Národní soustava kvalifikací

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně přístupný registr všech úplných a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky [1]. Prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou částí určitého povolání. Národní soustava kvalifikací se tak vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů je možné, aby se nechali přezkoušet a získali certifikát o svém vzdělání. Hlavní informační zdroj pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK) je Národní soustava povolání (NSP).

Tento registr je projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSK zajišťuje sdružení Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o..

Základní charakteristika[editovat | editovat zdroj]

  • Je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
  • Obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní
  • Je společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení.
  • Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech.
  • Je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce.

Rozdělení kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací[editovat | editovat zdroj]

  • Úplná kvalifikace – je definována jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“. Úplnou kvalifikací je např. kuchař, zedník, instalatér, ekonom, strojírenský technik aj.
  • Profesní kvalifikace – je definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností jsou užší než povolání a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montáž nábytku, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin aj.).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]