Státní rozpočet České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Státní rozpočet České republiky je plán hospodaření Česka. Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje Česká národní banka.

Státní rozpočet přijímá pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a schvaluje vláda České republiky. Tvorbu a obsah upravuje zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb.

Rozpočtové určení daní v České republice platné od 1. 1. 2018

Příjmy[editovat | editovat zdroj]

Příjmy státního rozpočtu České republiky lze rozdělit na:

 • Nepřímá daň (zdaňuje prodej zboží nebo služeb):
 • Sociální pojištění
 • Fondy Evropské unie
 • Ostatní příjmy
  • Zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Zákon o zrušení Fondu národního majetku definuje tituly, na které mohou být tyto prostředky z privatizace a dividend věnovány. Příjmy bude možné převést na Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.
Vývoj a podíly mandatorních, nemandatorních a ostatních výdajů ČR v letech 2011-2021

Výdaje[editovat | editovat zdroj]

Tvorba státního rozpočtu a legislativní proces[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o rozpočtových pravidlech.

Základy procesu přijímání rozpočtu upravuje Ústava České republiky, podrobnosti jednací řád Poslanecké sněmovny v části třinácté. Návrh zákona o státním rozpočtu podává pro každý kalendářní rok vláda (což je oproti běžnému zákonu výrazné omezení); způsob, jakým se ve vládě, resp. ministerstvu financí sestavují jednotlivé kapitoly rozpočtu, stanoví zákon o rozpočtových pravidlech. O rozpočtu jedná pouze Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv, viz ústavní čl. 42; ani během rozpuštění sněmovny nelze přijmout zákonné opatření Senátu ve věci rozpočtu, čl. 33). Po prvním čtení na plénu sněmovny se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se poslanci snaží prosadit pozměňovací návrhy v jednotlivých položkách a konkrétních věcech (tzv. porcování medvěda). Po třetím čtení se o zákonu hlasuje. Státní rozpočet je v jiných ohledech běžný zákon, tedy ke schválení stačí nadpoloviční většina přítomných a prezident České republiky by jej v principu mohl následně vetovat,[1] to se ovšem nestává. Rovněž tak vláda nikdy nevyužila možnost se zákonem o rozpočtu spojit otázku důvěry (čl. 44 a další Ústavy); na podzim 1996 o tom uvažovala ODS, jejíž vláda neměla sněmovní většinu,[2] v září 1998 pak část menšinové menšinové vlády ČSSD Miloše Zemana.[3]

Není-li rozpočet přijat do 31. 12., nastupuje do jeho schválení rozpočtové provizorium: výdaje každý měsíc smějí tvořit nejvýše dvanáctinu posledního rozpočtu. V historii samostatné ČR se to stalo dvakrát, na začátku Zemanovy menšinové vlády. Její první rozpočet byl po dlouhých jednáních a získání podpory KDU-ČSL a KSČM[4] schválen až 15. ledna 1999.[5] Schválení dalšího 26. ledna 2000 předcházel tzv. toleranční patent s ODS a odstoupení několika ministrů (např. Egon Lánský); ODS se zavázala podpořit rozpočty v dalších letech, pokud vláda bude snižovat deficit na 20, resp. 10 mld.;[6] po dalších jednáních na podzim však od toho požadavku upustila.

Státní závěrečný účet[editovat | editovat zdroj]

Výsledný stav hospodaření se vždy liší od plánovaného rozpočtu. Státní závěrečný účet za každý rok předkládá Poslanecké sněmovně vláda do konce dalšího dubna; sněmovna ho usnesením bere na vědomí a souhlasí s vypořádáním schodku, případně přebytku.

Historický přehled rozpočtu[editovat | editovat zdroj]

Graf příjmů, výdajů a státního dluhu České republiky

Do rozdělení Československa na konci roku 1992 existoval vedle českého rozpočtu i rozpočet federální (z nějž byla financována např. armáda), čísla tak nejsou porovnatelná. Objem rozpočtu se každý rok zvyšuje, což souvisí s inflací i růstem reálného HDP. Plánované příjmy byly nižší oproti minulému roku pouze v letech 1998 a 2010 (obojí ekonomická krize), 2020 (počínaje první z koronavirových novel) a v návrhu na rok 2021; v letech 1998 a 2011 pak výdaje (reálně však klesly, o méně než 1 %, v letech 2010 až 2012). Do roku 1998 byly rozpočty navrhované jako vyrovnané, od roku 1999 jako schodkové v souladu s reálným stavem.

Skutečné výsledky se od plánovaných vždy liší. Přebytek byl dosažen pouze v letech 1993–5, 2016 a 2018, jinak je skutečná bilance dlouhodobě schodková. Největší rozdíl nastal v krizovém roce 2009, kdy oproti plánovaným 38 miliardám dosáhl skutečný schodek rekordních 192 miliard.

Při hodnocení bilance je nutné uvážit, že zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu, nýbrž příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Po započtení utržených a utracených příjmů z privatizace je skutečná bilance značně rozdílná. Nejvyšší příjmy z privatizace realizovala vláda Miloše Zemana v letech 1999–2002, celkem přes 500 miliard.[7] Je také třeba počítat s klesající hodnotou finančních prostředků v čase: miliarda v roce 2000 má zhruba o třetinu až polovinu větší hodnotu než v roce 2015.

Přestože státní rozpočet České republiky na rok 2014 byl významně schodkový, státní dluh České republiky v roce 2014 klesl, což způsobilo snížení hotovostních aktiv.

Vývoj státního rozpočtu samostatné České republiky[editovat | editovat zdroj]

Státní rozpočet České republiky od roku 1993 (v miliardách Kč)
Rok Schválený rozpočet Rok Skutečnost ke konci roku Sestavil
ministr financí
Samostatný
článek
Příjmy Výdaje Bilance Příjmy Výdaje Bilance Bilance v % HDP
1993[8] 342,2 342,2 0 1993[9] 358,000 356,919 1,081 0,09 Ivan Kočárník rozpočet ČR 1993
1994[10] 381,8 381,8 0 1994[9] 390,508 380,059 10,449 0,76 rozpočet ČR 1994
1995[11] 411,8 411,8 0 1995[9] 439,968 432,738 7,230 0,45 rozpočet ČR 1995
1996[12] 497,6 497,6 0 1996[9] 482,817 484,379 –1,562 –0,09 rozpočet ČR 1996
1997[13] 549,1 549,1 0 1997[9] 508,950 524,668 –15,718 –0,80 rozpočet ČR 1997
1998[14] 536,6 536,6 0 1998[9] 537,411 566,741 –29,330 –1,36 Ivan Pilip rozpočet ČR 1998
1999[5] 574,1 605,1 –31,01 1999[9] 567,275 596,909 –29,634 –1,32 Ivo Svoboda rozpočet ČR 1999
2000[15] 592,1 627,3 –35,10 2000[9] 586,208 632,268 –46,060 –1,93 Pavel Mertlík rozpočet ČR 2000
2001[16] 636,1 685,1 –48,90 2001[9] 626,223 693,921 –67,698 –2,62 rozpočet ČR 2001
2002[17] 690,3 736,6 –46,20 2002[9] 705,043 750,758 –45,715 –1,70 Jiří Rusnok rozpočet ČR 2002
2003[18] 684,0 795,3 –111,30 2003[9] 699,665 808,718 –109,053 –3,86 Bohuslav Sobotka rozpočet ČR 2003
Vstup České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004
2004[19] 754,08 869,05 –114,97 2004[20] 769,34 862,87 –93,53 –3,04 Bohuslav Sobotka rozpočet ČR 2004
2005[21] 824,83 908,42 –83,59 2005[22] 866,49 922,85 –56,36 –1,72 rozpočet ČR 2005
2006[23] 884,39 958,79 –74,40 2006[24] 923,32 1020,63 –97,31 –2,76 rozpočet ČR 2006
2007[25] 949,48 1040,78 –91,30 2007[26] 1025,88 1092,27 –66,39 –1,72 Vlastimil Tlustý rozpočet ČR 2007
2008[27] 1036,51 1107,31 –70,80 2008[28] 1064,57 1083,94 –19,37 –0,48 Miroslav Kalousek rozpočet ČR 2008
2009[29] 1114,00 1152,10 –38,10 2009[30] 974,61 1167,01 –192,39 –4,87 rozpočet ČR 2009
2010[31] 1022,22 1184,92 –162,70 2010[32] 1000,50 1156,79 –156,29 –3,91 Eduard Janota rozpočet ČR 2010
2011[33] 1044,00 1179,00 –135,00 2011[34] 1012,75 1155,52 –142,77 –3,51 Miroslav Kalousek rozpočet ČR 2011
2012[35] 1084,70 1189,70 −105,00 2012[36] 1051,39 1152,39 –101,00 –2,47 rozpočet ČR 2012
2013[37] 1076,37 1176,37 –100,00 2013[38] 1091,86 1173,13 –81,26 –1,96 rozpočet ČR 2013
2014[39] 1098,24 1210,24 –112,00 2014[40] 1133,82 1211,60 –77,78 –1,79 Jan Fischer rozpočet ČR 2014
2015[41] 1118,46 1218,46 –100,00 2015[42] 1234,52 1297,32 –62,80 –1,31 Andrej Babiš rozpočet ČR 2015
2016[43] 1180,86 1250,86 –70,00 2016[44] 1281,62 1219,84 61,77 1,29 rozpočet ČR 2016
2017[45] 1249,27 1309,27 –60,00 2017[46] 1273,64 1279,80 –6,15 –0,12 rozpočet ČR 2017
2018[47] 1314,50 1364,50 –50,00 2018[48] 1403,92 1400,97 2,94 0,05 Alena Schillerová rozpočet ČR 2018
2019[49] 1465,36 1505,36 –40,00 2019[50] 1523,23 1551,74 –28,52 –0,49 rozpočet ČR 2019
2020[51][52] 1578,12
1428,20
1364,80
1618,12
1728,20
1864,80
–40,00
–300,00
–500,00
2020[53] 1475,48 1842,93 –367,45 –6,44 rozpočet ČR 2020
(po 3. novele)
2021[54][55][56] 1328,20
1386,00
1648,20
1886,00
–320,00
–500,00
2021[57] 1487,20 1906,90 –419,70 –6,87 rozpočet ČR 2021
(po novele)
2022[58][59][60] 1551,10
1613,20
1678,30
1927,70
1893,20
2053,30
–376,60
–280,00
–375,00
2022[61] 1624,40 1984,81 –360,41 –5,30 Alena Schillerová
Zbyněk Stanjura
rozpočet ČR 2022
2023[62] 1928,00 2223,00 –295,00 2023[63] 1914,10 2202,60 –288,50 –3,92 Zbyněk Stanjura rozpočet ČR 2023
2024[64] 1940,00 2192,00 –252,00 2024 rozpočet ČR 2024

