Jeden svět na školách

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, který se zaměřuje na osvětu a výchovu mladých lidí k aktivnímu a odpovědnému přístupu k dění ve světě.[1] Ředitelem vzdělávacího programu je Karel Strachota.

Logo jsns.cz

Vznik programu[editovat | editovat zdroj]

Program vznikl v roce 2001 a je přičítán konání Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. V roce 2001 začal Jeden svět na školách šířit filmy prostřednictvím klasických videokazet VHS. S postupem digitalizace technologií byly snímky později distribuovány na nosičích DVD. Spojení s internetem přichází až v roce 2013, kdy je zahájen provoz internetového portálu, který je určen primárně pro učitele a žáky.[2]

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Program pomocí filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata. Díky těmto aktivitám rozvíjí na školách schopnost kriticky myslet, vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých. Zároveň u žáků a studentů podporuje získávání emočních kompetencí a pozitivně působí na vztahy i klima v třídním kolektivu.[3]

Semináře a workshopy[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávací program oslovuje jak studenty, tak pedagogické pracovníky, které se snaží také edukovat. Tato edukace probíhá formou seminářů, webinářů a kurzů, které jsou zdarma. Většina je akreditovaná MŠMT.[4]

Edukace studentů a pedagogů probíhá i v zahraničí. Kromě distribuce materiálů, organizace seminářů, školních projekcí a projektů, se JSNS snaží vytvářet jiné, zaváděcí projekty v ostatních zemích. Více než 3000 škol mimo ČR se aktivně podílí na těchto aktivitách.[5]

Školní projekce[editovat | editovat zdroj]

Ve spolupráci s Jedním světem se konají školní projekce v kinech v jednotlivých regionech. Každý ročník má své téma, na které jsou dokumenty a filmy zaměřené.[6] Součástí Jednoho světa jsou i speciální dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy a to ve všech festivalových městech po celé České republice. Po projekcích filmů následují debaty, kde se mladí diváci dozví více o tématu a mají možnost vyjádřit svoje názory a postoje.[7]

Portál JSNS[editovat | editovat zdroj]

Portál JSNS.CZ je primárně určen pro vyučující základních a středních škol, budoucí pedagogy, pedagogické pracovníky a uživatele působící v institucích pracujících s mládeží. Na portálu se nachází dokumentární filmy a vzdělávací materiály, které vyučující mohou po registraci zdarma a legálně využít při práci se svými žáky a studenty.[8]

Tři čtvrtiny českých základních a středních škol mají registraci na tomto portále, který jim umožňuje využívat materiály týkající se, mimo jiné, moderních československých dějin a občanského nebo mediálního vzdělávání.[9]

Největší vzrůst registrací do portálu proběhl v době pandemie, kdy portál nabízel pedagogům materiály pro distanční výuku.[9]

Průzkumy a šetření[editovat | editovat zdroj]

JSNS provádí od roku 2009 kvalitativní a kvantitativní průzkumy. Ty jsou prováděny každé 3 roky ve spolupráci se specializovanou agenturou. Průzkumy se zaměřují především na oblast médií a orientaci v informačním prostoru, na vztah mladých lidí k lokálním a globálním problémům a na přístupy vyučujících k důležitým tématům ve vzdělávání. Pomocí těchto průzkumů, jež zjišťují názory, postoje a znalosti mladých lidí a vyučujících, lze porovnávat výsledky s předchozími šetřeními a sledovat vývoj názorů a postojů cílové populace v čase.[10]

Publikace[editovat | editovat zdroj]

Jeden svět na školách od roku 2007 vydává publikace a metodické příručky, které jsou zaměřeny na mediální vzdělávání. Všechny publikace jsou dostupné zdarma v PDF verzi, novější publikace i v tištěné verzi.[11]

Témata[editovat | editovat zdroj]

Jeden svět na školách se věnuje tématům mediálního vzdělávání, lidských práv, globálního vzdělávání, moderních československých dějin, životního prostředí, občanské angažovanosti a sociální problematiky.[12]

Financování[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávacímu programu přispívá řada podporovatelů. Mimo jiné to jsou zejména fondy Evropské unie; Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a Magistrát hlavního města Prahy.[13]

Projekty v rámci JSNS[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. JSNŠ. O JSNS.CZ - Promítejte ve škole zdarma a legálně dokumentární filmy - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-04-15]. Dostupné online. 
 2. KUTHAN, Robert; PELCOVÁ, Naděžda; ZICHA, Zbyněk. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. [s.l.]: Vydavatelství PedF UK 326 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7290-983-4. S. 232. Google-Books-ID: Ec1CEAAAQBAJ. 
 3. JSNŠ. O JSNS.CZ - Promítejte ve škole zdarma a legálně dokumentární filmy - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-04-15]. Dostupné online. 
 4. JSNŠ. Semináře a kurzy - semináře, kurzy, konference - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 5. ČINČERA, Jan; SKALÍK, Jan; BINKA, Bohuslav. One world in schools: an evaluation of the human rights education programme in the Republic of Georgia. Cambridge Journal of Education. 2018-02-08, s. 1–18. Dostupné online [cit. 2024-05-17]. ISSN 0305-764X. DOI 10.1080/0305764X.2018.1427216. (anglicky) 
 6. JSNŠ. Přihlašujte se na školní projekce festivalu Jeden svět. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 7. Školní projekce · Jeden svět 2024. Jeden svět 2024 [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 8. JSNŠ. O portálu JSNS.CZ - Promítejte ve škole zdarma a legálně dokumentární filmy - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-04-15]. Dostupné online. 
 9. a b VOPÁLENSKÁ, Lucie; RYCHNOVSKÁ, Anna. Mladí si uvědomují manipulativnost sociálních sítí. I tak jsou pro ně ale zdrojem informací, říká Strachota. iROZHLAS [online]. 2023-02-03 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 10. Člověk v tísni. Jeden svět na školách, Median. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření na středních školách v ČR 2023 [online]. 2024 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 11. JSNŠ. Publikace k mediálnímu vzdělávání / mediální výchově - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 12. JSNŠ. Audiovizuální výukové lekce - Filmy a videa, doprovodné aktivity, metodické a informační materiály do výuky - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-04-15]. Dostupné online. 
 13. JSNŠ. Partneři a podporovatelé - JSNS. www.jsns.cz [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • jsns.cz – Oficiální stránky programu Jeden svět na školách
 • jedensvet.cz – Oficiální stránky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
 • clovekvtisni.cz – Oficiální stránky společnosti Člověk v tísni