Přeskočit na obsah

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Předpis státu
Evropská unieEvropská unie Evropská unie
Druh předpisuSměrnice Evropské unie
Číslo předpisu2019/790
Údaje
AutorEvropská komise, Evropský parlament
Schválenoano
Oblast úpravy
autorské právo

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2019/790 (dříve jako návrh 2016/0280 (COD)[1]), nazývaná také Směrnice EU o autorském právu, je směrnice Evropské unie, která má zajistit „dobře fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ... s přihlédnutím zejména k digitálnímu a přeshraničnímu využití chráněného obsahu“.[2] Rozšiřuje stávající právní předpisy Evropské unie o autorských právech a je součástí projektu jednotného digitálního trhu EU.

Směrnici poprvé představil Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu dne 20. června 2018 a Evropská komise schválila směrnici dne 12. září 2018 a prošla formálními diskusemi v trialogu. Rumunsko předložilo jako předsednická země v lednu roku 2019 kompromisní návrh.[3] Devět zemí (Německo, Belgie, Nizozemsko,[4] Lucembursko,[4] Finsko,[4] Švédsko, Slovinsko, Itálie,[4] Polsko[4]) kompromisní návrh zamítlo kvůli kontroverzním článkům 11 a 13. Směrnice dne 26. 3. 2019 úspěšně prošla schvalovacím procesem. Členské státy EU jsou povinny přijmout zákony zavádějící tuto směrnici.[5]

Evropská rada uvádí jako klíčové cíle směrnice, chránit tištěné publikace, snižuje „mezery mezi hodnotami“ mezi zisky vytvořenými internetovými platformami a tvůrci obsahu, povzbuzuje „spolupráci“ mezi těmito dvěma skupinami a vytváří výjimky z autorských práv pro textové a datové dolování.[6] Specifické návrhy směrnice zahrnují udělení vydavatelům přímého autorského práva na používání jejich publikací prostřednictvím internetových platforem jako jsou agregátory online zpráv (článek 11) a vyžadují, aby webové stránky, které primárně hostí obsah zveřejněný uživateli, přijaly „vhodná a přiměřená“ opatření k zabránění neoprávněnému uveřejňování obsahu chráněného autorskými právy nebo odpovědnost za akce uživatelů (článek 13).

Články 11 a 13 (ve finální verzi přečíslované jako 15 a 17) přitahují rozsáhlou kritiku a diskusi evropských a amerických politických stran s obavami, že směrnice by omezila projev na Internetu tím, že bude vyžadovat, aby webové stránky získaly licence pokud chtějí odkazovat na zprávy a že článek 13 by vyžadoval použití technologií pro přizpůsobování obsahu, které nemohou identifikovat poctivé jednání jako je např. parodie.[7][8] Příznivci směrnice, většinou mediální skupiny a vydavatelé, odmítají tyto argumenty a tvrdí, že kampaně týkající se dezinformace a astroturfingu provádějí velké internetové platformy, jako je Google.[9][10][11][12]

Legislativní proces

[editovat | editovat zdroj]
Zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 11. září 2018

Návrh směrnice vydala Evropská komise 14. září 2016.[13] Výbor stálých zástupců Rady Evropské unie směrnici schválil 25. května 2018 a připravil ji pro hlasování v Evropském parlamentu[14] bez podpory Německa, Finska, Nizozemska, Slovinska, Belgie a Maďarska.[15] Směrnice neprošla 5. července 2018 hlasováním Evropského parlamentu, čímž se prodloužila doba pro její projednávání. Proti přijetí hlasovalo 318 europoslankyň a europoslanců, pro 278 a 31 se zdrželo.[16]

12. září 2018 Evropský parlament schválil upravenou verzi směrnice[5] a poslal ji tak k projednávání v trialogu Evropské komise, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.[17] Ten skončil v únoru 2019 a návrh se tak mohl posunout k závěrečnému hlasování Evropského parlamentu 26. března 2019.[17][18] Ten návrh, bez hlasování o změnách, přijal v poměru hlasů 348 pro, 274 proti a 36 se zdrželo.[19][20][21] Konečný text směrnice byl vydán v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. května 2019.[22] Členské státy mají dva roky na zavedení směrnice do svého práva.[23]

