Státní rozpočet České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státní rozpočet České republiky je plán hospodaření České republiky. Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje Česká národní banka.

Státní rozpočet přijímá pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a schvaluje vláda České republiky. Tvorbu a obsah upravuje zákon o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb.

Příjmy[editovat | editovat zdroj]

 • Daně nepřímé zdaňují prodej zboží nebo služeb:
 • Sociální pojištění
 • Evropské fondy
 • Ostatní příjmy
  • Zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Zákon o zrušení Fondu národního majetku definuje tituly, na které mohou být tyto prostředky z privatizace a dividend věnovány. Příjmy bude možné převést na Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.

Výdaje[editovat | editovat zdroj]

 • Mandatorní výdaje – prostředky, které musí vláda vynaložit ze zákona. Nemůže volně rozhodovat o jejich výši. Jsou to zejména: dávky sociálního zabezpečení (důchody), státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, dávky státní sociální podpory, dávky v nezaměstnanosti ad.
 • Ostatní mandatorní výdaje jsou např. hypotéční úrokové podpory, kurzové ztráty při správě státního dluhu, realizace státních záruk, transfery mezinárodním organizacím aj.
 • Kvazimandatorní výdaje jsou např. výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, zahraniční pomoc, platy zaměstnanců veřejného sektoru a duchovních, investiční pobídky aj. Patří sem také příspěvky do rozpočtů mezinárodních organizací.
 • Ostatní výdaje – stát nemá povinnost tyto výdaje realizovat, ale chce tak učinit. Například aby vláda mohla splnit svůj vládní program.

Tvorba státního rozpočtu a legislativní proces[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o rozpočtových pravidlech.

Základy procesu upravuje Ústava České republiky (1/1993 Sb.), podrobnosti část třináctá jednacího řádu Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb. Návrh zákona o státním rozpočtu podává každoročně pro nový fiskální rok vláda (což je oproti běžnému zákonu výrazné omezení). O návrhu jedná pouze Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv, viz čl. 42; ani během rozpuštění sněmovny nelze přijmout zákonné opatření Senátu ve věci rozpočtu, čl. 33). Po prvním čtení na plénu sněmovny se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se poslanci snaží prosadit pozměňovací návrhy v jednotlivých položkách a konkrétních věcech (tzv. porcování medvěda). Po třetím čtení se o zákonu hlasuje. Státní rozpočet je jinak běžný zákon, tedy stačí nadpoloviční většina přítomných a prezident by jej v principu mohl vetovat,[1] to se ovšem nestává.

Není-li rozpočet přijat do 31. 12., nastupuje do jeho schválení rozpočtové provizorium: výdaje každý měsíc smějí tvořit nejvýše dvanáctinu posledního rozpočtu. Neschválení státního rozpočtu může negativně ovlivnit důvěru vlády. V historii samostatné ČR se to stalo dvakrát, na začátku menšinové vlády ČSSD Miloše Zemana. Její první rozpočet byl po dlouhých jednáních a získání podpory KDU-ČSL a KSČM[2] schválen až 15. ledna 1999.[3] Schválení dalšího 26. ledna 2000 předcházel tzv. toleranční patent s ODS a odstoupení několika ministrů (např. Egon Lánský); ODS se zavázala podpořit rozpočty v dalších letech, pokud vláda bude snižovat deficit na 20, resp. 10 mld.;[4] po dalších jednáních na podzim však od toho požadavku upustila.

Státní závěrečný účet[editovat | editovat zdroj]

Výsledný stav hospodaření se vždy liší od plánovaného rozpočtu. Státní závěrečný účet předkládá Poslanecké sněmovně vláda do konce dubna po rozpočtovém roku; sněmovna ho usnesením bere na vědomí a souhlasí s vypořádáním schodku, případně přebytku.

