Interregnum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Interregnum v Polsku

Interregnum čili mezivládí (z lat. inter- mezi a regnum vláda) je období, kdy původní mandát k vládnutí (resp. obecněji výkonu určité funkce) již zanikl a nový dosud nevznikl. V církevním prostředí se v obdobném smyslu užívá i termínu sedisvakance (z lat. vacatio sedis, doslovně „uprázdnění stolce“).

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Interregnum může vyvolat určitou nejistotu o kontinuitě výkonu a směřování vlády a z toho vyplývající nestabilitu, proto obvykle existují snahy o jeho vyloučení či alespoň zkrácení na minimum.

Moderní monarchie často pro tento účel v případě panovníka aplikují maximu Král je mrtev, ať žije král, která vyjadřuje nastoupení vlády původního dědice trůnu již okamžikem smrti jeho předchůdce (a tedy bez jakékoli prodlevy) a nikoli pozdějším formálním tvrzením nebo korunovací — „úřad“ vládce přetrvává bez ohledu na osud jednotlivce.

Ve volebních monarchiích se zpravidla užívá institutu zvláštního regenta (interrex) vykonávajícího potřebné pravomoci do nástupu nové hlavy státu (typicky v období volební monarchie polské byl takovýmto regentem arcibiskup hnězdenský).

Obdobnou úpravu lze ovšem nalézt i v republikách — např. podle čl. 66 Ústavy České republiky vykonávají v takovýchto případech některé pravomoci prezidenta republiky předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny, resp. Senátu.

Příklady interregna v dějinách[editovat | editovat zdroj]

České království

Osmanská říše

Svatá říše římská

nominálními vládci Richard Cornwallský (12571272) a Alfons Kastilský (12571284)
Poznámka: Marie Terezie, habsburská dědička a dcera císaře Karla VI. vládla v letech 17401745 svým rodovým državám jako arcivévodkyně rakouská a královna česká a uherská. Po roce 1745, kdy se její muž František Štěpán Lotrinský stal císařem, byla i císařovnou-manželkou, její skutečná moc však i poté vycházela z titulu vládkyně habsburských zemí.

Anglie

z monarchického hlediska typické interregnum, fakticky však vláda existovala.

Skotské království

Rusko

období od vymření Rurikovců do nástupu Romanovců

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KAUFHOLD, Martin. Deutsches Interregnum und europäische Politik. Konfliktlösungen und Entscheidungsstrukturen 1230-1280.. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 2000. 485 s. Dostupné online. (německy) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]