Přeskočit na obsah

Flagelant

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Průvod flagelantů v Belgii 1349

Flagelant (z lat. „flagellans“ bičující), česky sebemrskač nebo mrskač, označuje přívržence exaltovaného asketického hnutí ve středověku, kteří se na veřejnosti bičovali a chtěli tak pohnout své spoluobčany k pokání před nadcházejícím soudem světa.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Bičování sebe sama jako náboženské jednání je známo z mnoha starověkých kultur, z Egypta, z Indie, z Číny aj. Křesťanští poustevníci a později i mniši asketických řádů v něm viděli připodobnění k bičovanému Kristu a k jeho utrpení.

Flagelanti v Německu (Norimberská kronika, 1493)

První masové flagelantské hnutí vzniklo v Perugii roku 1260 na výzvu dominikánského kazatele Raniera. Mnoho lidí ze všech společenských vrstev táhlo v průvodu od města k městu, bičovali se a zpívali, takže se k nim přidávali další. Z Itálie táhli i do Rakouska, Uher, Bavorska, Polska a do Porýní. Protože z toho vznikaly různé konflikty, papež Urban IV. hnutí brzy zakázal. Další vlna podobného kajícnického hnutí vznikla v době velké morové epidemie, která se od roku 1348 rozšířila po celé západní Evropě, od Itálie až do Anglie, Dánska a Čech. V Čechách je na podnět Arnošta z Pardubic dal král Karel IV. ze země vyhnat.[1] S návratem katolictví v období rekatolizace se do Čech tento projev zbožnosti vrátil. Veřejné průvody bičujících se kajícníků, řeholníků i laiků – například z tzv. mariánských náboženských družin – se konaly zejména na Velký pátek. Chodívaly středem města za svitu pochodní, v čele jely na koních symbolické postavy – „Herodes“, „Pilát“ a ostatní soudci Kristovi – a na alegorických vozech byly předváděny živé výjevy z umučení Krista.[2]

Zejména v Německu se flagelanti organizovali do přísně organizovaných sekt, nosili bílé roucho s křížem a vytvářeli si i vlastní učení, například o tom, že účast v průvodu po dobu 33 dnů zbavuje člověka všech hříchů. Konrad Schmid o sobě roku 1360 prohlásil, že je mu svěřena všechna církevní moc a autorita; poté byl roku 1369 upálen. Soudy s flagelanty poté pokračovaly až do konce 15. století, zejména v Durynsku. Podobná, ale méně rozšířená hnutí se pak vyskytovala zejména v jižní Evropě a ve španělských koloniích až do 19. století.[3]

Flagelanti v naračních pramenech[editovat | editovat zdroj]

Dalimilova kronika, napsaná na počátku 14. století, se také o flagelantech zmiňuje.[zdroj⁠?][4]

,,Roku dvanáct set padesát devět blud

starý, jenž byl tajen doposud,

projevil se zjevně. Naháči

zas do české země přikvačí,

toulají se v tlupách po kraji,

po pás nazí válejí se v kališti,

metlami si hřbety mrskají

a na služby Boží strašné kletby dští.

Své pokáni staví nade vše,

nechtějí znát ani svátost mše,

takže mnozí lidé nemělí

navštívit se bojí kostely

a páni i paní bez studu

upadají také do bludu.

Vykoupit by duši mohli stad,

kdyby kněz jim určil tak se kát

a všelikou znášet útrapu.

Naháči však chtěli do drápů

Lucifera dostat všechen lid

a jeho řád v světě nastolit.

Hříšníky Bůh omilostní.

Luciferiáni zlostní

platili však za kacíře,

kteří škodí pravé víře.

Proto v ohni hranic Řím

ďábla z těla vyhnal jim."[5]


Zmínku o flagelantech lze nalézt i ve Vídeňské obrázkové kronice (Chronica Picta), vytvořené mezi lety 1358 - 1370:

,,V tom istom čase, roku Pána tisícdvestošestdesiatom treťom, sa ľud bičoval a kade - tade sa potuloval."[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ottův slovník naučný, heslo Flagellanti.
  2. Petr Hora Hořejš: Toulky českou minulostí - díl čtvrtý, Baronet 1995, kap. Církevní obnova str. 85
  3. http://www.newadvent.org/cathen/06089c.htm
  4. DALIMIL. Kronika tak řečeného Dalimila. Praha: Svoboda, 1977. 240 s. 
  5. DALIMIL. Kronika tak řečeného Dalimila. Praha: Svoboda, 1977. 240 s. S. 90. 
  6. DE KALT, Marcus. Viedenská maľovaná kronika. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2016. 287 s. ISBN 978-80-8046-770-8. S. 259. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Ottův slovník naučný, heslo Flagellanti. Sv. 9, str. 281

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]