Hospodářská komora České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hospodářská komora České republiky
Budova HK ČR v Praze
Budova HK ČR v Praze
Zkratka HK ČR
Vznik 1993
Sídlo Praha, Česká republika
Souřadnice
Prezident Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Hlavní orgán Sněm komory
Oficiální web www.komora.cz
IČO 49279530 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v zemi[1], má usilovat zejména o rozvoj podnikatelského prostřední v ČR i v Evropské unii. HK ČR je zároveň největším reprezentantem podnikatelské sféry v ČR[2], pod její hlavičkou v současnosti působí 15 tisíc živnostníků, malých, středních a velkých firem ve všech oborech mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví organizovaných v 68 regionálních a 102 oborových asociacích. Hospodářská komora byla zřízena podle zákona 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tento statut upravuje základní vnitřní vztahy Hospodářské komory. Hospodářskou komoru tvoří její složky, tj. zejména okresní Hospodářské komory a v hlavním městě Praze obvodní Hospodářské komory, resp. regionální Hospodářské komory a u Hospodářské komory začleněná živnostenská společenstva. Sídlí v Praze.

V oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví působí Agrární komora České republiky, která byla založena stejným zákonem jako HK ČR a vyvíjí podobnou činnost. Jejich společným orgánem je Rozhodčí soud.

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora definuje své poslání jako „vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu“.[3] HK ČR je zároveň povinným připomínkovým místem pro podnikatelskou legislativu v ČR.[zdroj?]

HK ČR prosazuje nízké daně, efektivní a štíhlý stát, uvolňování podnikání a snižování byrokracie. Pomáhá těm, kteří se nespoléhají jen na stát, jsou aktivní, vytvářejí a udržují pracovní místa, zajišťují potřeby občanů a přispívají k rozvoji venkova i měst a dobrému jménu České republiky. Svými kroky usiluje o zdravý a rychlý růst země. Proto prosazuje svobodný trh, omezuje nadbytečnou byrokracii a podporuje usnadňování podnikání.[zdroj?]

Mezi hlavní oblasti činnosti HK ČR patří:

 • šíření znalostí a informací o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit a hospodářských styků se zahraničím
 • poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • vzdělávací činnost
 • spolupráce s orgány státní správy a místních samospráv
 • propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů
 • zřizování zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a rekvalifikace
 • účast na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podpora školských zařízení zřízených k tomuto účelu

Připomínkování zákonů[editovat | editovat zdroj]

HK ČR ovlivňuje legislativu v ČR i v EU. Členství v HK ČR umožňuje podnikatelům podílet se na vznikajících zákonech, vyhláškách, nařízeních i nové legislativě EU a zasazovat se tak nejen o lepší podmínky pro vlastní podnikatelskou činnost, ale také o formování legislativního rámce podnikatelského prostředí ČR i celé EU. Ovlivnit zákony a podnikatelské prostředí může prostřednictvím HK ČR kterýkoli podnikatel, který je nespokojený s podmínkami pro podnikání v jeho oboru a rád by vyvinul iniciativu vedoucí ke změně. HK ČR shromažďuje připomínky z podnikatelského prostředí, upravuje za pomoci odborníků a právních expertů do legislativně přijatelné podoby a uplatňuje je jak v meziresortním připomínkovém řízení, tak na půdě vlády ČR nebo Parlamentu ČR tak, aby zamezila tvorbě nadbytečné administrativní zátěže či vytváření nových bariér vnitřního trhu.[zdroj?]

Národní soustava kvalifikací[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora je realizátorem státem garantovaného celorepublikového registru profesních kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK).

