Tvrdost dřeva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tis červený

Tvrdost dřeva je jedna z mechanických vlastností, která příslušný druh dřeva předurčuje ke konkrétnímu využití. Měkké dřevo se snáze opracovává, získává se z většiny našich jehličnanů a některých listnatých stromů (lípa, topol nebo vrba), zatímco trvanlivější tvrdé dřevo pochází především z listnáčů.

Tvrdost odpovídá síle (či tlaku), jaký je třeba vyvinout k průniku cizího tělesa do dřeva. Pro zjištění konkrétních hodnot se používá několik systémů měření, jejichž výsledky někdy nelze přímo porovnávat a je nutné je přepočítat (v případě nestandardních měřících postupů nemusejí být výsledky srovnatelné vůbec).

Metody měření[editovat | editovat zdroj]

Brinellův test tvrdosti

Brinellova metoda[editovat | editovat zdroj]

  • HB

Ocelová kulička o průměru 10 mm je silou vtlačena do vzorku dřeva. Pro měkká dřeva se používá síla 100 N, pro středně tvrdá 500 N a pro tvrdá 1000 N. Následně se změří průměr vzniklé jamky a vypočte výsledek za použití vzorce:

kde F odpovídá síle, D průměru kuličky (10 mm) a d průměru otlaku, který kulička zanechala na vzorku dřeva.

Janka[editovat | editovat zdroj]

  • HJ

Používá ocelovou kuličku o průměru 0,444 palce (11,28 mm), která je vtlačována do dřeva do 1/2 své výšky (čímž vznikne otlak o ploše 100 mm²). Výsledkem je hmotnost či síla (v zahraničí se obvykle udává síla v librách: lbF), která byla k dosažení výsledku potřeba.

Rozdělení dřeva podle tvrdosti[editovat | editovat zdroj]

Dříve se tvrdost uváděla v podobě zátěže na plochu, tedy kg/cm², v současnosti se častěji převádí na tlak udaný v MPa (v praxi stačí starou hodnotu vydělit deseti). Podle příslušného tlaku se dřeva zařazují do skupin. Dříve se jich používalo 6:

skupina kg/cm² příklady
velmi měkká ≤350 smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
měkká >350 modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
středně tvrdá >500 kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
tvrdá >650 dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
velmi tvrdá >1000 dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
neobyčejně tvrdá >1500 eben cejlonský, africký grenadil, guajak a jiné exotické dřeviny

Naučný slovník lesnický (1934)[1]

V současné době se dělí do tří základních skupin:

skupina MPa příklady
měkká <40 smrk, jedle, borovice, topol, lípa
středně tvrdá ≥40 jasan, jilmy, duby, ořech
tvrdá ≥80 habr, akát, tis

[1]

Tvrdost konkrétních dřevin[editovat | editovat zdroj]

Habr obecný, nejtvrdší dřevo z našich původních listnatých stromů
Jeřáb břek patří k našim nejtvrdším dřevinám
Borovice vejmutovka, nejměkčí borovice pěstovaná v Čechách

Domácí[editovat | editovat zdroj]

listnaté stromy
Z našich původních listnatých stromů je nejtvrdší habr obecný.[2] Podobné tvrdosti dosahuje i babyka, která je ale hůře dostupná (menší strom s tenčím kmenem, preferuje vápnité půdy, kterých je na českém území nedostatek, nebyla proto velkovýrobně využívaná). Z introdukovaných druhů pak trnovník akát, který za optimálních podmínek může habr překonat.

listnaté keře
Extrémně tvrdé, ale dnes již většinou průmyslově nevyužívané, jsou pomalu rostoucí keře. Některé z nich překonávají i výše uvedené stromy: dřín, jeřáb muk, zimolez obecný, zimostráz vždyzelený.

jehličnany
Nejtvrdším původním jehličnanem je tis červený.[3] Tvrdost tisu může být poměrně variabilní, velmi záleží na růstových podmínkách – šířka letokruhů, která je jedním z ukazatelů tvrdosti tisového dřeva, se v našich podmínkách pohybuje v rozpětí 0,5–1,5 mm.