Z europoslanců zvolených za ČR hlasovali pro přijetí směrnice v předložené podobě pouze Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová (oba za KDU-ČSL), ostatní přítomní včetně jejich spolustraníka Tomáše Zdechovského byli proti návrhu nebo se zdrželi hlasování.[24]

Výsledky hlasování Evropského parlamentu 26. března 2019 podle politické frakce (bez korekcí)[25]

První zemí zavádějící obsah směrnice do svého právního řádu má být v říjnu 2019 Francie.[26] Společnost Google už v září oznámila, že nebude ve Francii zobrazovat úryvky z článků, ale jen jejich titulky.[27] V reakci na toto prohlášení podala l’Alliance de la Presse d’Information Générale, která zastupuje vydavatele tisku, stížnost k francouzskému antimonopolnímu úřadu pro zneužití dominantního postavení na trhu.[28]

Obsah směrnice

[editovat | editovat zdroj]

Na stránkách Evropského parlamentu je v češtině k dispozici přehled schválených pozměňovacích návrhů, který prošel prvním čtením.[29]

Článek 3

[editovat | editovat zdroj]

Článek 3 navrhuje výjimku z autorského práva pro vytěžování dat výzkumnými organizacemi.[30][31]

Pozměňovací návrh: "Členské státy stanoví výjimku z práv (...) s ohledem na rozmnožování a extrakce děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž mají výzkumné organizace zákonný přístup a které jsou prováděny v zájmu vytěžování textů a dat těmito organizacemi pro účely vědeckého výzkumu."[29]

Článek 11 / Článek 15

[editovat | editovat zdroj]

Článek 11 vyžaduje po členských státech Evropské unie zavedení nového práva pro vydavatele tisku při sdělování jejich publikací veřejnosti poskytovateli služeb informační společnosti podle článku 2 a článku 3, odstavce 2 Směrnice o harmonizaci autorského práva (2001/29/ES). Toto právo by se nemělo vztahovat na jednotlivá slova nebo „velmi krátké“ úryvky[32] a mělo by trvat zhruba dva roky od zveřejnění článku.[33]

Cílem článku 11 je poskytnout vydavatelům tisku získat peněžní kompenzaci za poskytnutí náhledu článků uživatelům vyhledávačů, sociálních sítí nebo agregátorů zpráv.[17]

Podobné ustanovení bylo již dříve aplikováno v Německu a ve Španělsku.[34][35]

Článek 11 byl v březnu 2019 přečíslován na článek 15.[36]

Článek ocenila Unie vydavatelů ČR a Evropský svaz vydavatelů tisku ENPA.[37]

V srpnu 2018 zaslal zahraniční zpravodaj agentury AFP Sammy Ketz otevřený dopis europoslancům. V dopise popsal finanční problémy, kterým média čelí zejména v kontextu válečného a krizového zpravodajství, a jako řešení uvedl navrhované licencování žurnalistického obsahu vyhledávačům, aby „média nemusela získávat peníze od čtenářů“. Europoslance, kteří v červnu 2018 hlasovali proti článku 11, nepřímo označil za „oklamané podvodným lobbingem“. Otevřený dopis podpořilo 103 novinářů z 27 zemí, mj. Radka Marková (ČTK), Jakub Szántó (ČT) a Lucie Vopálenská (ČRo).[38]

Pro zavedení práva pro vydavatele tisku se vyslovil i europoslanec Pavel Svoboda. Podle něj nezavedení odměn poškodí kvalitu tisku a odmítá, že by toto právo bylo cenzurou Internetu.[39]

Senát Parlamentu ČR se ve svém usnesení z 9. března 2017 vyjádřil negativně k nově zavedenému právu pro vydavatele tisku s odkazem na dřívější pokusy zavést podobná práva v Německu a Španělsku. Požadoval rovněž, aby byly z tohoto práva jednoznačně vyloučeny jednotlivé odkazy.[40]

Proti nově zavedenému právu pro vydavatele se kriticky postavilo také 169 akademiků zabývajících se oblastmi práva duševního vlastnictví, internetového práva a žurnalistických studií.[41] Podle nich by aplikace tohoto článku mohla mj. zvýšit koncentraci vlastnictví médií u zavedených vydavatelů.[37]

