Loket (okres Sokolov)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Loket
panorama města z loketské vyhlídky
panorama města z loketské vyhlídky
Znak města LoketVlajka města Loket
znakvlajka
Lokalita
Status město
LAU 2 (obec) CZ0413 560537
Pověřená obec Loket
Obec s rozšířenou působností Sokolov
Okres (LAU 1) Sokolov (CZ0413)
Kraj (NUTS 3) Karlovarský (CZ041)
Historická země Čechy
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel 3 075 (2020)[1]
Rozloha 26,74 km²
Nadmořská výška 427 m n. m.
PSČ 357 33
Počet částí obce 4
Počet k. ú. 4
Počet ZSJ 4
Kontakt
Adresa městského úřadu T. G. Masaryka 1/69
357 33 Loket
epodatelna@loket.cz
Starosta Ing. Mgr. Petr Adamec (Piráti)
Oficiální web: www.loket.cz
Úřední web: mu.loket.cz
Loket na mapě
Loket
Loket
Další údaje
Geodata (OSM) OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Loket (německy Elbogen) je město v severovýchodní části okresu Sokolov. Žije zde přibližně 3 100[1] obyvatel. Loket leží na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře a býval důležitým královským městem a centrem Loketského kraje. Loket je oblíbeným turistickým cílem. Dominantou města je gotický hrad vypínající se na kamenném ostrohu nad řekou. Malebné centrum města je památkovou rezervací.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Založení hradu a města[editovat | editovat zdroj]

Historie loketského hradu sahá do 12. století, založení města pod ním je mladšího data (první písemná zmínka pochází z roku 1234) a zřejmě souvisí s německou kolonizací pohraničí Václavem I. Do počátku 14. století se dotvořil rastr královských měst Čech a Moravy. Nejvydatněji k tomu přispěla vláda českého krále Přemysla Otakara II. Teprve on vtiskl urbanizačnímu tempu potřebnou dynamiku. Síť královských měst se zahustila a prakticky dovršila.

Do více než padesáti měst spojených s fundacemi tohoto velkého krále patří také Loket, jak píše historik Josef Žemlička ve své odborné publikaci Přemysl Otakar II. král na rozhraní věků. Žemlička dále píše, že pevný hrad v Lokti patřil od druhé čtvrtiny 13. století k zemským oporám na hranici s Chebskem. Za Přemysla Otakara II. získala v Loketsku na tempu kolonizace pronikající z Chebska. Dá se tedy předpokládat, že králova iniciativa osídlovat pohraničí vedla k tomu, že se pod loketským hradem ustavila městská obec i když názory na to nejsou jednoznačné. Král vybavil loketskou hradní pevnost soustavou manství, jejichž dědičné uživatele vyňal z provinciální jurisdikce a přiřadil k soudu purkrabího nebo krále, ač se jasné doklady hlásí do časů Jana Lucemburského. Existence manského systému na Loketsku se dá odvozovat od manského systému zakládaném Přemyslem Otakarem II. v Kladsku, kde se některé listiny výsad dochovaly.

Z uvedeného se dá bez velké konstrukce usuzovat, že Loket patřil do oblasti silného zájmu Přemysla Otakara II. v opevňování a osídlování pohraničí, stejně jako je to u nedalekého Ostrova a Kadaně.

Průmysl[editovat | editovat zdroj]

Po geologickém průzkumu Fridricha Mohse z roku 1811, při němž byla objevena ložiska kaolínu, zde Josefa Haidingerová zakoupila pozemky. Roku 1816 její synové, bratři Evžen a Rudolf Haidingerové zbudovali hrnčířskou pec, přivedli odborné zaměstnance (točíře, paliče, modeléra a malíře), kterých měli koncem roku 1817 již dvanáct. Vznikla manufaktura na porcelán, inzerovaná jako pobočka porcelánky vídeňské. Poté, co vídeňská inspekce shledala nedostatky a ukončila patronát, dostala porcelánka roku 1818 od gubernia vlastní zemské privilegium. Po překonání krize se od roku 1821 rozběhla velmi úspěšná výroba stolního nádobí a lékárenských nádob, která pod různými značkami (Gebrüder Haidinger, v letech 1873–1918 Springer a spol., od 1918 Epiag) trvá až dosud.[3]

