Milostivé léto

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Milostivé léto v obecném smyslu označuje odpuštění dluhů a propuštění otroků. Přestože toto slovní spojení má biblický původ, v přeneseném významu se používá i mimo náboženské prostředí.

Biblický původ[editovat | editovat zdroj]

Termínem „milostivé léto“ je v českých Biblích překládán hebrejský výraz „jovel“ (יוֹבֵל), od něhož je odvozeno slovo „jubileum“. Samotný výraz „jovel“ je však v Tanachu užíván nejen k označení jubilejního roku neboli každého padesátého roku coby „milostivého léta“,[1] ale též „beraního rohu“.[2] Oba významy však spolu úzce souvisejí, neboť troubením na beraní roh, jenž je též označován hebrejským výrazem „šofar“ (שׁוֹפָר), bylo „milostivé léto“ vyhlašováno o svátku Jom kipur.[3] I když je výraz „jovel“ překládán výše uvedenými termíny, přesto jeho přesnější význam vyjadřuje něco, co se „nese zpátky“.[4] Ostatně na tento význam odkazuje celé hlavní ustanovení Tóry, jež se nachází ve Třetí knize Mojžíšově[5] a jež se týká způsobu zachovávání „milostivého léta“. Zde Hospodin přikazuje svému národu každý sedmý rok neobdělávat půdu a o to, co na ní vyroste, se podělit s chudými. Po sedmi sedmiletých obdobích, tedy každý padesátý rok, má být vyhlášeno „milostivé léto“, kdy mají být otroci izraelského původu propuštěni, a má jim být navrácen majetek, o který přišli.[6]

Obdoba ve starších kulturách[editovat | editovat zdroj]

Na starověkém Předním východě bylo vládci sporadicky vyhlašováno propuštění na svobodu v případě těch, kdo z nějaké příčiny přišli o svá občanská práva a upadli do otroctví. Jednalo se o jednorázové operativní politické řešení, kdy ve společnosti hrozil kolaps sociální stability.[7]

Milostivé léto v římskokatolické církvi[editovat | editovat zdroj]

Biblická idea našla svou odezvu v římskokatolické církvi, která od roku 1300 slaví pravidelné i mimořádné Svaté roky.

Milostivé léto v České republice[editovat | editovat zdroj]

V České republice šlo o mimořádnou a jednorázovou oddlužovací akci, která trvala od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.[8] Platila v případě exekucí, kde byl oprávněným (věřitelem) stát, kraj, obec, státní a krajské nebo obecní příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny, Česká televize, Český rozhlas a další veřejnoprávní subjekty. Dobrovolně se připojily také některé soukromé společnosti jako Česká spořitelna, Air Bank nebo Home Credit.[9] Princip milostivého léta spočíval v tom, že pokud povinný (dlužník) uhradí během trvání této akce jistinu vymáhané pohledávky a náklady exekuce v paušální výši 750 Kč + DPH, exekuce bude zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození dlužníka od placení příslušenství této pohledávky (osvobození se však nevztahuje na peněžité tresty za úmyslný trestný čin, náhrady škody způsobené úmyslně, náhrady újmy na zdraví a výživné).[10] Podle právního názoru Tomáše Sokola je ale tento postup protiústavní.[11]

Uskutečnilo se také zopakování aneb babí Milostivé léto II, které proběhlo od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. K opakování této akce došlo z důvodu např. delších prodlev exekutorů, kvůli kterým pak dlužníci nestihli akce využít. Podmínky zůstaly téměř totožné, změnila se ale například výše odměny pro exekutora, která je nyní 1.815 Kč a také lhůta času, během kterého by měl exekutor odpovědět (15 dnů) a pokud se tak nestane, tak se možnost využití Milostivého léta měla prodloužit o počet dnů, o kolik se zpozdila odpověď od exekutora. Autorem této akce je Marek Výborný.[12]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Lv 25, 11 (Kral, ČEP)
 2. Joz 6, 5 (Kral, ČEP)
 3. NEWMAN, Ja‘akov; SIVAN, Gavri’el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Heslo ŠOFAR, s. 215. 
 4. BUBER, Martin. Biblický humanismus. Vybrané spisy k Bibli a židovství. Praha: Malvern, 2019. ISBN 978-80-7530-206-9. S. 111. 
 5. Lv 25, 8–55 (Kral, ČEP)
 6. Lv 27, 24 (Kral, ČEP)
 7. ANTALÍK, Dalibor. Písemnictví starého Předního východu. Starověké písemnictví Levanty. Svazek I. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 2011. ISBN 978-80-7298-442-8. S. 224. 
 8. V Česku začíná milostivé léto pro dlužníky, mohou se za tři měsíce oddlužit. Česká justice [online]. 2021-10-28 [cit. 2021-11-02]. Dostupné online. 
 9. Milostivé léto začíná, lidé mohou obcím či státu splatit dluhy bez úroků a penále. ČT24 [online]. Česká televize, 2021-10-28 [cit. 2021-11-02]. Dostupné online. 
 10. Zákon č. 286/2021 Sb., čl. IV bod 25. [cit. 2021-11-02]. Dostupné online.
 11. Tomáš Sokol: U Zemana kritizujeme, jinde tleskáme. I Milostivé léto je znásilněním práva. HlídacíPes.org [online]. 2022-04-04 [cit. 2022-06-02]. Dostupné online. 
 12. IMAGEMAKERS.CZ, aladesign cz &. Milostivé léto - Ověřte si, zda Milostivé léto pomůže i Vám!. Milostivé léto [online]. [cit. 2022-08-09]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Milostivé léto – Exekuce [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 2022-08-18]. Dostupné online. 
 • Zákon č. 286 ze dne 2021, Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [cit. 2022-08-18]. Dostupné online. (Milostivé léto I)
 • Zákon č. 214 ze dne 2022, Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. [cit. 2022-08-18]. Dostupné online. (Milostivé léto II)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956. Heslo „Léto milostivé“, s. 374.