Podle organizace Electronic Frontier Foundation by článek zničil otevřený přístup (Open Access) ve zpravodajství vydávaném pod licencemi Creative Commons vytvořením zvláštního práva pro komerční využití zpravodajství, jehož by se autoři a vydavatelé nemohli sami vzdát.[42][43]

V ČR článek kritizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora České republiky, ICT Unie a Seznam.cz.[44]

Článek 13 / Článek 17

[editovat | editovat zdroj]

Článek 13 nahrazuje výjimku „prostého přenosu“ od porušení autorských práv pro poskytovatele služeb pro online sdílení obsahu s novou podmíněnou výjimkou odpovědnosti. Tyto podmínky představují zavedení „účinných a přiměřených opatření“ na „zabránění dostupnosti konkrétních (nelicencovaných) děl identifikovaných držiteli práv“, který „urychleně“ jedná za účelem jejich odstranění a prokazuje, že „bylo vynaloženo co největší úsilí“ k zabránění „budoucí dostupnosti“. Článek také rozšiřuje veškeré licence udělené poskytovatelem obsahu svým uživatelům, pokud tito uživatele nekonají „na komerční bázi“.[45]

Fakticky se tak přenáší odpovědnost za porušení autorských práv od uživatelů směrem ke službám pro sdílení obsahu.[46][47][48]

Článek směřuje členské státy, aby zvážily velikost poskytovatele, množství nahraného obsahu a účinnost uložených opatření „s ohledem na technologický vývoj“. Také pověřuje odvolací proces,[45] a vyžaduje, aby hostitelé obsahu sdíleli s vlastníky „informace o využívání obsahu“, jejichž nedostatek byl v minulosti sporným bodem.[49]

Z působnosti článku jsou vyjmuty společnosti, které existují méně než 3 roky, mají roční obrat nižší než 10 milionů eur a méně než 5 milionů uživatelů měsíčně.[50]

Článek 13 byl v březnu 2019 přečíslován na článek 17.[36][51][52]

Článek 13 spolu s celou reformou autorského práva v otevřeném dopise europoslancům podpořil hudebník Paul McCartney.[53]

Článek 13 se potýká s rozsáhlou kritikou nad možností, že by mohlo dojít k negativnímu účinku na svobodu slova na Internetu. Ačkoli článek požaduje od poskytovatelů pouze „nejlepší úsilí“, je kritiky i zastánci široce akceptováno, že k tomu, aby byly splněny požadavky na zabránění budoucí dostupnosti, budou muset větší společnosti zavádět technologii pro shromažďování obsahu podobnou systému YouTube Content ID.[7][54] Kritici zdůrazňují otázku falešných pozitiv v rámci těchto systémů a jejich neschopnost zohledňovat výjimky z autorských práv.[37] Příznivci a třetí strany poukazují na to, že služba YouTube používá Content ID po dobu přibližně deseti let a přesto zůstává úspěšným hostitelem pro obsah všeho druhu.[54] Generální ředitelka společnosti YouTube Susan Wojcicki nicméně vyjádřila obavy, že nová legislativa by mohla snížit schopnost milionů lidí nahrávat videa na YouTube,[55] což je přísně odmítáno podporovateli reformy autorských práv.[56]

Jiné tvrzení od kritiků zahrnují názory, že všichni poskytovatelé obsahu budou nuceni používat drahé filtry obsahu, a pouze velké americké firmy z oblasti technologií mají dostatečné zdroje pro vývoj takových systémů,[48][57] a že outsourcing takového úkolu má důsledky pro soukromí.[58]

Ve variantě návrhu z prosince 2018 je obsažena povinnost provozovatelů spolupracovat s držiteli práv na tom, aby se autorsky chráněný obsah, o kterém dostal informace, na jeho službě vůbec nevyskytoval, k čemuž musí použít veškeré možné prostředky odpovídají profesním standardům.[59] Tohoto cíle lze jenom velmi obtížně dosáhnout bez preventivního filtrování, skenování a prověřování veškerého uživateli vkládaného obsahu.[59] Směrnice ale definuje, že její uplatňování k obecnému monitorování obsahu vést nesmí, takže návrh toto filtrování současně přikazuje i zakazuje.[59]

