Přeskočit na obsah

Seznam prezidentských vet Václava Klause

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Prezidentské veto je v právním řádu České republiky jednou z absolutních pravomocí prezidenta republiky, která vyplývá z článku 50 Ústavy ČR. Prezident má možnost s odůvodněním vrátit zákon schválený parlamentem zpět k novému projednání (suspenzivní veto). Poslanecká sněmovna může setrvat na původním návrhu zákona a přehlasovat prezidentské veto nadpoloviční většinou všech poslanců.

Podpis Václava Klause
Podpis Václava Klause

Druhým prezidentem v historii samostatné České republiky byl Václav Klaus. Toto je chronologicky řazený seznam zákonů vrácených prezidentem Václavem Klausem během jeho dvou funkčních období od 7. března 2003 do 7. března 2013.

Než nastoupil do úřadu, kritizoval svého předchůdce Václava Havla za nadměrné či nadbytečné vetování zákonů. Ten během svého 10letého působení v úřadu použil právo prezidentského veta 24krát. Stejný počet zákonů pak Václav Klaus vetoval za své první tři roky a tři měsíce v úřadu.[1] Rok před koncem svého druhého funkčního období dosáhl dvojnásobného množství. V minulosti své hojné využívání práva veta vysvětloval např. překotným přijímáním nových nekvalitních zákonů zejména v období vlády Jiřího Paroubka.[2] V závěrečném období vykonávání svého úřadu byl kritizován některými politiky z řad vládní koalice za to, že vetováním přispívá k nestabilitě vlády.[3][4]

Chronologický přehled[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna PČR, 4. volební období 2002–2006[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 9. července 2002.[5] Levicové strany ve volbách získaly pohodlnou většinu; tři po sobě jdoucí vlády sociálně demokratických premiérů však byly sestaveny v těsně většinových „středových“ koalicích s KDU-ČSL a US-DEU. Václav Klaus nastoupil do svého úřadu v prvním roce vlády Vladimíra Špidly. 7. března 2003 na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu složil prezidentský slib.[6] V následujícím období využil své právo veta celkem 29krát, převážně za vlády Jiřího Paroubka.

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 2] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Vladimíra Špidly (15. července 20024. srpna 2004)
1. 20030513a13. května 2003

Jednoúčelový zákon zavádějící nestandardní pravidla pro vybrané subjekty a posilující byrokracii.[7]

20030418a18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

Zákon zakotvoval pravidla povolovacího systému zoologických zahrad.

62[8] 20030528a28. května 2003
byl přijat[9]
20030609a9. června 2003
162/2003 Sb.[10]
135 42 6
2. 20030718a18. července 2003

Negativní dopad na podnikatelské prostředí a důkladnější posouzení zákona sněmovnou.[11]

20030704a4. července 2003 kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Novela v rámci harmonizace s legislativou Evropské unie upravila (zvýšila) sazby spotřební daně u tabákových výrobků a lihu a zpřesnila definici předmětu daně.

205[12] 20030923a23. září 2003
byl přijat[13]
20030930a30. září 2003
322/2003 Sb.[14]
101 98 0
3. 20031126a26. listopadu 2003

Dílčí navýšení příjmů v systému zdravotního pojištění na úkor podnikatelů bez komplexního řešení financování zdravotnictví.[15]

20031108a8. listopadu 2003 kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela u osob samostatně výdělečně činných zvýšila vyměřovací základ pro odvod z pojistného a minimální vyměřovací základ odvodila od průměrné místo od minimální mzdy.

399[16] 20031211a11. prosince 2003
byl přijat[17]
20031222a22. prosince 2003
455/2003 Sb.[18]
102 55 36
4. 20031127a27. listopadu 2003

Nerovnost OSVČ vůči zaměstnancům při výplatě sociálních dávek.[19]

20031106a6. listopadu 2003 kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Hlavní změnou návrhu byl přesun výkonu státní sociální podpory v prvním stupni na úřady práce místo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, dále zrušení příspěvku na dopravu školáků, poskytování rodičovského příspěvku bez ohledu na výši příjmu rodičů, osobám samostatně výdělečně činným zaváděl započítávání nejméně 50 % průměrné mzdy do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory.

397[20] 20031211a11. prosince 2003
byl přijat[21]
20031222a22. prosince 2003
453/2003 Sb.[22]
101 92 2
5. 20040112a12. ledna 2004

Narušení rovnováhy mezi složkami státní moci v neprospěch moci zákonodárné, otevírání právního řádu zásahům cizích autorit.[23]

20031215a15. prosince 2003 kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Novela se týkala přístupu k Ústavnímu soudu a možnosti nápravy těch rozhodnutí Ústavního soudu, které Evropský soud pro lidská práva shledal jako odporující Evropské úmluvě o lidských právech.

284[24] 20040210a10. února 2004
byl přijat[25]
20040219a19. února 2004
83/2004 Sb.[26]
101 84 11
6. 20040129a29. ledna 2004

Požadavky na kvalifikaci zemědělského podnikatele.[27]

20040114a14. ledna 2004 kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změna řešila evidenci zemědělských podnikatelů, kterou měly vést krajské úřady místo obecních úřadů, a kvalifikační požadavky na zemědělské podnikatele.

350[28] 20040210a10. února 2004
byl přijat[29]
20040219a19. února 2004
85/2004 Sb.[30]
133 55 8
7. 20040311a11. března 2004

Zákon neprošel standardním připomínkovým řízením, nesouhlasil s ním Senát, není zaručena anonymita registrů.[31]

20040220a20. února 2004 kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Novela zakotvovala pravidla poskytování osobních údajů zdravotnickými zařízeními Národnímu zdravotnímu informačnímu systému. Data byla dosud sbírána na základě opatření č. 18/2002.

419[32] 20040324a24. března 2004
byl přijat[33]
20040409a9. dubna 2004
156/2004 Sb.[34]
124 48 1
8. 20040409a9. dubna 2004

Některá opatření prezident považoval za sporná s negativními důsledky pro podniky a občany.[35]

20040401a1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty

Změny zahrnovaly řadu úprav souvisejících se vstupem do Evropské unie, celkově vedoucích ke zvýšení příjmu z daně, nejvýznamnější bylo rozšíření okruhu zboží a služeb zdaňovaných základní sazbou daně.

