Rychlostní silnice R4

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Rychlostní silnice R4
Trasa
Základní údaje
Plánovaná délka: 86 km
V provozu: 41 km + 9 km jako I/4
V přípravě: 36 km
Technické údaje postavené části
Počet křižovatek: 11
Počet odpočívadel: 7
Počet tunelů: 0
Křižovatky
AB-AS-blau.svg 10 Jíloviště 11513
AB-AS-blau.svg 15 Řitka 1024
AB-AS-blau.svg 19 Mníšek pod Brdy 116
AB-AS-blau.svg 23 Kytín 11625
AB-AS-blau.svg 26 Voznice 11628
AB-AS-blau.svg 29 Dobříš – sever 11628
AB-AS-blau.svg 36 Dobříš – jih 10226
AB-AS-blau.svg 42 Skalka 18

Konec rychlostní silnice – napojení na silnici I/4

' ...
AB-AS-blau.svg 77 Radobytce (dočasná křižovatka)
AB-AS-blau.svg 81 Předotice
AB-AS-blau.svg 84 Nová Hospoda 20

R4 (od 1. ledna 2016 Dálnice D4[1][2]) je rychlostní silnice vedoucí z Prahy jihozápadním směrem. Trasa sleduje přibližně trasu historické Zlaté stezky a silnice č. 4, která spojuje Prahu a západní polovinu Jihočeského kraje. V provozu je v současnosti (září 2010) 41 km mezi Prahou a křižovatku Skalka poblíž Příbrami a 8 km mezi Miroticemi a křižovatkou Nová Hospoda.

Samotná R4 začíná až u výjezdu z I/4 č. 10 – Jíloviště, protože v úseku odtud až ke Zbraslavi a dále od Lahovic po Barrandovský most chybí doprovodná komunikace a proto nemůže být tento úsek zpoplatněný. Povinnost mít platnou dálniční známku, či platit elektronické mýtné, je tedy až jižněji od Jíloviště, a to v celé trase rychlostní komunikace. Na nejnovějším úseku mezi Miroticemi a Třebkovem je rychlostní silnice pro uživatele s dálniční známkou prozatím nezpoplatněná.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Budování rychlostní silnice R4 probíhalo ve směru od Prahy a po prvním úseku se mohli řidiči svézt v roce 1971. Byl to tehdy poměrně krátký úsek silnice, který spojil Jíloviště a okraj Řitky, vybudován v zářezu krajiny podbrdských lesů. Navazující obchvat kolem Řitky, který obci značně ulehčil a přetnul okolní pole, se otevřel v roce 1978.

Jižním směrem se pokračovalo ke konci 70. let. Roku 1980 byl otevřen 3,2 km dlouhý úsek z Mníšku pod Brdy do Kytína, téhož roku ještě i navazující úsek vedený zářezem v místních lesích z Kytína do Voznice a navazující most přes údolí ve Voznici dlouhý 252 m. Obchvat Obořiště, který byl další stavbou, předanou do užívání roku 1980, značně ulehčil této obci a odvedl dopravu na novou komunikaci. Trasa nových úseků byla vedena mnohdy ve směru původní komunikace, která byla několikrát přerušena, ba dokonce musela být v několika místech i odstraněna a její torzo je stále dobře patrné například ve směru mezi Voznicí a Kytínem.

V letech 1981 a 1982 byly propojeny stávající úseky u Řitky a Mníšku pod Brdy spojovacími částmi, čímž vznikl souvislý úsek rychlostní komunikace od Jíloviště až po Voznici. Na obchvat Obořiště navázal obchvat Dlouhé Lhoty.

V roce 1983 byl automobilistům zprovozněn úsek Dobříš – Obořiště a rovněž úsek z Dobříše až k Voznici, takže byla rychlostní komunikace prodloužena dále na jih a propojena v jedinou část. V okolí Dobříše byla silnice vybudována v těsné blízkosti Staré Huti, kde byla vystavěna protihluková stěna. Ukončení ke Skalce bylo dobudováno v letech 1988 a 1989, rychlostní komunikace zde plynule navazuje na silnici č. 4.

V roce 2005 byla zahájena stavba přibližně 800 m dlouhého úseku s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/20 Nová Hospoda u Třebkova; ke zprovoznění úseku došlo 19. listopadu 2007. R4 zde plynule navazuje na čtyřproudou silnici I/20 a do vybudování severně navazujícího úseku nebyla označena dopravní značkou „Silnice pro motorová vozidla“.[3] Tento navazující úsek o délce 5,9 km mezi Miroticemi a Třebkovem byl stavěn od roku 2008, slavnostní otevření proběhlo 16. září 2010 a pro veřejnost byl zprůjezdněn o den později.[4]

Výhled[editovat | editovat zdroj]

Některé následující úseky rychlostní komunikace je nutné dobudovat. Přestože se výstavba v 90. letech zastavila, v prvním desetiletí 21. století se začalo budovat u Písku, a to hlavně s cílem vytvořit moderní přivaděč ve směru na Prahu a nahradit nebezpečnou dvojitou křižovatku silnic první třídy u Nové Hospody. U Příbrami v roce 2015 začala výstavba úseku Skalka - II/188.

