Standardizace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Standard.

Standardizace (normalizace[1]) je proces sjednocení pomocí zavádění standardů (norem). Vede ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti v kvalitě výroby. Standardy se zavádějí buď centrálně (de iure), což je způsob, který převažuje, nebo jde o ustálený převažující standard (de facto), který vznikl z rozšířeného užívání.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Loket (77,59 cm, asi 1759) na kyjovské radnici

Počátky standardizace jsou patrné již ve starověku například u jednotných rozměrů cihel. Stejně tak již ve starověkých říších docházelo ke sjednocení měr a vah, jejichž etalony byly uchovávány v chrámech. Sjednocení rozměrů, hmotnosti a kvality kovových mincí také představuje prvek standardizace.[2]

Specializace a měření (metrologie) umožnily rozvoj masové výroby. Standardizovaná hmotnost nebo objem produktů usnadňuje obchod.

Moderní standardizace[editovat | editovat zdroj]

Rozvoj standardů přinesla až průmyslová revoluce (například pro specifikaci tvarů jako je závit).

Mezinárodní standardizace[editovat | editovat zdroj]

Jednotnost měr zastřešuje Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM), který definuje jednotky soustavy SI. Od roku 1906 vytváří mezinárodní normy pro elektroniku Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC). Roku 1946 byla založena Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a roku 1961 Evropský výbor pro normalizaci.

Standardizace v Československu a Česku[editovat | editovat zdroj]

V předválečném Československu fungovala od roku 1923 Československá normalizační společnost financovaná průmyslovými podniky s podporou státu. V oblasti elektrotechniky vykonával tuto funkci od roku 1919 Elektrotechnický svaz československý (ESČ).[3]

V ČR byl orgánem standardizace Český normalizační institut (ČNI) a nyní jím je Česká Agentura pro Standardizaci (ČAS) zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).[4] V ČR se často jedná o převzetí mezinárodních norem jako je Evropská norma (EN), německá norma (DIN), nebo norma vydaná Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

Standardy utvářejí i komerční subjekty (například World Wide Web Consortium).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Databáze synonym: Standardizace [online]. Synonymus.cz [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  2. LIST, Vladimír. Normalisace. Praha: Česká matice technická, 1930. Dostupné online. Kapitola Vznik moderní normalisace, s. 1. Dostupné online po registraci. 
  3. LIST, Vladimír. Normalisace. Praha: Česká matice technická, 1930. Dostupné online. Kapitola Normalisace v Československu, s. 38–48. Dostupné online po registraci. 
  4. http://www.unmz.cz/urad/historie-narodni-normalizace Archivováno 9. 11. 2014 na Wayback Machine. - Historie národní normalizace

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]