496[36] 20040422a22. dubna 2004
byl přijat[37]
20040423a23. dubna 2004
235/2004 Sb.[38]
101 83 0
20040401a1. dubna 2004 zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 497[39] 20040422a22. dubna 2004
byl přijat[40]
20040423a23. dubna 2004
237/2004 Sb.[41]
131 51 2
Vláda Stanislava Grosse (4. srpna 200425. dubna 2005)
9. 20040823a23. srpna 2004

Nedodržení zásady, že „občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti“.[42]

20040729a29. července 2004 kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

Změny zaváděly možnost předání občana České republiky jinému státu Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu, vymezovaly skutkové podstaty teroristického útoku, obchodování s lidmi, účasti na zločinném spolčení a některé další.

514[43] 20040924a24. září 2004
byl přijat[44]
20041022a22. října 2004
537/2004 Sb.[45]
105 80 8
10. 20040823a23. srpna 2004

Nedodržení zásady, že „občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti“.[46]

20040729a29. července 2004 kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny souvisely se zavedením evropského zatýkacího rozkazu.

533[47] 20040924a24. září 2004
byl přijat[48]
20041022a22. října 2004
539/2004 Sb.[49]
101 85 8
11. 20050209a9. února 2005

Nepřiměřená regulace lidských aktivit a připojení nesouvisející části týkající se právní formy nemocnic.[50]

20050121a21. ledna 2005 o hodnocení hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 639[51] 20050222a22. února 2005
nebyl přijat[52]
100 56 8
12. 20050210a10. února 2005

Spor mezi sněmovnou a senátem ohledně platnosti zákona.[53]

20041124a24. listopadu 2004 kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů)

Novela měla upravit střet zájmů členů zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev měst s rozšířenou působností.

550[54] 20050222a22. února 2005
byl přijat[55]
20050228a28. února 2005
96/2005 Sb.[56]
112 2 6
Vláda Jiřího Paroubka (25. dubna 20054. září 2006)
13. 20050518a18. května 2005

Závaznost kolektivních smluv i pro podniky, které se neúčastnily vyjednávání.[57]

20050503a3. května 2005 kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů

Novela opět zaváděla ustanovení o rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další zaměstnavatele zrušené Ústavním soudem.

721[58] 20050614a14. června 2005
byl přijat[59]
20050629a29. června 2005
255/2005 Sb.[60]
104 66 10
14. 20050519a19. května 2005

Z pracovně právního vztahu zákon činí veřejnou instituci.[61]

20050503a3. května 2005 o inspekci práce 685[62] 20050614a14. června 2005
byl přijat[63]
20050629a29. června 2005
251/2005 Sb.[64]
112 49 17
20050503a3. května 2005 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 686[65] 20050614a14. června 2005
byl přijat[66]
20050629a29. června 2005
253/2005 Sb.[67]
112 45 21
15. 20050912a12. září 2005

Zákaz převést zdravotnické zařízení do formy obchodní společnosti do přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.[68]

20050819a19. srpna 2005 kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Smyslem novely bylo převzetí směrnic Evropské unie v oblastech kosmetických prostředků, výrobků přicházejících do přímého styku s potravinami a pokrmy, ochrany zdraví při práci, úprava podmínek uznávání odborné způsobilosti občanů států Evropské unie a zpřesnění stávajících povinností osob a oprávnění správních úřadů na úseku ochrany veřejného zdraví.

824[69] 20050923a23. září 2005
byl přijat[70]
20050927a27. září 2005
392/2005 Sb.[71]
107 51 8
16. 20050915a15. září 2005

Opuštění zásady, že každý pachatel má být potrestán a neshoda sněmovny a senátu.[72]

20050819a19. srpna 2005 kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Novela zaváděla institut korunního svědka.

802[73] 20051012a12. října 2005
nebyl přijat[74]
73 77 35
17. 20051006a6. října 2005

Zákon ztěžuje a komplikuje podnikání v zemědělství.[75]

20050921a21. září 2005 kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela doplňovala a zpřesňovala ustanovení o evidenci zemědělských podnikatelů a půdy a o působnosti Státního zemědělského intervenčního fondu.

846[76] 20051021a21. října 2005
byl přijat[77]
20051110a10. listopadu 2005
441/2005 Sb.[78]
124 54 0
18. 20060216a16. února 2006

Zákon registrované partnerství svými atributy staví na roveň manželství a nad jiné mezilidské partnerské vztahy.[79]

20060126a26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 969[80] 20060315a15. března 2006
byl přijat[81]
20060403a3. dubna 2006
115/2006 Sb.[82]
101 57 19
19. 20060331a31. března 2006

Platba nemocenské zaměstnavatelem.[83]

20060314a14. března 2006 o nemocenském pojištění 1005[84] 19. a 20060425a25. dubna 2006
byl přijat[85]
20060512a12. května 2006
byl přijat
187/2006 Sb.[86]
103 55 16
20060314a14. března 2006 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 1006[87] 20060425a25. dubna 2006
byl přijat[88]
20060512a12. května 2006
189/2006 Sb.[89]
102 41 32
20. 20060405a5. dubna 2006

Nesouhlas se snahou regulovat téměř každou lidskou činnost.[90]

20060314a14. března 2006 kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela zpřísňovala podmínky provozování lyžařských vleků.

906[91] 20060425a25. dubna 2006
byl přijat[92]
20060512a12. května 2006
191/2006 Sb.[93]
115 42 18
21. 20060412a12. dubna 2006

Široké formulace zákona mohou podle prezidenta vést k ohrožení vlastnických práv.[94]

20060314a14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 1015[95] 20060425a25. dubna 2006
byl přijat[96]
20060511a11. května 2006
184/2006 Sb.[97]
116 53 8
22. 20060502a2. května 2006

Jednoúčelový zákon operující nejasnými pojmy, minimální efekt zákona.[98]

20060412a12. dubna 2006 o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době 1025[99] 20060523a23. května 2006
byl přijat[100]
20060531a31. května 2006
247/2006 Sb.[101]
116 19 31
23. 20060505a5. května 2006

Zákon zvýhodňuje veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, tedy opustil principy úcty k soukromému vlastnictví, k pluralitě vlastnických vztahů.[102]

20060421a21. dubna 2006 o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 810[103] 20060523a23. května 2006
byl přijat[104]
20060531a31. května 2006
245/2006 Sb.[105]
110 58 5
24. 20060511a11. května 2006

Nedostatečně liberální, složitá a místy jednostranně zvýhodňující norma.[106]

20060421a21. dubna 2006 zákoník práce 1153[107] 20060523a23. května 2006
byl přijat[108]
20060607a7. června 2006
262/2006 Sb.[109]
107 65 7
20060421a21. dubna 2006 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 1154[110] 20060523a23. května 2006
byl přijat[111]
20060607a7. června 2006
264/2006 Sb.[112]
108 61 12
25. 20060512a12. května 2006

Zvýhodnění podnikání v jednom oboru (filmovém), vysoké navýšení prostředků fondu a současně uvolnění pravidel čerpání.[113]

20060425a25. dubna 2006 kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela rozšiřovala placení poplatku vybíraného na podporu filmové tvorby i na provozovatele prodejen a půjčoven nosičů, jakož i provozovatele televizního vysílání.