Momentální harmonogram je k nalezení zde[5].

Úseky v přípravě:[6]

 • Skalka – křižovatka se silnicí II/118 (obchvat Dubence, 4 788 m) (stav k listopadu 2015)
Pozemky byly vykoupeny, stavební řízení bylo přerušeno kvůli odstranění nedostatku v projektové dokumentaci – vzdálenost mezi mimoúrovňovými křižovatkami neodpovídá normě,[7] stavební povolení bylo vydáno v srpnu 2012. Dokumentace byla následně zpracována a stavba byla zahájena v dubnu 2015.[8] Celková cena bez DPH dle smlouvy činí 417,5 miliónu Kč; datum uvedení do provozu je stanoveno na leden 2017.[9]
V provozu v polovičním profilu, součástí je obchvat Milína a mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/66 Milín – Příbram.
V červnu 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, následovat bude příprava dokumentace pro stavební povolení.
 • Milín – Lety (součástí úseku je obchvat Chraštiček a Zalužan, 11 600 m)
Územní rozhodnutí vydáno v roce 2007, zpracovává se dokumentace pro vydání stavebního povolení. V březnu 2014 bylo vydáno stavební povolení na stavební objekt SO202 - Most přes biokoridor a místní komunikaci do Mýšlovic v km 2,006.
Územní rozhodnutí bylo vydáno v dubnu 2007, v roce 2008 byly zahájeny výkupy pozemků, v roce 2009 byla zadána k vyhotovení dokumentace pro zadání stavby (DZS). Stavební povolení bylo vydáno v dubnu 2012. Předpokládané zahájení stavby není stanoveno, úsek má stát necelých 563 milionů korun.[10]
 • Čimelice – Mirotice (obchvat Čimelic, 8 460 m)
Územní rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem v Miroticích 6. března 2009.
 • Mirotice, rozšíření (obchvat Mirotic, 3 520 m)
Obchvat je v provozu v polovičním profilu od roku 1985 včetně mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/121 Mirotice-Milevsko.
Dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí.

Jihočeský kraj byl pověřen [11] ministerstvem pro místní rozvoj, aby vytvořil studii účelnosti prodloužení silnice R4 z Nové Hospody do Strakonic, kde by navázal na čtyřpruhový obchvat podle návrhu nového územního plánu města Strakonice.[12] V rámci přípravy novelizace (2009) kategorizace silniční a dálniční sítě ČR do r. 2040 nebyla prokázána potřeba vybudovat úsek silnice I/4 v úseku Nová Hospoda-Strakonice ve čtyřpruhovém šířkovém uspořádání. Na závěrečném jednání pracovní skupiny dne 1. 12. 2010 byl přijat většinový názor, že v současné době není účelné řešit přestavbu silnice I/4 v tomto úseku v parametrech rychlostní silnice.

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/AA1BA8C3-2CF4-4466-B3B5-8EA68538FB0B/0/Nove_pojeti_mapa.pdf
 2. http://www.denik.cz/z_domova/zeman-podepsal-zakon-ktery-umozni-vyssi-rychlost-na-casti-silnic-20150926.html
 3. Rychlostní silnice R4 [online]. Ceskedalnice.cz, [cit. 2010-09-18]. Dostupné online.  
 4. ČT24. Slavnostně otevřeli 6 kilometrů R4, další úsek se odkládá na neurčito [online]. Ct24.cz, 2010-09-16, [cit. 2010-09-18]. Dostupné online.  
 5. Odpověď ministra dopravy Ing. Dana Ťoka senátorovi Mgr. Pavlu Eybertovi z 23. 3. 2015 [online]. 1.4.2015, [cit. 2015-11-04]. Dostupné online.  
 6. Publikace o R4 [online]. Ředitelství silnic a dálnic ČR, [cit. 2012-11-08]. Dostupné online.  
 7. Výzva k odstranění nedostatku a usnesení o přerušení stavebního řízení [online]. Ministerstvo dopravy ČR. Dostupné online.  
 8. Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu rychlostní silnice R4 Skalka - ���křižovatka II/118 [online]. Ředitelství silnic a dálnic ČR, 1.4.2015, [cit. 2015-11-04]. Dostupné online.  
 9. Rychlostní silnice R4 (Skalka-II/118) - Informační leták, stav k 04/2015 [online]. Ředitelství silnic a dálnic ČR, 1.4.2015, [cit. 2015-11-04]. Dostupné online.  
 10. Rozpočet SFDI 2013
 11. Politika územního rozvoje České republiky 2008 (strana 55, koridor S3) [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dostupné online.  
 12. Návrh nového územního plánu Strakonice [online]. . Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]