Členství v Hospodářské komoře[editovat | editovat zdroj]

Členem HK ČR se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba zapsaná či nezapsaná v obchodním rejstříku vlastnící živnostenské oprávnění. Sídlo podnikání musí být v ČR. Členský příspěvek činí 500 Kč ročně pro fyzickou osobu, 5000 Kč ročně hradí právnická osoba. Členem se podnikatel může stát prostřednictvím okresní nebo regionální komory, anebo začleněného živnostenského společenstva.[4]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Současná Hospodářská komora navazuje na činnost nejen předválečných obchodních, průmyslových nebo živnostenských spolků a dalších samosprávných podnikatelských sdružení, ale její historie je daleko starší. Začíná historií obchodních a živnostenských komor Rakouské monarchie. Ty byly zřízeny na základě zákona č. 122 říšského zákoníku z 18. března 1850. Podle něj se postupně ustavily všechny obchodní komory na celém teritoriu zemí Rakouské říše a od roku 1867 také Rakousko-Uherska. Na území českého státu to byly pražská, českobudějovická, plzeňská, chebská, liberecká, brněnská a opavská obchodní a živnostenská komora.[5]

V živnostenské části se komora hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají v Itálii do 12. století, ve Francii do 13. století a v českých zemích do 10. let 14. století, doby Jana Lucemburského, který povolil jako první v Českém království tři cechy v Praze, a to řeznický, krejčovský a zlatnický[6]. V dalších městech českého království vznikaly první cechy až za Karla IV. od poloviny 14. století, ale jejich práva byla omezená a musely se nazývat bratrstva. Zastupovaly zájmy jednotlivých řemesel nebo sdružených příbuzných profesí. První hospodářská komora, která nahradila nevyhovující cechovní zřízení, vznikla v Marseille roku 1650[7], Novodobé cechy jsou součástí Hospodářské komory[8].

Sekce a pracovní skupiny[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora ČR vytvořila v zemi jedinečnou platformu pracovních skupin a sekcí. Jsou vedeny odborníky na danou problematiku, kteří se zabývají děním nejen v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových tendencí ve veřejné diskuzi utvářených ke konkrétní oblasti podnikání. Úkolem pracovních skupin a sekcí je prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech a přispívat ke zlepšování podmínek pro hospodářský růst. V rámci pracovních sekcí a skupin HK ČR působí na 800 odborníků, mohou zde pracovat i nečlenové Hospodářské komory.[9]

Seznam odborných sekcí Hospodářské komory ČR[editovat | editovat zdroj]

 • Sekce hospodářské politiky
 • Energetická sekce
 • Vnitřní sekce
 • Dopravní sekce
 • Sekce životního prostředí
 • Sekce pro stavebnictví
 • Sekce pro vědu, výzkum a inovace
 • Sekce zahraniční
 • Průmyslová sekce
 • Sekce pro vzdělávání
 • Sekce zaměstnanosti a práce
 • Sekce pro oblast zdravotnictví
 • Sekce pro eliminaci byrokracie
 • Sekce legislativy
 • Sekce IT a telekomunikací
 • Živnostenská sekce
 • Sekce pro obchod a služby
 • Bezpečnostní sekce
 • Sekce kvality
 • Sekce územního a regionálního rozvoje
 • Sekce kreativního průmyslu
 • Sekce pro vyhrazená technická zařízení
 • Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu
 • Sekce obranného průmyslu (nově zřízena v roce 2017)

Oborová společenstva[editovat | editovat zdroj]

Oborová část neboli profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 102 živnostenskými společenstvy. Živnostenská společenstva jsou dle svých oborů, které reprezentují, rozděleny do tzv. čtyř profesních unií:

 • Obchod a cestovní ruch,
 • Průmysl a doprava,
 • Služby pro podnikání a ostatní,
 • Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení.

V profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruženo 10 organizací, v profesní unii Průmysl a doprava celkem 20, v profesní unii Služby pro podnikání celkem 43 v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla celkem 29 organizací.