Graf vývoje HDP (v %)[zdroj?]

Graf skutečné bilance státního rozpočtu (v miliardách korun), povšimněte si podobnosti s vývojem ekonomiky

Vývoj státního rozpočtu České (socialistické) republiky v rámci federace[editovat | editovat zdroj]

Státní rozpočet České (socialistické) republiky od roku 1969 do roku 1992 (v miliardách Kčs)
Rok Schválený rozpočet Rok Skutečnost ke konci roku
Příjmy Výdaje Bilance Příjmy Výdaje Bilance
1969[65] 86,712 86,712 0 1969[66] 0,366
1970[67] 94,544 94,544 0 1970[68] 97,148 95,865 1,283
1971[69] 90,686 90,686 0 1971[70] 0,196
1972[71] 94,408 94,408 0 1972[72] 95,200 95,144 0,056
1973[73] 100,055 100,055 0 1973[74] 100,783 100,725 0,058
1974[75] 103,809 103,809 0 1974[76] 104,833 104,788 0,045
1975[77] 108,514 108,514 0 1975[78] 0,054
1976[79] 117,117 117,117 0 1976[80] 117,942 117,908 0,034
1977[81] 122,419 122,419 0 1977[82] 0,043
1978[83] 119,269 119,269 0 1978[84] 119,790 119,758 0,032
1979[85] 123,134 123,134 0 1979[86] 0,018
1980[87] 128,790 128,790 0 1980[88] 0,005
1981[89] 128,013 128,013 0 1981[90] 0,029
1982[91] 134,414 134,414 0 1982[92] 0,020
1983[93] 139,003 139,003 0 1983[94] 0,040
1984[95] 147,480 147,480 0 1984[96] 0,023
1985[97] 151,659 151,659 0 1985[98] 0,018
1986[99] 150,450 150,450 0 1986[100] 152,653 152,653 0
1987[101] 158,090 158,090 0 1987[102] 157,067 157,037 0,030
1988[103] 165,326 165,326 0 1988[104] 165,056 165,056 0
1989[105] 169,690 169,690 0 1989[106] 154,046 155,293 –1,247
Konec komunistického režimu listopad–prosinec 1989
1990[107] 157,304 157,304 0 1990[9] 162,513 163,557 –1,044
1991[108][109] 182,610
227,020
181,510
225,920
1,100 1991[9] 225,342 240,089 –14,747
1992[110] 255,865 255,865 0 1992[9] 251,379 253,076 –1,697

