Michael (archanděl)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Archanděl Michael (Berlín - Neukölln, Hermannstraße 13)

Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný).

Michael v Bibli[editovat | editovat zdroj]

Michael je jedinou postavou v Bibli, která má „titul“ archanděl. (Bible, List Judův, verš 9) Zmínky o více archandělích vychází pouze z mimobiblických zdrojů. Samotný výraz archanděl znamená „Vůdce andělů“, „Velitel andělů“, „Ten který je nad anděly“.

Biblické odkazy na jméno Michael[editovat | editovat zdroj]

  • Daniel 10,13.21
  • Daniel 12,1
  • Juda 9
  • Zjevení 12,7

Michael (archanděl) - různé pohledy[editovat | editovat zdroj]

Křesťanství[editovat | editovat zdroj]

Nekatolické církve a náboženské organizace[editovat | editovat zdroj]

Řada významných Biblických vykladačů z období reformace (Jan Kalvín [1], Matthew Henry [2], John Gill [3], ...) zastává názor, že Michael (archanděl) je totožný s Ježíšem Kristem. V tomto smyslu musí být důsledně vnímán ne jako běžný anděl - stvořená bytost, nýbrž jako Velitel andělů, druhá osoba Božství Ježíš Kristus.

Tento názor zastávají také některé současné církve, například Adventisté sedmého dne. Nutno však podotknout, že ve většina reformačních církví v současnosti tento názor nesdílí a přiklání se k pohledu Římsko-katolické církve, že Michael je pouze stvořenou andělskou bytostí (jedním z řady archandělů).

Také Svědkové Jehovovi považují Michaela za jediného archanděla a ztotožňují jej s Ježíšem Kristem, když Michael má být pojmenováním jeho nebeské a Ježíš Kristus pozemské existence.[4]

Římsko-katolická církev[editovat | editovat zdroj]

Zde je zastáván názor, že Michael je jedním z archandělů a je z nich patrně nejznámější.

Michael zvítězil nad drakem a proto je nebeským protějškem svatého Jiří.[zdroj?] Toto často symbolizuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot.[zdroj?]

Michaelova zjevení[editovat | editovat zdroj]

Během dějin byla zaznamenána celá řada údajných zjevení archanděla Michaela, z nichž některá se dodnes připomínají v liturgii některých křesťanských církví.

Archanděl Michael na Andělském hradě v Římě

Již do druhé poloviny 1. století je kladeno archandělovo zjevení v Kolosách ve Frygii. Tamní pohané prý chtěli smést křesťanskou modlitebnu proudem vody z přehrazené řeky; zbožný duchovní správce místního křesťanského sboru Archippos se o spiknutí dozvěděl, ale protože již nebyl čas na nic jiného, obrátil se s modlitbou k Michaelovi. Archanděl se mu zjevil a roztrhl skály podél řeky, čímž záplavu odvedl jinam. Toto zjevení se připomíná 6. září.

Na sklonku 5. století se Michael zjevil na hoře Gargano v Apulii. Jeden z občanů blízkého Siponta prý při hledání ztraceného býka objevil jeskyni obklopenou podivnými jevy. Při následné modlitbě a postu, k němuž vyzval sipontský biskup Vavřinec, se zjevil archanděl a oznámil, že si jeskyni vybral za svou svatyni. Toto zjevení se připomíná 8. května.

Již o dva roky po tomto zjevení se prý Michael zjevil na Garganu opět, a to při Odoakerově útoku na Siponto. Obyvatelé se obrátili s prosbou o pomoc k archandělovi, a ten pak seslal na germánské vojsko bouři, s jejíž pomocí je Siponťané v protiútoku snadno rozprášili.

Zanedlouho po druhém garganském zjevení prý následovalo třetí. Obyvatelé Siponta se rozhodli, že nad svatou jeskyní postaví Michaelovi svatostánek, jehož vysvěcení naplánovali na 29. září. Procesí putujícímu k posvícení se však zjevil sám archanděl a oznámil mu, že si svatostánek vysvětí sám. Od té doby se 29. září stalo hlavním Michaelovým svátkem.

Socha archanděla Michaela, Mont-Saint-Michel (Francie)

V roce 590 se Michael zjevil při morové ráně prosebnému procesí v Římě, které vedl tehdejší papež Řehoř I. Veliký. Lidé jej prý viděli na ochozu Hadriánova mauzolea, jak zasunuje do pochvy tasený meč na znamení toho, že mor skončí. Toto zjevení se připomíná 9. června a Hadriánovo mauzoleum se od té doby nazývá Andělský hrad.

Dne 18. října se připomíná archandělovo zjevení v roce 708 na hoře Tumba, dnešní hoře sv. Michaela v Normandii. Zjevení se tehdy dostalo místnímu biskupovi Aubertovi, kterému Michael přikázal vybudovat na hoře svatyni.

Asociace a symbolika[editovat | editovat zdroj]

Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě (např. Saint Michael). O Michaelovi se mluví také jako o patronovi vojáků a policistů.[zdroj?] Michael je strážným andělem církve a Izraele.[zdroj?] V umění bývá nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném či bílém zářivém brnění. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.

Archanděl Michael je rovněž uznáván jakožto patron všech policistů.[zdroj?] Často je zobrazován společně s nápisem "St. Michael protect us" na různých nášivkách, které nosí právě policisté.[zdroj?]

Archanděl Michael ve své zbroji

Michael v Koránu[editovat | editovat zdroj]

Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.[zdroj?]

Michael v judaismu[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KALVÍN, Jan: Komentář ke knize Daniel, (on-line) cit3.3.2013 URL http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom25.v.xiv.html
  2. HENRY, Matthew: Biblický komentář, (on-line) cit3.3.2013 URL http://www.ewordtoday.com/comments/daniel/mhc/daniel10.htm
  3. GILL, John: Exposition of the Bible, (on-line) cit3.3.2013 URL http://www.ewordtoday.com/comments/daniel/gill/daniel10.htm
  4. Svědkové Jehovovi: Kro je archanděl Michael? URL: http://www.jw.org/cs/publikace/knihy/Co-Bible-%C5%99%C3%ADk%C3%A1/Kdo-je-archand%C4%9Bl-Michael/

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

anglicky: