Idea skautingu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skauting je výchovným hnutím, stojícím na definovaných ideových základech. Souhrnně se jedná o tzv. "Skautskou výchovnou metodu".Mezi tyto základy patří skautský zákon, slib, heslo a denní příkaz. Všechny tyto prvky směřují k naplňování třech základních principů skautingu.

Napříč světovými skautskými organizacemi se tyto prvky liší svým zněním a někde i částí obsahu, vazba na principy skautingu však zůstává – světová organizace skautů WOSM to od svých členských organizací vyžaduje. Členové skautského hnutí mladšího školního věku (vlčata a světlušky) používají jako předstupeň vlastní, zjednodušená znění.

Poslání a principy skautingu[editovat | editovat zdroj]

Posláním skautingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství, a tím přispět ke zlepšení světa.

Toto poslání je blíže konkretizováno třemi principy, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu:

 1. povinnost k Bohu (vyššímu principu),
 2. povinnost k bližním (ostatním),
 3. povinnost k sobě.

Poslání a principy se skauting snaží naplňovat skautské výchovné metody, která zahrnuje několik provázaných prvků jako např. učení se zkušeností nebo pobyt v přírodě. Na principy skautingu je přímo navázán její prvek skautského slibu a zákona, které je převádí do konkrétních a praktických morálních norem pro každodenní život.

Povinnost k Bohu[editovat | editovat zdroj]

Různé skautské organizace přistupují k práci s duchovními hodnotami (pouze v Junáku se užívá termín "první princip", v zahraničí toto označení nikdo neužívá), ale převážně je součástí slibu – to je podmínkou členství v mezinárodní organizaci WOSM. Některé organizace jsou přímo navázány na konkrétní náboženství nebo církev (např. Německá asociace skautů svatého Jiří nebo Skauti Evropy), některé (např. Junák – český skaut) naopak pracují s povinností k Bohu jako s povinností k hodnotám vyšším než materiálním bez odkazu na konkrétního Boha nebo náboženství a uznávají širší škálu forem spirituality. To se často odráží i ve slibu – např. Junák uvádí místo explicitní zmínky o Bohu odkaz na Nejvyšší Pravdu a Lásku.

Skautský zákon[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Skautský zákon.

Skautský zákon je soustava pravidel pro praktický život. Skládá se zpravidla z deseti bodů.

Znění skautského zákona (Junák – český skaut)[editovat | editovat zdroj]

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautský slib[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Skautský slib.

Skautský slib je základní přísaha skautů, v níž se skaut zavazuje žít podle idejí skautingu. Jeho složení je zpravidla doprovázeno rituálem a je považováno za významný životní krok pro každého skauta.

Znění skautského slibu (Junák – český skaut)[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Heslo skautů[editovat | editovat zdroj]

Heslo je důležitým každodenním připomenutím. Je stejné napříč světovými skautskými organizacemi (v cizích jazycích někdy mívá formu vždy připraven, tu však používali komunističtí pionýři).

České znění[editovat | editovat zdroj]

Buď připraven!

Latinské znění[editovat | editovat zdroj]

Latinské znění používají Skauti Evropy.

Semper parati!

Denní příkaz[editovat | editovat zdroj]

Každý den aspoň jeden dobrý skutek!

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Experimentální skautská stezka : manuál pro vedoucí. metodická skupina NJ pro výchovný program. 1. vyd. Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2006. 64 s. ISBN 80-86825-20-5.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]