Vývoj státního rozpočtu Československa[editovat | editovat zdroj]

Státní rozpočet Československa od roku 1969 do roku 1992 (v miliardách Kčs)
Rok Schválený rozpočet Rok Skutečnost ke konci roku
Příjmy Výdaje Bilance Příjmy Výdaje Bilance
1969[111] 40,844 40,844 0 1969[112] 2,885
1970[113] 45,637 42,574 3,063 1970[114] 48,942 44,374 4,568
1971[115] 118,812 115,756 3,056 1971[116] 116,350 113,074 3,276
1972[117] 118,670 115,353 3,317 1972[118] 115,846 112,524 3,322
1973[119] 122,602 120,498 2,104 1973[120] 122,081 119,955 2,126
1974[121] 129,259 127,963 1,296 1974[122] 135,925 134,596 1,329
1975[123] 143,741 142,435 1,306 1975[124] 146,524 145,180 1,344
1976[125] 156,052 155,858 0,194 1976[126] 156,978 156,762 0,216
1977[127] 164,410 164,220 0,190 1977[128] 154,300 154,072 0,228
1978[129] 154,610 154,510 0,100 1978[130] 155,581 155,435 0,146
1979[131] 160,093 160,043 0,050 1979[132] 158,126 158,101 0,025
1980[133] 164,130 164,130 0 1980[134] 160,518 160,515 0,003
1981[135] 157,606 157,606 0 1981[136] 171,063 171,020 0,043
1982[137] 175,828 175,828 0 1982[138] 169,586 169,549 0,037
1983[139] 171,837 171,837 0 1983[140] 171,725 171,684 0,041
1984[141] 186,818 186,818 0 1984[142] 190,758 190,722 0,036
1985[143] 190,775 190,775 0 1985[144] 195,092 195,051 0,041
1986[145] 200,312 200,312 0 1986[146] 201,483 201,471 0,012
1987[147] 208,605 208,605 0 1987[148] 204,622 202,132 2,490
1988[149] 215,094 215,094 0 1988[150] 216,280 214,631 1,649
1989[151] 223,641 223,641 0 1989[152] 198,517 199,348 –0,831
Konec komunistického režimu listopad–prosinec 1989
1990[153] 137,305 131,921 5,384 1990[154] 152,398 148,385 4,013
1991[155] 108,500 102,300 6,200 1991[156] 124,034 117,645 6,389
1992[157] 134,700 134,700 0 1992[158] –7,000

