LGBT práva v Maďarsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Duhová mapa Maďarska

Práva leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT) se v Maďarsku v poslední době rozvinula. Homosexuální styk je legální mezi muži i ženami. Homofobní a transfobní diskriminace je zakázána. S páry stejného pohlaví a domácnostmi jimi tvořenými však zdejší zákony zacházejí jinak než s manželskými páry různého pohlaví. Od r. 2009 můžou homosexuální páry uzavírat registrované partnerství.

Zákony týkající se stejnopohlavní sexuální aktivity[editovat | editovat zdroj]

První Rakousko-Uherský Trestní zákoník (1878) trestal sexuální aktivitu mezi muži jako trestný čin (v maďarštině természet elleni fajtalanság, v češtině smilstvo proti přírodě) s trestní sazbou do 1 roku. Homosexuální aktivita mezi osobami staršími 20 let byla dekriminalizovaná v r. 1961, následně byl věk způsobilosti snížen na 18 let r. 1978 s platností nového Trestního zákoníku.

Stejnopohlavní soužití[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Registrované partnerství v Maďarsku.

Neregistrované soužití bylo stejnopohlavním párům umožněno od r. 1996. To se týká všech párů žijících ve společné domácnosti, o níž pečují, což zahrnuje i stejnopohlavních páry. Neoficiální registrace je požadována. Zákon jim přiznává některá specifická práva, povinnosti a výhody pro dvě osoby žijící dohromady. Tato práva, povinnosti a jiné benefity nejsou automatická a musejí být potvrzená sociálním úřadem místní vlády. Neregistrovaní partneři jsou označováni Občanským zákoníkem jako „Druh či družka – není-li uvedeno jinak, jedná se o dvě osoby pečující o společnou domácnost se vzájemnou ekonomickou a emoční závislostí na druhém, nevstupující do manželství nebo registrovaného partnerství.“ Dědit je možno pouze ze závěti, právo na pozůstalostní důchod vzniká až po 10letém soužití.

Osvojení jednotlivcem je možné bez ohledu na sexuální orientaci, ale stejnopohlavní páry nemůžou společně osvojovat, ani si osvojit dítě partnera. Podle jedné ankety stejnopohlavní manželství podporuje 30 % Maďarů.[1] Nicméně dle Eurobarometrického šetření z prosince 2006 pouhých 18 % Maďarů podporuje stejnopohlavní manželství a pouze 13 % by jim přiznalo právo společně si osvojit dítě v porovnáním s průměrem Evropské unie, který je 44 % a 33 %.[2]

17. prosince 2007 Parlament obdržel první návrh zákona o registrovaném partnerství předloženého vládní koalicí Maďarskou socialistickou strana-Svaz svobodných demokratů. Od července 2009 můžou stejnopohlavní páry vstupovat do registrovaného partnerství. Zákon dává registrovaným partnerům vesměs stejná práva mimo osvojování dětí, náhradního mateřství a společného příjmení.[3][4]

V lednu 2012 přijala vláda Viktora Orbána, předsedy Maďarské občanské unie, novou verzi Ústavy jasně vymezující manželství jako „trvalý vztah mezi mužem a ženou“, nezahrnující žádnou garantovanou ochranu na základě sexuální orientace[5] s tím ale, že diskriminace na základě sexuální orientace zůstává nadále zakázaná prostřednictvím ostatních právních odvětví, ačkoli není přímo zakázaná Ústavou.

Adopce a zakládání rodiny[editovat | editovat zdroj]

Přestože nemůžou stejnopohlavní páry společně osvojit dítě, tak svobodný homosexuál může osvojit jako jednotlivec bez ohledu na sexuální orientaci nebo rodinný stav. Přisvojení dítěte druhého z páru je možné pouze v rámci manželství, tedy heterosexuálním svazku.

Svobodné ženy bez ohledu na sexuální orientaci mají přístup k asistované reprodukci, ale ne pokud žijí s jinou ženou v nesezdaném soužití nebo registrovaném partnerství.

