Přeskočit na obsah

Pátá hodnotící zpráva IPCC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mezivládní panel
pro změnu klimatu


IPCC   IPCC
Hodnotící zprávy IPCC:
První (1990)
Doplněk (1992)
Druhá (1995)
Třetí (2001)
Čtvrtá (2007)
Pátá (2014)
Šestá (2022)
Zvláštní zprávy IPCC:
Emisní scénáře (2000)
Zdroje obnovitelné energie (2012)
Extrémní události a katastrofy (2012)
Globální oteplení o 1,5 °C (2018)
Změna klimatu a krajina (2019)
Oceány a kryosféra (2019)
UNFCCC · WMO · UNEP

Pátá hodnotící zpráva IPCC (anglicky The Fifth Assessment Report – AR5) je dokument Mezivládního panelu pro změnu klimatu, který byl postupně po jednotlivých částech zveřejňován v letech 2013 a 2014.

Shrnutí Páté hodnotící zprávy

[editovat | editovat zdroj]

Pracovní skupina I

[editovat | editovat zdroj]
 • Oteplování klimatického systému je jednoznačné a od padesátých let 20. století jsou mnohé z pozorovaných změn bezprecedentní v průběhu desetiletí až tisíciletí.[1]
 • Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného vzrostly na úroveň, která nemá obdoby přinejmenším za posledních 800 000 let.[2]
 • Vlivem oteplování klimatu dochází k nárůstu koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného. [8] Vliv člověka na klimatický systém je zřejmý.[3]
 • Je velmi pravděpodobné (pravděpodobnost 95–100 %),[4] že vliv člověka byl dominantní příčinou globálního oteplování v letech 1951–2010.[4]

Pracovní skupina II

[editovat | editovat zdroj]
 • Rostoucí rozsah [globálního] oteplování zvyšuje pravděpodobnost závažných, všudypřítomných a nevratných dopadů.[5]
 • Prvním krokem k adaptaci na budoucí změnu klimatu je snížení zranitelnosti a expozice vůči současné variabilitě klimatu.[6]
 • Celkové riziko dopadů změny klimatu lze snížit omezením rychlosti a rozsahu změny klimatu.[5]

Pracovní skupina III

[editovat | editovat zdroj]
 • Bez nových opatření ke zmírnění změny klimatu prognózy naznačují nárůst průměrné globální teploty v roce 2100 o 3,7 až 4,8 °C ve srovnání s předindustriálními úrovněmi (střední hodnoty; rozmezí je 2,5 až 7,8 °C včetně nejistoty v oblasti klimatu).[7]
 • Současná trajektorie globálních ročních a kumulativních emisí skleníkových plynů není v souladu s široce diskutovanými cíli omezit globální oteplování na 1. stupeň. 5 až 2 stupně Celsia nad předindustriální úrovní.[8]
 • Závazky přijaté v rámci Cancúnských dohod jsou v zásadě v souladu s nákladově efektivními scénáři, které dávají "pravděpodobnou" šanci (66–100% pravděpodobnost) na omezení globálního oteplování (v roce 2100) pod 3 °C ve srovnání s předindustriální úrovní.[9]

První pracovní skupina podrobně

[editovat | editovat zdroj]

První část zveřejnil panel 27. září 2013 ve Stockholmu. Obsahuje důkladné fyzikální zdůvodnění klimatických změn a uvádí, že s 95% jistotou je dominantní příčinou změny klimatu lidská činnost.[10][11]

Hlavní body zprávy první pracovní skupiny:[12]