Navrhovaný článek v červnu 2018 kritizovali v otevřeném dopisu akademici mezi nimiž byli i internetoví pionýři Vint Cerf a Tim Berners-Lee.[17][37] Proti se postavili také britský spisovatel Neil Gaiman a komik Stephen Fry,[53] Nadace Wikimedia, Creative Commons, Electronic Frontier Foundation[17] nebo svaz evropských provozovatelů komerčních televizí.[46] V ČR článek kritizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora České republiky, ICT Unie a Seznam.cz.[44]

Lidská práva

[editovat | editovat zdroj]

Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva vznesl obavy, že návrh je neslučitelný s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech z roku 1966. Ve veřejném dopisu zvláštnímu zpravodaji Davidu Kayemu argumentoval, že neochota návrhu stanovit přesné povinnosti pro hostitele obsahu vytvořila „značnou právní nejistotu“, která je v rozporu s požadavkem smlouvy, že „omezení práva na svobodu projevu“ bude „zajištěno zákonem“. Dospěl k závěru, že by to mohlo vést k „tlaku na poskytovatele sdílení obsahu“. Kaye také kritizovala nedostatek „předchozí soudní kontroly“, která by byla součástí systémem, a podobně mimosoudní povaha jeho odvolacího procesu.[60]

V dopise se rovněž objevily obavy týkající se nedostatečné ochrany neziskových organizací, i když by byly tyto skupiny před zveřejněním z návrhu vyloučeny.[45] EU byla vyzvána, aby odpověděla do 60 dnů.

Protestní transparent proti výroku europoslance Svena Schulze o tom, že za protestními emaily stojí firma Google, protože byly odeslány prostřednictvím služby Gmail,[61] během demonstrace v Hamburku 6. března 2019

Začátkem července 2018 italská Wikipedie na protest proti navrhované směrnici dočasně znepřístupnila svůj obsah.[62]

Německý Twitch streamer Sebastian Worms vyzval k veřejné demonstraci proti článku 13 navrhované směrnice. Jeho výzvu podpořili i další v Německu známí youtubeři. Na protestech v Kolíně nad Rýnem se 16. února 2019 sešlo kolem 1500 lidí.[61]

Další demonstrace proti článku 13 se 23. února 2019 zúčastnilo přibližně 2000 lidí.[63]

Na demonstraci proti článku 13 a za svobodu Internetu se 2. března 2019 sešlo v Berlíně kolem 3500 protestujících.[64]

Další demonstrace v různých evropských městech byly svolány na 23. března 2019.[61][63][64] Poté co se Evropská lidová strana pokusila svolat hlasování o směrnici na dřívější datum, což bylo kritiky vyloženo jako pokus obejít již svolané protesty,[65] byly v Německu svolány další protesty na 5.9. března a na 16. a 17. března 2019.[66]

16. března proběhly další demonstrace v Kolíně nad Rýnem a v Magdeburgu – každá s účastí do 1000 lidí.[67][68]

23. března proběhly demonstrace proti článkům 11 a 13 v několika desítkách evropských měst. V Německu protestovalo několik desítek tisíc lidí v Berlíně, Postupimi, Hannoveru, Rostocku a dalších přibližně 40 městech.[50][52] Rovněž ve švýcarském Curychu se sešlo více než tisíc lidí.[69] V České republice proběhly demonstrace svolané Českou pirátskou stranou za účasti několika stovek lidí v 10 městech.[50] Další protesty probíhaly ve Francii, Nizozemsku, Rakousku, Dánsku, Polsku, Rumunsku a Řecku.[50]

Německá spolková vláda zmínila protesty veřejnosti ve své společném prohlášení k připravované směrnici na Radě Evropské unie 15. dubna 2019.[70]

Vypnutí Wikipedií

[editovat | editovat zdroj]
Podrobnější informace naleznete v článku Protest Wikipedií 21. března 2019.