zažité omyly
Tvrdost tisu někdy bývá nadsazována, ale v praxi není vyšší, než u výše citovaných listnáčů (především u českých tisů, které rostou rychleji, než například v Anglii). Tisové dřevo je ceněno především pro pružnost, pevnost a trvanlivost. Podobně bývá nadhodnocován i dub letní, který je ale ceněn především pro trvanlivost pod vodou a odolnost v kolísavé vlhkosti. Také neplatí, že čím tvrdší dřevo, tím vhodnější je pro venkovní použití – ve vlhku se habr rozkládá rychleji, než mnohá měkká dřeva, pod vodou ho překoná i olše.

dřevo tvrdost
(MPa)
borovice vejmutovka 23
smrk ztepilý 26
jedle bělokorá 28
borovice lesní 28,5
douglaska tisolistá 35
modřín opadavý 43
třešeň ptačí 62
jilm vaz, horský 63
dub letní a zimní 67,5
jabloň planá 69
ořešák královský, černý 72
jasan ztepilý 80
švestka 85
akát 97
[4]
dřevo HB, 0 HB, 90
tvrdost podle Brinellovy metody (N/mm²)
topol 30 10
jedle bělokorá 30 16
smrk ztepilý 32 12
olše 34 12
kaštanovník setý 35 16
lípa 39 16
borovice lesní 40 19
jeřáb břek 48 25
bříza bělokorá 49 23
douglaska tisolistá 50 20
modřín opadavý 53 19
třešeň 55 31
hrušeň obecná 60 32
javor klen 62 28
jilm 64 30
jasan ztepilý 65 38
dub letní 66 34
habr obecný 71 32
buk lesní 72 34
akát 74 48

Zahraniční[editovat | editovat zdroj]

Následující seznam janky tvrdosti obsahuje především zahraniční dřeviny, ale mnohé z nich jsou u nás pěstovány jako okrasné, případně se s jejich dřevem můžeme setkat u importovaných produktů.