V listopadu 2017 shledal úřad maďarského veřejného ochránce práv, že odmítnutí žádostí lesbického páru o zařazení mezi zájemce o adopci dětí bylo v rozporu se zájmem dítěte na péči a ochranu a s zákonem zakazujícím diskriminaci jiných sexuálních orientací. Společná adopce dětí homosexuálními páry sice není v Maďarsku možná, ale pár se odvolával na zákon, podle něhož se osvojitelem smí stát svobodný jednotlivec. Oběma ženám, které už od začátku vystupovaly otevřeně jako lesbický pár, bylo zpočátku vyhověno a do několika měsíců také získaly do péče šestnáctiměsíční holčičku. Později ale úřad sociálněprávní ochrany dětí ukončil adopční proces z důvodu sexuální orientace dotyčné žadatelky, protože se faktickou osvojitelkou může stát pouze jedna z partnerek. Rozhodnutí o odebrání dítěte se neblaze projevilo na jeho zdraví. Dívka odmítala jíst a musela být svěřená do péče psychologů. Poškozený pár se pak obrátil na úřad ombudsmana, který rozhodl v neprospěch úřadu sociálněprávní ochrany dětí, jenž podle jeho vyhodnocení postupoval v rozporu se zákonem. Ombudsman došel k závěru, že osoba žádající o osvojení dítěte nemá žádné právo na to, aby jí bylo vyhověno, ale musí být podrobená stejnému zacházení, jako ostatní žadatelé. Rozhodovat se při takovém procesu musí v souladu s nejlepším zájmem dítěte. V odůvodnění zmínil maďarský ombudsman rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v kauze E.B. proti Francii, v němž bylo deklarováno, že sexuální orientace nesmí hrát žádnou roli v řízení o osvojení dítěte.[6]

Ochrana před diskriminací[editovat | editovat zdroj]

V r. 2000 rozhodl Ústavní soud o zahrnutí sexuální orientace do ústavního zákazu diskriminace. Zde existují anti-diskriminační zákony v poskytování zdravotní péče od r. 1997. V r. 2003 se tento zákon rozšířil i o podporu rovných příležitostí zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity v zaměstnání, zboží a službách a zdravotní péči.

Práva transgender osob[editovat | editovat zdroj]

Translidé v Maďarsku dříve měli právo na změnu pohlaví. V roce 2020 byla zakázána úřední změna pohlaví.

Životní podmínky[editovat | editovat zdroj]

Budapest Pride, 2017
Budapest Pride

Maďarsko bylo v r. 2007 hostitelem soutěže Mr. Gay Europe a v r. 2012 Eurogames.

Budapest Pride byl první události tohoto typu v zemi bývalého Východního bloku. Zúčastňuje se jej stálý, ale poměrně malý počet LGBT osob a jejich podporovatelů. LGBT festival se koná každé léto spolu s filmovým festivalem, pochodem hrdosti a různými párty v maďarském hlavním městě Budapešti. Pravidelně se jej zúčastňuje několik veřejně známých osobností, včetně Gábora Demszkyho, budapešťského starosty a ministra zahraničních věcí.

V souvislosti s osobností maďarského premiéra Viktora Orbána začala LGBT práva v Maďarsku stagnovat. V březnu 2016 zablokovala maďarská vláda navrženou legislativu EU boje proti LGBT diskriminaci.[7] V květnu 2017 uvítal maďarský premiér Viktor Orbán zástupce Světového kongresu rodin, který je ze strany Southern Poverty Law Center vykrslován jako nenávistná organizace, na půdě maďarského parlamentu.[8]

Zároveň byly v posledních letech zaznamenány případy, čím dál větších sklonů maďarské politické reprezentace k otevřeně homofobní rétorice.[9] V r. 2014 vydala maďarská opoziční strana Jobbik prohlášení „Parlament odmítá jakékoli devianty!“ během festivalu Budapest Pride a verbálně napadala účastníky a veškeré slogany na podporu LGBT práv. V listopadu 2016 byl zničen duhový plot ve městě Pomáz, a to navzdory tomu, že se ani nemělo jednat o žádnou spojitost s LGBT právy.[10]

