Státní rozpočet České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státní rozpočet České republiky je plán hospodaření České republiky. Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB.

Státní rozpočet České republiky schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a schvaluje vláda. Přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech.

Státní rozpočty České republiky za jednotlivé roky[editovat | editovat zdroj]

Příjmy[editovat | editovat zdroj]

 • Daně nepřímé zdaňují prodej zboží nebo služeb:
 • Sociální pojištění
 • Evropské fondy
 • Ostatní příjmy
  • Zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Zákon o zrušení Fondu národního majetku definuje tituly, na které mohou být tyto prostředky z privatizace a dividend věnovány. Příjmy bude možné převést na Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.

Výdaje[editovat | editovat zdroj]

 • Mandatorní výdaje – jedná se o prostředky, které musí vláda vynaložit ze zákona. Nemůže volně rozhodovat o jejich výši. Jsou to například: dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, dávky státní sociální podpory, dávky v nezaměstnanosti ad.
 • Ostatní mandatorní výdaje jsou např. hypotéční úrokové podpory, kurzové ztráty při správě státního dluhu, realizace státních záruk, transfery mezinárodním organizacím aj.
 • Kvazimandatorní výdaje jsou např. výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, zahraniční pomoc, platy zaměstnanců veřejného sektoru a duchovních, investiční pobídky aj. Patří sem také příspěvky do rozpočtů mezinárodních organizací.
 • Ostatní výdaje – stát nemá povinnost tyto výdaje realizovat, ale chce tak učinit. Například aby vláda mohla splnit svůj vládní program.

Tvorba státního rozpočtu a legislativní proces[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o rozpočtových pravidlech.

Základy této problematiky upravuje Ústava České republiky (1/1993 Sb.). Návrh zákona o státním rozpočtu podává vláda (což je oproti běžnému zákonu výrazné omezení). O návrhu státního rozpočtu jedná pouze Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv). Po prvním čtení v Poslanecké sněmovně se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se již poslanci snaží prosadit potřebné pozměňovací návrhy (tzv. krájení medvěda). Po třetím čtení se již o zákonu hlasuje a aby byl schválen, musí získat nadpoloviční většinu hlasů. Zákon potom podepíše prezident a vyhlásí se ve Sbírce zákonů ČR. Zákon o státním rozpočtu se přijímá každoročně pro nový fiskální rok.

Není-li zákon o státním rozpočtu přijat do 31. 12., hospodaření státu se do přijetí zákona řídí rozpočtovým provizoriem, které je sestaveno dle pravidel rozpočtu z předcházejícího roku. Dále se pak o rozpočtu rozhoduje v lednu až únoru. Senátu nepřísluší přijímat zákonná opatření ve věci státního rozpočtu (viz článek 33 Ústavy). Neschválení státního rozpočtu může také negativně ovlivnit důvěru vlády.

V historii České republiky se takto nepovedlo schválit státní rozpočet pouze jednou, a to za vlády premiéra Zemana, kdy však rozpočtové provizorium fungovalo pouze v lednu. Nakonec se schválení rozpočtu předcházela Opoziční smlouva a odstoupení několika ministrů (např. Egon Lánský).

Státní závěrečný účet[editovat | editovat zdroj]

Výsledný stav hospodaření se většinou více či méně liší od plánovaného rozpočtu. Sněmovna rozhoduje o rozdělení přebytku nebo uhrazení deficitu.

Přehled bilance rozpočtu[editovat | editovat zdroj]

Prijmy a vydaje CR
Graf příjmů a výdajů České republiky

Do vzniku samostatné České republiky v roce 1993 existoval kromě rozpočtu ČR i rozpočet federální, čísla tedy nejsou porovnatelná. Plánované výdaje a příjmy státního rozpočtu se každým rokem zvyšují, což souvisí s existencí inflace a růstem HDP. Pouze v letech 1998 a 2010 (v obou případech probíhající ekonomická krize) byly plánované příjmy nižší oproti minulému roku, v letech 1998 a 2011 pak výdaje. Do roku 1998 byly rozpočty navrhované jako vyrovnané, od roku 1998 pak jako schodkové.

Skutečné výsledky se však od plánovaných vždy liší. Přebytková bilance tak byla pouze v letech 1993–1995 (ministr financí Kočárník, premiér Klaus), od té doby je skutečná bilance vždy schodková. Největší rozdíl mezi plánovanou a skutečnou bilancí nastal v roce 2009 (ministr financí Kalousek a Janota, premiéři Topolánek a Fischer), kdy oproti plánovanému schodku 38 miliard dosáhl skutečný schodek 178,4 miliard, což je zároveň i největší schodek v historii českého státu.

Pro přesnější obraz bilance rozpočtu je nutné si uvědomit, že zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Po započtení utržených a utracených příjmů z privatizace, je skutečná bilance značně rozdílná. Nejvyšší příjmy z privatizace realizovala vláda Miloše Zemana v letech 1999-2002 a to ve výši přesahující 500 miliard[4]. U bilance je také nutné počítat s hodnotou finančních prostředků v čase. 50 miliard v roce 2000 je zcela jiné číslo než 50 miliard v 2015.

Státní dluh České republiky po roce 2014 klesl, přestože státní rozpočet za daný rok byl ve schodku.

