Anna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o křestním jméně. Další významy jsou uvedeny na stránce Anna (rozcestník).
Anna
ženské jméno
Svátek 26. července
Původ hebrejský
Četnost v Česku 138558
Pořadí podle četnosti 4
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení na webu MV ČR či graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Anna ženské rodné jméno hebrejského původu (hebrejsky חַנָּה, Chana či Channa) znamená „milostiplná“ či „milá“. Ze stejného hebrejského jména pochází také jméno Hannah. V Bibli se vyskytují dvě ženy s tímto jménem, matka Samuelova z 1. knihy Samuelovy 1. kapitoly, a v Novém zákoně prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašer (Lukáš 2, 36), která žila v Jeruzalémském Chrámu a očekávala příchod Mesiáše a rozpoznala ho v Ježíši.

Podle českého kalendářesvátek 26. července a v církevním se slaví Anna společně s Jáchymem, neboť celý život spolu prožili a jsou známí coby rodiče Panny Marie. Druhý vatikánský koncil stanovil památku Jáchyma a Anny na společný den 26. července, do té doby se oba slavili po celém světě v různé dny.

Roku 1481 ji papež Sixtus IV. včlenil do římského kalendáře. Rokem 1584 a z nařízení papeže Řehoře XIII. se slaví svátek sv. Anny.

Anna je patronkou Innsbrucku, Florencie a Neapole a lidé ji prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod a za svou si ji berou vdovy, hospodyně, matky, dělnice, horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, kramáři, provazníci, krejčí, krajkáři, čeledíni aj.

Domácké podoby

Anička, Aňa, Anča, Andulka, Anka, Anči, Nanynka, Any, Anica, Anika

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 171985 3.
2002 164362 3.
Porovnání o 7623 méně žádná změna
2006 153638 4.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je -3,7%, což svědčí o poměrně značném poklesu obliby tohoto jména.

V lednu 2006 se podle údajů ČSÚ jednalo o 5. nejčastější ženské jméno mezi novorozenci.

Známé Anny

Leonardo da Vinci, Hlava Sv. Anny - kresba
panovnice a šlechtičny
některé další nositelky

Fiktivní Anny

V kultuře

Pranostiky

  • Svatá Anna, chladna z rána.
  • Svatá Anna žito žala.
  • Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
  • Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
  • O svaté Anně žitečka se nažne.
  • Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
  • Jakub načeše, Anna napeče.

Externí odkazy

Související články