854[114] 20060523a23. května 2006
nebyl přijat[115]
95 31 10
26. 20060606a6. června 2006

Faktický zákaz souběhu funkcí starosty/hejtmana s funkcí poslance/senátora, a člena rady kraje s funkcí starosty/člena rady obce.[116]

20060523a23. května 2006 kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Novela bránila personálnímu propojení kontrolních a finančních výborů obcí a krajů s radami obcí a krajů.

972[117] neprojednán
27. 20060607a7. června 2006

Nové administrativní zásahy do fungování trhu.[118]

20060523a23. května 2006 o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 1214[119] neprojednán
28. 20060608a8. června 2006

Úprava snižuje odpovědnost rodičů za jejich závazky a přenáší je na daňové poplatníky, přičemž neodstraňuje příčiny problémů.[120]

20060523a23. května 2006 o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) 964[121] neprojednán
29. 20060609a9. června 2006

Centralizace rozhodovacích pravomocí na ministerstvo zdravotnictví, posílení moci lékařské komory.[122]

20060523a23. května 2006 kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Cílem novely bylo zpřístupnění zdravotnické dokumentace pacientům, o nichž je vedena, a osobám blízkým zemřelému pacientovi dávala právo na informace o jeho zdravotním stavu a příčinách jeho úmrtí. Připojeny novely dalších zákonů, včetně úpravy pravidel uzavírání smluv s pojišťovnami a dohadovacího řízení.

1045[123] neprojednán

Poslanecká sněmovna PČR, 5. volební období 2006–2010[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 27. června 2006.[124] Ve sněmovně byly silněji zastoupeny dvě hlavní velké strany: ČSSD a vítězná ODS, získat vládní většinu však nebylo jednoduché. Po prvním pokusu občansko-demokratického premiéra Mirka Topolánka o sestavení menšinové vlády, která však nezískala důvěru sněmovny, následoval jeho druhý, úspěšný pokus s koaliční vládou ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Ani tato vláda nedisponovala silnou většinou a po vyslovení nedůvěry v březnu 2009 nastoupila přechodná „úřednická“ vláda Jana Fischera. V průběhu druhé Topolánkovy vlády, v únoru 2008 byl Václav Klaus zvolen prezidentem na další pětileté funkční období.[125][126] Do té doby nevyužil svého práva veta ani jednou, poté celkem 17krát, zejména během Fischerovy vlády.

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 2] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
První vláda Mirka Topolánka (4. září 20069. ledna 2007)
Prezident v tomto období nevetoval žádný zákon.
Druhá vláda Mirka Topolánka (9. ledna 20078. května 2009)
30. 20080226a26. února 2008

Opačný názor sněmovny a senátu, protesty občanů proti umožnění kontaktního norování.[127]

20080205a5. února 2008 kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Novela přinesla řadu menších změn, jako zavedení sankce propadnutí zvířete, zvýšení nároků na zařízení pro hendikepovaná zvířata, povinnost čipovat exotická zvířata, převzetí evropské směrnice o dopravě zvířat a další.

184[128] 20080311a11. března 2008
nebyl přijat[129]
86 39 49
31. 20080509a9. května 2008

Nesystémová a nedomyšlená novela narušující soukromí bezúhonných občanů.[130]

20080422a22. dubna 2008 kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela upřesňovala za jaké období mají povinní podávat přiznání, usnadňovala přístup do registru přiznání, řešila zveřejňování údajů z přiznání a rozšiřovala okruh povinných osob.

171[131] 20080610a10. června 2008
byl přijat[132]
20080620a20. června 2008
216/2008 Sb.[133]
138 6 48
32. 20080516a16. května 2008

Zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní zákon.[134]

20080424a24. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 253[135] 20090617a17. června 2009
byl přijat[136]
20090629a29. června 2009
198/2009 Sb.[137]
118 16 43
33. 20080811a11. srpna 2008

Zákon neúměrně zatěžuje podnikání a dosavadní funkční úpravu nahrazuje centralistickou evropskou „chemickou politikou“.[138]

20080718a18. července 2008 kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela zaváděla „novou evropskou chemickou politiku REACH“, především registraci uživatelů chemických látek a upravovala povolování pro užití nebezpečných látek.

444[139] 20080923a23. září 2008
byl přijat[140]
20081007a7. října 2008
371/2008 Sb.[141]
133 12 48
Vláda Jana Fischera (8. května 200913. července 2010)
34. 20090709a9. července 2009

Nesystémový, diskriminační (šrotovné) a nepromyšlený zákon.[142]

20090617a17. června 2009 o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

Zákon obsahoval změny daní k větší progresivitě, opatření v sociální sféře ve prospěch zaměstnanců, tzv. „šrotovné“ a jiné.

743[143] 20090909a9. září 2009
byl přijat[144]
20090924a24. září 2009
326/2009 Sb.[145]
101 4 5
35. 20090925a25. září 2009

Nevhodný způsob regulace, vymyká se legislativním zvyklostem a hrozí negativní dopad na spotřebitele.[146]

20090909a9. září 2009 o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 431[147] 20091103a3. listopadu 2009
byl přijat[148]
20091113a13. listopadu 2009
395/2009 Sb.[149]
106 63 10
36. 20091027a27. října 2009

Novela je proti zájmům většiny občanů a nepřispěje ke zvýšení kvality ochrany životního prostředí.[150]

20091008a8. října 2009 kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Novela se týkala zajištění přístupu k právní ochraně všem subjektům z řad „dotčené veřejnosti“.

