Seznam děkanů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam děkanů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dříve artistické fakulty).

Foto Děkan Funkční období Odborná specializace
Děkani artistické fakulty pražské univerzity
Jindřicha z Nanexen neboli z Embecku 1368
Fridman z Prahy 1368
Henricus Woleri 1369
Joannes de Hollandria (natus de Monickedam) 1369
Mikuláš z Jevíčka 1369/1370
Hermannus de Rauenberg 1370
Dytherus de Wydera 1370/1371
Wasmodus z Hamburku 1377
Nicolaus de Meppen 1385/1386
Jan z Hildesheimu 1386
Albert Englschalk 1386/1387
Matěj z Lehnice 1389/1390
Nicolaus Beyer 1390
Přibyslav z Jesenice 1391/1392
Joannes de Langeuelt alias Artsen 1392
Štěpán z Kolína 1392/1393
Ludolf Mesterman 1393
Albert Englschalk 1393/1394 tehdy kromě magistra svobodných umění i bakalář teologie
Helmondus Gledenstede de Zoltwedel 1394
Jan z Mýta 1394/1395
Joannes de Monsterberg 1395
Stanislav ze Znojma 1395/1396
Fridericus Süner de Ritheim 1396
Ondřej z Brodu 1396/1397
Petrus Posern 1397
Petr z Hradce 1397/1398
Joannes Pfyster de Eystet 1398
Daniel z Prahy 1398/1399
Nicolaus Stoer de Swydnicz 1399
Štěpán z Pálče 1399/1400
Marquartus Kryneman 1400
Joannes Altnower 1400/1401 (bavorský národ)
Erasmus Eliae de Nyssa 1401
Jan Hus 1401/1402
Henningus Boltenhagen 1402 (saský národ)
Walther Harrasser 1402/1403
Joannes de Pustmir 1403
Křišťan z Prachatic 1403/1404
Albert Varentrapp (Warentrappe) 1409
Šimon z Tišnova 1409
Petr z Brandýsa 1409/1410
Tomáš z Lysé 1411
Brikcí ze Žatce 1412
Mikuláš z Řečice 1415/1416
Šimon z Rokycan 1416 kanovník u Všech svatých
Václav Mírovec 1417/1418
Bořivoj (Bořek) z Prahy 1419
Petr z Hradce Králové 1419/1420
Martin z Prahy 1421
Petr z Mladoňovic 1426/1427
Buzek ze Kdyně 1429/1430
Jan z Borotína 1432/1433
Buzek ze Kdyně 1433/1434
Václav z Prachatic 1435/1436
Augustin z Klatov 1436/1437
Jan z Příbrami 1438
Petr z Hradce Králové 1439
Prokop z Plzně 1439/1440
Buzek ze Kdyně 1440/1441
Petr z Mladoňovic 1441/1442
Martin z Lenčice 1445
Ondřej z Budějovic 1450/1451
Jiří z Meziříčí 1451/1452
Václav Koranda mladší 1460
Mikuláš Táborský ze Sušice 1465
Jiří z Prahy 1466/1467
Václav z Pacova 1467/1468
Václav z Chrudimi, aneb z Chocně 1468/1469
Vavřinec z Rokycan 1472/1473
Václav z Pacova 1474
Pavel ze Žatce 1477
Václav z Pacova 1482
Viktorin Kornel ze Všehrd 1484
Jan z Blovic 1485
Matěj z Pelhřimova 1491
Jakub ze Stříbra

(Jan z Blovic odmítl vedení fakulty)

