Přeskočit na obsah

Tomášovo evangelium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Codex II z Nag Hammádí (Tomášovo evangelium)

Tomášovo evangelium (TmEv, rovněž Evangelium podle Tomáše) je apokryfní sbírka 114 výroků připisovaných Ježíšovi. V úplnosti se dochovalo na papyrovém koptském rukopise, objeveném roku 1945 v egyptském Nag Hammádí. Tento rukopis bývá datován do doby kolem roku 340. Dochovaly se řecké zlomky Tomášova evangelia, pocházející přibližně z roku 200 a objevené již v roce 1898 v Oxyrhynchu.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Mozaika s vyobrazením apoštola Tomáše

Tomášovo evangelium je součástí knihovny objevené po druhé světové válce v Horním Egyptě. Nicméně o jeho existenci se vědělo již dříve. Jeho úryvky byly známy z řeckých papyrů nalezených v egyptském Oxyrhynchu.[1] Historici se shodují, že datovat Tomášovo evangelium je složité, jelikož se jedná o údajné logie, a ne o životopis. Například americký historik Richard Valantis se domnívá, že evangelium mohlo být sepsáno někdy kolem roku 100 našeho letopočtu.[2] Převažují však dva názory: jeden, který datuje Tomášovo evangelium do období kolem 50. – 100. roku našeho letopočtu, tedy ve stejné době, jako vznikla kanonická evangelia, a druhý, který jej datuje do 2. století n. l. V takovém případě by jeho autorem tedy nemohl být apoštol Tomáš, podle kterého je evangelium pojmenováno.

Jeho konečná podoba pochází patrně z druhého století,[3] zatímco jeho koptský přepis nalezený v Nag Hammádí pochází ze 4. století.[4] Za místo vzniku evangelia může být považována Sýrie, jelikož odtud pochází několik dalších Tomášových spisů. Obecně se[kdo?] usuzuje, že jako předloha pro toto evangelium posloužila nedochovaná sbírka Ježíšových výroků, označována jako Q. Tomášovo evangelium nebylo zařazeno do křesťanského biblického kánonu, je tedy označováno jako evangelium apokryfní. V češtině vydáno v roce 1981 v překladu Petra Pokorného.

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Tomášovo evangelium není evangeliem životopisným, nýbrž obsahuje sbírku údajných Ježíšových výroků (logií). Podle členění obsahuje sbírka 114 Ježíšových výroků. Některé výroky mohou být brány jako dva a více, jiné dva zase jako jeden dle návaznosti textu, členění tedy není tolik směrodatné.

Tomášovo evangelium obsahuje sbírku 114 Ježíšových skrytých výroků,[1] které podle prologu „pověděl živý Ježíš a které zapsal Didymos Juda Tomáš“.[5] Většina, ale ne všechny výroky, začínají slovy „Ježíš řekl“ a je mu přisuzováno jejich autorství, další výroky jsou přisuzovány Ježíšovým učedníkům, kdy se většinou ptají a „on“ (tedy nejspíše Ježíš) jim odpovídá. Některé výroky není tak snadné zařadit, či někomu přisoudit (např. Logion 1 „ A on řekl: Kdo najde těchto výroků, neokusí smrt.“). Tady ono „on“ může označovat jak Tomáše, tak i Ježíše. Mnoho z výroků obsažených v Tomášově evangeliu se snaží o vlastní paralelu výroků kanonických evangelií, např.: „Ježíš řekl: Blahoslaveni chudí, neboť vám patří království nebe.“ (Lk 6,20). Shodné výroky se nacházejí v Markovi, Matoušovi, Lukášovi, ale i listech Pavlových, v Tomášově podání jsou ve většině případů významově posunuty a cca 20 % výroků je totožných. Některá logia jsou však pro Tomášovo evangelium zcela unikátní. [6]

Srovnáni s ostatními evangelii[editovat | editovat zdroj]

Materiál v srovnávací tabulce je z publikací Gospel Parallels od B. H. Throckmortona, The Five Gospels od R. W. Funka, The Gospel According to the Hebrews od E. B. Nicholsona a z The Hebrew Gospel and the Development of the Synoptic Tradition od J. R. Edwardse.[7][8][8][8]

