Hymna Abcházie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Аиааира
Vítězství
Hymna Abcházie Abcházie
Slova Gennady Alamia
Hudba Valera Çkaduwa
Přijata 1992

Abcházská hymna se jmenuje Aiaaira (Abcházsky:Аиааира) což v Abcházštině znamená vítězství. Hymna byla přijatá jako státní v roce 1992. Slova napsal Abcházský skladatel a politik Gennady Alamia a melodii Valera Çkaduwa.

Text hymny[editovat | editovat zdroj]

Abcházsky[editovat | editovat zdroj]

Шәнеибац, шәнеибац, Аҧсуаа рыҷкәынцәа. Аҧсны азыҳәан Ашьа казҭәаз, Аҧсуаа рыҷкәынцәа. Ахақәиҭраз Ашьа казҭәаз, Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра! Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп Уара уда Аҧсынра! Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла, Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо, Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз. Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира Рада, Рерама, Рерашьа. Нарҭаа риирa-зиироу Афырхацәа Ран-Гуашьа Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла Зхы здиныҳәалаз Анцәа Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар! Аишьцәа, шәнеибац! Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп! Ҳазшаз илаҧш Ҳхыуп иаҳхымшәо Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар, Игылеит ҳамра, Иақәым ҭашәара! Урылагәыргьа, Анра-аҳшара Шьардаамҭа, Аҧсынра

Latinská transkripce[editovat | editovat zdroj]

Šwneibac, šwneibac, Aṕsuaa ryçkwyncwa. Aṕsny azyḩa̋an Ašʹa kazţwaz, Aṕsuaa ryçkwyncwa. Ahaķwiţraz Ašʹa kazţwaz, Aṕsuaa ryçkwyncwa.

O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada-Ra! Ažwòan mradoup, eċwadoup Uara uda Aṕsynra! Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla, Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho, Gei-šʹhei ryṕšźara zaṕšnylaz. Žwlar lamysla iḩarakoit.

Rada, Reida, Rarira Rada, Rerama, Rerašʹa. Narţaa riira-ziirou Afyrhacwa Ran-Guašʹa Aṕsyntwyla-iṕšʹoč atwyla Zhy zdinyḩwalaz Ancwa Zķʹyšyķwasala imòashʹo gyloup Ryžwaòa eibyrţoit uṕacwa.

Šwneibac Aṕsnyža̋lar! Aišʹcwa, šwneibac! Nhyċ-aahyċ ḩaicup! Ḩazšaz ilaṕš Ḩhyup iaḩhymšwo Ṕeṕš laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar, Igyleit ḩamra, Iaķwym ţašwara! Urylagwyrgʹa, Anra-aḩšara Šʹardaamţa, Aṕsynra.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Aiaaira na anglické Wikipedii a Гимн Республики Абхазия na ruské Wikipedii.