Poprvé proti návrhu směrnice jednodenním vypnutím 4. července 2018 před hlasováním Evropského parlamentu protestovaly komunity italské, španělské, portugalské a polské Wikipedie.[71][72]

Komunita německojazyčné Wikipedie se na začátku března rozhodla protestovat proti návrhu směrnice znepřístupněním jejího obsahu 21. března 2019.[73] Již dříve se k návrhu negativně vyjádřila i nadace Wikimedia.[74] Komunity editorů české, slovenské a dánské Wikipedie se rozhodly přidat k protestu německé Wikipedie a 21. března 2019 na jeden den znepřístupnit obsah Wikipedie ve svých jazycích.[75][76][77]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Directive on Copyright in the Digital Single Market na anglické Wikipedii.

 1. Evropská komise. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market [online]. 14 September 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Evropská komise. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC [online]. 17 April 2019. Dostupné online. 
 3. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//EN - Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018
 4. a b c d e Joint statement on the Directive of the European Parliament and Council on copyright in the Digital Single Market [online]. 2019-02-20 [cit. 2019-03-09]. Úplné znění v PDF příloze. Dostupné online. (anglicky) 
 5. a b VINCENT, James. EU approves controversial Copyright Directive, including internet ‘link tax’ and ‘upload filter’. The Verge [online]. Vox Media, 2018-09-12 [cit. 2019-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Rada Evropské unie. Copyright rules for the digital environment: Council agrees its position [online]. 2018-05-25 [cit. 2019-03-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. a b 'Disastrous' copyright bill vote approved. BBC News [online]. BBC, 2018-06-20 [cit. 2018-07-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Copyright: say NO to scaremongering and YES to creators getting paid [online]. Independent Music Companies Association [cit. 2019-02-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-04. (anglicky) 
 9. MYTHBUSTER [online]. European Magazine Media Association a další [cit. 2018-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-05. (anglicky) 
 10. UK Music chief slams Google as “corporate vultures” as figures show Google’s €31m EU lobbying bid [online]. UK Music, 2018-07-03 [cit. 2018-07-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. MOORE, Matthew. Google funds website that spams for its causes. The Sunday Times [online]. Times Newspapers, 2018-08-06 [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. ISSN 0140-0460. (anglicky) 
 12. Evropská komise. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital Single Market [online]. 2016-09-14 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market [online]. 2018-05-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. EU Council agrees Copyright Directive position [online]. UK Copyright and Creative Economy Centre University of Glasgow, 2018-05-25 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Controversial copyright law rejected by EU parliament. BBC News [online]. BBC, 2018-07-05 [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b c d e KASÍK, Pavel. Česká Wikipedie „stávkuje“ na protest proti plánované směrnici EU. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-03-18, rev. 2019-03-21. Dostupné online. 
 17. SLÍŽEK, David. Poslední krok: reformu copyrightu s články 11 a 13 projednají europoslanci 26. března. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-03-12 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. 
 18. SLÍŽEK, David. Články 11 a 13 prošly. Europoslanci schválili reformu autorského práva v EU. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 19. JABŮREK, Václav. Evropský parlament schválil kritizovanou směrnici o ochraně autorských práv. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 20. Europoslanci schválili smernicu o autorskom práve aj ukončenie striedania času. SME [online]. Petit Press, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. (slovensky) 
 21. Evropská komise. Official Journal of the European Union, L 130, 17 May 2019 [online]. 2019-05-17 [cit. 2020-07-13]. Dostupné online. 
 22. ket. Europarlament schválil reformu ochrany autorských práv na internetu. Směrnici kritizují miliony lidí. ČT24 [online]. Česká televize, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 23. Copyright in the Digital Single Market: European Parliament Vote [online]. 26.3.2019 [cit. 2019-04-01]. Dostupné online. 
 24. Výsledky hlasování včetně korekcí na str. 52-53