 • Globální oteplování je nezpochybnitelným faktem. Je nanejvýš pravděpodobné, že od 50. let 20. století je jeho hlavní příčinou lidská činnost.
 • Teplota na Zemi vzroste do konce století o 0,3 až 4,8 stupně Celsia v závislosti na množství spálených fosilních paliv.
 • Hladina světového oceánu se zvýší do roku 2100 o 26 až 82 centimetrů.
 • Koncentrace oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v ovzduší vzrostly na úroveň nemající obdobu za posledních 800 tisíc let.
 • Spalování fosilních paliv je hlavní příčinou zvýšení koncentrace oxidu uhličitého o 40 % od počátku průmyslové revoluce.
 • Grónská a antarktická ledovcová vrstva ztrácí v posledních dvou desetiletích na objemu. Ledovce nadále tají téměř po celém světě. Led v severních mořích ustupuje a sněhová pokrývka slábne.
 • Teplota svrchní vrstvy oceánů v období 1971 až 2010 stoupla. Oceány se budou zahřívat i nadále a teplo bude pronikat od jejich povrchu do hloubky.
 • Většina aspektů klimatických změn bude pokračovat několik staletí i v případě, že se podaří emise oxidu uhličitého snížit.
Projekce globálního oteplování AR5[13]
2046-2065 2081-2100
Scénář Průměr
pravděpodobný rozsah
Průměr
pravděpodobný rozsah
RCP2.6 1,0 (0,4 až 1,6) °C 1,0 (0,3 až 1,7) °C
RCP4.5 1,4 (0,9 až 2,0) °C 1,8 (1,1 až 2,6) °C
RCP6.0 1,3 (0,8 až 1,8) °C 2,2 (1,4 až 3,1) °C
RCP8.5 2,0 (1,4 až 2,6) °C 3,7 (2,6 až 4,8) °C
Projekce vzestupu hladiny moří dle AR5[13]
2046-2065 2081-2100
Scénář Průměr
pravděpodobný rozsah
Průměr
pravděpodobný rozsah
RCP2.6 0,24 (0,17 až 0,32) m 0,40 (0,26 až 0,55) m
RCP4.5 0,26 (0,19 až 0,33) m 0,47 (0,32 až 0,63) m
RCP6.0 0,25 (0,18 až 0,32) m 0,48 (0,33 až 0,63) m
RCP8.5 0,30 (0,22 až 0,38) m 0,63 (0,45 až 0,82) m

Zpráva druhé pracovní skupiny (AR5-WGII) zaměřené na dopady změny klimatu a možnosti adaptace byla zveřejněna v březnu 2014.

Zpráva třetí pracovní skupiny (AR5-WGIII) zaměřená na mitigaci (zmírňování změny klimatu) vyšla v dubnu 2014.

Souhrnná zpráva (AR5 Synthesis Report – SYR) byla dokončena v listopadu 2014.[14]

 1. IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers - B. Observed Changes in the Climate System [online]. IPCC [cit. 2021-08-20]. S. 4. Dostupné online. 
 2. IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers - B.5 Carbon and Other Biogeochemical Cycles [online]. IPCC [cit. 2021-08-20]. S. 11. Dostupné online. 
 3. IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers - D. Understanding the Climate System and its Recent Changes [online]. IPCC [cit. 2021-08-20]. S. 15. Dostupné online. 
 4. a b IPCC AR5 WG1 Summary for Policymakers - Footnote 2 [online]. IPCC [cit. 2021-08-20]. S. 4. Dostupné online. 
 5. a b IPCC AR5 WGII SPM B-1. Key risks across Sectors and Regions in: Summary for Policymakers [online]. IPCC [cit. 2021-08-21]. S. 14. Dostupné online. 
 6. IPCC AR5 WGII SPM C-1. Principles for Effective Adaptation in: Summary for Policymakers [online]. IPCC [cit. 2021-08-21]. S. 25. Dostupné online. 
 7. IPCC AR5 WGIII SPM Trends in stocks and flows of greenhouse gases and their drivers in: Summary for Policymakers [online]. IPCC [cit. 2021-08-21]. S. 8. Dostupné online. 
 8. IPCC AR5 WGIII Executive Summary of Chapter 1: Introductory Chapter [online]. IPCC [cit. 2021-08-21]. S. 115. Dostupné online. 
 9. IPCC AR5 WGIII SPM 4.1 Long‐term mitigation pathways: Summary for Policymakers [online]. IPCC [cit. 2021-08-21]. S. 12. Dostupné online. 
 10. Vědci zveřejní zprávu o stavu klimatu. Za globální oteplování prý můžou lidé
 11. IPCC climate report: humans 'dominant cause' of warming. BBC News. 2013-09-27. Dostupné online [cit. 2021-08-20]. (anglicky) 
 12. Hladina oceánu vzroste podle IPCC do roku 2100 až o 82 cm
 13. a b IPCC AR5 WG1 SPM, s. 21, tab. SPM-2
 14. Fifth Assessment Report - Synthesis Report - IPCC [online]. Dostupné online. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]