901[151] 20091201a1. prosince 2009
byl přijat[152]
20091211a11. prosince 2009
436/2009 Sb.[153]
117 24 35
37. 20091215a15. prosince 2009

Novela zavádí nepřijatelnou nárokovou položku státního rozpočtu.[154]

20091201a1. prosince 2009 kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Novela zajišťovala Státnímu fondu rozvoje bydlení dotace ze státního rozpočtu ve výši jeho schválených výdajů.

842[155] 20100309a9. března 2010
byl přijat[156]
20100324a24. března 2010
71/2010 Sb.[157]
119 35 31
38. 20091216a16. prosince 2009

Zákon se týká jednotlivosti, je retroaktivní, zákonodárná moc nepřípustně omezila práva moci výkonné.[158]

20091201a1. prosince 2009 o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně

Zákon stanovil, že ruzyňské letiště musí zůstat ve vlastnictví státu.

738[159] 20100309a9. března 2010
byl přijat[160]
20100324a24. března 2010
69/2010 Sb.[161]
101 62 22
39. 20100319a19. března 2010

Nesouhlas vlády a senátu, tak závažný zákon by neměl být protlačen silou na konci volebního období.[162]

20100309a9. března 2010 o krajském referendu a o změně některých zákonů 737[163] 20100413a13. dubna 2010
byl přijat[164]
20100429a29. dubna 2010
118/2010 Sb.[165]
104 70 17
40. 20100323a23. března 2010

Změna zdanění benefitů prošla sněmovnou i senátem jednohlasně a není důvod ji po dvou měsících zvrátit. Navíc zdanění dle ceny obvyklé platilo i v letech 1992–2004.[166]

20100309a9. března 2010 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Novela se týkala zdanění zaměstnaneckých benefitů – umožnila, aby při dodání zboží/služby zaměstnancům plátce daně při stanovení základu daně nemusel používat cenu obvyklou.

1059[167] 20100413a13. dubna 2010
byl přijat[168]
20100429a29. dubna 2010
120/2010 Sb.[169]
106 67 17
41. 20100414a14. dubna 2010

Přejímání evropských směrnic bez diskuze, rozšíření trhu s povolenkami do další oblasti, směrnice sama ještě není dotvořena.[170]

20100324a24. března 2010 kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Novela přidávala do zákona úpravu podmínek obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vzniklých v oblasti letecké dopravy.

1021[171] 20100518a18. května 2010
byl přijat[172]
20100531a31. května 2010
164/2010 Sb.[173]
154 16 22
42. 20100429a29. dubna 2010

Snížení příspěvnu na rok 2010 bylo jednorázové opatření a i tak je podpora v mateřství na vysoké úrovni. Dopad novely (2 mld Kč) povede ke zvýšení deficitu rozpočtu.[174]

20100413a13. dubna 2010 kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Navrhovatelé novely chtěli ponechat výši příspěvku v mateřství v roce 2010 na úrovni roku 2009.

939[175] 20100518a18. května 2010
byl přijat[176]
20100531a31. května 2010
166/2010 Sb.[177]
111 51 32
43. 20100512a12. května 2010

Boj proti emisím skleníkových plynů je diskutabilní, sporné jsou i dopady přimíchávání biosložek do pohonných hmot.[178]

20100428a28. dubna 2010 kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Novela zvyšovala minimální obsah biopaliv v benzinu a naftě.

967[179] 20100527a27. května 2010
byl přijat[180]
20100531a31. května 2010
172/2010 Sb.[181]
125 22 13
44. 20100601a1. června 2010

Nadbytečná regulace, je nepřijatelné považovat zahrádkaření za naplňování veřejně prospěšného zájmu.[182]

20100518a18. května 2010 o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) 791[183] neprojednán
45. 20100603a3. června 2010

Účinnost zákona je vázána na přijetí eura, které nastane neznámo kdy; nevhodný způsob projednání v senátu; hlavní cíl ČNB v zákoně je v rozporu s hlavním cílem ČNB v ústavě.[184]

20100518a18. května 2010 o České národní bance 800[185] neprojednán
46. 20100609a9. června 2010

Novela zužuje okruh příjemců výnosů z loterií, znemožňuje podporu veřejně prospěšných akcí spojených s reprezentací ČR v zahraničí, přináší nebezpečí korupce v souvislosti s právem obcí na regulaci pomocí obecních vyhlášek, a další.[186]

20100520a20. května 2010 kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Novela řešila transparentnost rozdělování výnosů loterií a vliv obcí na povolování sázkových her.

971[187] neprojednán

Poslanecká sněmovna PČR, 6. volební období 2010–2013[editovat | editovat zdroj]

Poslanecká sněmovna zahájila činnost na své ustavující schůzi 22. června 2010.[188] I když se vítěznou stranou stala ČSSD s 56 poslaneckými mandáty, premiér Petr Nečas (ODS) sestavil zpočátku relativně silnou většinovou koaliční vládu s TOP 09 a Věcmi veřejnými. Později, po rozštěpení Věcí veřejných tuto stranu ve vládě vystřídala jedna z jejích frakcí, nově založená strana LIDEM. Vládní většina ve sněmovně se stala velmi křehkou a Václav Klaus byl z řad koalice příležitostně obviňován, že vetováním zákonů ještě napomáhá k nestabilitě vlády. V 6. volebním období sněmovny Váslav Klaus použil své právo veta 11krát, naposledy 19. listopadu 2012. Dne 7. března 2013 mu vypršel mandát;[189] následující den do úřadu prezidenta nastoupil v lednu 2013 zvolený Miloš Zeman.[190]

Pořadí [p 1] Datum vrácení a prezidentovo odůvodnění Zákon schválený parlamentem dne Vrácený zákon Sněmovní tisk č. Hlasování sněmovny[p 2] Vyhlášení ve Sbírce zákonů
A N Z
Vláda Petra Nečase (od 13. července 2010)
47. 20110223a23. února 2011

Změnou uspořádání úřadů by reformy sociální politiky měly končit, ne začínat. Zákon vede k posílení byrokratizace, byl odmítnut senátem, obsahuje řadu chyb.[191]

20110209a9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 131[192] 20110315a15. března 2011
byl přijat[193]
20110325a25. března 2011
73/2011 Sb.[194]
107 68 5
48. 20110623a23. června 2011

Zákon jako poslanecká iniciativa neprošel standardním legislativním procesem, zvyšuje míru regulace podnikání aniž pomůže životnímu prostředí. Nesouhlasil senát ani vláda.[195]

20110607a7. června 2011 kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela umožnila zohlednit místní kvalitu ovzduší při povolování jednotlivých zdrojů znečišťování, umožnila v obcích vyhlásit „nízkoemisní zóny“ a zavedla osvobození dálnic a obchvatů od poplatků při smogových situacích.