V roce 2017 se Budapest Pride zúčastnily tisíce lidí, včetně zástupců několika velvyslanectví, a to australského, kanadského, francouzského, německého, britského a amerického, ale i slovenského, slovinského a dalších.[11]

V lednu 2018 rozhodl Soudní dvůr EU, že žadatelé o azyl nesmějí být ze strany úřadů podrobováni psychologickým testům majícím za účel určit sexuální orientaci.[12]

Svoboda projevu[editovat | editovat zdroj]

V r. 2012 dal poslanec Adam Mirkoczki za stranu Jobbik návrh ústavního zákona, který by zakazoval "podporu sexuálních deviací". Podle jeho znění by šlo potrestat kohokoli, kdo podporuje homosexualitu nebo „jiné poruchy sexuálního chování“ až 8 lety odnětí svobody. LMBT federace, maďarská LGBT organizace, proti tomu protestovala a vyzývala parlament k zamítnutí tohoto návrhu. Demokratická koalice se proti němu rovněž vymezila a nazvala jej „ostudou maďarské politiky“.[13] Návrh byl pak následně neprodleně zamítnut.

V listopadu 2016 přijalo zastupitelstvo malého města Ásotthalom vyhlášku zakazující „gay propagandu“, islámské modlitby a muslimský způsob oblékání. Místní starosta vyzval křesťanské obyvatele k podpoře svaté války proti muslimům a multikulturalismu.[14] V dubnu 2017 byla tato vyhláška zrušená Ústavním soudem kvůli porušování lidských práv a přímého omezování svobody projevu, vyznání a svědomí.[15]

V červnu 2018 zrušila Maďarská státní opera 15 plánovaných repríz muzikálu Billy Elliot poté, co vládní tisk řekl, že může v dětech vyvolat sklony k homosexualitě navzdory faktu, že je homosexualita považovaná za vrozený a neměnný stav.[16][17]

Život LGBT osob v Maďarsku[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od konzervativních středoevropských států jako je Polsko a Slovensko, patří Maďarsko mezi tolerantnější země s ohledem na práva LGBT osob a jejich začleňování. Maďarsko bylo rovněž hostitelskou zemí soutěží Mr. Gay Europe 2007 a Eurogames 2012.

Budapest Pride byl jedním z prvních festivalů gay pride v bývalých zemích Východního bloku se stálým počtem LGBT lidí a jejich příznivců. Festival se koná každý poslední týden v létě a jeho součástí je filmový festival a pochod hrdosti napříč městem. V minulosti byl zahájen za pozoruhodné podpory osobností, vč. Gábora Demszkyho, primátorky Budapešti Kingy Göncz a ministra zahraničních věcí.

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Podle průzkumů veřejného mínění je maďarská veřejnost v otázce stejnopohlavního manželství nejednotná.

Podle Eurobarometrického šetření publikovaného v prosinci 2006 by pouze 18 % Maďarů podpořilo stejnopohlavní manželství a jenom 13 % by umožnilo homosexuálním párům osvojit si dítě, což je z hlediska průměru EU (44 % a 33 %) považováno za podprůměr.[2] Nicméně průzkum uskutečněný o rok později v r. 2007 indikoval, že by stejnopohlavní manželství podpořilo 30 % Maďarů.[1]

Eurobarometr z r. 2015 ukázal, že by stejnopohlavní manželství podpořilo 39 % Maďarů. Nejaktuálnější průzkum Pew Research Center publikovaný v květnu 2017 indikuje, že 27 % Maďarů podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 64 % je proti. Podpora je větší u osob bez náboženského vyznání (34 %) a věkové skupiny 18-34 let (39 %) v kontrastu s katolíky (25 %) a osobami staršími 35 let (23 %).[18]

V květnu 2015 publikoval PlanetRomeo, LGBT sociální síť, první index gay spokojenosti (Gay Happiness Index GHI). Gayové ze 120 zemí byli tázáni na to, zda se cítí dobře ve společnosti, jaké mají zkušenosti ve vztahu s jinými lidmi, a jak hodnotí kvalitu svého života. Maďarsko se umístilo na 49. místě s výsledkem 47.[19]