česky ¹) latinsky lbF MPa
Balsa Ochroma pyramidce 100 4
Dub korkový Quercus suber 200 9
Topol balzámový Populus balsamifera 300 13
Zerav západní Thuja occidentalis 320 14
Jedle plstnatoplodá Abies lasiocarpa 350 16
Jírovec žlutý Aesculus octandra 350 16
Topol chlupatoplodý Populus trichocarpa 350 16
Topol osikovitý Populus tremuloides 350 16
Zerav obrovský Thuja plicata 350 16
Vrba černá Salix nigra 360 16
Borovice Lambertova Pinus lambertiana 380 17
Borovice vejmutovka Pinus strobus 380 17
Okoume Aucoumea klaineana 380 17
Smrk omorika Picea engelmanni 390 17
Jedle balzámová Abies balsamea 400 18
Jedle vznešená Abies procera 410 18
Lípa americká Tilia americana 410 18
Borovice pohorská Pinus monticola 420 19
Topol hrubozubý Populus grandidentata 420 19
Borovice ohebná Pinus fleklis 430 19
Topol kanadský Populus deltoides 430 19
Borovice těžká Pinus ponderosa 460 20
Meranti Light Red Shorea parvifolia 460 20
Borovice pokroucená Pinus contorta 480 21
Jedle ojíněná Abies concolor 480 21
Smrk sivý Picea glauca 480 21
Jedle obrovská Abis grandis 490 22
Ořešák popelavý Juglans cinerea 490 22
Smrk červený Picea rubra 490 22
Borovice Jeffreyova Pinus jeffreyi 500 22
Jedle nádherná Abies magnifica 500 22
Banak Virola koschnyi 510 23
Smrk sitka Picea sitchensis 510 23
Smrk černý Picea mariana 520 23
Kaštanovník setý Castanea sativa 540 24
Kaštanovník americký Castenea debata 540 24
Hura chřestivá Hura crepitans 550 24
Borovice smolná Pinus resinosa 560 25
Borovice Banksova Pinus banksiana 570 25
Tisovec dvouřadý Taxcodium distichum 570 25
Cypřišek nutkajský Chamaecyparis nootkatensis 580 26
Ilomba Pycnanthus angolensis 610 27
Jalovec močálovitý Juniperus silicicola 610 27
Borovice Pinus egida 620 28
Borovice pichlavá Pinus pungens 660 29
Borovice Pinus glabra 660 29
Břestovec hladký Celtis laevigata 680 30
Škumpa obecná Rhus Tylina 680 30
Borovice ježatá Pinus echinata 690 31
Borovice kadidlová Pinus taeda 690 31
Javor stříbrný Acer saccharimum 700 31
Šácholan přišpičatělý Magnolia acuminata 700 31
Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 710 32
Cypřišek Lawsonův Chamaecyparis lawsoniana 720 32
Javor jasanolistý Acer negundo 720 32
Borovice uzavřená Pinus clausa 730 32
Borovice pozdní Pinus serotina 740 33
Borovice Virginská Pinus Virginiina 740 33
Borovice montereyská Pinus radiata 750 33
Bříza šedá Betula populifolia 760 34
Platan západní Platanus occidentalis 770 34
Meranti Yellow Shorea faguetiana 770 34
Blahočet chilský Araucaria angustifolia 780 35
Meranti Dark Red Shorea hemsleyana 780 35
Jilm americký Ulmus americana 830 37
Khaya mahagony Khaya ivorensis 830 37
Modřín západní Larix occidentalis 830 37
Ambroň západní Liquidambar styraciflua 850 38
Jasan černý Fraxinus nigra 850 38
Javor velkolistý Acer macrophyllum 850 38
Borovice jedlá Pinus edulis 860 38
Jilm plavý Ulmus rubra 860 38
Borovice bahenní Pinus palustris 870 39
Břestovec západní Celtis occidentalis 880 39
Jalovec viržinský Juniperus Virginiina 900 40
Sande Brosimum utile 900 40
Borovice Pinus oocarpa 910 40
Bříza papírovitá Betula papyrifera 910 40
Cambara Vochysia ferruginea 941 42
Imbuya Phoebe porosa 950 42
Javor červený Acer rubrum 950 42
Střemcha pozdní Prunus serotina 950 42
Třešeň ptačí Prunus avium 950 42
Jasan popelavý Fraxinus profunda 990 44
Sakura Sakura 995 44
Ořešák černý americký Juglans nigra 1010 45
Narrah Pterocarpus indicus 1020 45