Historický přehled rozpočtu[editovat | editovat zdroj]

Prijmy a vydaje CR
Graf příjmů, výdajů a státního dluhu České republiky

Do vzniku samostatné České republiky v roce 1993 existoval vedle českého rozpočtu i rozpočet federální, čísla tedy nejsou porovnatelná. Objem rozpočtu se každým rokem zvyšuje, což souvisí s inflací i růstem reálného HDP. Pouze v letech 1998 a 2010 (v obou případech ekonomická krize) byly plánované příjmy nižší oproti minulému roku, v letech 1998 a 2011 pak výdaje. Do roku 1998 byly rozpočty navrhované jako vyrovnané, od roku 1999 pak jako schodkové v souladu s reálným stavem.

Skutečné výsledky se však od plánovaných vždy liší. Přebytek byl dosažen pouze v letech 1993–1995 (ministr financí Kočárník, premiér Klaus), 2016 a 2018; jinak je skutečná bilance dlouhodobě schodková. Největší rozdíl mezi plánem a skutečností nastal v krizovém roce 2009 (ministři financí Kalousek a Janota, premiéři Topolánek a Fischer), kdy oproti plánovaným 38 miliardám dosáhl skutečný schodek rekordních 192 miliard.

Při hodnocení bilance je nutné uvážt, že zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu, nýbrž příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Po započtení utržených a utracených příjmů z privatizace je skutečná bilance značně rozdílná. Nejvyšší příjmy z privatizace realizovala vláda Miloše Zemana v letech 1999-2002, celkem přes 500 miliard.[5] Je také třeba počítat s hodnotou finančních prostředků v čase. 50 miliard v roce 2000 má zhruba o třetinu až polovinu větší hodnotu než v roce 2015.

Státní dluh České republiky po roce 2014 klesl, přestože státní rozpočet za daný rok byl ve schodku.

Státní rozpočet České republiky od roku 1990 (v miliardách Kč)
Rok Schválený rozpočet Rok Skutečnost ke konci roku Sestavil
min. fin.
Samostatný
článek
Příjmy Výdaje Bilance Příjmy Výdaje Bilance
1990 1990[6] 162,513 163,557 –1,044
1991 1991[6] 225,342 240,089 –14,747
1992[7] 255,9 255,9 0 1992[6] 251,379 253,076 –1,697
1993[8] 342,2 342,2 0 1993[6] 358,000 356,919 1,081
1994[9] 381,8 381,8 0 1994[6] 390,508 380,059 10,449
1995[10] 411,8 411,8 0 1995[6] 439,968 432,738 7,230
1996[11] 497,6 497,6 0 1996[6] 482,817 484,379 –1,562
1997[12] 549,1 549,1 0 1997[6] 508,950 524,668 –15,718
1998[13] 536,6 536,6 0 1998[6] 537,411 566,741 –29,330
1999[3] 574,1 605,1 –31,01 1999[6] 567,275 596,909 –29,634
2000[14] 592,1 627,3 –35,10 2000[6] 586,208 632,268 –46,060
2001[15] 636,1 685,1 –48,90 2001[6] 626,223 693,921 –67,698
2002[16] 690,3 736,6 –46,20 2002[6] 705,043 750,758 –45,715
2003[17] 684,0 795,3 –111,30 2003[6] 699,665 808,718 –109,053
Vstup České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004
2004[18] 754,08 869,05 –114,97 2004[19] 769,34 862,87 –93,53
2005[20] 824,83 908,42 –83,59 2005[21] 866,49 922,85 –56,36
2006[22] 884,39 958,79 –74,40 2006[23] 923,32 1020,63 –97,31
2007[24] 949,48 1040,78 –91,30 2007[25] 1025,88 1092,27 –66,39
2008[26] 1036,51 1107,31 –70,80 2008[27] 1064,57 1083,94 –19,37
2009[28] 1114,00 1152,10 –38,10 2009[29] 974,61 1167,01 –192,39
2010[30] 1022,22 1184,92 –162,70 2010[31] 1000,50 1156,79 –156,29
2011[32] 1044,00 1179,00 –135,00 2011[33] 1012,75 1155,52 –142,77
2012[34] 1084,70 1189,70 −105,00 2012[35] 1051,39 1152,39 –101,00
2013[36] 1076,37 1176,37 –100,00 2013[37] 1091,86 1173,13 –81,26
2014[38] 1098,24 1210,24 –112,00 2014[39] 1133,82 1211,60 –77,78 Jan Fischer rozpočet ČR 2014
2015[40] 1118,46 1218,46 –100,00 2015[41] 1234,52 1297,32 –62,80 Andrej Babiš rozpočet ČR 2015
2016[42] 1180,86 1250,86 –70,00 2016[43] 1281,62 1219,84 61,77 rozpočet ČR 2016
2017[44] 1249,27 1309,27 –60,00 2017[45] 1273,64 1279,80 –6,15 rozpočet ČR 2017
2018[46] 1314,50 1364,50 –50,00 2018[47] 1403,92 1400,97 2,94 rozpočet ČR 2018
2019[48] 1465,359 1505,359 –40,00 2019[49] 1523,23 1551,74 –28,52 Alena Schillerová rozpočet ČR 2019
2020[50] 1578,118 1618,118 –40,00
2021[51] –40,00