Podle průzkumu ILGA z r. 2017 zastává 64 % Maďarů názor, že by gayové, lesby a bisexuálové měli mít stejná práva a povinnosti jako heterosexuálové. 15 % mělo opačný názor. 64 % Maďarů dále souhlasí s ochranou sexuálních menšin před diskriminací na pracovišti. 13 % respondentů nicméně řeklo, že by lidé žijící v homosexuálním vztahu měli být vnímáni jako kriminálníci, proti bylo 64 %. Co se týče translidí, tak 60 % Maďarů by jim přiznalo stejná práva, 64 % ochranu před diskriminací na pracovišti a 48 % jim přiznává právo na úřední změnu pohlaví.[20]

Souhrnný přehled[editovat | editovat zdroj]

Legální stejnopohlavní styk Yes (1961)
Stejný věk způsobilosti k pohlavnímu styku pro obě orientace (14 let) Yes (2002)
Anti-diskriminační zákony v zaměstnání Yes (2004)
Anti-diskriminační zákony ve zboží a službách Yes (2004)
Anti-discriminační zákony v ostatních oblastech (zločiny z nenávisti, homofobní urážky) Yes (2004
Stejnopohlavní manželství No (Ústavní zákaz od r. 2012)
Jiná forma stejnopohlavního soužití Yes (Registrovaná partnerství od roku 2009)
Společná adopce a adopce dítěte partnera No
Gayové a lesby můžou otevřeně sloužit v armádě Yes
Možnost změny pohlaví No (2018 - povoleno; 2020 - opět zakázáno)
Náhradní mateřství No (zakázáno i pro heterosexuální páry)
Možnost umělého oplodnění pro lesbické ženy No/Yes (neumožněno lesbám ve společném soužití)
MSM můžou darovat krev[21] Yes (2020)

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku LGBT rights in Hungary na anglické Wikipedii.

 1. a b Hűvös fogadtatás: Közvélemény a homoszexuálisok megítéléséről. www.median.hu. Medián, 11 July 2007. Dostupné online. (Hungarian) 
 2. a b Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage. www.angus-reid.com. Angus Reid Global Monitor, 24 December 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 March 2008. (anglicky) 
 3. Hungary approves partnership legislation. www.pinknews.co.uk. pinknews.co.uk, 18 December 2007. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 4. Hungary legalizes same-sex civil partnerships. in.reuters.com. Reuters, 18 December 2007. Dostupné online [cit. 16 March 2008]. (anglicky) 
 5. "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 6 January 2012.
 6. Hungarian ombuds finds rejection of lesbian woman’s application to adopt unlawful Archivováno 21. 12. 2018 na Wayback Machine Háttér Society, 23 November 2017
 7. Hungary blocks European agreement on LGBT rights Pink News, 8 March 2016
 8. Hungary's prime minister welcomes US 'anti-LGBT hate group' The Guardian, 26 May 2017
 9. In Budapest, LGBT Pride Behind the Police Barricades
 10. (francouzsky) LA BARRIÈRE ARC-EN-CIEL FAIT FLIPPER LE JOBBIK Archivováno 1. 12. 2017 na Wayback Machine
 11. Embassies unite in solidarity with Budapest Pride
 12. In blow to Hungary, EU court rejects refugee ‘gay tests’
 13. Jobbik submits amendment aimed at banning "gay propaganda". www.politics.hu [online]. [cit. 2017-08-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-10. 
 14. This Small Hungarian Town Has Banned 'Gay Propaganda' to Become a Far-Right Refuge
 15. Hungarian court overturns village's ban on Islamic symbols and 'LGBT propaganda
 16. Budapest Cancels ‘Billy Elliot’ Performances
 17. AMA Policy Regarding Sexual Orientation [online]. American Medical Association. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe [online]. Pew Research Center [cit. 2017-05-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo
 20. ILGA-RIWI Global Attitudes Survey Archivováno 13. 1. 2018 na Wayback Machine ILGA, October 2017
 21. www.sanquin.nl [online]. [cit. 2014-12-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-06. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]