežíti na trhu
 • Dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)
 • Maximalizace obratu
 • Růst a expanze

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 57 odst. 1 obch. zák.
 2. § 57 odst. 3 obch. zák.
 3. § 68 odst. 3 obch. zák.
 4. § 68 odst. 1 obch. zák.
 5. § 68 odst. 2 obch. zák.
 6. § 76 a násl. obch. zák.
 7. § 93 a násl. obch. zák.
 8. § 150 a násl. obch. zák.
 9. § 154 a násl. obch. zák.
 10. Internetová jazyková příručka – Zkratky čistě grafické

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]