Tetrafluormethan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tetrafluormethan
[[Soubor: | 280px | ]]
Obecné
Systematický název tetrafluormethan (organické názvosloví)
(tetra)fluorid uhličitý (anorganické názvosloví)
Triviální název tetrafluor
Ostatní názvy perfluormethan, tetrafluorouhlík, Freon 14, Halon 14, Arcton 0, CFC 14, PFC 14, R 14, UN 1982
Anglický název Tetrafluoromethane
Německý název Tetrafluormethan
Sumární vzorec CF4
Vzhled bezbarvý plyn bez zápachu
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-896-5
PubChem
ChEBI
UN kód 94WG9QG0JN
SMILES FC(F)(F)F
InChI 1S/CF4/c2-1(3,4)5
Číslo RTECS FG4920000
Vlastnosti
Molární hmotnost 88,004 3 g/mol
Teplota tání -183,6 °C (89,6 K)
Teplota varu -127,8 °C (145,4 K)
Hustota 0,003 72 g/cm3 (15 °C, plyn)
Index lomu 1,113
Rozpustnost ve vodě 0,005 % objemu (20 °C), 0,003 8 % objemu (25 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
mísitelný s ethanolem a etherem
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
mísitelný s benzenem
Tlak páry 3,65 MPa (15 °C), 106,5 kPa (-127 °C)
Struktura
Tvar molekuly tetraedrický
Bezpečnost
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Teplota vzplanutí prakticky nehořlavý
Teplota vznícení 1 100 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Tetrafluormethan neboli fluorid uhličitý (CF4) je organická sloučenina, patřící mezi halogenderiváty uhlovodíků.

Vazby[editovat | editovat zdroj]

Vazby mezi atomy uhlíku a fluoru jsou nejsilnější vazby v organické chemii (vazby mají energii 515 kJ/mol).[1]

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Kvůli silným C-F vazbám je tetrafluormethan, stejně jako ostatní fluorované uhlovodíky, velmi stabilní. Je inertní ke kyselinám a hydroxidům, avšak s alkalickými kovy reaguje explozivně. Jeho tepelným rozkladem vznikají toxické plyny (karbonylfluorid a oxid uhelnatý) a v přítomnosti H2O často také fluorovodík.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Čistý tetrafluormethan byl poprvé připraven v roce 1926.

CF4 může být připraven v laboratoři reakcí karbidu křemíku s fluorem:

SiC + 2 F2 → CF4 + Si.

Často je také připravován fluorací oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého nebo fosgenu fluoridem siřičitým. Průmyslově se vyrábí reakcí fluoru s dichlordifluormethanem nebo chlortrifluormethanem, také je vytvářen během elektrolýzy fluoridů kovů za použití uhlíkové elektrody.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Tetrafluormethan se používá v elektronické mikrovýrobě samotný nebo v kombinaci s kyslíkem jako plazmový leptač pro křemík, oxid křemičitý a nitrid křemičitý.[2]

Nebezpečnost pro životní prostředí[editovat | editovat zdroj]

Tetrafluormethan je silný skleníkový plyn. Je velmi stabilní, poločas rozpadu v atmosféře je asi 50 000 let a je 6 500krát silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý.

V Guinessově knize rekordů je tetrafluormethan uveden jako nejvíce perzistentní skleníkový plyn.

Zdravotní rizika[editovat | editovat zdroj]

V závislosti na koncentraci, může vdechování CF4 způsobit bolesti hlavy, nauzeu, závratě a poškození krevního oběhu.

Podobné sloučeniny[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tetrafluoromethane na anglické Wikipedii.

  1. O'Hagan D (February 2008).  "Understanding organofluorine chemistry. An introduction to the C–F bond". Chem Soc Rev 37 (2): 308–19. doi:10.1039/b711844a. PMID 18197347. 
  2. K. Williams, K. Gupta, M. Wasilik. Etch Rates for Micromachining Processing - Part II J. Microelectromech. Syst., vol. 12, pp. 761-777, December 2003.