Fyzickogeografická charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Ohře pod hradem

Loket leží na karlovarském plutonu, tedy vyvřelém tělese, které určuje geologickou stavbu. Převažující horniny jsou granitového původu (žula a její metamorfity). Geologickou zvláštností je pak výskyt tzv. karlovarského dvojčete, což je specifická forma živce.

Z geomorfologického pohledu se Loket nachází nad meandrem řeky Ohře vytvořeném do tvaru cubitu, tedy lidského lokte. Tento tvar se pak promítl do jména města. Samotné město shlíží na řeku Ohři ze skalní ostrožny (opět žulového původu). Celá oblast je charakteristická svým zvlněným povrchem, který se formoval po alpinsko-karpatském vrásnění, kdy vznikl tzv. podkrušnohorský prolom, jehož jižní hranice probíhá severně od města Loket. Jižně se pak rozkládá Slavkovský les, což je jednak chráněná krajinná oblast a jednak vrchovina. Zatímco okolní vrcholy skýtají pohled z nadmořské výšky 530 až 658 metrů nad mořem, průměrná nadmořská výška města je 427 m n. m.

Řeka Ohře tvoří vodní páteř regionu. Na ní navazují četné přítoky, v Lokti konkrétně: Loučský potok (zleva), Kamenitý potok (zprava), Stoka (zprava) a další menší potoky s krátkým tokem (do 1000 metrů). Mimo vodní toky se zde nenachází jiná vodní plocha, jež by stála za zmínku.

Půdní pokryv je poplatný vývoji a členitosti zdejšího terénu. Většinou se zde vyskytují podzoly a hnědé půdy. Jedině v okolí Ohře se dá mluvit o fluviálních půdách. Povaha půd je dána mimo jiné i zalesněním – z 26,74 km² rozlohy města je celých 18,12 km² (67 %) zalesněno a pouhých 7 % připadá na ornou půdu.

Z hlediska biosférického se zde vyskytuje průměrná česká biota, les mírného pásu s listnatým a jehličnatým porostem. Fauna je zde obdobná jako ve zbytku republiky (u horního jezu je zbudován rybí přechod).

Socioekonomický popis[editovat | editovat zdroj]

V centru města
Centrum města žije hlavně turistickým ruchem

Město Loket mělo k 31. prosinci 2003 celkem 3217 obyvatel, z toho 1583 mužů. Co se ostatních charakteristik týká, nevybočuje Loket z republikových průměrů. Za povšimnutí stojí saldo migrace, které i z tak malého města vykazuje zápornou bilanci (-20 osob) a rozložení obyvatel podle věku (za rok 2003):

Věk Počet
0-14 660
15-59 2175
60 a více 382

Město je napojeno na železniční síť, ovšem vlaky zde mají konečnou stanici, přestože trať pokračuje až do Horního Slavkova (a odtud do Bečova nad Teplou). Do města denně přijíždí 14 spojů a stejný počet odjíždí. Autobusová doprava je poskytována v obdobné míře. Letecká ani potrubní se zde nevyskytuje. Další možný produktovod, elektrické vedení o napětí 22 a 110 kV, je vedeno mimo město ve směru jihozápad – severozápad a jihozápad – jihovýchod.

Obyvatelstvo pracuje zejména ve službách (hotely a penziony, restaurace, kadeřnictví atd.), zatímco velké společnosti zde nesídlí ani nevyrábí. Důvodem je malá využitelná plocha a historická cena města. V neposlední řadě by rozsáhlejší výrobu Národní památkový ústav nedovolil. Výroba porcelánu, která zde započala již roku 1821, dnes skomírá (Porcelánka Epiag – technická památka).