1492
Matěj z Pelhřimova 1499
Matěj z Pelhřimova 1504
Matěj z Pelhřimova 1509
Pavel Kristián z Koldína 1561
Prokop Lupáč z Hlaváčova 1566–1568
Marek Bydžovský z Florentina 1570
Marek Bydžovský z Florentina 1574
Marek Bydžovský z Florentina 1576
Marek Bydžovský z Florentina 1580
Marek Bydžovský z Florentina 1584
Martin Bacháček z Nauměřic
Adam Zalužanský ze Zalužan 1591
Jan Campanus Vodňanský 1605
Jan Campanus Vodňanský 1607–1609
Jan Campanus Vodňanský 1614–1615
Děkani filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity
Karel de Grobendonecque 1654
Maximilián Reichenberger 1655–1671
Matyáš Tanner 1671
Emanuel de Boye 1672–1673
Vojtěch Had 1674
Jan Wald 1675
Bedřich Wolf 1676 (od května)
Longinus John 1676
František Kamperger 1677–1678
Jan Bock 1678
Bedřich Wolf 1679–1680
Vilém Dvorský 1679–1690
Jan Senftleben 1691–1693
Jakub Mibes 1694–1695
Václav Čakert (Czackert) 1696–1697
František Wölcker 1698
Jan Grünsklee 1699
Jan Steiner 1700–1701
Martin Ulman 1702
Jindřich Dussig 1703
Ludvík Lisovský 1704–1705
Jiří Slezina 1706
Vavřinec Scholtz 1707–1708
Ferdinand Sieghard 1708
Gottfried Henel 1709–1710
Jan Seidel 1711
Kašpar Pfliger 1712
Martin Pirchan 1713–1714
Ferdinand Sieghardt 1715
Martin Hlaváček 1716
Karel Siebert 1717
Jiří Slezina 1718
Matyáš Miller 1719
Jan Heilman 1720
Jan Ringelhan 1721
Jiří Peter 1722
Bernard Raschdorf 1723
Karel Worel 1724
Ferdinand Stranick 1725–1726
Jan Rideman 1727
Karel Golfinger 1728–1729
Šebastián Fridl 1730
Josef Giehl 1731–1732
František Macasius (zemř. 20. 5. 1733) 1733
František Oppersdorf 1733
Michael Frisch 1734–1735
František Oppersdorf 1736
Ignác Thomas 1737–1738
Bernard Grassoldt 1739
Jan Nepomuk Paleček 1740–1743
Josef Mladota 1744–1745
Jan Gremner 1746–1752
Václav Kraus 1753–1754
Jan Jüngling 1755–1760
Augustin Langer 1761–1762
Jan Kryštof Seidl 1763
Arnošt Puschmann 1764–1765
Antonín Boll 1766
Kašpar Sagner 1767–1770
Mikuláš Krebs 1771
Michael Krammer 1772–1774
František Karel Michalowitz 1775
Karel Kříž 1776–1778
Jan Ludvík Kroh 1779–1781
František Michalowitz 1782–1784
Jan Ludvík Kroh 1785
František Michalowitz 1786–1789
Ignác Cornova 1790
František Leonard Herget 1791
Antonín Strnad 1792
August Gottlieb Meissner 1793
František Schmidt 1794
Karel Jindřich Seibt 1795
František Pubička 1796
August Gottlieb Meissner 1797
Vincenc Blaha 1798
Stanislav Vydra 1799
František Leonard Herget 1800
Jindřich Trottmann 1801
František Gerstner 1802
Děkani filosofické fakulty c. k. české university Karlo-Ferdinandovy
František Josef Studnička 1882/1883 matematika
Jan Krejčí 1883/1884 geologie
Ladislav Josef Čelakovský 1884/1885 botanika
Antonín Frič 1885/1886 přírodověda, geologie, paleontologie
Jan Kvíčala 1886/1887 klasická filologie
Karel Vrba 1887/1888 mineralogie
Vincenc Strouhal 1888/1889 fyzika
Konstantin Jireček 1889/1890 historie
Jan Gebauer 1890/1891 bohemistika
Jaroslav Goll 1891/1892 historie
Jan Urban Jarník 1892/1893 romanistika
Antonín Rezek 1893/1894 historie
František Koláček 1894/1895 matematika, fyzika
František Vejdovský 1895/1896 zoologie
Josef Král 1896/1897 klasická filologie
Otakar Hostinský 1897/1898 klasická filologie
Jan Nepomuk Woldřich 1898/1899 geologie, paleontologie
Václav Emanuel Mourek 1899/1900 germanistika, anglistika
Rudolf Dvořák 1900/1901 filologie, orientalistika
Josef Zubatý 1901/1902 indologie, etymologie, bohemistika
Bohuslav Raýman 1902/1903 chemie
Emil Frida (Jaroslav Vrchlický) 1903/1904 literatura
František Pastrnek 1904/1905 slavistika, bohemistika
František Drtina 1905/1906 filozofie
Jan Sobotka 1906/1907 matematika
Lubor Niederle 1907/1908 slavistika, antropologie, etnologie, archeologie
Jiří Polívka 1908/1909 filologie, slavistika, folkloristika
Josef Pekař 1909/1910 historie
Filip Počta 1910/1911 geologie, paleontologie
Arnošt Vilém Kraus 1911/1912 germanistika, literární historie
Robert Novák 1912/1913 klasická filologie
Jaroslav Vlček 1913/1914 literární historie
František Groh 1914/1915 klasická filologie
Jaroslav Bidlo 1915/1916 historie
Josef Šusta 1916/1917 historie
Jan Hanuš Máchal 1917/1918 filologie, slavistika, literární historie
Václav Novotný 1918/1919 historie
Bohumil Němec 1919/1920 botanika
Děkani Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Josef Janko 1920/1921 germanistika
Václav Tille 1921/1922 literatura
Gustav Friedrich 1922/1923 historie, pomocné vědy historické, archivnictví
František Krejčí 1923/1924 klasická filologie, filozofie
Emil Smetánka 1924/1925 bohemistika
Jan Jakubec 1925/1926 literární historie
Bedřich Hrozný 1926/1927 jazykověda, orientalistika
Otakar Kádner 1927/1928
Břetislav Foustka 1928/1929 sociologie
Otakar Jiráni 1929/1930 klasická filologie
Miloš Weingart 1930/1931 slavistika
Oldřich Hujer 1931/1932 lingvistika
Jiří Horák 1932/1933 slavistika, literární historie, folkloristika
Otokar Fischer 1933/1934 germanistika, literární historie
František Lexa 1934/1935 egyptologie
Miloslav Hýsek 1935/1936
Antonín Salač 1936/1937 klasická filologie, archeologie
Vincenc Lesný 1937/1938 orientalistika
Antonín Matějček 1938/1939 Dějiny umění
Jan Rypka 1939/1940, letní semestr 1945, 1945/1946 orientalistika
Josef Král 1946/1947
Jan Blahoslav Kozák 1947/1948 filozofie
Bohuslav Havránek 1948–1951 filologie, bohemistika
Vladimír Skalička 1951/1952 jazykověda

