Anna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek je o křestním jméně. Další významy jsou uvedeny na stránce Anna (rozcestník).
Anna
ženské jméno
Svátek26. července
Původhebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku134 819
Pořadí podle četnosti14.
Podle údajů z roku2016
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Jméno Anna na webu kdejsme.cz

Anna ženské rodné jméno hebrejského původu (hebrejsky חַנָּה, Chana či Channa) znamená „milostiplná“ či „milá“. Ze stejného hebrejského jména pochází také jména Hana a Hannah. V bibli se vyskytují dvě ženy s tímto jménem, matka proroka Samuela Chana z 1. knihy Samuelovy[1] a v Novém zákoně prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašer která žila v Jeruzalémském Chrámu a očekávala příchod Mesiáše a rozpoznala ho v Ježíši[2].

V nekanonických evangeliích má jméno Anna matka Marie, matky Ježíše Krista. Podle českého kalendáře a ustanovení druhého vatikánského koncilu mají rodiče Panny Marie, svatá Anna a Jáchym, svátek 26. července. Roku 1481 ji papež Sixtus IV. včlenil do římského kalendáře. Rokem 1584 a z nařízení papeže Řehoře XIII. se slaví svátek sv. Anny.

Anna je patronkou Innsbrucku, Florencie a Neapole a lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodyně, matky, dělnice, horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, kramáři, provazníci, krejčí, krajkáři, čeledíni aj.

Domácké podoby

Anička, Aňa, Anča, Andulka, Anka, Anči, Nanynka, Any, Anica, Anika

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 171 985 3.
2002 164 362 3.
2006 153 638 4.
2016 134 819 14.
Porovnání o 37 166 méně o 11 hůře

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 19992002) je −3,7 %, což svědčí o poměrně značném poklesu obliby tohoto jména.

V lednu 2006 se podle údajů ČSÚ jednalo o 5. nejčastější ženské jméno mezi novorozenci.

Známé Anny

Leonardo da Vinci, Hlava Sv. Anny – kresba
panovnice a šlechtičny
některé další nositelky

Fiktivní Anny

V kultuře

Pranostiky

  • Svatá Anna, chladna z rána.
  • Svatá Anna žito žala.
  • Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
  • Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
  • O svaté Anně žitečka se nažne.
  • Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
  • Jakub načeše, Anna napeče.

Reference

  1. 1S 1, 1 – 2, 10 (Kral, ČEP)
  2. Lk 2, 36 (Kral, ČEP)

Související články

Externí odkazy