Závit

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Možná hledáte: závit na elektrotechnické součástce zvané cívka.
Různé druhy závitů, (2a) dvouchodý závit
Různé druhy závitů

Závit je technický prvek strojní součásti, jehož tvar je určen závitovou plochou. Ta vznikne navinutím profilu na válec podél šroubovice, v daném stoupání.

Rozdělení závitů[editovat | editovat zdroj]

 • Podle směru
  • pravý (obvykle)
  • levý
 • Podle tvaru
  • hranaté
  • kuželové
   Metrický závit
 • Podle tvaru
  • Válcový závit (obvykle)
  • Kuželový závit (ukončení šroubu má menší vnější průměr)
 • Podle počtu šroubovic na jedno otočení šroubu
  • jednochodý (obvykle)
  • vícechodý
 • Podle tvaru profilu
  • trojúhelníkové (obvykle)
  • lichoběžníkové (pohybové šrouby)
  • oblé (žárovky, pojistky)
 • Podle navinutí

Názvosloví[editovat | editovat zdroj]

 • Závitová plocha - plocha vzniklá pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje šroubovici; přitom osový posun za jednu otáčku se rovná kolmému průmětu profilu závitu do osy, nebo násobku této délky celým číslem
 • Šroubovice - čára, kterou vytvoří bod, otáčí-li se rovnoměrně kolem pevné osy a zároveň se rovnoměrně v jejím směru posouvá
 • Profil závitu - plocha ohraničená myšlenou křivkou nebo lomenou čarou, která je omezena dvěma stejnolehlými body ležícími na rovnoběžce s osou závitu (ve směru stoupání). Vrcholy hraniční čáry profilu závitu jsou obvykle zkoseny nebo zaobleny.
 • Stoupání - axiální vzdálenost o kterou se vzájemně vůči sobě posunou pevná matice na otočném šroubu, pokud se šroub otočí o jednu otáčku. U jednochodých závitů, je to současně vzdálenost stejnolehlých bodů závitu v axiálním směru, mezi sousedními závity. Na obrázku "Různé druhy závitů" - Fig. 6. označen kótou s. Na obrázku "Metrický závit" je stoupání označeno kótou p.

Dělení závitů dle profilu a stoupání[editovat | editovat zdroj]

 • Metrický závit (M) vrcholový úhel 60°, profil ISO68
 • Jemný metrický závit (Mf)
 • Whitworthův závit (W, BSW) v.ú. 55° rozměry se udávají v palcích (coulech), zaveden Whitworthem v roce 1841 – nepoužívá se již 50 let, pouze pro opravy a některé standardy
 • Jemný whitworthův závit (BSF)
 • Unifikovaný palcový závit, profil ISO68, tj. stejný profil, jako u závitu metrického. Nástupce Withwortova závitu
 • Trubkový závit (G, BSP) v.ú. 55° rozměry v palcích, používají instalatéři
 • Trubkový závit kuželový (G kon) (zaveden Whitworthem 1841)
 • Oblý závit (Rd) – například u spojovacích táhel vagonů s vrcholovým úhlem 30°
 • Edisonův závit (E) například u žárovek a některých pojistek
 • Lichoběžníkový závit rovnoramenný (Tr) v.ú. 30° (v USA 29°), také nazýván trapézový, používá se u obráběcích strojů například pro pohon suportu sosutruhu pro řezání závitu
 • Lichoběžníkový závit nerovnoramenný (S) v.ú. 33°
 • Pancéřový závit (P, Pg, Pz) vrcholový úhel 80°, použití zejména v elektrotechnice
 • Plochý závit – průřezem je čtverec
 • Loewenherzův závit (53°8') - používaný v Německu v 19. století, vrcholový úhel odpovídá rovnoramennému trojúhelníku s výškou rovnou podstavě
 • Sellersův závit – používaný do začátku 20. stol u USA
 • Americký stěžejní závit (zaveden 1922)
 • Americký jemný závit ASME – zaveden 1907

Jako u většiny strojních součástí, se i u závitů přesnost a výrobní vůle udávají lícováním. Lícovací soustava pro závity je soustavou jednotné matice. Uložení jsou vytvořena různou polohou tolerančních polí závitů šroubů k nulové čáře. Základní uložení jsou:

 • Hybná
 • Přechodná

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]