Státní rozpočet České republiky od roku 1990 (v miliardách Kč)
Rok Schválený rozpočet Rok Skutečnost ke konci roku
Plánované příjmy Plánované výdaje Plánovaná bilance Skutečné příjmy Skutečné výdaje Skutečná bilance
1990 1990[5] 162,513 163,557 –1,044
1991 1991[5] 225,342 240,089 –14,747
1992[6] 255,9 255,9 0 1992[5] 251,379 253,076 –1,697
1993[7] 342,2 342,2 0 1993[5] 358,000 356,919 1,081
1994[8] 381,8 381,8 0 1994[5] 390,508 380,059 10,449
1995[9] 411,8 411,8 0 1995[5] 439,968 432,738 7,230
1996[10] 497,6 497,6 0 1996[5] 482,817 484,379 –1,562
1997[11] 549,1 549,1 0 1997[5] 508,950 524,668 –15,718
1998[12] 536,6 536,6 0 1998[5] 537,411 566,741 –29,330
1999[13] 574,1 605,1 –31,01 1999[5] 567,275 596,909 –29,634
2000[14] 592,1 627,3 –35,10 2000[5] 586,208 632,268 –46,060
2001[15] 636,1 685,1 –48,90 2001[5] 626,223 693,921 –67,698
2002[16] 690,3 736,6 –46,20 2002[5] 705,043 750,758 –45,715
2003[17] 684,0 795,3 –111,30 2003[5] 699,665 808,718 –109,053
Vstup České republiky do Evropské unie (01.05.2004)
2004[18] 754,08 869,05 –114,97 2004[19] 769,34 862,87 –93,53
2005[20] 824,83 908,42 –83,59 2005[21] 866,49 922,85 –56,36
2006[22] 884,39 958,79 –74,40 2006[23] 923,32 1020,63 –97,31
2007[24] 949,48 1040,78 –91,30 2007[25] 1025,88 1092,27 –66,39
2008[26] 1036,51 1107,31 –70,80 2008[27] 1064,57 1083,94 –19,37
2009[28] 1114,00 1152,10 –38,10 2009[29] 974,61 1167,01 –192,39
2010[30] 1022,22 1184,92 –162,70 2010[31] 1000,50 1156,79 –156,29
2011[32] 1044,00 1179,00 –135,00 2011[33] 1012,75 1155,52 –142,77
2012[34] 1084,70 1189,70 −105,00 2012[35] 1051,39 1152,39 –101,00
2013[36] 1076,37 1176,37 –100,00 2013[37] 1091,86 1173,13 –81,26
2014[38] 1098,24 1210,24 –112,00 2014[39] 1133,82 1211,60 –77,78
2015[40] 1118,46 1218,46 –100,00 2015[41] 1234,52 1297,32 –62,80
2016[42] 1180,86 1250,86 –70,00 2016[43] 1281,62 1219,84 61,77
2017[44] 1249,27 1309,27 –60,00 2017[45] 1273,64 1279,80 –6,15
2018[46] 1314,50 1364,50 –50,00
2019[47] 1432,00 1482,00 –50,00
2020[47] –50,00
2021[47] –50,00

Graf vývoje HDP v %:

Graf skutečné bilance:

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Přebytek státního rozpočtu byl za první čtvrtletí nejvyšší v historii Česka. Činil 44 miliard korun [online]. Praha: Česká televize, 2016-04-01 [cit. 2018-08-07]. Dostupné online. 
 2. a b c ČTK. Státní rozpočet se v červnu dostal do schodku šest miliard korun. iDNES.cz [online]. 2018-07-02 [cit. 2018-07-02]. Dostupné online. 
 3. Státní rozpočet pro příští rok by měl být se schodkem 40 miliard. iDNES.cz [online]. 2018-08-26 [cit. 2018-09-20]. Dostupné online. 
 4. http://ekonomika.idnes.cz/milos-zeman-privatizace-nevynese-200-ale-500-miliard-korun-pio-/ekonomika.aspx?c=A000320175357ekonomika_jjx
 5. a b c d e f g h i j k l m n Příjmy a výdaje státního rozpočtu, část Pokladní plnění státního rozpočtu - Finance.cz
 6. zákon č. 579/1991 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1992
 7. zákon č. 10/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1993
 8. zákon č. 331/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1994
 9. zákon č. 268/1994 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
 10. zákon č. 305/1995 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
 11. zákon č. 315/1996 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
 12. zákon č. 348/1997 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
 13. zákon č. 22/1999 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
 14. zákon č. 58/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
 15. zákon č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
 16. zákon č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
 17. zákon č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
 18. Zákon č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 19. Schodek státního rozpočtu je nižší o více než 21 mld. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 20. Zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 21. Podrobná informace o výsledku hospodaření státu v roce 2005 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 22. Zákon č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 23. Stát v roce 2006 podle předběžných výsledků hospodařil se schodkem 97,3 miliardy Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 24. Zákon č. 622/2006 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 25. Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 26. Zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
 27. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 28. Zákon č. 475/2008 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 29. Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 30. Zákon č. 487/2009 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
 31. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2010 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 32. Zákon č. 433/2010 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 33. Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 34. Zákon č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
 35. Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 36. zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
 37. Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 38. Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 39. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131
 40. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/zakon-c-3452014-sb-20139
 41. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 42. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 43. Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-01-03]. 
 44. Zákon č. 457/2016 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-02-20]. (česky) 
 45. Zákon č. 457/2016 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. (česky) 
 46. Zákon č. 474/2017 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. (česky) 
 47. a b c Se schodkem 50 miliard počítá ministerstvo financí pro každý rozpočet až do roku 2021. Česká televize. 01.06.2018. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. (česky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

http://www.mediafax.cz/ekonomika/3981257-Prijmy-z-privatizace-bude-mozne-vyuzit-k-rozvoji-prumyslovych-zon