Profesní unie Obchod a cestovní ruch[editovat | editovat zdroj]

 • Asociace českého tradičního obchodu
 • Asociace českých překladatelských agentur
 • Asociace hotelů a restaurací ČR
 • Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB
 • Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva
 • Sdružení PROKOS-Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu
 • SČS - Unie nezávislých petrolejářů ČR, z.s.
 • Svaz českých a moravských spotřebních družstev
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
 • UNIHOST - Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR

Profesní unie Průmysl a doprava[editovat | editovat zdroj]

 • Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
 • Asociace českých nábytkářů
 • Asociace koncesionářů v taxislužbě
 • Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
 • Asociace prádelen a čistíren
 • ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR
 • Cech KOVO CQS z.s.
 • Česká asociace LPG
 • Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
 • Český klavírnický svaz
 • Národní strojírenský klastr
 • Odvětvový svaz hutnictví železa
 • Potravinářská komora České republiky
 • Sdružení automobilového průmyslu
 • Sdružení výrobců kompozitů
 • Svaz českých a moravských výrobních družstev
 • Svaz plastikářského průmyslu ČR
 • Svaz strojírenské technologie

Profesní unie Služby pro podnikání a ostatní[editovat | editovat zdroj]

 • Asociace poskytovatelů personálních služeb
 • Asociace producentů v audiovizi (APA)
 • Asociace evropských distributorů léčiv
 • Asociace FISY
 • Asociace komunikačních agentur České republiky
 • Asociace penzionů pro seniory České republiky
 • Asociace pro poradenství
 • Asociace renovátorů České republiky
 • Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm
 • Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky
 • Cech mechanických zámkových systémů ČR
 • Czech ICT Alliance
 • Česká asociace interim managementu
 • Česká asociace telekomunikací
 • Česká asociace úklidu a čištění
 • Česká komora detektivních služeb, občanské sdružení
 • Česká komora fitness o.s.
 • Česká komora loterního průmyslu
 • Česká komora služeb ochrany majetku a osob
 • Česká komora zeměměřičů
 • Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu
 • Česká psychoenergetická společnost
 • Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
 • Český klub bezpečnostních služeb
 • Český telekomunikační klastr
 • ICF ČR / International Coach Federation Czech Republic, z.s.
 • ICT Unie
 • Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky
 • Komora fotografických živností
 • Komora odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO
 • Komora podniků komerční bezpečnosti ČR
 • Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených o. s.
 • Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest
 • Profesní komora požární ochrany
 • Profesní společenství autoškol a školicích středisek řidičů ČR, z.s.
 • Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR
 • Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR
 • Společenstvo drobného podnikání Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR
 • Střední podnikatelský stav, z.s.
 • Svaz učitelů tance České republiky
 • Unie kosmetiček
 • Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Profesní unie Stavebnictví, technická řemesla a technická zařízení[editovat | editovat zdroj]

 • Asociace bazénů a saun České republiky ABAS ČR
 • Asociace českých nábytkářů
 • Asociace podniků topenářské techniky
 • Asociace pracovníků tlakových zařízení
 • Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů
 • Cech instalatérů ČR
 • Cech kamnářů České republiky
 • Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
 • Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
 • Cech obkladačů České republiky
 • Cech podlahářů České republiky
 • Cech pro zateplování budov ČR
 • Cech suché výstavby České republiky
 • Cech topenářů a instalatérů ČR
 • Česká komora lehkých obvodových plášťů
 • Česká svářečská společnost ANB
 • Českomoravská komora lešenářů
 • Český plynárenský svaz
 • Elektrotechnický svaz český
 • Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
 • RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla
 • Sdružení klenotníků a hodinářů ČR
 • Společenstvo kominíků České republiky
 • Společenstvo techniků zdvihacích zařízení
 • Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků
 • Svaz chladicí a klimatizační techniky
 • Svaz kameníků a kamenosochařů ČR
 • Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky
 • Teplárenské sdružení České republiky
 • Unie výtahového průmyslu ČR

Podnikatelské mise do zahraničí, zahraniční zastoupení[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora je lídrem ekonomické diplomacie.[10] Udržuje v zahraničí bohaté styky, díky kterým kompletně organizuje doprovodné mise oficiálních představitelů státu spojené s uspořádáním podnikatelských seminářů včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním a potenciální spolupráci. Dále zajišťuje neformální setkání podnikatelů s představiteli státu.[zdroj?] Organizuje bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečuje ve vzájemné spolupráci se zahraniční organizací s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele.[zdroj?]

V roce 2016 vypravila 20 podnikatelských delegací do 23 zemí světa. Během podnikatelských misí firmy podepsaly nové kontrakty za stovky milionů korun, a to i v méně tradičních zemích, jako je například Írán nebo Nigérie.[zdroj?]

Národní výbor ICC ČR[editovat | editovat zdroj]

HK ČR je zakládajícím členem Národního výboru Mezinárodní obchodní komory ICC Česká republika. ICC se podílí na vytváření mezinárodních pravidel obchodu. I přes jejich dobrovolný charakter (nemají povahu zákonů), jsou pravidla používána v každodenním styku a stala se tak základním pilířem mezinárodního obchodu.[zdroj?]

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU[editovat | editovat zdroj]

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a hájila české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade.[zdroj?]

Co přináší podporu a pomoc podnikatelům v problematice EU:

 • informování podnikatelů o legislativní činnosti EU v jejich oboru
 • podporu při získávání finančních prostředků z komunitárních programů EU
 • zastupování českých podnikatelských organizací u evropských podnikatelských asociací
 • poskytování informačních a asistenčních služeb českým podnikatelům.

Hospodářská komora je rovněž členem mezinárodního společenství obchodních komor Eurochambers, která zastřešuje národní komory ze zemí Evropské unie a z dalších přidružených, kandidátských a sousedních zemí.

EHSV[editovat | editovat zdroj]

HK ČR má svého zástupce v Evropském hospodářském a sociálním výboru, který je jedním ze dvou poradních orgánů EU.[11] Členem za HK ČR je od října 2015 ekonom Petr Zahradník.

Brána do Persie[editovat | editovat zdroj]

V návaznosti na své předchozí aktivity a s ohledem na proces rušení sankcí vůči Íránu Hospodářská komora České republiky otevřela komplexní program podpory pro české firmy, které se zajímají o rozvíjení obchodu s Íránem.[12]

Hospodářská komora zde vidí potenciál v oblasti těžby – nejenom ropy a plynu, ale také uhlí, uranu, kobaltu, niklu a zlata. Češi by se mohli uplatnit se svými stroji, technologiemi, ale také experty. K dalším oblastem patří zdravotnictví nebo letecká doprava.[13] Podle guvernéra íránské provincie Alborz Seyedhamid Tahaeia se v Íránu českým firmám otevřely obchodní příležitosti v oblastech geotermální energetiky, stavebnictví, environmentálních technologií, zavlažovacích systémů, čističek odpadních vod a automotive.[14]

Během mise v dubnu 2016 společnosti Energo-Pro získala zakázku za 15 milionů eur (405 milionů korun) na dodávku dvou vodních turbín pro íránskou vodní elektrárnu Khoda Afarin[15]. Opavský výrobce důlních strojů Ostroj podepsal memorandum o dodávce důlního dobývacího komplexu v řádu desítek milionů eur.[16]

Během podnikatelské mise konané v říjnu 2016 firma VA TECH WABAG Brno, zabývající projekcemi, dodávkami, servisem a montáží technologických zařízení na úpravu vod, se setkala s mashadskou vodárenskou společností. Ta ji předložila šest projektů na úpravu vody, do kterých by se společnost mohla zapojit. K nové zakázce má nakročeno i Rubena a.s., která vyrábí v provozech v Hradci Králové, Náchodě, Velkém Poříčí a ve Zlíně výrobky z technické pryže. Firma VTK Special spadající do koncernu Vítkovice Holding jednala v Persii o renovaci zařízení, které bylo v minulosti dodáváno do ČSSR, a také o programu aplikaci zelených technologií, dodavatel energetických celků Škoda Praha aktuálně řeší možné dodávky elektráren formou BOT. Naproti tomu firmě FOMA Bohemia se s tamním partnerem podařilo podepsat smlouvu o výhradním zastoupení v oblasti dodávek dentálních filmů. [17]

Komory v regionech[editovat | editovat zdroj]

HK ČR je jediná podnikatelská organizace, která disponuje celorepublikovou regionální sítí.[zdroj?] HK ČR je tvořena v regionální části 14 krajskými komorami (KHK) a 54 okresními a oblastními komorami (OHK). Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR.