 25. Google už ve Francii neukáže úryvky a náhledy zpráv. Lidové noviny. MAFRA, 2019-09-26, s. 12. 
 26. WOLF, Karel. Google odmítl platit ve Francii za novinové úryvky, přestane je raději zobrazovat. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-09-26 [cit. 2019-09-29]. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 27. SLÍŽEK, David. Francouzští vydavatelé hrozí Googlu kvůli copyrightu antimonopolní stížností. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-10-24 [cit. 2019-10-25]. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 28. a b Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. září 2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [online]. 2018-09-12 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. 
 29. Copyright Reform: Help Us Ensure an Effective TDM Exception! [online]. LIBER, 2017-09-25 [cit. 2019-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-07. (anglicky) 
 30. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market [online]. Rada Evropské unie, 2019-02-20 [cit. 2019-03-09]. S. 51. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Spravedlnost pro kreativce. Unie se dohodla na ochraně autorských práv. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-02-14 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. 
 32. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market [online]. Rada Evropské unie, 2019-02-20 [cit. 2019-03-09]. S. 64. Dostupné online. (anglicky) 
 33. HELLER, Jakub. Konec internetu, jak ho známe. Nová směrnice EU žene před volbami do ulic davy lidí. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019-02-26 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 34. JACKSON, James. Memes could be filtered out by EU copyright law. Deutsche Welle [online]. 2019-03-12 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 35. a b ČTK. Na úpravu digitálního autorského práva má Česko dva roky, konečná podoba se však může lišit. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2019-03-26 [cit. 2019-03-27]. Dostupné online. 
 36. a b c d KASÍK, Pavel. Vymáhání copyrightu dostalo zelenou. EU bude hlasovat o „cenzuře internetu“. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-06-20 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. 
 37. ČTK. Evropští novináři podpořili výzvu k ochraně autorského práva. České noviny [online]. ČTK, 2018-08-28 [cit. 2019-02-24]. Dostupné online. ISSN 1213-5003. 
 38. STRNAD, František. Boj za autorská práva není cenzura internetu, říká europoslanec Svoboda. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-09-12 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. 
 39. Senát Parlamentu České republiky. 128. usnesení Senátu [online]. Praha: 2017-03-09 [cit. 2019-02-24]. Dostupné online. 
 40. Academics against Press Publishers’ Right: 169 European Academics warn against it [online]. Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, 2018 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. DOCTOROW, Cory. The EU's Link Tax Will Kill Open Access and Creative Commons News [online]. Electronic Frontier Foundation, 2018-10-28 [cit. 2019-02-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 42. ŠURKALA, Milan. Článek 11 postaví Creative Commons mimo zákon. Svět hardware [online]. 2018-10-29 [cit. 2019-02-23]. Dostupné online. 
 43. a b Společné stanovisko k hlasování EP o směrnici o copyrightu [online]. Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 2018-09-30 [cit. 2019-03-23]. Plné znění je v PDF příloze. Dostupné online. 
 44. a b c Proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market [online]. 25 May 2018. S. 26. Dostupné online. 
 45. a b ČÍŽEK, Jakub. Nová směrnice o autorském právu je hotová. Evropa je stále ostře rozdělená. Connect! [online]. CZECH NEWS CENTER, 2019-02-15 [cit. 2019-03-16]. Dostupné online. 
 46. YouTube varuje: Představte si, že nemůžete sledovat oblíbená videa. Roklen24.cz [online]. Roklen Holding, 2019-03-18 [cit. 2019-03-21]. Dostupné online. 
 47. a b SLÍŽEK, David. Jak přistřihnout křídla Facebooku a Googlu. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2019-02-12 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. 
 48. O’BRIEN, Kevin J. Royalty Dispute Stops Music Videos in Germany. The New York Times [online]. The New York Times Company, 2009-04-02 [cit. 2018-08-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. a b c d Lidé protestovali proti reformě autorských práv na internetu. České noviny [online]. ČTK, 2019-03-23, rev. 2019-03-23 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. ISSN 1213-5003. 
 50. Twitter. mobile.twitter.com [online]. 21. března 2019. Dostupné online. 
