Radiační působení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Odhady radiačního působení (RP) pro rok 2011 v porovnání s rokem 1750 a agregované neurčitosti hlavních příčin klimatické změny. Hodnoty jsou globální průměry RP, rozdělené podle emitovaných sloučenin či procesů, jejichž výsledkem je kombinace příčin. Nejlepší odhady čistého RP jsou znázorněny jako černé kosočtverečky s odpovídající spolehlivostí; na pravé straně obrázku jsou uvedeny číselné hodnoty společně s úrovní spolehlivosti čistého působení.Podle zprávy IPCC z listopadu 2013.
Propustnost atmosféry pro přicházející a odcházející záření vlivem různých plynů a vlivem Rayleighova rozptylu.

Radiační působení (anglicky radiative forcing) je v klimatologii používaná veličina udávající změnu radiační bilance systému Země - atmosféra. Obvykle je radiační působení vztaženo k tropopauze v jednotkách Watt na metr čtvereční zemského povrchu. Přesněji jde o změnu radiační bilance v tropopauze vlivem nějakého dodatečného působení (forcingu) na klimatický systém. V nejběžněji používané definici je stav troposféry a povrchu planety nezměněn, ale spodní stratosféra se přizpůsobuje v reakci na dané působení.[1]. Kladné radiační působení znamená, že jde o působení, které má potenciál oteplit pozemské klima. Záporné znamená potenciál klima ochladit.

Touto veličinou, vyjadřovanou ve wattech na metr čtvereční, se charakterizují zejména vlivy změny koncentrace (oproti době před průmyslovou revolucí) skleníkových plynů s dlouhou životností v ovzduší. Kladné působení směřuje k oteplení povrchu, zatímco záporné směřuje k jeho ochlazení. V Páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) jsou hodnoty radiačního působení vztaženy k předindustriální době kolem roku 1750. V češtině viz podrobnější definici v glosáři Souhrnné zprávy Změna klimatu 2007 a grafické znázornění v české verzi obrázku ze Změny klimatu 2007.


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Forster, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo, T. Berntsen, R. Betts, D.W. Fahey, J. Haywood, J. Lean, D.C. Lowe, G. Myhre, J. Nganga, R. Prinn, G. Raga, M. Schulz and R. Van Dorland, 2007: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. (Celá tato kapitola 2. dílu Fyzikální základy ze Čtvrté hodnotící zprávy IPCC je k dispozici i jako pdf, 8 MB)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Adresář s českými překlady vybraných zásadních částí Čtvrté hodnotící zprávy IPCC (en:AR4).