Graf vývoje HDP v %:[zdroj?]

Graf skutečné bilance:

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173
 2. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/do-ledna-1999-bude-platit-rozpoctove-provizorium.A_981124_110642_domaci_noc
 3. a b zákon č. 22/1999 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 z 15. ledna 1999
 4. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/plne-zneni-dodatku-opozicni-smlouvy-mezi-ods-a-cssd.A000126133255domaci_lsd
 5. http://ekonomika.idnes.cz/milos-zeman-privatizace-nevynese-200-ale-500-miliard-korun-pio-/ekonomika.aspx?c=A000320175357ekonomika_jjx
 6. a b c d e f g h i j k l m n Příjmy a výdaje státního rozpočtu, část Pokladní plnění státního rozpočtu - Finance.cz
 7. zákon č. 579/1991 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1992
 8. zákon č. 10/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1993
 9. zákon č. 331/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1994
 10. zákon č. 268/1994 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
 11. zákon č. 305/1995 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
 12. zákon č. 315/1996 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
 13. zákon č. 348/1997 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1998. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 14. zákon č. 58/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2000. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 15. zákon č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2001. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 16. zákon č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 17. zákon č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2012-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-05-19. 
 18. Zákon č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 19. Schodek státního rozpočtu je nižší o více než 21 mld. [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 20. Zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 21. Podrobná informace o výsledku hospodaření státu v roce 2005 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 22. Zákon č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 23. Stát v roce 2006 podle předběžných výsledků hospodařil se schodkem 97,3 miliardy Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 24. Zákon č. 622/2006 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 25. Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2007 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 26. Zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
 27. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 28. Zákon č. 475/2008 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 29. Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 30. Zákon č. 487/2009 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
 31. Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2010 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 32. Zákon č. 433/2010 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 33. Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 34. Zákon č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
 35. Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 36. zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. www.mfcr.cz [online]. [cit. 2013-04-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-04-30. 
 37. Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008 [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 38. Schodek státního rozpočtu za rok 2014 je o 34 mld. nižší než plánovaný [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2018-06-03]. Dostupné online. 
 39. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131
 40. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/zakon-c-3452014-sb-20139
 41. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 42. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 43. Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-01-03]. 
 44. Zákon č. 457/2016 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-02-20]. (česky) 
 45. Pokladní plnění státního rozpočtu 2017. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. 
 46. Zákon č. 474/2017 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2018-06-03]. (česky) 
 47. Pokladní plnění státního rozpočtu 2018. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online. 
 48. https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2019-34784
 49. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-37026
 50. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/poslanci-schvalili-statni-rozpocet-na-ro-36790 ; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-355
 51. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=606&ct1=0

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]