Datová gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Datová gramotnost zahrnuje vytváření, shromažďování, uchovávání a využívání jakýchkoliv vědeckých dat.[1] Je klíčovým pojmem v dnešní digitální společnosti, kde se množství dat neustále zvyšuje. Tato schopnost efektivně pracovat s daty, jež zahrnuje jejich sběr, analýzu a interpretaci, se stává nezbytnou pro každodenní život i profesní sféru.[2][3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

První náznaky potřeby datové gramotnosti se objevily s nástupem počítačů do domácností, ale skutečný vzestup této dovednosti začal s masovým nárůstem dostupných dat a informačních technologií. Jeden z největších rozvojů datové gramotnosti nastal během pandemie covidu-19, kdy školy musely na delší dobu přejít k distanční výuce. Což vyžadovalo, aby se vyučující naučili lépe ovládat počítače potřebné k výuce.[4]

Další velký rozvoj datové gramotnosti nastal při zpřístupnění AI (Artificial intelligence), jako je například jazykový model ChatGPT, pro širokou veřejnost.[5]

Vývoj pojmu[editovat | editovat zdroj]

Původně byl pojem využíván pouze v souvislosti s numerickými daty.[1] Do oblasti sociálních věd zařazuje datovou gramotnost např. Dekker, 2010.[6] Poukazuje na nutnost vzdělávat studenty na poli interpretace kvantitativních dat, v kritickém myšlení a porozumění numerickým informacím a jejich reprezentaci. Datovou gramotnost jako původně specifickou kompetenci v oblasti sociologických výzkumů zmiňují též Prado a Marzal (2013).[7]

Definice datové gramotnosti nepracují jen s otázkou interpretace výzkumných dat, ale též s jejich správou (managementem), ukládáním a využíváním. Problematika datové gramotnosti se rozvíjí zejména z důvodů požadavku správy výzkumných dat pro jejich opětovné využití, pro možnost citací využití těchto dat. Otevřený přístup k vědeckým publikacím jako základní požadavek veřejně financovaného výzkumu a maximálního využití výsledků takového výzkumu též implikuje otevřený přístup k samotným datům, které vědci k výzkumu sbírali (tvořili) a interpretovali.[zdroj?]

Definice a součásti datové gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

Datová gramotnost zahrnuje širší spektrum dovedností, které umožňují efektivně pracovat s daty. Jednou z klíčových složek datové gramotnosti je schopnost kritického myšlení při vyhodnocování informací a dat. Tato dovednost je klíčová pro správné rozhodování založené na datech a minimalizaci rizika chyb.[3][2][8][9]

Schopnosti a dovednosti považované za součást datové gramotnosti, jsou soustředěny především do následujících vzájemně souvisejících okruhů: [1]

 1. Rozpoznání potřeby dat
 2. Vytváření vlastních dat nebo vyhledávání/získávání už vytvořených dat
 3. Kritické hodnocení dat a jejich zdrojů
 4. Management dat, zejména jejich uchovávání včetně dlouhodobé archivace
 5. Sdílení dat včetně otevřeného přístupu
 6. Využívání dat včetně etických a právních aspektů

Data[editovat | editovat zdroj]

Základní definici dat nabízí norma ČSN ISO 14721 na s. 20: „opakovaně interpretovatelná vyjádření informací ve formalizované podobě vhodné pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování; mezi příklady dat patří posloupnost bitů, tabulka s čísly, znaky na stránce, nahrávka zvuků pořízená mluvčím nebo vzorek měsíční horniny“ (podle Pavlásková, 2016).[10]

Podle Borgman (2012)[11] základní rozdělení dat nabízí velmi významná zpráva Národního výzkumného výboru (NSB Report, 2005). Data dělí na:

 • observační data – např. data o měření hodnot počasí;
 • počítačová data – např. data vzešlá z počítačového zpracování;
 • experimentální data – zahrnují data vzniklá na základě laboratorních experimentů; a
 • záznamy – zahrnují veškeré záznamy lidské aktivity např. pro výzkum v oblasti humanitních věd.

Kompetence datové gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

Základní kompetence datové gramotnosti zmiňují např. výše uvedení Prado a Marzal (2013). Inspiraci čerpali ze standardů informační gramotnosti i z další literatury. Kompetence rozdělují do pěti oblastí:

 1. Porozumění datům – definice dat, typy dat, producenti a uživatelé dat, životní cyklus dat a další oblasti.
 2. Nalezení nebo získání dat – zdroje dat, kritéria přístupu k datům, výzkumné metody pro získávání původních dat a další.
 3. Čtení, interpretace a hodnocení dat – způsob reprezentace dat, kritéria hodnocení a další techniky.
 4. Správa dat – metadata, nástroje pro správu dat, databáze a repozitáře dat, jejich politiky a další.
 5. Využití dat – manipulace s daty, konverze dat, etické využití dat a další oblasti.