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173
 2. LUPTÁKOVÁ, V. ODS chtěla spojit zákon o státním rozpočtu s projednáváním důvěry vládě. Hospodářské noviny [online]. 9. 10. 1996. Citováno in: KOHOUTEK, Jan. Instituty vyslovení důvěry a vyslovení nedůvěry vládě v ústavním systému ČR. Brno, 2010. diplomová práce. PrF MU. . Dostupné online.
 3. Zprávy pondělí, 21. září 1998. Radio Prague International [online]. Český rozhlas, 1998-09-21 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 4. Do ledna 1999 bude platit rozpočtové provizorium. iDNES.cz [online]. MAFRA, 1998-11-27 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 5. a b zákon č. 22/1999 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 z 15. ledna 1999
 6. Plné znění dodatků opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2000-01-26 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 7. Miloš Zeman: privatizace nevynese 200, ale 500 miliard korun. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2000-03-20 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. 
 8. zákon č. 10/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1993
 9. a b c d e f g h i j k l m n Příjmy a výdaje státního rozpočtu, část Pokladní plnění státního rozpočtu - Finance.cz
 10. zákon č. 331/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1994
 11. zákon č. 268/1994 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
 12. zákon č. 305/1995 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
 13. zákon č. 315/1996 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
 14. zákon č. 348/1997 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1998. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 15. zákon č. 58/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2000. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 16. zákon č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2001. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 17. zákon č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 18. zákon č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 19. Zákon č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 20. Schodek státního rozpočtu je nižší o více než 21 mld. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 21. Zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 22. Podrobná informace o výsledku hospodaření státu v roce 2005 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 23. Zákon č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 24. Stát v roce 2006 podle předběžných výsledků hospodařil se schodkem 97,3 miliardy Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 25. Zákon č. 622/2006 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 26. Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 27. Zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
 28. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 29. Zákon č. 475/2008 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 30. Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 31. Zákon č. 487/2009 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
 32. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2010 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 33. Zákon č. 433/2010 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 34. Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 35. Zákon č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
 36. Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 37. zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-04-30. 
 38. Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 39. Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 40. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131
 41. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/zakon-c-3452014-sb-20139
 42. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 43. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 44. Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-01-03]. 
 45. Zákon č. 457/2016 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-02-20]. 
 46. Pokladní plnění státního rozpočtu 2017. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. 
 47. Zákon č. 474/2017 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. 
 48. Pokladní plnění státního rozpočtu 2018. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online. 
 49. https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2019-34784
 50. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-37026
 51. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/poslanci-schvalili-statni-rozpocet-na-ro-36790 ; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-355
 52. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-aktualizovanou-novelu-st-38245 ; https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/poslanci-schvalili-aktualizovanou-novelu-38281 ; https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-statn-38941
 53. PODATELNA@MFCR.CZ; TEL.ÚSTŘEDNA:+420 257 041 111; IČO: 00006947. Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. 
 54. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=606&ct1=0
 55. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-jednala-o-navrhu-statniho-rozpoctu-a-pomoci-strukturalne-postizenym-regionum-184093/
 56. INFO@AION.CZ, AION CS-. 92/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2021-05-03]. Dostupné online. 
 57. PODATELNA@MFCR.CZ; TEL.ÚSTŘEDNA:+420 257 041 111; IČO: 00006947. Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2021. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. 
 58. Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do nové Poslanecké sněmovny. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 
 59. Stanjura odevzdal vládě návrh rozpočtu. Schodek má klesnout na 280 miliard korun. Novinky.cz [online]. Borgis [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 
 60. PODATELNA@MFCR.CZ; TEL.ÚSTŘEDNA:+420 257 041 111; IČO: 00006947. Vláda schválila novelu rozpočtu 2022 se schodkem 330 mld. Kč. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-07-29. 
 61. PODATELNA@MFCR.CZ; TEL.ÚSTŘEDNA:+420 257 041 111; IČO: 00006947. Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. 
 62. PODATELNA@MFCR.CZ; TEL.ÚSTŘEDNA:+420 257 041 111; IČO: 00006947. Poslanci ve třetím čtení schválili návrh státního rozpočtu na rok 2023. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. 
 63. Schodek rozpočtu nižší než plán. Státní rozpočet hospodařil v roce 2023 s deficitem 288,5 mld. Kč oproti plánovaným 295 mld. Kč. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2024-01-04]. Dostupné online. 
 64. Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet pro rok 2024. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2023-12-01]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 65. INFO@AION.CZ, AION CS-. 76/1969 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 66. ČNR 1969-1971, tisk 78. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 67. INFO@AION.CZ, AION CS-. 172/1969 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 68. ČNR 1969-1971, tisk 124. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 69. INFO@AION.CZ, AION CS-. 148/1970 Sb. Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního ho.... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 70. ČNR 1971-1976, tisk 20. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 71. INFO@AION.CZ, AION CS-. 147/1971 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 72. ČNR 1971-1976, tisk 48. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 73. INFO@AION.CZ, AION CS-. 108/1972 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 74. ČNR 1971-1976, tisk 75. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 75. INFO@AION.CZ, AION CS-. 165/1973 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 76. ČNR 1971-1976, tisk 107. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 77. INFO@AION.CZ, AION CS-. 128/1974 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 78. ČNR 1971-1976, tisk 139. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 79. INFO@AION.CZ, AION CS-. 146/1975 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 80. ČNR 1976-1981, tisk 16. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 81. INFO@AION.CZ, AION CS-. 150/1976 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 82. ČNR 1976-1981, tisk 39. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 83. INFO@AION.CZ, AION CS-. 89/1977 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důch.... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 84. ČNR 1976-1981, tisk 64. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 85. INFO@AION.CZ, AION CS-. 147/1978 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 86. ČNR 1976-1981, tisk 90. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-30]. Dostupné online. 
