Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zvláštní zprávu IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C (SR15) vydal Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dne 8. října 2018. Zpráva, která byla schválena v rámci zasedání IPCC v Inčchon, Korejská republika, byla připravena 91 autory ze 40 zemí; její znění je podloženo více než 6 000 vědeckých odkazů.[1][2] V prosinci 2015 vyzvala Konference OSN o změně klimatu v Paříži mezivládní panel IPCC k přípravě zprávy, která se zaměří na dopady oteplení o více než 1,5 °C a na scénáře snižování emisí skleníkových plynů, které budou směřovat ke splnění cíle 1,5 °C z Pařížské dohody.[3] Zpráva byla předložena na 48. zasedání Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jako "autoritativní, vědecká příručka pro vlády", která se bude zabývat změnou klimatu.[4] Závěry zprávy uvádějí, že je třeba podniknout v krátkém časovém úseku drastické kroky, aby se zabránilo závažným důsledkům změny klimatu.[5] Zpráva byla předložena na konferenci Konferenci OSN o změně klimatu 2018 v Katovicích.

Přehled[editovat | editovat zdroj]

Plný název zprávy zní "Globální oteplení o 1,5 °C, zvláštní zpráva IPCC o dopadech globálního oteplování o 1,5 °C nad preindustriální úroveň a související globální trajektorie emisí skleníkových plynů v kontextu posílení globální reakce na hrozbu změny klimatu, udržitelný rozvoj a úsilí o vymýcení chudoby."[1][6] Phil McKenna z InsideClimate News předkládá SR15 shrnutí stávajícího výzkumu vlivu oteplování na 1,5 ° C na planetu a navrhuje nezbytné kroky k omezení globálního oteplování.[7]

Hlavním tématem zprávy je srovnání dopadů oteplení o 1,5 °C proti oteplení o 2 °C (proti předindustriální době) a navržení scénářů snižování emisí skleníkových plynů, které by pomohly dosáhnout nižšího oteplení v nejbližších letech. Ze zprávy vyplývají dva důležité poznatky:

 • negativní dopady oteplení o 2 °C by byly výrazně vyšší, než při oteplení o 1,5 °C,
 • snížení emisí skleníkových plynů, které by vedlo o nárůst teploty pouze o 1,5 °C je stále ještě dosažitelný cíl.[8]

Zpráva by měla být klíčovým dokumentem pro pravidelný přezkum cílů, ke kterým musí jednotlivé státy, které podepsaly Pařížskou dohodu, přistoupit každých pět let, tedy v letech 2020, 2025 a 2030. Zpráva navrhuje razantní snížení emisí od roku 2020 a dosažení uhlíkové neutrality (tedy stavu, kdy se vypouštěné emise rovnají množství emisí skleníkových plynů, které jsou z atmosféry přírodními či technologickými procesy absorbovány) do roku 2050.[3]

Hlavní poznatky Zprávy[editovat | editovat zdroj]

Chápání globálního oteplování o 1,5 °C[editovat | editovat zdroj]

Zpráva uvádí, že pokud oteplování bude pokračovat současnou rychlostí, celková průměrná teplota se pravděpodobně zvýší o 1,5 ° C nad úroveň před industrializací do roku 2052. Antropogenní emise skleníkových plynů doposud přispěly ohřevu o hodnotě 0,8 ° C až 1,2 ° C.[6] Skleníkové plyny, které již byly vypuštěny, pravděpodobně nezpůsobí, že globální teplota stoupne pouze na 1,5 °C a celkový nárůst teploty nad 1,5 ° C se dá zabránit drastickým omezením dalších emisí.[1] Rizika související se změnou klimatu jsou spojena s rostoucím globálním oteplováním závisí na zeměpisné poloze, úrovni rozvoje a zranitelnosti a rychlosti a dosahu postupů zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se klimatu.[6] Dosavadní závazky jednotlivých států v rámci Pařížské dohody nestačí podle UNEP ani na dosažení cíle 2 °C.[9]

Od 70. let 20. století považovali vědci oteplení o 2 °C za "bezpečné". Další výzkumy během 90. let 20. století ovšem ukázaly, že škody, které by vznikly především v malých ostrovních státech a v nejméně rozvinutých státech by byly vysoké a některé státy by se octly v ohrožení existence. To bylo důvodem, že Pařížská dohoda prosadila cíl "směřovat k oteplení o 1,5 ° C".[3]

Jaká opatření jsou třeba pro dosažení cíle 1,5 °C[editovat | editovat zdroj]

Zpráva navrhuje následující opatření

Energetika[editovat | editovat zdroj]

Do roku 2050 je předpokládáno snížení poptávky po energiích, snížení uhlíkové náročnosti výroby elektřiny na nulu, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů o 60 % proti roku 2020 a snížení spotřeby primární energie z uhlí o 66 %.

Využití krajiny[editovat | editovat zdroj]

Do roku 2050 je třeba dosáhnout udržitelné intenzifikace využívání krajiny, zvýšení zemědělské produktivity a změny složení potravy lidské populace.

Průmysl[editovat | editovat zdroj]

Do roku 2050 je třeba snížit emise z průmyslu o 70–90 % proti roku 2010. Realizace s předpokládá elektrifikací z nízkoemisních zdrojů, využitím vodíku a biomasy, ekologičtějšími variantami produktů a využitím technologie zachycování a ukládání uhlíku.

Doprava a budovy[editovat | editovat zdroj]

Výrazné snížení emisí technologickými opatřeními (elektromobilita, energeticky účinné spotřebiče, zateplování budov, elektrifikace) a také změny v životním stylu.[8]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c Special Report on Global Warming of 1.5ºC. Inčchon, Jižní Korea: Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), 2018/10/07. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Press release: Special Report on Global Warming of 1.5ºC. Inčchon, Jižní Korea: Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), 2018/10/07. Dostupné online. (anglicky) 
 3. a b c Infolist: Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5°C. CDE [online]. Centrum pro dopravu a energetiku [cit. 2018-10-23]. Dostupné online. 
 4. Scientists, Governments Discuss Crucial IPCC Report on Climate Change. Inčchon, Jižní Korea: EcoWatch, 7 October 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 5. BUMP, Philip. Trump’s abdication on the new climate change report is very on-brand [online]. The Washington Post, 10 October 2018 [cit. 2018-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b c Global Warming of 1.5 °C an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. [s.l.]: IPCC, 2018/10/08. Dostupné online. Kapitola Headline Statements, s. 3. 
 7. MCKENNA, Phil. Not Just CO2: These Climate Pollutants Also Must Be Cut to Keep Global Warming to 1.5 Degrees [online]. InsideClimate News, 7 October 2018 [cit. 2018-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. a b Nová vědecká zpráva nastiňuje scénáře udržení globálního oteplení na 1,5°C. cde.ecn.cz [online]. Centrum pro dopravu a energetiku, 2018-10-08 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 9. Emissions Gap Report, 2017 [online]. UNEP, 2017 [cit. 2018-10-16]. resources/emissions-gap-report-2017 Dostupné online.