Tomášovo evangelium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tomášovo evangelium (TmEv, rovněž Evangelium podle Tomáše) je apokryfní sbírka 114 výroků připisovaných Ježíšovi. V úplnosti se dochovalo na papyrovém koptském rukopise, objeveném roku 1945 v egyptském Nag Hammádí. Tento rukopis bývá datován do doby kolem roku 340. Dochovaly se řecké zlomky Tomášova evangelia, pocházející přibližně z roku 200 a objevené již v roce 1898 v Oxyrhynchu.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Mozaika s vyobrazením apoštola Tomáše

Tomášovo evangelium je součástí knihovny objevené po druhé světové válce v Horním Egyptě. Nicméně o jeho existenci se vědělo již dříve. Jeho úryvky byly známy z řeckých papyrů nalezených v egyptském Oxyrhynchu.[1] Historici se shodují, že datovat Tomášovo evangelium je složité, jelikož se jedná o údajné logie, a ne o životopis. Například americký historik Richard Valantis se domnívá, že evangelium mohlo být sepsáno někdy kolem roku 100 našeho letopočtu.[2] Převažují však dva názory: jeden, který datuje Tomášovo evangelium do období kolem 50. – 100. roku našeho letopočtu, tedy ve stejné době, jako vznikla kanonická evangelia, a druhý, který jej datuje do 2. století n. l. V takovém případě by jeho autorem tedy nemohl být apoštol Tomáš, podle kterého je evangelium pojmenováno.

Jeho konečná podoba pochází patrně z druhého století,[3] zatímco jeho koptský přepis nalezený v Nag Hammádí pochází ze 4. století.[4] Za místo vzniku evangelia může být považována Sýrie, jelikož odtud pochází několik dalších Tomášových spisů. Obecně se[kdo?] usuzuje, že jako předloha pro toto evangelium posloužila nedochovaná sbírka Ježíšových výroků, označována jako Q. Tomášovo evangelium nebylo zařazeno do křesťanského biblického kánonu, je tedy označováno jako evangelium apokryfní. V češtině vydáno v roce 1981 v překladu Petra Pokorného.

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Tomášovo evangelium není evangeliem životopisným, nýbrž obsahuje sbírku údajných Ježíšových výroků (logií). Podle členění obsahuje sbírka 114 Ježíšových výroků. Některé výroky mohou být brány jako dva a více, jiné dva zase jako jeden dle návaznosti textu, členění tedy není tolik směrodatné.

Tomášovo evangelium obsahuje sbírku 114 Ježíšových skrytých výroků,[1] které podle prologu „pověděl živý Ježíš a které zapsal Didymos Juda Tomáš“.[5] Většina, ale ne všechny výroky, začínají slovy „Ježíš řekl“ a je mu přisuzováno jejich autorství, další výroky jsou přisuzovány Ježíšovým učedníkům, kdy se většinou ptají a „on“ (tedy nejspíše Ježíš) jim odpovídá. Některé výroky není tak snadné zařadit, či někomu přisoudit (např. Logion 1 „ A on řekl: Kdo najde těchto výroků, neokusí smrt.“). Tady ono „on“ může označovat jak Tomáše, tak i Ježíše. Mnoho z výroků obsažených v Tomášově evangeliu se snaží o vlastní paralelu výroků kanonických evangelií, např.: „Ježíš řekl: Blahoslaveni chudí, neboť vám patří království nebe.“ (Lk 6,20). Shodné výroky se nacházejí v Markovi, Matoušovi, Lukášovi, ale i listech Pavlových, v Tomášově podání jsou ve většině případů významově posunuty a cca 20 % výroků je totožných. Některá logia jsou však pro Tomášovo evangelium zcela unikátní.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b DAVIES, Stevan L. The Gospel of Thomas and Christian Wisdom. 2. vyd. Oregon House: Bardic Press, 2004. 256 s. ISBN 0974566748. S. 1. (anglicky) [dále jen Davies 2004]. 
  2. VALANTASIS, Richard. The Gospel of Thomas. London: Routledge, 1997. 221 s. ISBN 0-415-11621-X, ISBN 978-0-415-11621-3. OCLC 36008405 S. 20. 
  3. HULTGREN, Arland J. The Parables of Jesus: A Commentary. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002. 522 s. (The Bible in its world). ISBN 080286077X. S. 432–433. (anglicky) 
  4. POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2., ilustrované vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. [dále jen Pokorný 2006]. ISBN 80-7021-839-8. Svazek 1. S. 78.
  5. Pokorný 2006, op. cit., s. 87.
  6. Davies 2004, op. cit., s. 1–2.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium: Skriptum pro stud. účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1981.
  • POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2., ilustrované vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-839-8. Svazek 1. S. 77–153.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]