Tomášovo evangelium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tomášovo evangelium (TmEv, rovněž Evangelium podle Tomáše) je apokryfní sbírka 114 výroků připisovaných Ježíšovi. V úplnosti se dochovalo na papyrovém koptském rukopise, objeveném roku 1945 v egyptském Nag Hammádí. Tento rukopis bývá datován do doby kolem roku 340. Dochovaly se řecké zlomky Tomášova evangelia, pocházející přibližně z roku 200 a objevené již v roce 1898 v Oxyrhynchu.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Mozaika s vyobrazením apoštola Tomáše

Tomášovo evangelium je součástí knihovny objevené po druhé světové válce v Horním Egyptě. Nicméně o jeho existenci se vědělo již dříve. Jeho úryvky byly známy z řeckých papyrů nalezených v egyptském Oxyrhynchu.[1] Vznik tohoto evangelia bývá datován do poloviny druhého století, podle některých teorií[kdo?] však bylo sepsáno již v prvním století či kolem roku 100. Jeho konečná podoba pochází patrně z druhého století,[2] zatímco jeho koptský přepis nalezený v Nag Hammádí pochází ze 4. století.[3] Za místo vzniku evangelia může být považována Sýrie, jelikož odtud pochází několik dalších Tomášových spisů. Obecně se[kdo?] usuzuje, že jako předloha pro toto evangelium posloužila nedochovaná sbírka Ježíšových výroků, označována jako Q. Tomášovo evangelium nebylo zařazeno do křesťanského biblického kánonu, je tedy označováno jako evangelium apokryfní. Po jeho objevu se[kdo?] sice soudilo, že by mohlo byt kanonizováno, nicméně k tomu nedošlo.[4] V češtině vydáno v roce 1981 v překladu Petra Pokorného.

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Tomášovo evangelium není evangeliem životopisným, nýbrž obsahuje sbírku údajných Ježíšových výroků (logií). Podle členění obsahuje sbírka 114 Ježíšových výroků. Některé výroky mohou být brány jako dva a více, jiné dva zase jako jeden dle návaznosti textu, členění tedy není tolik směrodatné.

Tomášovo evangelium obsahuje sbírku 114 Ježíšových skrytých výroků,[1] které podle prologu „pověděl živý Ježíš a které zapsal Didymos Juda Tomáš“.[5] Většina, ale ne všechny výroky, začínají slovy „Ježíš řekl“ a je mu přisuzováno jejich autorství, další výroky jsou přisuzovány Ježíšovým učedníkům, kdy se většinou ptají a „on“ (tedy nejspíše Ježíš) jim odpovídá. Některé výroky není tak snadné zařadit, či někomu přisoudit (např. Logion 1 „ A on řekl: Kdo najde těchto výroků, neokusí smrt.“). Tady ono „on“ může označovat jak Tomáše, tak i Ježíše. Mnoho z výroků obsažených v Tomášově evangeliu se snaží o vlastní paralelu výroků kanonických evangelií, např.: „Ježíš řekl: Blahoslaveni budiž chudí, neboť vám patří království nebe.“ (Lk 6,20). Shodné výroky se nacházejí v Markovi, Matoušovi, Lukášovi, ale i listech Pavlových, v "Tomášově" podání jsou ve většině případů významově posunuty a cca 20% výroků je totožných. Některá logia jsou však pro Tomášovo evangelium zcela unikátní.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b DAVIES, Stevan L. The Gospel of Thomas and Christian Wisdom. 2. vyd. Oregon House: Bardic Press, 2004. 256 s. ISBN 0974566748. S. 1. (anglicky) [dále jen Davies 2004]. 
  2. HULTGREN, Arland J. The Parables of Jesus: A Commentary. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002. 522 s. (The Bible in its world). ISBN 080286077X. S. 432–433. (anglicky) 
  3. POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2., ilustrované vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. [dále jen Pokorný 2006]. ISBN 80-7021-839-8. Svazek 1. S. 78.
  4. Pokorný 2006, op. cit., s. 77.
  5. Pokorný 2006, op. cit., s. 87.
  6. Davies 2004, op. cit., s. 1–2.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium: Skriptum pro stud. účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1981.
  • POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2., ilustrované vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-839-8. Svazek 1. S. 77–153.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]