Turistické cíle[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Lokti.
Hrad Loket a most T. G. Masaryka
Kaple sv. Anny

Hlavní atrakcí je samozřejmě hrad Loket, který byl postaven ve 12. století jako pohraniční pevnost. Mimo českých králů se v držení vystřídali jáchymovští Šlikové a také pánové z Plavna. Ve druhé polovině začal hrad sloužit jako vězení a tím byl až do roku 1948. Poté byl zestátněn a opuštěn. V poměrně značně špatném stavu byl po roce 1989 opraven a zpřístupněn veřejnosti. Dnes je zde trvalá expozice porcelánu z okolí, útrpné právo v praxi a během roku se zde odehrává historické divadlo (šerm, oslavy…). Hrad je přístupný po celý rok.

Druhým lákadlem je Ohře, po níž v sezoně plují desítky a stovky lodí. Vodáky vyhledávaný úsek zkrášluje právě dominanta loketského hradu. Po proudu, přibližně jeden kilometr od mostu se pak nachází vodácký kemp.

Dalším přírodním turistickým cílem je cyklostezka Ohře z Lokte do Karlových Varů. Měří cca 10 kilometrů a přibližně po dvou třetinách trasy na levém břehu leží chráněná přírodní památka – Svatošské skály. Jde o soubor erozních tvarů (jehlany, pilíře) nad řekou, který vznikl díky erozní činnosti řeky Ohře v žulovém masivu. Jsou hojně využívány rekreačními horolezci.

V okolí Lokte pak ještě stojí za zmínku lázeňské město Karlovy Vary (centrum cca 15 km od Lokte), zámek a hrad Bečov nad Teplou, Krásno (rozhledna Krásenský vrch), Horní Slavkov (muzeum, historie porcelánu) a CHKO Slavkovský les, jež hraničí s Loktem na východě a jihu.

Přírodní podmínky[editovat | editovat zdroj]

Město se nachází ve údolí Ohře a jeho významném meandru. Protékají zde také Kamenitý potok a Stoka, které se v Lokti vlévají do Ohře. V k. ú. obce se nalézá přírodní památka Moučné pytle.

Podnebí je v Lokti mírné, průměrná teplota za posledních 15 let je zde +7,9 °C a průměrné roční množství srážek činí 646 mm. Klima velmi ovlivňují Krušné hory, které při SZ proudění tvoří srážkový stín a srážky se zde při tomto vlhkém proudění oproti ostatnímu území České republiky téměř nevyskytují. Naopak při JZ proudění se srážky o Krušné hory zastaví a může zde pršet i několik dní. Minimální naměřená teplota za posledních 15 let je zde -23,4 °C z 6.1.2002 a maximální +38,1 °C z 16.7.2007. Měření zde provádí amatérský meteorolog Karel Hrdlička.

Doprava[editovat | editovat zdroj]

Silniční[editovat | editovat zdroj]

Městem prochází silnice II/209 spojující Loket s Horním Slavkovem a III/2099, která vede do Sokolova

Železniční[editovat | editovat zdroj]

Město protíná trať 144, na které jsou zde dvě zastávky.

Vodácká[editovat | editovat zdroj]

Pro začátečníky je vhodná také doprava po vodě vedoucí malebnou krajinou. Začít mohou v historické části Chebu,[4] pokračovat do Lokte, chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les až do Karlových Varů.

Místní části[editovat | editovat zdroj]

Partnerská města[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích - k 1.1.2020. Praha. 30. dubna 2020. Dostupné online. [cit. 2020-05-01]
  2. Výnos MK ČSR čj. 24.756/79-VI/1 ze dne 29.12.1979 o prohlášení historického jádra města Lokte za památkovou rezervaci
  3. BRAUNOVÁ Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu. Praha 1985, s.341-349
  4. ULRIKA, Loket. Pension Ulrika. Pension Ulrika. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-01-08. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]