Oldřich Říha (Filozoficko-historická fakulta)
Bohuslav Havránek (Filologická fakulta)
1952/1953
filologie, bohemistika

Oldřich Říha (Filozoficko-historická fakulta)
Zdeněk Vančura (Filologická fakulta)
1953/1954

Mirko Očadlík (Filozoficko-historická fakulta)
Oldřich Friš (Filologická fakulta)
1954/1955 muzikologie
indologie

Mirko Očadlík (Filozoficko-historická fakulta)
Karel Horálek (Filologická fakulta)
1955–1958 muzikologie
slavistika

František Kavka (Filozoficko-historická fakulta)
Karel Horálek (Filologická fakulta)
1958/1959 historie
slavistika
Miloš Kaláb 1959–1961 sociologie
František Mužík 1961–1966 muzikologie
Jaroslav Kladiva 1966–1970 historie
Karel Galla 1970–1973 sociologie
Václav Ráb 1973–1986 marxisticko-leninská filozofie
Antonín Vaněk 1986–1989, zimní semestr 1989/1990 sociologie
František Černý letní semestr 1989/1990, 1990/1991 teatrologie
Jaromír Homolka 1991–1994 dějiny umění
František Vrhel 1994–2000 etnologie, iberoamerikanistika
Petr Kolář 2000–2003 filozofie, logika
Jaroslav Vacek 2003–2006 indologie, mongolistika
Michal Stehlík 2006–2014 historie, slovakistika
Mirjam Friedová 2014–2018 obecná lingvistika
Michal Pullmann 2018–2022 historie
Eva Lehečková od roku 2022 lingvistika

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • HLAVÁČEK, Petr et al.: Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622. Praha: FF UK, 2013. (str. 26, 32-33, 38, 51, 62, 65, 68, 72, 93, 101, 116, 120, 124, 132)
  • KAVKA, František a PETRÁŇ, Josef (redaktoři): Dějiny Univerzity Karlovy I. (1347/48–1622). Praha: Karolinum, 1995. (str. 105n)
  • KAVKA, František a PETRÁŇ, Josef (redaktoři): Dějiny Univerzity Karlovy II. (1622–1802). Praha: Karolinum, 1995. (str. 251–265)
  • ŠMAHEL, František: Jan Hus: Život a dílo. Praha: Argo 2013. (str. 49, 75-76, 80, 106, 127)
  • ČORNEJ, Petr: Lipanská křižovatka. Praha: Panorama, 1992. (str. 120)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]