Portál:Mediální gramotnost/Seznam článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
V pořádku Nutno upravit Pracuje se Neexistuje
Název Stav Diagnostika Poznámky
OBECNÉ
mediální výchova V pořádku
fakt V pořádku
hybridní válka V pořádku
infotainment V pořádku
média Nutno upravit beletristické výrazy, tvrzení bez zdrojů, doslovně část bakalář. práce
mediální gramotnost Nutno upravit formát
informace Nutno upravit odstranit nestandardní formu (nevhodné zvýrazňování); omezit diskusní charakter (otázky v textu); neformulovat jako vysokoškolskou učebnici pro specializované studenty (zejména kap. Kvantifikace), ale jako přehledně strukturovanou informaci pro uživatele; odstranit beletristické formulace ("ještě je třeba říci", "je třeba zdůraznit") apod.
sociální bublina Nutno upravit Sociální bublina je termín 21. století, týkající se jednotlivé jazykové skupiny. Proč exkurz do starověku a vztahy mezi státy? Sociální jako společenský, nikoli jako chudinský.
datová gramotnost Nutno upravit řada tvrzení nemá jasný zdroj, a to i v úvodu v definičních tvrzeních
informační gramotnost Nutno upravit velmi nevyvážený článek, aktualizace obsahu i formální úpravy nutné píší studenti UISK
informační válka Nutno upravit Vhodné rozšíření, chybí reference
mediální vzdělávání Neexistuje píší studenti UISK
digitální technologie Neexistuje
agenda-setting Neexistuje Možná nastolování agendy nebo jiný český název (je možné přesměrování)
MÉDIA
veřejnoprávní médium V pořádku
bulvární médium V pořádku
seriózní médium V pořádku
reklama V pořádku
zpravodajské hodnoty V pořádku
novinářská cena V pořádku
alternativní zpravodajský web Nutno upravit Je navrženo začlenění celého obsahu tohoto článku do článku Dezinformační web
product placement Nutno upravit Chybí reference, celková úprava článku
cenzura Nutno upravit Uspořádání a struktura jednotlivých kapitol, umístění obrázků
mainstream Nutno upravit Nedostatečný článek (pahýl), chybějící zdroje
mainstreamová média Nutno upravit Struktura článku, chybí externí odkazy, fotografie
masmédia Nutno upravit Nutná úprava referencí, chybějí externí odkazy. Text je potřeba pročíst, sjednotit, Wikifikovat. upravují studenti UISK
občanský žurnalismus Nutno upravit Chybějící reference, struktura článku.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Nutno upravit Wikifikace, Encyklopedický styl.
dezinformační médium Neexistuje píší studenti UISK
manipulační médium Neexistuje
vyváženost Neexistuje
regionální žurnalistika Neexistuje
radniční periodikum Neexistuje
lokální zpravodaj Neexistuje píší studenti SOŠ Luhačovice
média veřejné služby Neexistuje
MANIPULACE
argumentační faul V pořádku
fact-checking V pořádku
konspirační teorie V pořádku
morální panika V pořádku založeno studenty KISK
manipulace Nutno upravit Článek je rozsáhlý, ale velmi nevyvážený. Byla zpochybněna neutralita
brainwashing Nutno upravit Formální úpravy jsou žádoucí
dezinformace Nutno upravit Formální i obsahové úpravy, možné propojení s článkem misinformace opravují studenti UISK
hoax Nutno upravit Aktualizace příkladů hoaxů (jsou tam jen k ICQ) opravují studenti UISK
fake news Nutno upravit Vhodné rozšíření a obsahové úpravy
deepfake videa Nutno upravit Aktualizace článku, doplnění vhodnými příklady
konspirace Nutno upravit Přesměrováno na Spiknutí. Krátký článek, chybějící reference. Nutno opravit a rozšířit
Seznam konspiračních teorií Nutno upravit Článek je nevyvážený, špatné zdrojování i formální úpravy
