Fluorid xenoničitý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fluorid xenoničitý
Xenon-tetrafluoride-3D-balls.png
Xenon-tetrafluoride-3D-vdW.png
Obecné
Systematický název Fluorid xenoničitý
Anglický název Xenon tetrafluoride
Německý název Xenontetrafluorid
Sumární vzorec XeF4
Vzhled Bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 207,29 g/mol
Teplota tání 114 °C
Hustota 4,04 g/cm3
Rozpustnost ve vodě Reaguje s vodou
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpustný v kapalném fluorovodíku
Tlak páry 4,09 kPa (25 °C)
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná
Koordinační geometrie čtvercová
Tvar molekuly čtvercově planární
Dipólový moment 0 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -285 kJ/mol
Entalpie sublimace ΔHsub 307 J/g
Bezpečnost
R-věty ?
S-věty ?
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Krystalický fluorid xenoničitý

Fluorid xenoničitý (též xenon tetrafluorid) je bílá krystalická látka. Lze jej připravit zahříváním směsi xenonu s fluorem v objemovém poměru 1:5 na teplotu 400 °C za tlaku 0,6 MPa v kovové nádobě z niklu. Stejně jako fluorid xenonatý XeF2 snadno sublimuje. V pevné a plynné fázi má jeho rovinná molekula tvar čtverce s atomem xenonu ve středu a s atomy fluoru ve vrcholech. Má podobné vlastnosti jako XeF2, ale je silnějším fluoračním činidlem, např.:

2Hg + XeF4 → Xe + 2HgF2

nebo

Pt + XeF4 → Xe + PtF4.

Při práci s touto látku musíme zabránit kontaktu s vodou, protože okamžitě dochází k hydrolýze, při které se uvolňuje vysoce explozivní oxid xenonový:

6 XeF4 + 12 H2O → 2 XeO3 + 4 Xe + 3 O2 + 24HF.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Používá se v laboratoři při anorganické syntéze jako fluorační a oxidační činidlo.

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.