 51. a b EU-Urheberrechtsreform: Zehntausende fordern Aus für Artikel 13. tagesschau.de [online]. 2019-03-23 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (německy) 
 52. a b PLUCINSKA, Joanna. Ticket to copyright: Paul McCartney joins crowded fight over online rules. Politico.eu [online]. 2018-07-04 [cit. 2019-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. a b VOSS, Axel. Europäisches Urheberrecht [online]. 2018-06-18 [cit. 2019-02-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-05. (německy) 
 54. WOJCICKI, Susan. A Final Update on Our Priorities for 2018. YouTube Creator Blog [online]. Google, 2018-10-22 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. STRÖMBÄCK, Per. Time for Youtube to Develop a New Business Model. Netopia.Eu Blog [online]. 2018-10-26 [cit. 2018-10-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 56. MAACK, Már Másson. The EU's disastrous Copyright Reform, explained by its lovers and haters. The Next Web [online]. 2018-06-19 [cit. 2018-06-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 57. ROMERO-MORENO, Felipe. ‘Notice and staydown’ and social media: amending Article 13 of the Proposed Directive on Copyright. International Review of Law, Computers & Technology. 2018-05-29, s. 1–24. DOI 10.1080/13600869.2018.1475906. (anglicky) 
 58. a b c SLÍŽEK, David. Jak filtrovat internet? Sporný článek 13 a celá reforma copyrightu míří do finále. lupa.cz [online]. 18. 1. 2019. Dostupné online. 
 59. KAYE, David. European Union draft directive on copyright in the digital single market [online]. UNHCHR. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-41-2018.pdf Dostupné online. OL OTH 41/2018. (anglicky) 
 60. a b c VON BLAZEKOVIC, Jessica. Tausende Menschen protestieren gegen Urheberrechtsreform. Frankfurter Allgemeine Zeitung [online]. Frankfurter Allgemeine Zeitung, rev. 2019-02-17 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. (německy) 
 61. ČTK. Italská Wikipedie zablokovala svůj obsah. Protestuje proti evropské směrnici o autorském právu. Aktuálně.cz [online]. Economia, rev. 2018-07-04 [cit. 2019-03-16]. Dostupné online. 
 62. a b Proteste gegen Artikel 13. Dlf24 [online]. Deutschlandradio, 2019-02-23 [cit. 2019-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-02-24. (německy) 
 63. a b Demo gegen Urheberrechtsreform: Tausende wehren sich gegen Artikel 13. ZDF heute [online]. ZDF, 2019-03-02 [cit. 2019-03-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-03-03. (německy) 
 64. BEUTH, Patrick. Der Zorn der Übergangenen. Spiegel Online [online]. 2019-03-05 [cit. 2019-03-08]. Dostupné online. (německy) 
 65. Save the Internet: Demos. savetheinternet.info [online]. [cit. 2019-03-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-03-06. 
 66. Demo Köln: Erneut Protest gegen Upload-Filter. WDR [online]. 2019-03-09 [cit. 2019-03-10]. Dostupné online. (německy) 
 67. Demo für Meinungsfreiheit und Vielfalt im Internet. mdr [online]. Rev. 2019-03-09 [cit. 2019-03-10]. Dostupné online. (německy) 
 68. EU-Urheberrecht treibt Zehntausende auf die Strassen. SRF [online]. 2019-03-23 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (německy) 
 69. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (první čtení) [PDF]. Brusel: Rada Evropské unie, 2019-04-15 [cit. 2021-07-18]. Kapitola Prohlášení Německa, s. 3. Dostupné online. 
 70. KLUSKA, Vladislav. Wikipedie upozorňuje na blížící se hlasování Evropského parlamentu. Živě.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2018-07-05 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. 
 71. Polish Wikipedia shuts down in protest at EU copyright law. polandin.com [online]. Telewizja Polska, 2018-07-04 [cit. 2019-03-24]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 72. halp; roso. Gegen EU-Urheberrechtsreform - Wikipedia schaltet mal ab. SRF [online]. 2019-03-09 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. (německy) 
 73. DAVENPORT, Allison. We do not support the EU Copyright Directive in its current form. Here’s why you shouldn’t either [online]. Wikimedia Foundation, 2019-02-28 [cit. 2019-03-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 74. Česká Wikipedie plánuje „stávku“ na protest proti plánované směrnici EU. iDNES.cz [online]. 2019-03-18 [cit. 2019-03-18]. Dostupné online. 
 75. HODÁS, Martin. Slovenská Wikipedia chystá protest, na deň prestane fungovať. Živé.sk [online]. 2019-03-19 [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. (slovensky) 
 76. SIY, Sherwin; GERLACH, Jan. Four Wikipedias to ‘black out’ over EU Copyright Directive [online]. Wikimedia Foundation, 2019-03-20 [cit. 2019-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]