Adam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o biblické postavě. Další významy jsou uvedeny v článku Adam (rozcestník).
Stvoření Adama - prvního člověka na Zemi

Adam byl prvním člověkem, předkem celého lidstva. Byl nejen prvním člověkem, ale byl to zároveň zástupce celého pozdějšího lidstva a celé lidstvo v něm bylo obsaženo. Píše se o něm v první knize Bible, v Genesis (1.–3.kapitola).[1]

Adamův životní příběh[editovat | editovat zdroj]

Adamův původ[editovat | editovat zdroj]

Adam podle Bible neměl předky. Stvořitelem jeho tělesné schránky byl Bůh. Adam byl stvořen šestého dne a jeho místo bylo v zahradě Eden.

"Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil." Genesis 2:15

První pár[editovat | editovat zdroj]

Jako partnerka a pomoc jemu rovná byla stvořena Eva. Bůh na počátku ustanovil monogamní manželství muže a ženy jako nerozlučný svazek (Matouš 19,4-8).

" I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se." Genesis 2:21-25

Po spáchání prvotního hříchu byli Adam a Eva vyhnáni z ráje, ale Bůh je nezavrhnul zcela a v Genesis 3,15 dostali zaslíbení pozdějšího vykoupení v Kristu.[1]

První rodina[editovat | editovat zdroj]

Adamovi nejznámější synové se jmenovali Kain a Ábel. Jejich příběh je popsán ve 4. kapitole Genesis. Kain žárlil na Ábela, který přinesl Bohu patřičnou oběť, a zabil ho. Později, když bylo Adamovi 130 let, se jim narodil syn Šét. Ostatní syny a dcery Bible nezmiňuje jménem. Adam se dožil dle výpovědi Bible 930 let.

Nejvýznamnější potomek[editovat | editovat zdroj]

Genesis 5. kapitola zaznamenává Adamův rodokmen. V desáté generaci pocházel od Adama Noe. Ten se stal po potopě novým praotcem lidstva. Jiný rodokmen je popsán v Lukášově evangeliu třetí kapitole. Obsahuje 42 jmen a sleduje Adamův rod až k Ježíši Kristu. V Novém zákoně je Kristus nazýván poslední Adam:

"Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím." 1.Korintským 15,45

Apokryfní zdroje[editovat | editovat zdroj]

Adam se svou manželkou v pustém světě

O Adamovi pojednává několik různých starozákonních apokryfů (pseudepigrafů). Obsahují především detaily o Pádu ze zahrady Eden a životě po vyhnání ze zahrady.[2][3]

Adamův křest[editovat | editovat zdroj]

Několik rozličných spisů tvrdí, že Adam byl po odchovu ze zahrady Eden pokřtěn (ponořen ve vodě na symbol očištění). Mezi těmito spisy figuruje například slovanská verze Života Adama a Evy.[4][5] V něm jde Praotec lidí k Jordánu a jeho žena zase k řece Tigris. Tam se velkým kamenem zapřou uprostřed řeky a doslova se "odějí vodou jako pláštěm".Apokryf uvádí, že Adam byl ponořen až po vlasy na své hlavě, tedy celý.[6]

O Adamově křtu hovoří také mandejský fragment, nazvaný jednoduše "Křest Adama"[7], nebo mormonská Kniha Mojžíš.[8]

"A stalo se, když Pán mluvil s Adamem, naším otcem, že Adam zvolal k Pánu a byl uchopen a unesen Duchem Páně a byl snesen do vody a byl položen pod vodu a byl vynesen z vody. A tak byl pokřtěn a sestoupil na něj Duch Boží, a tak byl zrozen z Ducha, a stal se obživeným ve vnitřním člověku. A uslyšel hlas s nebe řkoucí: Jsi pokřtěn ohněm a Duchem Svatým. Toto je svědectví Otce a Syna, od nynějška nadále a na věky." Mojžíš 6:64-66

Mormonský Adam[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Adam-Bůh.
Adam a Eva jako Obrazy Boha

V mormonismu (americkém odvětví křesťanství) hraje postava Adama výraznou úlohu. Je středobodem mormonského katechismu a hlavní postavou chrámového obřadu Obdarování, kterým by měl projít každý dospělý člen mormonské církve. Každý mužský člen při tomto rituálním dramatu prožívá Adamův příběh (každý mužský člen hraje roli Adama, zatímco každá žena roli Evy).

Adam jako Michael[editovat | editovat zdroj]

Mormonismus také učí, že Adam je totožný s archandělem Michaelem a že spolu s Jehovou stvořil tento svět, jak je popsáno v Knize Abraham. V rané mormonské teologii se věřilo, že Adam nebyl člověkem, stvořeným na této planetě, nýbrž bohem, který se původně zrodil na odlišné Zemi (viz teorie Adama Boha).

Mormonský prorok Joseph Smith také po Adamovi pojmenoval americké údolí (Adam-ondi-Ahman), v němž se podle mormonského učení první člověk rozloučil se svými potomky než zemřel. Postava Adama vystupuje také v dalším z mormonských apokryfů/pseudepigrafů, Knize Mojžíš.

Adamův garment[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Noe.

Mormonismus také věří v tradici posvátného oděvu, který Adamovi zhotovil Jehova. Mormoni nosí podobný rituální oděv pod každodením oblečením (viz Garment při obřadu Obdarování). Adamův garment vystupuje i v příběhu o Noem a jeho synu Chámovi.

Adam v islámu[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Proroci islámu.

Adam je taktéž první člověkem a prorokem podle Islámu. Korán vypráví biblický příběh o Adamovi s drobnými odchylkami.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Bible, Český studijní překlad. 1.. vyd. Čína : KMS, 2009. 1562 s.  
  2. Marinus de Jonge, Johannes Tromp The Life of Adam and Eve and Related Literature ISBN 1-85075-764-X (1997)
  3. Gary A. Anderson, Michael E. Stone, Johannes Tromp Literature on Adam and Eve: Collected Essays ISBN 90-04-11600-1 (2000)
  4. Apokryf Život Adama a Evy - slovanská verze [1]
  5. Brian O. Murdoch, The Apocryphal Adam and Eve in Medieval Europe: Vernacular Translations and Adaptations of the Vita Adae et Evae, Oxford (OUP), 2009. ISBN 978-0-19-956414-9.
  6. SLAVONIC VITA ADAE ET EVAE: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, R.H. Charles, Oxford: The Clarendon Press, 1913
  7. The Ginza Rba: Křest Adama - text [2]
  8. Text 6.kapitoly knihy Mojžíš [3]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]