Přísaha

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Přísaha (rozcestník).

Přísaha je příslib nebo prohlášení, učiněný ve zvláštní formě, zpravidla dovolávající se něčeho, co je přísahajícímu posvátné (boha, cti apod.).

Přísaha v náboženství[editovat | editovat zdroj]

Přísaha v křesťanství[editovat | editovat zdroj]

V katolické církvi je přísaha pokládána za svátostinu. Její užití upravuje Kodex kanonického práva v kán. 1199–1204 a Kodex kánonů východních církví v kán. 895.

V luterských církvích je státem předepsaná přísaha dovolena jako věc ryze světská (čl. XVI. Augsburského vyznání).

Některé křesťanské náboženské skupiny odmítají přísahu (např. kvakeři, mennonité). Opírají se zejména o biblické pasáže jako jsou: Nepřísahejte ani při nebi, ani při zemi, ani jakkoli jinak. Když "ano", ať je to "ano", když "ne", ať je to ne". (Jk 5,12) Vůbec nepřísahejte: ani při nebi ani při zemi Ale vaše řeč ať je: ano, anone, ne. (Mt 5,34–37).

Přísaha v právu[editovat | editovat zdroj]

Mnoho dřívějších přísah je v současnosti nahrazováno sliby.

V českém středověkém právu bývala přísaha ve speciální formě u některých skupin obyvatelstva druhem důkazu.

Přísaha v platném českém právu[editovat | editovat zdroj]

 • V soudním řízení je provedení přísahy možné jen v případě, kdy český soud v rámci právní pomoci vyslýchá účastníky řízení, svědka nebo znalce a cizozemský orgán žádá výslech pod přísahou. V těchto případech jsou texty přísah následující:
  • Přísaha účastníka nebo svědka v českém občanském soudním řízení zní: Přísahám na svou čest, že o všem, nač budu soudem tázán, vypovím úplnou a čistou pravdu a nic nezamlčím.
  • Přísaha znalce v českém občanském soudním řízení zní: Přísahám na svou čest, že posudek podám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
  • Přísaha svědka v českém trestním řízení zní: Přísahám na svou čest, že vypovím úplnou a čistou pravdu a nic nezamlčím.
  • Přísaha znalce v českém trestním řízení zní: Přísahám na svou čest, že posudek podám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • V českém právu je dále upravena vojenská přísaha, kterou skládá voják ozbrojených sil České republiky: Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! [1]
 • Přísahy příslušníků bezpečnostních sborů (např. hasičů, celníků) byly zrušeny vstupem zákona č. 361/2003 Sb. v účinnost (1. 1. 2007) a nahrazeny jednotným služebním slibem.

Typy přísah[editovat | editovat zdroj]

 • Přísaha věrnosti
 • Služební přísaha
 • Vojenská přísaha
 • Promoční přísaha
 • aj.

Slavné přísahy[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky - dostupné online

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]