Prostřednictvím regionálních komor Hospodářská komora České republiky poskytuje podporu podnikatelům ve všech regionech České republiky. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.

Orgány komory[editovat | editovat zdroj]

Sněm HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Sněm Hospodářské komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory České republiky. Je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev.

Působnost sněmu Hospodářské komory ČR:

 • rozhodování o statutu, volebním a jednacím řádu komory a o volebním a jednacím řádu okresních komor
 • stanovování hlavních úkolů komory
 • volba a odvolání prezidenta, viceprezidentů, členů představenstva komory, dozorčí rady komory a členů smírčí komise komory z řad členů komory
 • schvalování výše a způsobu placení členských příspěvků a rozhodování o udělení výjimek z jejich placení schvalování rozpočtu komory, roční účetní závěrky a zprávy představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory
 • rozhodování o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory
 • schvalování zásad odměňování zaměstnanců komory

Představenstvo HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Představenstvo Hospodářské komory řídí činnost Hospodářské komory a rozhoduje o všech záležitostech. Představenstvo má celkem 34 členů. Členy představenstva jsou prezident, 5 viceprezidentů a další členové zvolení.

Prezident a viceprezidenti HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Prezident Hospodářské komory zastupuje Hospodářskou komoru navenek a jedná jejím jménem; je statutárním orgánem Hospodářské komory a zároveň je předsedou představenstva Hospodářské komory. Prezidenta i viceprezidenta Hospodářské komory volí a odvolává sněm, a to na období 3 let.

Současným prezidentem je Vladimír Dlouhý, viceprezidenty jsou Irena Bartoňová Pálková, Marta Nováková, Roman Pommer, Bořivoj Minář a Michal Štefl.

Seznam prezidentů HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Dozorčí rada HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Dozorčí rada Hospodářské komory je kontrolním orgánem Hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá Sněmu Hospodářské komory a podává mu zprávy o své činnosti. Má 7 členů.

Smírčí komise HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Smírčí komise Hospodářské komory je orgánem Hospodářské komory, který je zřízen zejména k předcházení obchodním sporům mezi členy komory. Smírčí komise se z podnětu člena komory, složky komory nebo představenstva Hospodářské komory také zabývá řešením vzájemných sporů mezi členy komory, mezi členy komory a složkami nebo mezi složkami komory a předkládá Představenstvu Hospodářské komory návrh řešení sporu. Počet členů Smírčí komise stanoví Sněm při volbě členů Smírčí komise, přičemž počet členů musí být lichý.

Úřad HK ČR[editovat | editovat zdroj]

Výkonným orgánem Hospodářské komory je Úřad Hospodářské komory. Úřad zajišťuje administrativu a běžný chod komory, řídí a koordinuje činnost komorové sítě při zajišťování úkolů schválených sněmem Hospodářské komory a při zajišťování činností Hospodářské komory vyplývajících ze zákona. Úřad HK ČR řídí tajemník Tomáš Vrbík.

Podle zprávy auditora Úřadu Hospodářské komory skončilo v roce 2016 její hospodaření ziskem po zdanění 10 067 tis. Kč.[18] Dotace činily 575 tis. Kč.[18] Hospodářská komora měla v roce 2016 56 zaměstnanců.[18]

Ocenění Hospodářské komory[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora České republiky uplatňuje systém oceňování osobností, institucí a organizací, které přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v zahraničí nebo v České republice. Pro tyto účely využívá několik druhů ocenění:

Merkurovy medaile[editovat | editovat zdroj]

Toto ocenění má formu čestné medaile, která nese jméno římského boha obchodu Merkura, který se stal symbolem pro komorové hnutí a většina komor na světě včetně Hospodářské komory ČR jej používá ve svém znaku jeho symboliku.

