Násobení matic

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Násobení matic nebo též maticové násobení je v matematice zobecnění násobení čísel na matice. Formálně se dá definovat jako binární operace nad množinou matic. Využívá se v matematice, fyzice a jejich aplikacích pro popis skládání lineárních zobrazení.

Formální definice[editovat | editovat zdroj]

Pokud A je matice o rozměrech m × n a B je matice n × p, jejich součin A \cdot B je matice s rozměry m × p definována vztahem

 (A\cdot B)_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir}b_{rj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.

pro všechny prvky (i , j) výsledné matice.

Prvek v i-tém řádku a j-tém sloupci výsledné matice lze také chápat jako skalární součin vektoru i-tého řádku první matice s vektorem j-tého sloupce druhé matice.

Tečka \cdot se obvykle vynechává a píše se pouze AB.

Příklad výpočtu[editovat | editovat zdroj]

Ilustrační obrázek

Definujme matice: 
\mathbf{A}=
\begin{pmatrix}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
\end{pmatrix},

\mathbf{B}=
\begin{pmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4 \\
5 & 6 \\
\end{pmatrix}. Jejich součin je


\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=\begin{pmatrix}
(1 \cdot 1+2 \cdot 3+3 \cdot 5) & (1 \cdot 2+2 \cdot 4+3 \cdot 6)\\
(4 \cdot 1+5 \cdot 3+6 \cdot 5) & (4 \cdot 2+5 \cdot 4+6 \cdot 6)\\
\end{pmatrix}=
\begin{pmatrix}
22 & 28\\
49 & 64
\end{pmatrix}

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • Maticové násobení odpovídá skládání lineárních zobrazení, které matice reprezentují.
 • Maticové násobení je distributivní vůči sčítání, tj. \mathbf{A}\cdot\left(\mathbf{B}+\mathbf{C}\right)= \mathbf{A}\cdot\mathbf{B}+\mathbf{A}\cdot\mathbf{C} pro všechny matice, pro které má rovnice smysl.
 • Násobení reálných resp. komplexních matic je lineární vůči násobení reálným resp. komplexním číslem, tj. \mathbf{A} \cdot \left( c \mathbf{B} \right) = (c \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}=c(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}), pokud má rovnice smysl.
 • Matice vzhledem k součinu můžou být dělitelé nuly, tj. součin dvou nenulových matic může být nulová matice.
 • Maticové násobení není komutativní, tedy obecně \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}.
 • Násobení matice \mathbf{A} jednotkovou maticí \mathbf{E} zprava i zleva je identické zobrazení, tj. \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{A}, pokud má rovnice smysl.
 • Maticové násobení je asociativní, tedy \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) =(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}, pokud prvky matice jsou z asociativního okruhu (např. reálná nebo komplexní čísla).
 • Pro čtvercové matice platí \det (\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})=\det \mathbf{A}\,\det \mathbf{B}, tj. determinant součinu je součin determinantů.
 • Transpozice součinu matic je součin transponovaných matic v opačném pořadí, tj. {(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})}^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T
 • Inverzní matice součinu regulárních matic je součin inverzních matic v opačném pořadí, tj. {(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})}^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A}^{-1}
 • Hermitovské sdružení součinu matic je součin hermitovsky sdružených matic v opačném pořadí, tj. {(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})}^+ = \mathbf{B}^+ \cdot \mathbf{A}^+

Výpočetní náročnost[editovat | editovat zdroj]

Výpočetní náročnost výše popsaného algoritmu je O( n^3 ) \,\! (počítáme n2 čísel; pro každé potřebujeme n násobení). Existují však algoritmy s nižší složitostí vhodné pro matice vyšších řádů. Nejpoužívanější z nich je Strassenův algoritmus se složitostí O( n^{\log_2{7}} ) \approx O(n^{2.807}) . Nižší složitost u tohoto algoritmu však získáváme za cenu snížené numerické stability. Asymptoticky nejrychlejší ze známých algoritmů je Coppersmithův-Winogradův algoritmus (O( n^{2.376} ) \,\!), který je však použitelný až pro matice tak velkých řádů, že je nelze zpracovávat pomocí současných počítačů[1].

Teoreticky by se dala složitost ještě zmenšit, ale nikdy nemůže být menší než O( n^2 ) \,\!, neboť počítáme n2 čísel.

Hledání nejkratší cesty v grafu[editovat | editovat zdroj]

Násobení matic s malou výpočetní složitostí lze využít i pro hledání nejkratší cesty v grafu z každého do každého vrcholu. To má v nejjednodušší podobě složitost O( n^3 ) \,\!.

Graf lze popsat maticí vzdáleností A. Pokud je pro výpočty operace sčítání dvou čísel definována jako jejich minimum, a místo násobení se použije sčítání, je možno matici nejkratších cest B získat jako (A^n) kde n je řád matice vzdáleností. Při reálném výpočtu není třeba cyklicky násobit původní maticí, ale vždy se vynásobí vzniklé výsledky - nejkratší cesty jsou získány po log2(n) násobeních. Je-li použit pro násobení algoritmus se složitostí menší než O( \frac{n^3}{\log_2(n)} ) \,\!, složitost hledání cest se tímto postupem sníží.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Robinson, Sara (2005), "Toward an Optimal Algorithm for Matrix Multiplication", SIAM News 38 (9), http://www.siam.org/pdf/news/174.pdf

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]