90[196] 20110906a6. září 2011
byl přijat[197]
20111004a4. října 2011
288/2011 Sb.[198]
110 26 34
49. 20111118a18. listopadu 2011

Zákon popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a princip individuální trestní odpovědnosti, je nekvalitně zpracován.[199]

20111027a27. října 2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 285[200] 20111206a6. prosince 2011
byl přijat[201]
20111222a22. prosince 2011
418/2011 Sb.[202]
120 30 16
20111027a27. října 2011 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 286[203] 20111206a6. prosince 2011
byl přijat[204]
20111222a22. prosince 2011
420/2011 Sb.[205]
123 27 18
50. 20120314a14. března 2012

Rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie, i když je jejich podpora už neúnosně vysoká. V důsledku přepracování senátem je nekvalitní.[206]

20120131a31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 369[207] 20120509a9. května 2012
byl přijat[208]
20120530a30. května 2012
165/2012 Sb.[209]
145 8 21
51. 20120619a19. června 2012

Populistická, nedomyšlená a snadno zneužitelná norma odmítnutá vládou, senátem i ombudsmanem.[210]

20120605a5. června 2012 kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

Novela zaváděla novou sankci „zákaz pobytu“ a jednotnou úpravu nočního klidu.

431[211] 20121219a19. prosince 2012
byl přijat[212]
20121231a31. prosince 2012
494/2012 Sb.[213]
101 78 4
52. 20120809a9. srpna 2012

Nesouhlas se samotnou směrnicí EU, ze které zákon vychází. Růst administrativní náročnosti staveb a rekonstrukcí, ignorování místních podmínek a způsobu užívání budov.[214]

20120719a19. července 2012 kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Návrh přinesl povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy a zavedl jednotné označení spotřeby energií budovy.

622[215] 20120919a19. září 2012
byl přijat[216]
20121003a3. října 2012
318/2012 Sb.[217]
105 43 40
53. 20120912a12. září 2012

Obava z nemístného tlaku úředníků na rodiče, z profesionalizace pěstounské péče a pěstounské péče na dobu určitou, z rušení kojeneckých ústavů.[218]

20120905a5. září 2012 kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Cílem novely byl především posun systému péče o ohrožené děti od ústavní péče k péči v (náhradním) rodinném prostředí.

564[219] 20121107a7. listopadu 2012
byl přijat[220]
20121127a27. listopadu 2012
401/2012 Sb.[221]
104 61 29
54. 20120917a17. září 2012

Nepřiměřené posílení pravomoci ředitelů věznic v procesu podmínečného propuštění. Nelogický paragraf o odebrání řidičského oprávnění neplatičům výživného.[222]

20120906a6. září 2012 kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela usnadňovala podmíněné propuštění vězňů, přičemž zvyšovala práva ředitelů věznic v procesu podmínečného propuštění.

584[223] 20121107a7. listopadu 2012
byl přijat[224]
20121123a23. listopadu 2012
390/2012 Sb.[225]
103 89 1
55. 20120924a24. září 2012

Neexistence konsensu na důchodové reformě a rizika spuštění „druhého pilíře“ v době finanční krize.[226]

20120906a6. září 2012 o pojistném na důchodové spoření 692[227] 20121107a7. listopadu 2012
byl přijat[228]
20121127a27. listopadu 2012
397/2012 Sb.[229]
102 89 2
20120906a6. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření 693[230] 20121107a7. listopadu 2012
byl přijat[231]
20121127a27. listopadu 2012
399/2012 Sb.[232]
102 90 2
56. 20121112a12. listopadu 2012

Nesystémová podpora privilegující jedno průmyslové odvětví.[233]

20121026a26. října 2012 o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) 620[234] 20121218a18. prosince 2012
byl přijat[235]
20121231a31. prosince 2012
496/2012 Sb.[236]
141 1 9
57. 20121119a19. listopadu 2012

Zrušení institutu vyvlastnění.[237]

20121025a25. října 2012 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela rušila právo veta státu na využití výhradních ložisek nerostů a rušila možnost vyvlastnění nebo omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí dotčených využíváním těchto ložisek.

731[238] 20121219a19. prosince 2012
byl přijat[239]
20121231a31. prosince 2012
498/2012 Sb.[240]
120 31 42