Řád Vavřínu[editovat | editovat zdroj]

Řád Vavřínu má za cíl ocenit významné domácí i zahraniční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši společnost. Jednotlivé osobnosti jsou nominovány širokou veřejností a zástupci krajských hospodářských komor. Laureáty vybírá porota Řádu Vavřínu. Tímto oceněním Hospodářská komora České republiky vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům. Řád Vavřínu zohledňuje především celoživotní dílo, společenský dopad, mezinárodní nebo jiný přesah. Řád je udělován také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují Českou republiku, či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechávají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále lidem, kteří bez ohledu na osobní přínos oddaně pracují ve prospěch ostatních. Řád Vavřínu byl udělován v letech 2012 - 2014, v roce 2016 bylo udělování obnoveno na Žofíně[19]

Čestný člen[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora České republiky ve snaze o vytvoření nástroje pro morální ocenění osobností a institucí, které se významnou měrou zasluhují a zasloužili o rozvoj, význam a existenci Hospodářské komory, zřídila titul Čestný člen HK ČR. Podmínky udělování jsou uvedeny ve Statutu čestného člena Hospodářské komory ČR.

Ocenění nejlepším absolventům[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora ČR oceňuje nejlepší absolventy škol pro oblast služeb, technických a gastronomických oborů. Cílem akce je zvýšit u žáků zájem o studium na středních odborných školách, zároveň podpořit české podnikatele v získávání nových kvalifikovaných zaměstnanců a řemeslné cechy a asociace ve spolupráci se školami. V roce 2016 se 21. ročník ocenění konal v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.[20] HK ČR již ocenila 6.096 absolventů. 22. ročník akce se uskuteční v září 2017.[21]

Projekty, kritika a kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Právní elektronický systém pro podnikatele[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská komora v květnu 2016 informovala, že chystá systém, který má podnikatele upozorňovat na všechny jeho povinnosti[22]. Iniciativa HK ČR vyústila v návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou návrhu byla nezbytnost vydávat každý právní předpis, upravující povinnosti podnikatelů, společně s přílohou, kterou by tvořil strukturovaný přehled těchto povinností. Zároveň by bylo stanoveno, že Hospodářská komora spravuje (neexkluzívní) informační systém, v němž budou tyto přílohy názorně prezentovány. Příslušný sněmovní tisk 1089 byl doručen poslancům 6. dubna 2017.[23] Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu bylo za účasti 19 připomínkových míst ukončeno 24. dubna 2017. Vláda dne 3. května 2017 na své schůzi návrh projednala s neutrálním stanoviskem.[24] Sněmovna dne 8. září 2017 schválila tisk 1089 s legislativně technickými změnami 47 hlasy z 81 přítomných poslanců. V Senátu byl návrh dne 12. října 42 hlasy z 53 přítomných senátorů zamítnut.

V souvislosti s razantním obsahem návrhu se přes obecný respekt k záměru předkladatelů zpřehlednit obecný právní rámec podnikání vedla odborná debata o jeho možné kolizi s tradičními legislativními postupy a některými ústavními principy. Nehledě na finální zamítnutí návrh vyvolal zájem odborné i laické veřejnosti o snížení regulatorní zátěže podnikatelů i obecně o zpřehlednění a větší srozumitelnost právních předpisů pro všechny jejich adresáty a Hospodářská komora se rozhodla pokračovat ve vývoji právního elektronického systému i bez jeho legislativního ukotvení jako prozatím nezávazné pomůcky pro podnikatele.[25]

Petice zaměstnanců[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012 podepsalo více než 30 zaměstnanců Úřadu komory petici, která kritizuje prezidenta komory Petra Kužela. Vytýká mu porušování zákonů, porušování interních předpisů komory, špatné hospodaření, šikanování zaměstnanců, nevhodné a neslušné chování a špatnou reprezentaci komory navenek.[26] Dále vyjádřili své přesvědčení, že Kužel upřednostňuje budování své politické kariéry na úkor podpory dobrého jména HK.[26] Představenstvo kritiku odmítlo.[27]

Elektronická karta pracovníka[editovat | editovat zdroj]