Řešetlák Purshův (cascara) Rhamnus purshiana 1040 46
Dub srpovitý Quercus falcata 1060 47
Avodire Turraeanthus africanus 1080 48
Dub košíčkatý Quercus prinus 1130 50
Cocobolo Dalbergia retusa 1136 51
Meranti White Shorea javanica 1140 51
Teak Tectona grandis 1155 51
Jasan oregonský Fraxinus latifolia 1160 52
Jalovec Juniperus deppeana 1160 52
Nyatoh Palaquium philippense 1171 52
Bambus (karbonizovaný) Phyllostachys pubescent 1180 53
Javor dlanitolistý Acer nigrum 1180 53
Dub černý Quercus nigra 1190 53
Dub lyrovitý Quercus lyrata 1190 53
Jasan pensylvánský Fraxinus pennsylvanica 1200 53
Dub Quercus laurifolia 1210 54
Dub sametový Quercus velutina 1210 54
Garapa Apuleia leiocarpa 1210 54
Kapur Dryobalanops aromatica 1230 55
Borovice karibská Pinus caribaea 1240 55
Dub Michauxův Quercus michauxii 1240 55
Bříza žlutá Betula alleghaniensis 1260 56
Iroko Chlorophora excelsa 1260 56
Keruing Dipterocarpus caudiferus 1270 57
Angelique Dicorynia guianensis 1290 57
Dub červený Quercus rubra 1290 57
Mersawa Anisoptera marginata 1290 57
Buk lesní Fagus sylvatica 1300 58
Buk vroubkovaný Fagus grandifolia 1300 58
Jasan bílý americký Fraxinus americana 1320 59
Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 1320 59
Jilm Thomasův Ulmus thomasii 1320 59
Blue Mahoe Hibiscus elatus 1330 59
Dub bílý Quercus alba 1360 61
Dub hvězdovitý Quercus stellata 1360 61
Dub velkoplodý Quercus macrocarpa 1370 61
Bambus Bambusa bambus 1375 61
Nahovětvec dvoudomý Gymnocladus dioicus 1390 62
Mani Mimosa scabrella 1400 62
Tzalam Lysiloma bahamensis 1400 62
Javor cukrový Acer saccharum 1450 65
Capa de tablo, Tauary Couratari guianensis 1460 65
Dub vrbolistý Quercus phellos 1460 65
Planika Menziesova Arbutus menziesii 1460 65
Bříza tuhá Betula lenta 1470 65
Awoura Julbernardia pellegriniana 1480 66
Ekop Julbernardia pellegriniana 1480 66
Curupixa Micropholis venulosa 1490 66
Guatambu Balfourodendron riedelianum 1500 67
Lontar vějířovitý Borassus flabellifer 1500 67
Dub bahenní Quercus palustris 1510 67
Mahagon Sapeli Entandrophragma cylindricum 1510 67
Vilín Viržinský Hamamelis Virginiina 1530 68
Jilm křídlatý Ulmus alata 1540 69
Dřezovec trojtrnný Gleditsia triacanthos 1548 69
Afromosia Pericopsis elata 1560 69
Kokosovník ořechoplodý Cocos nucifera 1600 71
Peroba De Campos Paratecoma peroba 1600 71
Kaštan patagónský Cabralea parda 1610 72
Dub dvoubarevný Quercus bicolor 1620 72
Freijo Cordia goeldiana 1627 72
Opepe Nauclea diderrichii 1630 73
Padauk Andaman Pterocarpus dalbergioides 1630 73
Vermillion Pterocarpus dalbergioides 1630 73
Wenge Milletia laurentii 1630 73
Balau Red Shorea planta 1640 73
Zebrano Microberlina brazzavillensisl 1658 74
Nanciton Hieronima alchorneoides 1700 76
Nogal Hyeronima alchorneoides 1700 76
Trnovník akát Robinia pseudoacacia 1700 76
Kempas Koompassia malaccensis 1710 76
Merbau Intsia palembanica 1712 76
Blackwood African Dalbergia melanoxylon 1720 77
Para Angelim Hymenolobium excelsum 1720 77
Padauk African Pterocarpus soyauxii 1725 77
Jabloň lesní Malus sylvestris 1730 77
Peroba Rosa Aspidosperma peroba 1730 77
Yvyraro Aspidosperma polyneuron 1730 77
Pajasan žláznatý Ailanthus altissima 1731 77
Akácie Acacia mangium 1750 78
Mangium Acacia mangium 1750 78
Mutenye Guibourtia amoldiana 1750 78
Morado Machaerium scleroxylon 1780 79
Bangkirai Shorea laevis 1798 80
Palisandr violeta Dalbergia cearensis 1800 80
Afzelia Doussie Afzelia africana 1810 81