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c Jde o pořadí/počet vet, což se nemusí shodovat s počtem vetovaných zákonů. V některých případech prezident vetoval současně dvojici zákonů, které byly předloženy a projednávány ve vzájemné souvislosti jako celek. Takové případy jsou započítány jako jedno veto.
 2. a b c Hlasování sněmovny: A – hlasující pro návrh, N – hlasující proti návrhu, Z – zdrželi se hlasování. Pro přehlasování suspenzivního veta prezidenta republiky je třeba minimálně 101 poslanců.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HAVLÍN, Tomáš. Klaus už překonal Havla. Vetoval víc zákonů. idnes.cz [online]. 9. 6. 2006 [cit. 2012-10-10]. Dostupné online. 
 2. BARTOŠ, Adam B. Klaus šetřil řády i milostmi, ne však vetem. idnes.cz [online]. 1. 4. 2007 [cit. 2012-10-10]. Dostupné online. 
 3. rai. Klaus je destrukčním činitelem české politiky, myslí si Gazdík. ČT24 [online]. 7. 10. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 4. ČTK. Klaus: Nečas mé veto zlehčuje, můj názor na reformu znal. týden.cz [online]. 24. 9. 2012 [cit. 2012-10-10]. Dostupné online. 
 5. PČR, PS 2002-2006: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 6. Společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu 2002-2006: Pořad 4. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 7. KLAUS, Václav. Stanovisko prezidenta k tisku 62/0 [PDF online]. 2003-5-13 [cit. 2013-03-25]. [Dále jen jako Stanovisko prezidenta...]. Dostupné online. 
 8. Sněmovní tisk č. 62 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 9. Záznam o 320. hlasování 16. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20030528a28. května 2003, o vládním návrhu zákona o ZOO.
 10. Zákon č. 162/2003 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 163/2003 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 11. Stanovisko prezidenta k tisku 205/0 [PDF online]. Praha: 2003-7-18 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 12. Sněmovní tisk č. 205 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 13. Záznam o 11. hlasování 20. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20030923a23. září 2003, o vládním návrhu zákona o ZOO.
 14. Zákon č. 332/2003 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 333/2003 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 15. Stanovisko prezidenta k tisku 399/0 [PDF online]. 2003-11-26 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 16. Sněmovní tisk č. 399 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 17. Záznam o 752. hlasování 23. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20031211a11. prosince 2003, o novele zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 18. Zákon č. 455/2003 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 456/2003 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 19. Stanovisko prezidenta k tisku 397/0 [PDF online]. 2003-11-27 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 20. Sněmovní tisk č. 397 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 21. Záznam o 755. hlasování 23. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20031211a11. prosince 2003, o novele zákona o státní sociální podpoře.
 22. Zákon č. 453/2003 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 454/2003 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 23. Stanovisko prezidenta k tisku 284/0 [PDF online]. 2004-1-12 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 24. Sněmovní tisk č. 284 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 25. Záznam o 38. hlasování 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040210a10. února 2004, o vládním návrhu zákona o Ústavním soudu.
 26. Zákon č. 83/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 84/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 27. Stanovisko prezidenta k tisku 350/0 [PDF online]. 2004-1-29 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 28. Sněmovní tisk č. 350 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 29. Záznam o 39. hlasování 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040210a10. února 2004, o novele zákona o zemědělství.
 30. Zákon č. 85/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 86/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 31. Stanovisko prezidenta k tisku 419/0 [PDF online]. 2004-3-11 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 32. Sněmovní tisk č. 419 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 33. Záznam o 24. hlasování 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040324a24. března 2004, o novele zákona o péči o zdraví lidu.
 34. Zákon č. 156/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 157/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 35. Stanovisko prezidenta k tisku 496/0 [PDF online]. 2004-4-9 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 36. Sněmovní tisk č. 496 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 37. Záznam o 500. hlasování 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040422a22. dubna 2004, o vládním návrhu zákona o dani z přidané hodnoty.
 38. Zákon č. 235/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 236/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 39. Sněmovní tisk č. 497 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 40. Záznam o 501. hlasování 30. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040422a22. dubna 2004, o vládním návrhu zákona o dani z přidané hodnoty – související.
 41. Zákon č. 237/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 238/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 42. Stanovisko prezidenta k tisku 514/0 [PDF online]. 2004-8-23 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 43. Sněmovní tisk č. 514 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 44. Záznam o 102. hlasování 35. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040924a24. září 2004, o novele trestního zákona.
 45. Zákon č. 537/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 538/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 46. Stanovisko prezidenta k tisku 533/0 [PDF online]. 2004-8-23 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 47. Sněmovní tisk č. 533 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 48. Záznam o 103. hlasování 35. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20040924a24. září 2004, o novele zákona o trestním řízení soudním.
 49. Zákon č. 539/2004 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 540/2004 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 50. Stanovisko prezidenta k tisku 639/0 [PDF online]. 2005-2-9 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 51. Sněmovní tisk č. 639 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 52. Záznam o 449. hlasování 41. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20050222a22. února 2005, o zákonu o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí.
 53. Stanovisko prezidenta k tisku 550/0 [PDF online]. 2005-2-10 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 54. Sněmovní tisk č. 550 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 55. Záznam o 442. hlasování 41. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20050222a22. února 2005, o zákonu o střetu zájmů.
 56. Zákon č. 96/2005 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 97/2005 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 57. Stanovisko prezidenta k tisku 721/0 [PDF online]. 2005-5-18 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 58. Sněmovní tisk č. 721 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 59. Záznam o 47. hlasování 45. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20050614a14. června 2005, o novele zákona o kolektivním vyjednávání.
 60. Zákon č. 255/2005 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 256/2005 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 61. Stanovisko prezidenta k tisku 685/0 [PDF online]. 2005-5-19 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 62. Sněmovní tisk č. 685 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 63. Záznam o 48. hlasování 45. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20050614a14. června 2005, o vládním návrhu zákona o inspekci práce.
 64. Zákon č. 251/2005 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 252/2005 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 65. Sněmovní tisk č. 686 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 66. Záznam o 49. hlasování 45. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20050614a14. června 2005, o novele zákona o inspekci práce – související.
 67. Zákon č. 253/2005 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 254/2005 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 68. Stanovisko prezidenta k tisku 824/0 [PDF online]. 2005-9-12 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 69. Sněmovní tisk č. 824 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 70. Záznam o 87. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20050923a23. září 2005, o zákonu o ochraně veřejného zdraví.
 71. Zákon č. 392/2005 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 393/2005 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 72. Stanovisko prezidenta k tisku 802/0 [PDF online]. 2005-9-15 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 73. Sněmovní tisk č. 802 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 74. Záznam o 68. hlasování 48. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20051012a12. října 2005, o novele zákona o trestním řízení soudním.
 75. Stanovisko prezidenta k tisku 846/0 [PDF online]. 2005-10-6 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 76. Sněmovní tisk č. 846 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 77. Záznam o 329. hlasování 48. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20051021a21. října 2005, o zákonu o zemědělství.
