Wikipedista:Fanaotta/Knihy/křesťanství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je kniha, uživatelsky vytvořená kolekce článků, která může být uložena, vytištěna či objednána jako výtisk.
Knihy nejsou součástí encyklopedického obsahu.

křesťanství[editovat | editovat zdroj]

vše co o něm víme[editovat | editovat zdroj]

1. kniha Henochova
1. kniha Makabejská
2. kniha Makabejská
4. kniha Ezdrášova
4. kniha Makabejská
Abrahámovská náboženství
Administrátor podobojí
Altranstädtská konvence
Amica complanatio
Anglikánství
Apokalypsa
Apokrisiář
Apokryf
Apologeta
Apostase v křesťanství
Apoštolská administratura
Apoštolská posloupnost
Apoštolské vyznání
Apoštolský delegát
Apoštolští Otcové
Ariánství
Artikulární kostely
Azarjášova modlitba a Píseň mládenců v hořící peci
Betlémská hvězda
Bible
Biblická archeologie
Biblická kritika
Biblická teologie
Biblické písně
Biblický kánon
Biskupská konzistoř
Bogomilství
Boj o investituru
Bosák (mnich)
Byzantsko-arabské války
Bábismus
Bázeň Boží
Caesaropapismus
Celibát
Charismatická obnova
Christianizace
Clunyjská reforma
Církev
Církev živého Boha
Církevní heraldika
Církevní Otcové
Církevní právo
Církevní unie
Desátek
Deuterokanonický spis
Devotio moderna
Diocletianus
Dispens
Disputace
Documenta catholica omnia
Dogma
Dolní konzistoř
Donatisté
Dějiny církve
Dějiny spásy
Dějiny římskokatolické církve v Česku
Edikt milánský
Ekleziologie
Evangelická církev
Evangelická církev augsburského vyznání
Evangelická Matice augšpurského vyznání v Rakousku
Farář
Flagelant
Flavius Iosephus
Galikanismus
Geert Groote
Gregoriánská mise
Hans Böhm
Hapax legomenon
Hebraismus
Hebrejská bible
Hebrejština
Henotikon
Hesla Jednoty bratrské
Homoúsios
Homoúsián
Hořící keř
Husitství
Ikonodulie
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Inkvizice
Izraelský národ
Jansenismus
Judské království
Kanonizace
Kanovník
Kapitula
Katecheta
Katecheze
Katechismus
Katechumen
Kniha Báruch
Kniha Daniel
Kniha Júdit
Kniha Kazatel
Kniha Malachiáš
Kniha Moudrosti
Kniha smlouvy
Kniha Tóbijáš
Kodex kánonů východních církví
Kohen
Koncil
Konciliarismus
Kongregace
Kongruový zákon
Konkordance
Konkordát
Konstantin I. Veliký
Konstantinova donace
Kostel
Kostely milosti
Křesťanská mírová konference
Letniční hnutí
Levita
List Aristeův
Livets Ord
Lot (Bible)
Mana (pokrm)
Manicheismus
Markionismus
Masoreti
Masoretský text
Megilot
Milost
Milostivé léto
Modernismus (teologie)
Mozárabové
Muladíové
Nag Hammádí
Nedělní škola
Nestoriánství
Nikajská strana
Notář
Nový zákon
Obrazoborectví
Obročí
Obsazení Münsteru
Odpustek
Oltář
Oranžská synoda
Oxfordské hnutí
Palestinský kánon
Papežská bula
Papežský legát
Paraša
Patriarchát (územní členění církve)
Patristika
Patrologia graeca
Patrologia latina
Patrologie
Paulinismus
Pešer k Abakukovi
Pietismus
Pipinova donace
Poapoštolská doba
Pontifikát
Pornokracie
Portál:Bible
Portál:Křížové výpravy
Presbyter
Presbyterně-synodní zřízení
Presbyterstvo
Pronásledování křesťanů
Proselytismus
Protestantská unie
Protestantský patent (1861)
Pseudo-Tomášovo evangelium dětství
Puritáni
Rouhání
Schizma
Scholastika
Sedisvakance
Seznam antiochijských patriarchů
Seznam církví a náboženských společností v Česku
Seznam křesťanských denominací
Seznam lidí upálených jako kacíři
Slovo na cestu
Sodoma a Gomora
Spisy
Starý zákon
Státní náboženství
Sui iuris
Suspendování
Svatba
Svatá rodina
Svatý Jeroným
Světelský oltář
Synoda mrtvých
Synové Izraele
Sírachovec
Tanach
Temné století
Teorie vzniku Pentateuchu
Testimonium flavianum
Toleranční patent
Tomášovo evangelium
Translace (náboženství)
Trnová koruna
Tóra
Ultramontanismus
Utrakvismus
Velké schizma
Voda života
Vyznání Quicumque
Vzdoropapež
Zachariáš (kněz)
Zuzana (bible)
Zákon svatosti
Západní církev
Éra mučedníků
Ďáblův advokát
Řím
Říšský konkordát
Šestiprstost
Žalm