Skautský slib

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Skautský slib

Skautský slib je základní přísaha plnoprávných členů tzv. velké skautské rodiny. Skaut, který se rozhodne složit slib skautů či skautek, by měl být řádným členem oddílu a měl by být poučen o skautských zákonech a být rozhodnut podle nich žít.

Skautský slib vyjadřuje tři základní principy skautingu, tedy ty hodnoty, k nimž skauting jako výchovné hnutí má podle svého poslání člověka vést.

Forma složení slibu není předepsána, slib bývá skládán při slavnostních příležitostech, obvykle tak, že slibující před ostatními členy svého oddílu přednese slib a při tom na znamení přísahy položí ruku na některý ze symbolů hodnot, k nimž se skauting vztahuje: na Bibli (věřící skauti) nebo oheň (znázornění pravdy a lásky), českou vlajku (znázornění vlasti) a kroniku oddílu nebo knihu Základy junáctví (znázornění skautingu). Složení slibu mohou věřící skauti a skautky zakončit slovy: K tomu mi pomáhej Bůh.

Slib vyjadřuje především individuální (morální) závazek žít podle slibu a hodnoty v něm vyjádřené svým životem naplňovat. Zároveň je i prvkem skautské výchovné metody, tedy má působit na mladého člověka jako formativní akt výchovy, resp. sebevýchovy, který pomáhá hodnoty v slibu vyjádřené zvnitřnit.

Z historie: Původní slib anglického skauta v překladu zní: "Slibuji na svou čest, Bohu a králi, že budu pomáhat všem lidem a v každém čase".

Aktuální verze[editovat | editovat zdroj]

Pro skautky a skauty

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:


sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Pro světlušky

Slibuji,


že se budu snažit hledat pravdu a lásku,
být prospěšná své vlasti
a zachovávat zákon světlušek.

Pro vlčata

Slibuji,


že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.

Činovnický slib[editovat | editovat zdroj]

Činovníci, tedy vedoucí skautských oddílů a všichni, kdo ve skautské organizaci vykonávají nějakou funkci, skládají činovnický slib, vyjadřující smysl a závazek jejich činovnické služby. Znění slibu :

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,

sloužit výchově mládeže
v duchu skautského slibu a zákona.

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Dřívější znění slibu[editovat | editovat zdroj]

Tato verze byla používána do roku 1992, do rozpadu Československa.

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:


milovat vlast svou, Republiku československou, a sloužit jí věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony junácké,
duší i tělem být hotov pomáhat bližnímu svému.

Verze Svazu skautů a skautek ČR[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:


plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti,
plnit své povinnosti vůči sobě a zachovávat skautský zákon,
tělem i duší být připraven(a) pomáhat bližním!

Verze Skautů Evropy[editovat | editovat zdroj]


Slibuji na svou čest,


že s pomocí Boží budu ze všech svých sil
sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě,
stále pomáhat svým bližním a
dodržovat skautský zákon.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Experimentální skautská stezka : manuál pro vedoucí. metodická skupina NJ pro výchovný program. 1. vyd. Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2006. 64 s. ISBN 80-86825-20-5.
  • Štogr, Josef, ed. Význam slibu: sborník. Praha: Libri prohibiti, 2011. 50 s. ISBN 978-80-904778-5-8.