 78. Zákon č. 441/2005 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 442/2005 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 79. Stanovisko prezidenta k tisku 969/0 [PDF online]. 2006-2-16 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 80. Sněmovní tisk č. 969 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 81. Záznam o 311. hlasování 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060315a15. března 2006, o návrhu zákona o registrovaném partnerství.
 82. Zákon č. 115/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 116/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 83. Stanovisko prezidenta k tisku 1005/0 [PDF online]. 2006-3-31 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 84. Sněmovní tisk č. 1005 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 85. Záznam o 173. hlasování 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060425a25. dubna 2006, o vládním návrhu zákona o nemocenském pojištění.
 86. Zákon č. 187/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 188/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 87. Sněmovní tisk č. 1006 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 88. Záznam o 174. hlasování 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060425a25. dubna 2006, o vládním návrhu zákona o nemocenském pojištění – související.
 89. Zákon č. 189/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 190/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 90. Stanovisko prezidenta k tisku 906/0 [PDF online]. 2006-4-5 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 91. Sněmovní tisk č. 906 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 92. Záznam o 175. hlasování 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060425a25. dubna 2006, o novele zákona o dráhách.
 93. Zákon č. 191/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 192/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 94. Stanovisko prezidenta k tisku 1015/0 [PDF online]. 2006-4-12 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 95. Sněmovní tisk č. 1015 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 96. Záznam o 170. hlasování 55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060425a25. dubna 2006, o zákonu o vyvlastnění.
 97. Zákon č. 184/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 185/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 98. Stanovisko prezidenta k tisku 1025/0 [PDF online]. 2006-5-2 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 99. Sněmovní tisk č. 1025 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 100. Záznam o 19. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060523a23. května 2006, o návrhu zákona o prodejní době v zastavárnách.
 101. Zákon č. 247/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 248/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 102. KLAUS, Václav. Prezident vetoval zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních [online]. Praha: Václav Klaus [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 103. Sněmovní tisk č. 810 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 104. Záznam o 13. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060523a23. května 2006, o návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
 105. Zákon č. 245/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 246/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 106. Stanovisko prezidenta k tisku 1153/0 [PDF online]. 2006-5-11 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 107. Sněmovní tisk č. 1153 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 108. Záznam o 11. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060523a23. května 2006, o vládním návrhu zákoníku práce.
 109. Zákon č. 262/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 263/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 110. Sněmovní tisk č. 1154 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 111. Záznam o 12. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060523a23. května 2006, o novele zákoníku práce – související.
 112. Zákon č. 264/2006 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 265/2006 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 113. KLAUS, Václav. Prezident vetoval zákon o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie [online]. Praha: Kancelář prezidenta republiky, 2006-5-12 [cit. 2013-03-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-01. 
 114. Sněmovní tisk č. 854 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 115. Záznam o 45. hlasování 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20060523a23. května 2006, o novele zákona o Státním fondu ČR pro rozvoj kinematografie.
 116. Stanovisko prezidenta k tisku 972/0 [PDF online]. 2006-6-6 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 117. Sněmovní tisk č. 972 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 118. Stanovisko prezidenta k tisku 1214/0 [PDF online]. 2006-6-7 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 119. Sněmovní tisk č. 1214 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 120. Stanovisko prezidenta k tisku 964/0 [PDF online]. 2006-6-8 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 121. Sněmovní tisk č. 964 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 122. Stanovisko prezidenta k tisku 1045/0 [PDF online]. 2006-6-9 [cit. 2013-03-25]. Dostupné online. 
 123. Sněmovní tisk č. 1045 v archivu 4. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 124. PČR, PS 2006-2010: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 125. Společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu 2006-: Pořad 2. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 126. Společné schůze Poslanecké sněmovny a Senátu 2006-: Pořad 3. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 127. Stanovisko prezidenta k tisku 184/0 [PDF online]. 2008-2-26 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 128. Sněmovní tisk č. 184 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 129. Záznam o 27. hlasování 28. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20080311a11. března 2008, o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání.
 130. Stanovisko prezidenta k tisku 171/0 [PDF online]. 2008-5-9 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 131. Sněmovní tisk č. 171 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 132. Záznam o 106. hlasování 32. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20080610a10. června 2008, o novele zákona o střetu zájmů.
 133. Zákon č. 216/2008 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 217/2008 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 134. Stanovisko prezidenta k tisku 253/0 [PDF online]. 2008-5-16 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 135. Sněmovní tisk č. 253 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 136. Záznam o 390. hlasování 59. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20090617a17. června 2009, o vládním návrhu zákona o rovném zacházení a ochraně před diskriminací.
 137. Zákon č. 198/2009 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 199/2009 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 138. Stanovisko prezidenta k tisku 444/0 [PDF online]. 2008-8-11 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 139. Sněmovní tisk č. 444 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 140. Záznam o 21. hlasování 38. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20080923a23. září 2008, o novele zákona o chemických látkách.
 141. Zákon č. 371/2008 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 372/2008 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 142. Stanovisko prezidenta k tisku 743/0 [PDF online]. 2009-7-9 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 143. Sněmovní tisk č. 743 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 144. Záznam o 64. hlasování 60. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20090909a9. září 2009, o návrhu zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.
 145. Zákon č. 326/2009 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 327/2009 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 146. Stanovisko prezidenta k tisku 431/0 [PDF online]. 2009-9-25 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 147. Sněmovní tisk č. 431 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 148. Záznam o 111. hlasování 64. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20091103a3. listopadu 2009, o návrhu zákona o významné tržní síle a jejím zneužití.
 149. Zákon č. 431/2009 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 432/2009 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 150. Stanovisko prezidenta k tisku 901/0 [PDF online]. 2009-10-27 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 151. Sněmovní tisk č. 901 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 152. Záznam o 32. hlasování 66. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20091201a1. prosince 2009, o novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 153. Zákon č. 436/2009 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 437/2009 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 154. Stanovisko prezidenta k tisku 842/0 [PDF online]. 2009-12-15 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 155. Sněmovní tisk č. 842 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 156. Záznam o 30. hlasování 75. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100309a9. března 2010, o novele zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.
 157. Zákon č. 71/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 72/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 158. Stanovisko prezidenta k tisku 738/0 [PDF online]. 2009-12-16 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 159. Sněmovní tisk č. 738 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 160. Záznam o 29. hlasování 75. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100309a9. března 2010, o návrhu zákona o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně.