V listopadu 2012 navrhla HK ČR zavedení elektronické karty pracovníka, ve které by byl zaznamenán průběh zaměstnání, také zda má daný pracovník v pořádku lékařské prohlídky, či zdali je řádně proškolen a to včetně bezpečnosti práce. Elektronická karta by rovněž evidovala, od kdy je pracovník zaměstnán.[28] Tato karta by měl být povinná pro všechny pracující, tedy asi pět milionů lidí.[29] Náklady by měl nést stát.[29]

Tento návrh se stal terčem kritiky. Například Lidové noviny přirovnávaly kartu k drahým a nefunkčním projektům Opencard, sKarta či elektronická zdravotní knížka.[29] Další kritické hlasy považovaly návrh za zásah do osobní svobody, zbytečnou byrokracii, nadměrné výdaje pro stát či projev korporativismu.[30][31] Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09) návrh označila za dobrý nápad,[32] ale ODS se od návrhu distancovala.[32] Úmysl zavést karty kritizoval i bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, podle kterého "Elektronická karta a pracovní knížka, ať je v jakékoliv podobě, vždy v dějinách sloužila a byla zneužívána k brutálnímu nátlaku na zaměstnance".[32] Zavedení karty odmítly i odbory.[31]

Podvody při získání dotací EU[editovat | editovat zdroj]

