Digitální gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Uživatelé internetu v roce 2012 jako procento obyvatelstva dané země Zdroj: International Telecommunications Union.[1]

Digitální gramotnost (anglicky: digital literacy) může být vymezena jako: „soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.“[2] Nedostatek digitální gramotnosti vede naopak k digitálnímu vyloučení.

Pro zvyšování digitální gramotnosti je nezbytný jednak přístup k technologii (počítač, internet), tak schopnost/znalost jejího využití. Opakem digitální gramotnosti je digitální vyloučení. To se týká především: „seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s duševním onemocněním, etnických menšin, jednotlivců i lokalit ohrožených chudobou. Nejde o kompletní výčet – digitální vyloučení se objevuje napříč celou populací, a ne vždy se váže na jasné sociodemografické charakteristiky. Také z tohoto důvodu často zůstává u jednotlivců neidentifikováno.“[2] Ohroženi jsou proto v určité míře všichni. Pro průběžné zvyšování digitální gramotnosti hraje klíčovou roli průběžné celoživotní učení: „je nezbytné, aby se jednotlivci dlouhodobě rozvíjeli celoživotním učením.“[2]

Předpoklady[editovat | editovat zdroj]

Cílem zvyšování digitální gramotnosti by mělo být vytváření digitálně gramotných občanů, označovaných také někdy jako digitální občané (digital citizens). Ti jsou schopni samostatně a zodpovědně vyžívat informační a komunikační technologie (ICT), a rovněž jsou tyto kompetence schopni také replikovat. Digitální občanství se může plně rozvíjet, pokud je systém schopen zajistit plnění následujících předpokladů:[3]

 1. Přístup do digitálního prostoru pro všechny
 2. E-commerce – možnost nakupovat a prodávat přes internet
 3. Možnost elektronické výměny informací
 4. Základní digitální dovednosti – procesy výuky a učení se o nových technologiích a jejich užití. Je také nutné vytvořit všeobecně platné standardy digitálních dovedností, stejně jako je tomu u jiných předmětů.
 5. Digitální etiketa
 6. Digitální legislativa
 7. Digitální práva & povinnosti
 8. Ochrana zdraví
 9. Digitální bezpečí

Přínosy[editovat | editovat zdroj]

Jednou z nezbytných podmínek pro rozvoj digitalizace, digitální ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti je fungování tzv. informační společnost. Toho může být docíleno právě podporou opatření směřujících ke zvyšování informační a digitální gramotnosti. Jak uvádí Strategie digitální gramotnosti pro ČR: „Dnešní společnosti vytvářejí čím dál silnější vazbu mezi užíváním digitálních technologií a účastí na životě společnosti. Podpora informatizace ze strany států je podmínkou jejich ekonomického zapojení do globální informační ekonomiky.“[2]

Digitální gramotnost (a digitalizace) se jeví také zásadní pro udržitelný rozvoj společnosti. Cíle udržitelného rozvoje zmiňují potřebu vybudovat odolnou infrastrukturu, stejně jako podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace. V rozpracování (targets) je zmíněna potřeba rozšíření internetového připojení. Dostupnost internetového připojení je důležitá, vzhledem k tomu, že přístup na síť (k informacím) a zprostředkování výměny informací a znalostí, bude nezbytným předpokladem nejen pro dobré dosažení všech 17 Cílů (vzhledem k rychlosti šíření poznatků, nízkým transakčním nákladům na distribuci a možnosti zapojování široké veřejnosti do jejich vytváření a využívání).[4]

Potenciální benefity je možno vymezit následovně[editovat | editovat zdroj]

 • Snižování nákladů veřejných rozpočtů
 • Přispění k inovacím
 • Inkluze
 • Zvýšení bohatství společnosti
 • Kvalita každodenního života

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. „Percentage of Individuals using the Internet 2000–2012“, International Telecommunications Union (Geneva), červen 2013.
 2. a b c d http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
 3. Archivovaná kopie. www.digitalcitizenship.net [online]. [cit. 2015-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-22. 
 4. Archivovaná kopie. sustainabledevelopment.un.org [online]. [cit. 2015-10-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-06. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]