Církevní heraldika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Znak Mons. Papina, katolického biskupa a primase lotrinského
Znak pravoslavného metropolity Petra II.

Církevní heraldika je část heraldiky, která se zabývá znaky církevních hodnostářů, institucí a úřadů převážně z římskokatolické církve a v Pravoslaví. Živé jsou také heraldiky anglikánské a luteránské církve.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Církevní heraldika je přibližně stejně stará jako rodová heraldika, protože církevní hodnostáři provázeli rytíře v křížových výpravách do Svaté země. Někteří hodnostáři se i museli zúčastňovat bojů a tak obvykle měli svůj hodnostní znak nebo znak církevního společenství, do kterého patřili. Do udělování znaku král nezasahoval, znak si vybíral sám hodnostář, nebo dostal znak od papeže.

Pravidla[editovat | editovat zdroj]

Katolická heraldika[editovat | editovat zdroj]

Štít[editovat | editovat zdroj]

Každý církevní hodnostář si vybíral svůj znak, nebo si nechal svůj původní rodový erb (ve středověku pocházela většina vysokých církevních hodnostářů ze šlechtických rodů). U biskupů a arcibiskupů si svoje znaky kombinovali se znakem diecéze, popř. arcidiecéze. V baroku byl štít nahrazován kartuší, které dokazovala, že nositel nebyl válečník.

Klobouky a střapce[editovat | editovat zdroj]

Každý církevní hodnostář dostal místo přilby nad štít klobouk (galero) a střapce v dané barvě, která určovala jeho hodnost.

Anglikánská heraldika[editovat | editovat zdroj]

Heraldickou autoritu vykonává pro Church of England (ne však pro jiné části anglikánského společenství) londýnská College of Arms. Ta v roce 1976 navrhla jednotný systém příbuzný římskokatolickému, který je nyní oficiální. Netýká se biskupských znaků, ty si zachovávají svou tradiční podobu. Systém vypadá následovně:

  • děkani, arcijáhni a kanovníci používají černý duchovenský klobouk s černými nebo fialovými šňůrami a třemi fialovými nebo červenými střapci na každé straně.
  • Faráři a jáhni používají černý klobouk s černo-bílými šňůrami a jeden černý střapec (faráři) nebo bez střapců (jáhni).
  • Držitelé titulu Doctor of Divinity (DD), což je nejvyšší teologický akademický titul (a vlastně nejvyšší akademický titul vůbec), si mohou své šňůry proplést červenou (tj. jsou pak buď fialovo-červené, nebo černo-červené, v závislosti na církevní hodnosti nositele).
  • Příslušníci Církevní domácnosti (tj. duchovní čínní pro britskou královskou rodinu) si před klobouk přidávají tudorovskou růži.

Galerie znaků[editovat | editovat zdroj]

Katolická církev[editovat | editovat zdroj]

Papežové[editovat | editovat zdroj]

Kardinálové[editovat | editovat zdroj]

Patriarchové a primasové[editovat | editovat zdroj]

Arcibiskupové[editovat | editovat zdroj]

Biskup a územní opat[editovat | editovat zdroj]

Monsignoři[editovat | editovat zdroj]

Řeholní a diecézní kněží, abatyše a jáhen[editovat | editovat zdroj]

Velmistři a hodnostáři patřící do rytířských řádů[editovat | editovat zdroj]

Svatá říše římská[editovat | editovat zdroj]

Další církevní znaky a znaky řeholních řádů[editovat | editovat zdroj]

Protestantské církve[editovat | editovat zdroj]

Starokatolická církev[editovat | editovat zdroj]

Anglikánská církev[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]