Vzdělávání a podpora datové gramotnosti[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávání v oblasti datové gramotnosti se stává neodmyslitelnou součástí moderních vzdělávacích systémů v mnoha zemích světa. Školy a vzdělávací instituce přijímají programy, které studentům poskytují nezbytné nástroje a dovednosti pro práci s daty. Kromě toho existuje i řada mimoškolních iniciativ a online kurzů, které nabízejí příležitosti ke zdokonalení datové gramotnosti.[4][3]

Příklady dobré praxe[editovat | editovat zdroj]

Celosvětově existuje několik úspěšných příkladů implementace datové gramotnosti ve vzdělávání i průmyslu. V podnikatelském sektoru mnoho firem zavádí školení zaměřená na rozvoj datové gramotnosti svých zaměstnanců.[5][4]

Výzvy a budoucnost[editovat | editovat zdroj]

Přestože datová gramotnost nabývá na důležitosti, existují i výzvy spojené s jejím šířením. Jednou z nich je nedostatečná standardizace vzdělávacích programů a potřeba neustálé aktualizace dovedností v reakci na rychle se měnící technologické prostředí. Je klíčové pokračovat ve vývoji strategií a metodik, které zajistí udržitelný rozvoj datové gramotnosti. Jedním z příkladů může být situace s distanční výukou během covidu-19, na kterou mnoho škol a studentů bylo málo připraveno.[5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Datová (informační) gramotnost a výzkumná data. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. [cit. 2024-01-23]. Dostupné online. 
 2. a b Informační a datová gramotnost. Kurz rozvoje digitálních kompetencí [online]. [cit. 2024-01-25]. Dostupné online. 
 3. a b c ČERNÝ, Michal. Datová gramotnost jako přístup ke středoškolské výuce. Metodický portál RVP.cz [online]. [cit. 2024-01-25]. Dostupné online. 
 4. a b c SMÉKALOVÁ, Monika. Další nová kompetence? Proč si "datová gramotnost" zaslouží šanci. Sofia [online]. 2024-01-23 [cit. 2024-01-25]. Dostupné online. 
 5. a b c HALAMKOVÁ, Veronika. Datová gramotnost, povinná výbava pro novináře i čtenáře [online]. 2021-03-15 [cit. 2024-01-25]. Dostupné online. 
 6. DEKKER, Harrison. Using Web-based Software to Promote Data Literacy in a Large Enrollment Undergraduate Course. In: Open Access to Knowledge: promoting sustainable progress: IFLA, Göteborg, 2010, 76th WLIC. IFLA, 2010 [cit. 2016-11-18]. Dostupné z: http://www.ifla.org/past-wlic/2010/86-dekker-en.pdf
 7. PRADO, Javier Calzada; MARZAL, Miguel Ángel. Incorporating Data Literacy into Information Literacy Programs: Core Competencies and Contents. S. 123–134. Libri [online]. 2013 [cit. 2016-11-18]. Roč. 63, čís. 2, s. 123–134. Dostupné online. 
 8. PŘIKRYL, Marek. Datová gramotnost [online]. 2021-06-22 [cit. 2024-01-25]. Dostupné online. 
 9. Vymezení digitální gramotnosti. Podpora rozvoje digitální gramotnosti [online]. [cit. 2024-01-25]. Dostupné online. 
 10. PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Analýza výzkumných dat na základě fondu disertačních prací Univerzity Karlovy v Praze s ohledem na dlouhodobé uložení digitálních objektů. Praha, 2016. dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. . Dostupné online.
 11. BORGMAN, Christine L. . The Conundrum of Sharing Research Data. S. 1059–1078. Journal of American Society for Information Science and Technology [online]. 2012 [cit. 2016-11-18]. Roč. 63, čís. 6, s. 1059–1078. Dostupné online. DOI 10.1002/asi.22634. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • RDA – Research Data Alliance – https://www.rd-alliance.org/ – organizace založená v roce 2013 za účelem budování sociální a technologické infrastruktury pro otevřené sdílení dat
 • UK Data Archive – http://www.data-archive.ac.uk/ – nejrozsáhlejší databáze digitálních výzkumných dat v oblasti sociálních a humanitních věd ve Velké Británii.
 • Zenodo – http://zenodo.org – otevřený archiv výzkumných dat, vytvořený v rámci programu OpenAIR.
 • ITlib - https://itlib.cvtisr.sk/ - vědecký a odborný časopis s otevřeným přístupem