populismus Nutno upravit Velmi rozsáhlý článek, drobné úpravy žádoucí
řetězový e-mail Nutno upravit Obsahově nevyvážený článek, formální úpravy žádoucí
psychographics Neexistuje přípravují studenti KISK
MÉDIA A KULTURA, HISTORIE MÉDIÍ
Dějiny médií ve 20. století v Českých zemích V pořádku
satira V pořádku doplněno studenty UISK
Dějiny médií v České republice Nutno upravit Příliš stručné, bez kontextu a referencí
česká satira Nutno upravit Wikipedický styl, standardizovat reference a externí odkazy
docudrama Nutno upravit citace
autor Nutno upravit Pahýl. Nutno významně rozšířit, doplnit reference, autorská teorie upravují studenti UISK
duševní vlastnictví Nutno upravit upravují studenti UISK
svobodné licence Nutno upravit
volné dílo Nutno upravit
Creative Commons Nutno upravit
ORGANIZACE
Česká tisková kancelář V pořádku
Česká televize V pořádku
Český rozhlas V pořádku
Investigace.cz V pořádku
Jeden svět na školách Nutno upravit Příliš stručný článek, vhodné rozšíření upravují studenti UISK
Fakescape Nutno upravit Chybí reference, vhodné formální úpravy
Demagog.cz Nutno upravit Nutná aktualizace k současnosti
Zvol si info Neexistuje píší studenti UISK
OSOBNOSTI
Marshall McLuhan V pořádku
Noam Chomsky V pořádku
Pavla Holcová V pořádku
Kovy V pořádku Možná rozšířit část věnovanou Kovyho mediálnímu ringu
Jan Jirák Nutno upravit Rozdělit život a dílo, aktualizovat a zpřehlednit publikační činnost. Chybí reference a foto.
Bohumil Kartous Nutno upravit Nutná aktualizace (knihy, další působení)
Paul Virilio Nutno upravit chybí reference, pahýl
Neil Postman Nutno upravit Vhodné rozšíření kapitoly o díle, doplnění referencí
Seymour Lubetzky Nutno upravit jazykové a formální úpravy, stylistika, interpunkce vytvořili studenti KISK
Denisa Kera Nutno upravit vytvořili studenti KISK
Christine L. Borgman Neexistuje píší studenti UISK
Pavlína Mazáčová Neexistuje píší studenti UISK
Ladislava Zbiejczuk Suchá Neexistuje
Alžběta Šašinková Neexistuje
Pavla Vizváry Kovářová Neexistuje
Denisa Kera Neexistuje píší studenti UISK
Michaela Slussareff Neexistuje
INTERNET
temný web Nutno upravit vhodné vylepšit
troll (internet) Nutno upravit
clickbait Nutno upravit
follower Nutno upravit vhodné vylepšit
ChatGPT Nutno upravit
vlog Nutno upravit nutno vylepšit
TEORIE
digitální závislost V pořádku
horká a chladná média Nutno upravit
globální vesnice Nutno upravit
kognitivní zkreslení Nutno upravit
konfirmační zkreslení Nutno upravit
mediální obraz Nutno upravit nutno upravit strukturu, rozšířit
personalizovaný obsah mediálního sdělení Nutno upravit
syntetická média Nutno upravit
umělá inteligence Nutno upravit
strojové učení Nutno upravit potřebuje doplnění a formální úpravy
digitální propast Nutno upravit
digitální wellbeing Nutno upravit
whistleblowing Nutno upravit
digitální imaginace Nutno upravit
prebunking Nutno upravit napsáno studenty KISK
virální obsah Nutno upravit napsáno studenty KISK
virální marketing Nutno upravit napsáno studenty KISK
User experience design Nutno upravit upravují studenti UISK
digitální propast Nutno upravit upravují studenti UISK
genderová digitální propast Neexistuje píší studenti UISK
fearmongering Neexistuje píší studenti UISK
scapegoating Neexistuje
mediální socializace Neexistuje píší studenti UISK
digitální hygiena Neexistuje
rabbit hole Neexistuje píší studenti UISK
život onlife Neexistuje
mediální socializace Neexistuje píší studenti UISK
regulační technologie Neexistuje
fragmentace mediálního prostředí Neexistuje