Globální ochlazování

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Anomálie průměrných teplot v letech 1965–1975 s ohledem na průměrné teploty v letech 1937–1946

Globální ochlazování byla hypotéza, populární zejména v 70. letech 20. století, o blížícím se ochlazování Země, které vyvrcholí obdobím rozsáhlého zalednění, a to v důsledku ochlazujících účinků aerosolů nebo orbitálního působení. Některé zprávy v tisku v 70. letech 20. století spekulovaly o pokračujícím ochlazování; neodrážely však přesně tehdejší vědeckou literaturu, která se obecně zabývala spíše oteplováním v důsledku zesíleného skleníkového efektu.[1]

V polovině 70. let 20. století dostupné omezené teplotní řady naznačovaly, že teplota do té doby několik desetiletí klesala. Jakmile byly k dispozici delší časové řady vyšší kvality, ukázalo se, že globální teplota vykazuje celkově výrazný nárůst.

Úvod: obecné povědomí a obavy[editovat | editovat zdroj]

V 70. letech 20. století si vědci stále více uvědomovali, že odhady globálních teplot ukazují ochlazování od roku 1945 a že existuje možnost rozsáhlého oteplování v důsledku emisí skleníkových plynů. Ve vědeckých pracích, které se zabývaly klimatickými trendy 21. století, se méně než 10 % přiklánělo k budoucímu ochlazování, zatímco většina prací předpovídala budoucí oteplování.[1] Široká veřejnost měla jen malé povědomí o vlivu oxidu uhličitého na klima, ale Science News v květnu 1959 předpovídaly 25% nárůst oxidu uhličitého v atmosféře za 150 let od roku 1850 do roku 2000 a následný trend oteplování.[2] Skutečný nárůst v tomto období činil 29 %. Paul R. Ehrlich se v roce 1968 zmínil o globálním oteplování způsobeném skleníkovými plyny jako o protipólu ochlazujícího účinku aerosolů.[3] V době, kdy se myšlenka globálního ochlazování dostala do veřejného tisku v polovině 70. let 20. století, přestaly teploty klesat a v klimatologické komunitě se objevily obavy z oteplovacích účinků oxidu uhličitého.[4] V reakci na tyto zprávy vydala Světová meteorologická organizace v červnu 1976 varování, že je pravděpodobné „velmi výrazné oteplení globálního klimatu“.[5]

V současné době existují určité obavy z možného regionálního ochlazení v důsledku zpomalení nebo zastavení termohalinní cirkulace (THC), které by mohlo být vyvoláno zvýšením množství sladké vody mísící se do severního Atlantiku v důsledku tání ledovců. Pravděpodobnost, že k tomu dojde, je obecně považována za velmi nízkou a Mezivládní panel pro změnu klimatu uvádí, že „i v modelech, kde THC slábne, dochází nad Evropou k oteplování. Například ve všech integracích AOGCM, kde se zvyšuje radiační působení, je znaménko změny teploty nad severozápadní Evropou kladné“.[6]

Fyzikální mechanismus[editovat | editovat zdroj]

Toto období ochlazení je reprodukováno současnými globálními klimatickými modely (od roku 1999), které zahrnují fyzikální účinky sulfátových aerosolů, a v současné době panuje všeobecná shoda, že účinky aerosolů byly dominantní příčinou ochlazení v polovině 20. století. V té době se jako příčina ochlazení nejčastěji uváděly dva fyzikální mechanismy: aerosoly a orbitální vlivy.

Aerosoly[editovat | editovat zdroj]

Lidská činnost – většinou jako vedlejší produkt spalování fosilních paliv, částečně v důsledku změn ve využívání půdy – zvyšuje počet drobných částic (aerosolů) v atmosféře. Ty mají přímý účinek: účinně zvyšují planetární albedo, a tím ochlazují planetu tím, že snižují sluneční záření dopadající na povrch; a nepřímý účinek: ovlivňují vlastnosti mraků tím, že působí jako kondenzační jádra mraků.[7] Na počátku 70. let 20. století někteří spekulovali, že tento ochlazující účinek by mohl převážit nad oteplujícím účinkem uvolňování CO2: viz diskuse Rasool a Schneider (1971), níže. V důsledku pozorování a přechodu na čistší spalování paliv se to již nezdá pravděpodobné; současné vědecké práce naznačují, že mnohem pravděpodobnější je globální oteplování. Ačkoli pokles teploty předpokládaný tímto mechanismem byl nyní ve světle lepší teorie a pozorovaného oteplování zavržen, předpokládá se, že aerosoly přispěly k ochlazovací tendenci (převážené nárůstem skleníkových plynů) a také přispěly ke globálnímu stmívání.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Global cooling na anglické Wikipedii.

  1. a b PETERSON, Thomas C.; CONNOLLEY, William M.; FLECK, John. THE MYTH OF THE 1970s GLOBAL COOLING SCIENTIFIC CONSENSUS. Bulletin of the American Meteorological Society. 2008-09, roč. 89, čís. 9, s. 1325–1338. Dostupné online [cit. 2023-09-13]. ISSN 0003-0007. DOI 10.1175/2008BAMS2370.1. (anglicky) 
  2. Science Past from the issue of May 9, 1959 [online]. 2009-04-23 [cit. 2023-09-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Paul Erhlich on climate change in 1968. backseatdriving.blogspot.com [online]. [cit. 2023-09-13]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. SCHNEIDER, Stephen H. Atmospheric Particles and Climate: can we Evaluate the Impact of man's Activities?. Quaternary Research. 1972-11, roč. 2, čís. 3, s. 425–435. Dostupné online [cit. 2023-09-13]. ISSN 0033-5894. DOI 10.1016/0033-5894(72)90068-3. (anglicky) 
  5. World's temperature likely to rise. The Times. 1976-06-22, s. 9, col A. 
  6. IPCC TAR WG1 2001
  7. RASOOL, S. I.; SCHNEIDER, S. H. Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols: Effects of Large Increases on Global Climate. Science. 1971-07-09, roč. 173, čís. 3992, s. 138–141. Dostupné online [cit. 2023-09-13]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.173.3992.138. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]