Pojem Matouš, Marek, Lukáš Jan Tomáš
Nová smlouva Milovat boha nadevše a bližního svého jako sám sebe(Mk 12,28-31)[9] Láska je nové přikázání, které dal Ježíš(Jan 13:34), milujte se navzájem[10] Tajné poznání, milovat své přátele[11]
Odpuštění Velmi důležité – obzvlášť v ev. podle Matouše[12] a Lukáše[13] Považováno za důležité[14] Zmíněno odpuštění rouhání proti Bohu Otci a Synu, ale ne odpuštění proti rouhání Duchu Svatému[15]
modlitba Páně Nachází se v ev. podle Matouše a Lukáše[16][17] Nezmíněno Nezmíněno
Bohatství a Chudoba Velmi důležité, ve všech třech evangeliích(Matouš 19:16, Marek 10:17 a Lukáš 8:18)[18][19][20] Považováno za důležité(Jan 12:8)[21] Důležité(Logion 54)[22]
Ježíš začíná svoje učení Ježíš potkává Jana Křtitele a je pokřtěn v 15.roce vlády císaře Tiberia[23][24][25] Ježíš potkává Jana Křtitele, 46 let po stavbě Herodium(Jan 2:20)[26] Pouze mluví o Janu Křtiteli (Logion 46)
Počet učedníků Dvanáct(Mt 10:1, Mk 6:8, Lk 9:3)[27][28][29] Dvanáct(Jan 13:23)[30][31] Nezmíněno(Logion 13)
Vnitřní kruh apoštolů Svatý Petr, Svatý Ondřej, Jakub Starší a Jan Teolog[27][28][29] Svatý Petr, Ondřej, Jakub Starší a sv. Jan Teolog - miláček Páně[32][31] Svatý Tomáš, Jakub Spravedlivý, Petr, Ondřej, Jakub Starší a Jan
Další Apoštolové Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub, Šimon Zealot, Juda Tadeáš a Jidáš Iškariotský[31] Filip, Nathanael, Tomáš, Juda a Jidáš Iškariotský[31] Petr,[33][34] Matouš,[33] Mariam,[34][35] a Salome [36]
Možní autoři Neznámý, Ačkoli několik církevních otců tvrdí, že Matouš napsal evangelium Hebrejům, mlčí o řecké verzi evangelia. Evangelista Marek, Evangelista Lukáš.[37] Apoštol Jan, Irenaeus to jako první navrhl. Neznámý
Neposkvrněné početí Popsáno Matoušem a Lukášem[38] Nezmíněno Nezmíněno
Ježíšův křest Popsán Popsán(Jan 1:32–34) Chybí
Zázraky Mnoho zázraků Sedm znamení N/A
Doba Ježíšova působení Není zmíněna, pravděpodobně 3 roky podle Podobenství o fíkovníku (Lukáš 13)[39] 3 roky(4 Paschy)[40] N/A
Paschální večeře tělo a krev = chléb a víno Přerušení večeře kvůli mytí nohou N/A
Zmrtvýchvstání Marie Magdalena a Ježíšovi ženské učednice se první dozví, že Ježíš vstal z mrtvých[41] Jan přidává detaily vzkříšení z pohledu Marie[42] N/A

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b DAVIES, Stevan L. The Gospel of Thomas and Christian Wisdom. 2. vyd. Oregon House: Bardic Press, 2004. 256 s. ISBN 0974566748. S. 1. (anglicky) [dále jen Davies 2004]. 
 2. VALANTASIS, Richard. The Gospel of Thomas. London: Routledge, 1997. 221 s. Dostupné online. ISBN 0-415-11621-X, ISBN 978-0-415-11621-3. OCLC 36008405 S. 20. 
 3. HULTGREN, Arland J. The Parables of Jesus: A Commentary. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002. 522 s. (The Bible in its world). ISBN 080286077X. S. 432–433. (anglicky) 
 4. POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2., ilustrované vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. [dále jen Pokorný 2006]. ISBN 80-7021-839-8. Svazek 1. S. 78.
 5. Pokorný 2006, op. cit., s. 87.
 6. Davies 2004, op. cit., s. 1–2.
 7. THROCKMORTON, Burton Hamilton. Gospel parallels : a synopsis of the first three Gospels with alternative readings from the manuscripts and noncanonical parallels : text used is the Revised standard version, 1952 : the arrangement follows the Huck-Lietzmann synopsis, ninth edition, 1936. [s.l.]: Nashville : T. Nelson Inc. 234 s. Dostupné online. ISBN 978-0-8407-5150-8. 
 8. a b c Gospel of Thomas. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 1161308961. 
 9. biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická. www.biblenet.cz [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 10. Ján 13:34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Descarrega l'aplicació de la Bíblia ara. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 11. Gospel of Thomas Saying 25 - GospelThomas.com. www.earlychristianwritings.com [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 12. Matúš 18:21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stáhněte si aplikaci Bible. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 13. Lukáš 17:4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stáhněte si aplikaci Bible. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 14. Ján 20:23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stáhněte si aplikaci Bible. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 15. Gospel of Thomas Saying 44 - GospelThomas.com. www.earlychristianwritings.com [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 16. Matúš 6:9-13 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naš | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 17. Lukáš 11 | SSV Bible | YouVersion. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 18. Matúš 19:16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 19. Marek 10:17 Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 20. Lukáš 8:18 Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 21. Ján 12:8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stáhněte si aplikaci Bible. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 22. Gospel of Thomas Saying 54 - GospelThomas.com. www.earlychristianwritings.com [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 23. Matúš 3:1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 24. Marek 1:9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 25. Lukáš 3 | SSV Biblia | YouVersion. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 26. Ján 2:20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 27. a b oremus Bible Browser : Matthew 10:1. bible.oremus.org [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 28. a b oremus Bible Browser : Mark 6:8. bible.oremus.org [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 29. a b oremus Bible Browser : Luke 9:3. bible.oremus.org [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 30. Ján 13:23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 31. a b c d Ján 20 | SSV Biblia | YouVersion. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 32. Ján 19:26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ | Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV) | Stiahnite si aplikáciu Biblia teraz. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 33. a b Logion 13
 34. a b Logion 114
 35. Logion 21
 36. Logion 61
 37. The Hebrew Gospel and the development of the synoptic tradition | WorldCat.org. www.worldcat.org [online]. [cit. 2023-07-13]. Dostupné online. 
 38. Matthew 1:16, 18–25, 2:11, 13:53–55, Luke 1:30–35, 2:4–21, 34
 39. Lukáš 13 | SSV Biblia | YouVersion. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (slovensky) 
 40. John 2:13, 4:35, 5:1, 6:4, 19:14
 41. Matthew 28:1, Mark 16:1, Luke 24:1
 42. John 20:11

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium: Skriptum pro stud. účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1981.
 • POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2., ilustrované vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-839-8. Svazek 1. S. 77–153.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]