Přeskočit na obsah

Fluorid xenonový

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fluorid xenonový
Obecné
Systematický názevFluorid xenonový
Anglický názevXenon hexafluoride
Německý názevXenonhexafluorid
Sumární vzorecXeF6
VzhledBezbarvá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS13693-09-9
Vlastnosti
Molární hmotnost245,29 g/mol
Teplota tání47,7 °C
Teplota varu76 °C
Hustota3,56 g/cm3
Rozpustnost ve voděReaguje s vodou
Relativní permitivita εr4,1 (55 °C)
Tlak páry4 kPa (25 °C)
Struktura
Koordinační geometrieoktaedrická
Tvar molekulyčtyřboká bipyramida
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−402 kJ/mol
Bezpečnost
R-věty?
S-věty?
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fluorid xenonový je chemická sloučenina. Byl poprvé připraven v roce 1963. Lze ho připravit dlouhodobým zahříváním směsi xenonu a fluoru (1:20) na teplotu 250 - 300 °C za tlaku 5 až 6 MPaniklové nádobě. Je to pevná a krystalická látka. Je těkavější než fluorid xenonatý a xenoničitý. V pevném stavu je bezbarvý, ale v kapalnéplynné fází získává žlutou barvu.[zdroj?]. Je nejreaktivnějším fluoridem xenonu, působí jako velmi silné oxidační a fluorační činidlo. Ve vodě se prudce hydrolyzuje. Reaguje i s oxidem křemičitým, proto s ním nelze pracovat ve skleněných aparaturách.

Struktura molekuly[editovat | editovat zdroj]

Struktura této látky není dodnes uspokojivě vyřešena. V plynné fázi tvoří tato molekula pravděpodobně nerigidní deformovaný oktaedr. V krystalické formě byly popsány čtyři různé formy. Tři z těchto forem jsou složeny z tetramerních jednotek {(XeF5)+F}4. Nejlépe byla popsána čtvrtá, kubická forma, jejíž elementární buňka se skládá z 24 tetramerů a 8 hexamerů {(XeF5)+F}6.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]