 87. INFO@AION.CZ, AION CS-. 151/1979 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtové.... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 88. ČNR 1976-1981, tisk 110. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 89. INFO@AION.CZ, AION CS-. 183/1980 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v ro.... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 90. ČNR 1981-1986, tisk 30. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 91. INFO@AION.CZ, AION CS-. 126/1981 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 92. ČNR 1981-1986, tisk 57. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 93. INFO@AION.CZ, AION CS-. 173/1982 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 94. ČNR 1981-1986, tisk 85. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 95. INFO@AION.CZ, AION CS-. 156/1983 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 96. ČNR 1981-1986, tisk 110. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 97. INFO@AION.CZ, AION CS-. 145/1984 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 98. ČNR 1981-1986, tisk 144. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 99. INFO@AION.CZ, AION CS-. 130/1985 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 100. ČNR 1986-1990, tisk 35. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 101. INFO@AION.CZ, AION CS-. 88/1986 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 102. ČNR 1986-1990, tisk 78. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 103. INFO@AION.CZ, AION CS-. 107/1987 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 104. ČNR 1986-1990, tisk 117. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 105. INFO@AION.CZ, AION CS-. 207/1988 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 106. ČNR 1990-1992, tisk 141. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-29]. Dostupné online. 
 107. INFO@AION.CZ, AION CS-. 91/1990 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 a o změně zákona České národ.... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 
 108. INFO@AION.CZ, AION CS-. 594/1990 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 
 109. INFO@AION.CZ, AION CS-. 313/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o stát.... Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 
 110. zákon č. 579/1991 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1992
 111. INFO@AION.CZ, AION CS-. 75/1969 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 112. FS ČSSR 1969-1971, tisk 46. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 113. INFO@AION.CZ, AION CS-. 160/1969 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 114. FS ČSSR 1969-1971, tisk 76. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 115. INFO@AION.CZ, AION CS-. 45/1971 Sb. Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 116. FS ČSSR 1971-1976, tisk 10. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 117. INFO@AION.CZ, AION CS-. 144/1971 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 118. FS ČSSR 1971-1976, tisk 38. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 119. INFO@AION.CZ, AION CS-. 98/1972 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 120. FS ČSSR 1971-1976, tisk 70. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 121. INFO@AION.CZ, AION CS-. 156/1973 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 122. FS ČSSR 1971-1976, tisk 92. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 123. INFO@AION.CZ, AION CS-. 125/1974 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 124. FS ČSSR 1971-1976, tisk 132. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 125. INFO@AION.CZ, AION CS-. 142/1975 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 126. FS ČSSR 1976-1980, tisk 16. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 127. INFO@AION.CZ, AION CS-. 149/1976 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1977. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 128. FS ČSSR 1976-1980, tisk 45. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 129. INFO@AION.CZ, AION CS-. 88/1977 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 130. FS ČSSR 1976-1980, tisk 61. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 131. INFO@AION.CZ, AION CS-. 146/1978 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 132. FS ČSSR 1976-1980, tisk 89. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 133. INFO@AION.CZ, AION CS-. 148/1979 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 134. FS ČSSR 1976-1980, tisk 114. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 135. INFO@AION.CZ, AION CS-. 179/1980 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1981. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 136. FS ČSSR 1981-1986, tisk 46. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 137. INFO@AION.CZ, AION CS-. 123/1981 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 138. FS ČSSR 1981-1986, tisk 97. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 139. INFO@AION.CZ, AION CS-. 160/1982 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 140. FS ČSSR 1981-1986, tisk 139. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 141. INFO@AION.CZ, AION CS-. 146/1983 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1984. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 142. FS ČSSR 1981-1986, tisk 167. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 143. INFO@AION.CZ, AION CS-. 136/1984 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1985. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 144. FS ČSSR 1981-1986, tisk 189. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 145. INFO@AION.CZ, AION CS-. 114/1985 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 146. FS ČSSR 1986-1990, tisk 31. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 147. INFO@AION.CZ, AION CS-. 82/1986 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 148. FS ČSSR 1986-1990, tisk 76. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 149. INFO@AION.CZ, AION CS-. 97/1987 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 150. FS ČSSR 1986-1990, tisk 157. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 151. INFO@AION.CZ, AION CS-. 195/1988 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1989. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 152. FS ČSFR 1990-1992, tisk 19. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 153. INFO@AION.CZ, AION CS-. 82/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 154. FS ČSFR 1990-1992, tisk 691. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 155. INFO@AION.CZ, AION CS-. 574/1990 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 156. FS ČSFR 1992-1992, tisk 16, část č. 1. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 157. INFO@AION.CZ, AION CS-. 578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 
 158. PČR, PS 1993-1996, tisk 283. www.psp.cz [online]. [cit. 2022-07-31]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]