V lednu 2014 oznámil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), že Hospodářský komora ČR falšovala údaje, na základě kterých čerpala peníze z fondů Evropské unie. Jednalo se o falšování podpisů a čestných prohlášení lidí, kteří údajně měli pracovat na projektu na kontrolu čerpání peněz z Operačního programu Podnikání a inovace.[33] OLAF celou záležitost postoupil českým orgánům činným v trestním řízení.[33] ČR navíc hrozí pokuta ve výši stovek milionů korun.[33] Případ bývalého prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela ale Městský soud v Praze již potřetí vrátil k novému rozhodnutí. Soudy v roce 2015 Kužela poslaly podmíněně na rok do vězení a přikázaly, aby ministerstvu zahraničí uhradil škodu 480 tisíc korun. Kužela se ale následně zastal Nejvyšší soud, který v roce 2016 odsuzující verdikty zrušil, a nařídil prvoinstančnímu soudu případ znovu projednat. Napodruhé soud Kužela osvobodil, ale Městský soud v Praze tento i verdikt zrušil a vrátil případ k novému projednání.[34]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. INFO@AION.CZ, AION CS -. 301/1992 Sb. Zákon o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-08-01]. Dostupné online. (česky) 
 2. WEBMASTER@TYDEN.CZ, TYDEN, www.tyden.cz, e-mail:. Vladimír Dlouhý bude znovu prezidentem Hospodářské komory. TÝDEN.cz. 2017-05-16. Dostupné online [cit. 2017-08-01]. 
 3. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Hospodářská komora České republiky - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-02. (česky) 
 4. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Podmínky a výhody členství - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-07. (česky) 
 5. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Historie obchodních a živnostenských komor - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-07. (česky) 
 6. Zikmund Winter: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve XIV. a XV. století. Praha 1912
 7. Josef Gruber: Obchodní a živnostenská komora v Praze v prvním půlstoletí svého trvání 1850-1900. Praha 1900, dostupné online [1]
 8. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Oborová společenstva - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-10. (česky) 
 9. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Sekce a pracovní skupiny - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-20. (česky) 
 10. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Podnikatelé z celé země si zvolí svého nového prezidenta - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné online. (česky) 
 11. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Činnost HK ČR na mezinárodní úrovni - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-07. 
 12. Brána do Persie [online]. Hospodářská komora [cit. 2017-08-12]. Dostupné online. 
 13. Téma | Česká pozice. Lidovky.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné online. 
 14. V Íránu je velká poptávka po českých výrobcích, potvrdil tamní guvernér na půdě Hospodářské komory. page-maintitle-short-default. Dostupné online [cit. 2017-08-07]. 
 15. Energo-Pro dodá do Íránu vodní turbíny za 400 milionů - E15.cz. Zprávy E15.cz. Dostupné online [cit. 2017-08-07]. 
 16. České autobusy zamíří do Íránu. Firmy dohodly kontrakt za 2 miliardy. iDNES.cz [online]. 2017-03-02 [cit. 2017-08-07]. Dostupné online. 
 17. Podnikatelská mise do Íránu: Češi dohodli nové obchody | BusinessInfo.cz. www.businessinfo.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné online. (česky) 
 18. a b c Obchodní rejstřík, Hospodářská komora České republiky, listina A 8179/SL74 vedená u Městského soudu v Praze (zpráva auditora, účetní závěrka 2016), dostupné online.
 19. KOMORA. Udílení Řádu Vavřínu 2016. www.vavriny.cz [online]. [cit. 2017-08-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-03. (česky) 
 20. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Prezident HK ČR Dlouhý ocenil nejlepší absolventy technických oborů na MSV v Brně - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné online. (česky) 
 21. WWW.MEDIACENTRIK.CZ, CMS: NetDirect MediaCentrik;. Letos předáme již 22. Ocenění nejlepším absolventům - HKCR | Hospodářská komora České republiky. www.komora.cz [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-07. (česky) 
 22. Povinnosti podnikatelům ohlídá systém. Naplní ho úřady, zprovozní komora. iDNES.cz [online]. 2016-05-18 [cit. 2017-10-31]. Dostupné online. 
 23. Sněmovní tisk 1089. www.psp.cz [online]. [cit. 2017-10-31]. Dostupné online. (česky) 
 24. Výsledky jednání vlády 3. května 2017. www.vlada.cz. Dostupné online [cit. 2017-10-31]. (česky) 
 25. Hospodářská komora: Dlouhý - Zamítnutím „podnikatelského psa“ se problém s byrokracií a legislativní džunglí nevyřešil. page-maintitle-short-default. Dostupné online [cit. 2017-10-31]. 
 26. a b Petice zaměstnanců Úřadu Hospodářské komory České republiky, 16. července 2012, cit. 2013-03-12
 27. Hospodářská komora ČR, Stanovisko představenstva HK ČR k „Petici“ zaměstnanců úřadu HK ČR, 25. července 2012, cit. 2013-03-12. Dostupné online Archivováno 15. 8. 2012 na Wayback Machine
 28. Hospodářská komora ČR, HK ČR usiluje o zavedení elektronické karty pracovníka, 19. listopadu 2012, cit. 2013-03-13. Dostupné online Archivováno 6. 8. 2017 na Wayback Machine
 29. a b c VODIČKA, Jan. Chystá se další chytrá karta, zaměstnancům má "usnadnit život". Lidové noviny [online]. 24. listopadu 2012 [cit. 2013-03-13]. Dostupné online. ISSN 1213-1385. 
 30. TŮMA, Ondřej. Očima expertů: Další kartička do peněženky? Elektronická karta pracovníka se blíží!. peníze.cz [online]. 30. listopadu 2012 [cit. 2013-03-14]. Dostupné online. ISSN 1213-2217. 
 31. a b HRONÍK, Jiří. Karta, která vás sleduje v práci. Ta se chystá pro všechny zaměstnance. Parlamentní listy [online]. 25. listopadu 2012 [cit. 2013-03-14]. Dostupné online. 
 32. a b c KOPECKÝ, Josef. Je tu projekt elektronických karet pro zaměstnance. ODS je ostře proti. IDnes [online]. 4. prosince 2012 [cit. 2013-03-14]. Dostupné online. 
 33. a b c HOUSKA, Ondřej. Hospodářská komora ČR se dostala k penězům z evropských fondů falšováním údajů, tvrdí EU. Český rozhlas [online]. 16. ledna 2014 [cit. 2014-01-16]. Dostupné online. 
 34. Semináře naúčtoval, i když nebyly. Případ exšéfa Hospodářské komory bude muset soud řešit znovu. Aktuálně.cz. 2017-01-10. Dostupné online [cit. 2017-08-07]. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]