Bloková matice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Rozklad čtvercové matice řádu 14 na bloky dané rozkladem .

V matematice bloková matice označuje matici, která je interpretována jako matice rozdělená do několika částí nazývaných bloky. Blokovou matici lze intuitivně reprezentovat jako původní matici s přidanými vodorovnými a svislými rozdělujícími linkami, které dělí původní matici na podmatice.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Nechť je matice typu . Každý celočíselný rozklad počtu řádků na sčítanců a rozklad počtu sloupců na sčítanců určují rozdělení matice na částí

kde blokové podmatice jsou typu . Matici typu lze interpretovat jako blokovou matici různými způsoby, v závislosti na použitých rozkladech čísel a . Libovolnou matici reprezentovat jako blokovou matici pouze s jedním blokem nebo také jako blokovou matici s bloky typu .

Ukázka[editovat | editovat zdroj]

Matici

lze zapsat jako blokovou matici

se čtyřmi bloky :

Přímý součet[editovat | editovat zdroj]

Přímý součet jakékoli dvojice matic typu a typu je matice typu definována vztahem [1]

Například:

Součin blokových matic[editovat | editovat zdroj]

Ukázka součinu dvou blokových matic

Součin vhodně rozdělených blokových matic lze určit z blokových podmatic. Má-li matice typu rozklad na bloky

odpovídající rozkladům a a má-li matice typu rozklad na bloky

odpovídající rozkladům a a , pak jejich součin

je matice typu , jejíž blokové podmatice (vzhledem ke stejným rozkladům čísel a ) jsou dány vztahem

Nebo, vyjádřeno kompaktněji pomocí Einsteinovy sčítací konvence, která implicitně sčítá více existujících indexů

Vhodné rozdělení matice na bloky a vztahy mezi nimi je základem rekurentního Strassenova algoritmu pro rychlý součin matic.

Bloková diagonální matice[editovat | editovat zdroj]

Bloková diagonální matice je čtvercová bloková matice, na jejíž hlavní úhlopříčce jsou čtvercové blokové matice a zbývající bloky jsou nulové matice. Bloková diagonální matice má tvar

kde podmatice jsou čtvercové matice. Jinými slovy je přímý součet matic , zapsáno

případně pomocí formalismu diagonálních matic

.

Pro determinant a stopu blokové diagonální matice platí

a

.

Inverzní matice k blokové diagonální matici je bloková diagonální matice složená z inverzních matic jednotlivých bloků

Vlastní čísla blokové diagonální matice odpovídají sjednocení vlastních čísel blokových podmatic . Vlastní vektory je třeba patřičně rozšířit nulami.

Užití[editovat | editovat zdroj]

Důležitým příkladem blokových diagonálních matic jsou matice v Jordanově normálním tvaru. V tomto případě jsou bloky takzvané Jordanovy bloky, což jsou bi-diagonální matice, jejichž hlavní úhlopříčka obsahuje vlastní číslo příslušné celému bloku, všechny prvky na vedlejší diagonále jsou 1, a ostatní prvky matice jsou nulové.

Bloková tridiagonální matice[editovat | editovat zdroj]

Bloková tridiagonální matice zobecňuje blokovou diagonální matice přidáním čtvercových blokových matic ve dvou prvních (horní a dolní) sekundárních diagonálách. Ostatní bloky jsou nulové matice. Bloková tridiagonální matice je v podstatě tridiagonální matice, ale s blokovými maticemi namísto skalárů. Bloková tridiagonální matice má tvar

přičemž , a jsou čtvercové blokové matice na dolní sekundární diagonále, hlavní diagonále a horní sekundární diagonále.

Blokové tridiagonální matice se často objevují v numerických řešeních různých problémů (například ve výpočetní dynamice tekutin). Existují optimalizované numerické metody pro LR rozklad blokových tridiagonálních matic a podobně účinné metody pro řešení soustav rovnic, jejichž matice je tridiagonální. Thomasův algoritmus, který se používá k efektivnímu řešení soustav rovnic s tridiagonální maticí, lze také použít pro blokové tridiagonální matice.

Bloková Toeplitzova matice[editovat | editovat zdroj]

Bloková Toeplitzova matice je bloková matice, která podobně jako Toeplitzova matice obsahuje stejné bloky opakovaně na diagonále. Bloková Toeplitzova matice má tvar

Bloková trojúhelníková matice[editovat | editovat zdroj]

Bloková trojúhelníková matice je bloková analogie trojúhelníkové matice. Horní bloková trojúhelníková matice je čtvercová bloková matice, jejíž hlavní diagonála je tvořena čtvercovými blokovými maticemi a bloky nad hlavní diagonálou. Bloky pod hlavní diagonálou jsou nulové matice. Horní trojúhelníková bloková matice má tvar

Analogicky je definována dolní trojúhelníková bloková matice.

Blokové trojúhelníkové matice hrají roli při rozhodování, zda je daná matice rozložitelná (redukovatelná) nebo nerozložitelná (neredukovatelná). Matice je rozložitelná, pokud existuje permutační matice taková, že součin je horní nebo dolní bloková trojúhelníková matice. Pokud taková permutační matice neexistuje, je matice nerozložitelná (neredukovatelná) .

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Blockmatrix na německé Wikipedii.

  1. Bloková matice v encyklopedii MathWorld (anglicky)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BÄRTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. Praha: Academia, 2006. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. Kapitola Matice, s. 180–198. 
  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 436 s. ISBN 978-80-7378-392-1. 
  • HLADÍK, Milan. Lineární algebra (nejen) pro informatiky. 1.. vyd. Praha: Matfyzpress, 2019. 328 s. ISBN 978-80-7378-378-5. S. 39. 
  • OLŠÁK, Petr. Lineární algebra [online]. Praha: 2007 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]