 161. Zákon č. 69/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 70/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 162. Stanovisko prezidenta k tisku 737/0 [PDF online]. 2010-3-19 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 163. Sněmovní tisk č. 737 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 164. Záznam o 22. hlasování 78. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100413a13. dubna 2010, o návrhu zákona o krajském referendu.
 165. Zákon č. 118/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 119/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 166. Stanovisko prezidenta k tisku 1059/0 [PDF online]. 2010-3-23 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 167. Sněmovní tisk č. 1059 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 168. Záznam o 23. hlasování 78. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100413a13. dubna 2010, o novele zákona o dani z přidané hodnoty.
 169. Zákon č. 120/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 121/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 170. Stanovisko prezidenta k tisku 1021/0 [PDF online]. 2010-4-14 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 171. Sněmovní tisk č. 1021 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 172. Záznam o 11. hlasování 79. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100518a18. května 2010, o novele zákona o podmínkách obchodování s povolenkami.
 173. Zákon č. 164/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 165/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 174. Stanovisko prezidenta k tisku 939/0 [PDF online]. 2010-4-29 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 175. Sněmovní tisk č. 939 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 176. Záznam o 12. hlasování 79. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100518a18. května 2010, o novele zákona o nemocenském pojištění.
 177. Zákon č. 166/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 167/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 178. Stanovisko prezidenta k tisku 967/0 [PDF online]. 2010-5-12 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 179. Sněmovní tisk č. 967 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 180. Záznam o 49. hlasování 79. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20100527a27. května 2010, o novele zákona o ochraně ovzduší.
 181. Zákon č. 172/2010 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 173/2010 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 182. Stanovisko prezidenta k tisku 791/0 [PDF online]. 2010-6-1 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 183. Sněmovní tisk č. 791 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 184. Stanovisko prezidenta k tisku 800/0 [PDF online]. 2010-6-3 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 185. Sněmovní tisk č. 800 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 186. Stanovisko prezidenta k tisku 971/0 [PDF online]. 2010-6-9 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 187. Sněmovní tisk č. 971 v archivu 5. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 188. PČR, PS 2010-: Stenoprotokoly: Pořad 1. schůze [online]. Poslanecká sněmovna PČR [cit. 2012-11-22]. Dostupné online. 
 189. Domácí. Živě: Poslední den Klause. Nebudu pouhým divákem. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2013-3-7, rev. 2013-3-8 [cit. 2013-3-8]. Dostupné online. 
 190. Novinky, Právo. ON-LINE: Miloš Zeman složil slib a ujal se úřadu prezidenta. Novinky.cz [online]. 2013-3-8 [cit. 2013-3-8]. Dostupné online. 
 191. Stanovisko prezidenta k tisku 131/0 [PDF online]. 2011-2-23 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 192. Sněmovní tisk č. 131 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 193. Záznam o 18. hlasování 14. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20110315a15. března 2011, o návrhu zákona o Úřadu práce České republiky.
 194. Zákon č. 73/2011 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 74/2011 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 195. Stanovisko prezidenta k tisku 90/0 [PDF online]. 2011-6-23 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 196. Sněmovní tisk č. 90 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 197. Záznam o 18. hlasování 21. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20110906a6. září 2011, o novele zákona o ochraně ovzduší.
 198. Zákon č. 288/2011 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 289/2011 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 199. Stanovisko prezidenta k tisku 285/0 [PDF online]. 2011-11-18 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 200. Sněmovní tisk č. 285 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 201. Záznam o 35. hlasování 32. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20111206a6. prosince 2011, o návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
 202. Zákon č. 418/2011 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 419/2011 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 203. Sněmovní tisk č. 286 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 204. Záznam o 36. hlasování 32. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20111206a6. prosince 2011, o návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti.
 205. Zákon č. 420/2011 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 421/2011 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 206. Stanovisko prezidenta k tisku 369/0 [PDF online]. 2012-3-14 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 207. Sněmovní tisk č. 369 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 208. Záznam o 84. hlasování 38. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20120509a9. května 2012, o vládním návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie.
 209. Zákon č. 165/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 166/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 210. Stanovisko prezidenta k tisku 431/0 [PDF online]. 2012-6-19 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 211. Sněmovní tisk č. 431 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 212. Záznam o 279. hlasování 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121219a19. prosince 2012, o novele zákona o přestupcích.
 213. Zákon č. 494/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 495/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 214. Stanovisko prezidenta k tisku 622/0 [PDF online]. 2012-8-9 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 215. Sněmovní tisk č. 622 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 216. Záznam o 58. hlasování 46. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20120919a19. září 2012, o novele zákona o hospodaření energií.
 217. Zákon č. 318/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 319/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 218. Stanovisko prezidenta k tisku 564/0 [PDF online]. 2012-9-12 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 219. Sněmovní tisk č. 564 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 220. Záznam o 145. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121107a7. listopadu 2012, o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 221. Zákon č. 401/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 402/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 222. Stanovisko prezidenta k tisku 584/0 [PDF online]. 2012-9-17 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 223. Sněmovní tisk č. 584 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 224. Záznam o 146. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121107a7. listopadu 2012, o novele trestního zákoníku.
 225. Zákon č. 390/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 391/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 226. Stanovisko prezidenta k tisku 692/0 [PDF online]. 2012-9-24 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 227. Sněmovní tisk č. 692 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 228. Záznam o 149. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121107a7. listopadu 2012, o vládním návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření.
 229. Zákon č. 397/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 398/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 230. Sněmovní tisk č. 693 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 231. Záznam o 150. hlasování 47. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121107a7. listopadu 2012, o vládním návrhu zákona o pojistném na důchodové spoření – související.
 232. Zákon č. 399/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 400/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 233. Stanovisko prezidenta k tisku 620/0 [PDF online]. 2012-11-12 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 234. Sněmovní tisk č. 620 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 235. Záznam o 249. hlasování 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121218a18. prosince 2012, o vládním návrhu zákona o audiovizi.
 236. Zákon č. 496/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 497/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.
 237. Stanovisko prezidenta k tisku 731/0 [PDF online]. 2012-11-19 [cit. 2013-03-26]. Dostupné online. 
 238. Sněmovní tisk č. 731 v archivu 6. volebního období Poslanecké sněmovny PČR
 239. Záznam o 280. hlasování 49. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 20121219a19. prosince 2012, o novele horního zákona.
 240. Zákon č. 498/2012 Sb. a Usnesení Poslanecké sněmovny č. 499/2012 Sb. na ZákonyProLidi.cz, stejnopis Sbírky zákonů ke stažení v PDF na MVČR.cz.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • SMUTNÝ, Jakub. Václav Klaus – způsoby argumentace v prezidentských vetech. Brno, 2013. 52 s. bakalářská práce. FSS MU, Katedra politologie. Vedoucí práce Vlastimil Havlík. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Vrácené zákony Parlamentu [online]. Kancelář prezidenta republiky, 2003–2012 [cit. 2012-10-07]. Včetně odůvodnění. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-10.