Ořechovec pekan Carya illinoensis 1820 81
Yellowheart Zanthoxylum flavum 1820 81
Purpleheart Peltogyne paniculata 1860 83
Jarrah Eucalyptus marginata 1910 85
Ybyraro Pterogyne nitens 1910 85
Tualang Koompassia excelsa 1938 86
Cameron Samanea pedicellaris 1940 86
Pyinkado Xylia xylocarpa 1950 87
Rosewood African Guibourtia demeusei 1980 88
Gum Sydney Blue Eucalyptus salina 2025 90
Jasan čtyřhranný Fraxinus quadrangulata 2030 90
Karri Tree Eucalyptus diversicolor 2040 91
Maklura oranžová Maclura pomifera 2040 91
Brushbox Lophostemon confertus 2145 95
Padauk Burma Pterocarpus macrocarpus 2170 97
Bocote Cordia gerascanthus 2200 98
Incenso colorado Myroxylon peruiferum 2200 98
Mahogany Santos Myroxylon balsamum 2200 98
Palisandr honduraský Dalbergia stevensonii 2200 98
Tarara Amarilla Centrolobium microchaete 2200 98
Tarara Colorada Platymiscium ulei 2200 98
Vododřev balzámový pereirův Myroxylon balsamum 2200 98
Ziricote Cordia dodecandra 2200 98
Tatajuba Bagassa guianensis 2220 99
Caribbean Rosewood Metopium Brownem 2300 105
Mora Mora excelsa 2300 105
Tomel viržinský Diospyros Virginiina 2300 105
Momoqui, Partridgewood Caesalpinia pluviosa 2340 105
Sucupira Bowdichia nitida 2340 105
Mesquite Prosopis glandulosa 2345 105
Akácie White Bark Acacia leucophloea 2400 110
Gum Spotted Eucalyptus maculate 2473 115
Marblewood Diospyros marmorata 2532 115
Kaštan královský Sweetia panamensis 2670 120
Bubinga Guibourtia demeusei 2690 120
Mahogany Red Eucalyptus resinifera 2697 125
Palisandr brazilský Dalbergia nigra 2720 125
Pearwood African Baillonella toxisperma 2730 125
Olivewood East African Olea hochstetteri 2740 125
Maccawood Platymiscium yucatanum 2750 125
Kořenovník obecný Rhizophora mangle 2760 125
Okan Cylicodiscus gabunensis 2780 125
Brazilwood Caesalpinia echinata 2820 130
Jatoba Hymenaea courbaril 2820 130
Pernambuco Caesalpinia echinata 2820 130
Faveira Mora gonggrijpii 2895 130
Bloodwood Brosimum rubescens 2900 130
Itauba Mezilaurus Itala 2900 130
Kaneelhart Licaria canella 2900 130
Turpentine Syncarpia glomulifera 2967 135
Tamarind indický Tamarindus indica 3000 135
Angelim Pedra Hymenolobium petraeum 3040 140
Machine Lonchocarpus castillo 3100 140
Tigerwood Astronium urundeuva 3150 145
Palisandr indický Dalbergia latifolia 3170 145
Massaranduba Manilkara bidentata 3190 145
Eben Ceylon Diospyros ebenum 3220 145
Eben Gaboon Diospyrus crassiflora 3220 145
Eben Macassar Diospyrus celebica 3250 145
Sirari Guibourtia chodatianal 3280 150
Ipe lapacho Tabebuia ipe 3342 150
Azobe Lophira aiata 3350 150
Manbarklak Eschweilera sagotiana 3480 155
Katalox Swartzia cubensis 3510 160
Silovoň obecný (tonka) Dipteryx odorata 3540 160
Leadwood Krugiodendron ferreum 3660 165
Tajibo Tabebuia serratifolia 3680 165
Olivewood Brazilian Ferreirea spectabilis 3700 165
Snakewood Piratinera guianensis 3800 170
Curupau Anadenanthera Colubrina 3840 175
Kurupayra Adenanthera macrocarpa 3840 175
Jutahy Dialium guianense 4000 180
Palo Santo Bulnesia sarmientoi 4000 180
Verawood Bulnesia arborea 4000 180
Guajak léčivý Guaiacum officinale 4500 205

¹) v případě, že český název neexistuje, je uveden domorodý nebo anglický

Pro velmi tvrdá exotická dřeva se používá obecný český název „železné dřevo“. Také ze španělštiny převzatý název „kebračo“ (šp. quebracho) není výraz pro označení dřeva z konkrétní dřeviny.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]