Skautský zákon

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skautský zákon je soustava jednoduchých přikázání, základních praktických pravidel pro život skautů a skautek. Skauti a skautky se k jeho dodržování ve svém životě (tedy nejen v rámci svého skautského působení[1]) dobrovolně zavazují ve skautském slibu. Je formulován jako norma ideálního chování, k němuž se skauti a skautky snaží blížit,[2] a tvoří základní oporu morální výchovy ve skautingu.[3] Spolu se skautským slibem je jedním z prvků skautské výchovné metody.

Obsah skautského zákona je podobný napříč světovými skautskými organizacemi, ale jeho konkrétní znění se (někdy i podstatně) liší. Skautský zákon je modelován podobně jako křesťanské Desatero, avšak na rozdíl od něj je formulováno pozitivně, ne jako souhrn zákazů. Body skautského zákona jsou si navzájem rovnocenné.[4]

Ve světě[editovat | editovat zdroj]

Skautský zákon uvedl na svět zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell ve své knize Scouting for Boys v roce 1908 v těchto devíti bodech:

 1. Na skautovu čest je možno se spolehnout.
 2. Skaut je loajální.
 3. Skautovou povinností je být prospěšný a pomáhat jiným.
 4. Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je přítelem zvířat.
 7. Skaut poslouchá příkazy.
 8. Skaut se usmívá a píská si za každých okolností.
 9. Skaut je spořivý.

V roce 1911 přidal na naléhání okolí[3] Baden-Powell ještě desátý, shrnující bod: Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Různé národní organizace si následně adaptovaly a modernizovaly zákon dle svých specifik (např. Boy Scouts of America používají upravené dvanáctibodové znění).[5] Baden-Powellovo desetibodové znění převzaly s malými úpravami i české skautské organizace.

V Česku[editovat | editovat zdroj]

Znění skautského zákona se napříč českými skautskými organizacemi liší většinou jen nepatrně a vycházejí z původního znění, které adaptoval A. B. Svojsík ve své knize Základy junáctví v roce 1912. Skautky používají znění v ženském rodě.[6]

V roce 1948 se skupina komunisticky orientovaných činovníků Junáka v Junáckém manifestu pokusila český skautský zákon zcela přeformulovat v duchu komunistické ideologie, tento návrh (jehož 3. bod například zněl Skaut se účastní socialistického budování) však nikdy nevešel v platnost. Jedinou změnou oproti původnímu znění českého skautského zákona bylo tak po roce 1989 nahrazení archaického slova spořivý v 9. bodu aktuálnějším a obecnějším hospodárný.[7]

Junák – český skaut[editovat | editovat zdroj]

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Svaz skautů a skautek ČR[editovat | editovat zdroj]

Oproti znění výše se mění pouze tyto body:[8]

 • 1. Skaut je čestný a pravdomluvný.
 • 5. Skaut je zdvořilý a ohleduplný.
 • 9. Skaut je spořivý.

Skaut – český skauting ABS[editovat | editovat zdroj]

Oproti znění Junáka se mění pouze bod č. 4: Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta a skautky.[9]

Skauti Evropy[editovat | editovat zdroj]

 1. Na čest skauta je vždycky spolehnutí.
 2. Skaut je věrný své vlasti, rodičům, svým vedoucím a všem, kdo jsou mu svěřeni.
 3. Skaut pomáhá svým bližním a doprovází je na cestě k Bohu.
 4. Skaut je přítelem všech lidí a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý a rytířský.
 6. Skaut vidí v přírodě Boží dílo, má rád rostliny a zvířata.
 7. Skaut poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
 8. Skaut se dovede ovládat, usmívá se a zpívá si v těžkostech.
 9. Skaut je prostý a šetrný, zachází svědomitě i s věcmi druhých.
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.[10]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NAVRÁTIL, Zdeněk. Proč není skauting koníčkem. Ivančice: Ekumenická lesní škola, 2003. 16 s. 
 2. Činčapi Anpetu Wi, 7. dívčí skautský oddíl. 7.skauting.cz [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné online. 
 3. a b PHILIPPS, Roland Erasmus. Dopisy rádci: Skautský zákon. Praha: ČIN: sdružení pro šíření myšlenek skautingu a ochrany přírody 30 s. Dostupné online. 
 4. Slib a zákon ve skautských osudech. Skautsky institut [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-02-13. (anglicky) 
 5. What are the Scout Oath and Scout Law?. Boy Scouts of America [online]. [cit. 2020-10-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Stanovy Junáka. Skautská Křižovatka [online]. Junák – český skaut [cit. 2019-09-18]. Dostupné online. (česky) 
 7. ŠANTORA, Roman; NOSEK, Václav; JANOV, Slavomil, DOSTÁL, Václav. Skautské století. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. 
 8. Svaz skautů a skautek České republiky - Stanovy SSSČR. www.svazskautu.cz [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné online. 
 9. Skauti a skautky – Skaut – český skauting ABS [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné online. (česky) 
 10. Zákon, principy a slib [online]. Skauti Evropy, 2017-11-25 [cit. 2019-09-18]. Dostupné online. (česky)