Státní rozpočet České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Státní rozpočet České republiky je plán hospodaření České republiky. Ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB.

Státní rozpočet České republiky schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákonem, jehož návrh vypracovává Ministerstvo financí a schvaluje vláda. Přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech.

Státní rozpočty České republiky za jednotlivé roky[editovat | editovat zdroj]

Příjmy[editovat | editovat zdroj]

 • Daně nepřímé zdaňují prodej zboží nebo služeb:
 • Sociální pojištění
 • Evropské fondy
 • Ostatní příjmy
  • Zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Zákon o zrušení Fondu národního majetku definuje tituly, na které mohou být tyto prostředky z privatizace a dividend věnovány. Příjmy bude možné převést na Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou.

Výdaje[editovat | editovat zdroj]

 • Mandatorní výdaje – jedná se o prostředky, které musí vláda vynaložit ze zákona. Nemůže volně rozhodovat o jejich výši. Jsou to například: dávky sociálního zabezpečení, státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, dávky státní sociální podpory, dávky v nezaměstnanosti ad.
 • Ostatní mandatorní výdaje jsou např. hypotéční úrokové podpory, kurzové ztráty při správě státního dluhu, realizace státních záruk, transfery mezinárodním organizacím aj.
 • Kvazimandatorní výdaje jsou např. výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, armádu, zahraniční pomoc, platy zaměstnanců veřejného sektoru a duchovních, investiční pobídky aj. Patří sem také příspěvky do rozpočtů mezinárodních organizací.
 • Ostatní výdaje – stát nemá povinnost tyto výdaje realizovat, ale chce tak učinit. Například aby vláda mohla splnit svůj vládní program.

Tvorba státního rozpočtu a legislativní proces[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o rozpočtových pravidlech.

Základy této problematiky upravuje Ústava České republiky (1/1993 Sb.). Návrh zákona o státním rozpočtu podává vláda (což je oproti běžnému zákonu výrazné omezení). O návrhu státního rozpočtu jedná pouze Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv). Po prvním čtení v Poslanecké sněmovně se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se již poslanci snaží prosadit potřebné pozměňovací návrhy (tzv. krájení medvěda). Po třetím čtení se již o zákonu hlasuje a aby byl schválen, musí získat nadpoloviční většinu hlasů. Zákon potom podepíše prezident a vyhlásí se ve Sbírce zákonů ČR. Zákon o státním rozpočtu se přijímá každoročně pro nový fiskální rok.

Není-li zákon o státním rozpočtu přijat do 31. 12., hospodaření státu se do přijetí zákona řídí rozpočtovým provizoriem, které je sestaveno dle pravidel rozpočtu z předcházejícího roku. Dále se pak o rozpočtu rozhoduje v lednu až únoru. Senátu nepřísluší přijímat zákonná opatření ve věci státního rozpočtu (viz článek 33 Ústavy). Neschválení státního rozpočtu může také negativně ovlivnit důvěru vlády.

V historii České republiky se takto nepovedlo schválit státní rozpočet pouze jednou, a to za vlády premiéra Zemana, kdy však rozpočtové provizorium fungovalo pouze v lednu. Nakonec se schválení rozpočtu předcházela Opoziční smlouva a odstoupení několika ministrů (např. Egon Lánský).

Státní závěrečný účet[editovat | editovat zdroj]

Výsledný stav hospodaření se většinou více či méně liší od plánovaného rozpočtu. Sněmovna rozhoduje o rozdělení přebytku nebo uhrazení deficitu.

Přehled bilance rozpočtu[editovat | editovat zdroj]

Prijmy a vydaje CR
Graf příjmů a výdajů České republiky

Do vzniku samostatné České republiky v roce 1993 existoval kromě rozpočtu ČR i rozpočet federální, čísla tedy nejsou porovnatelná. Plánované výdaje a příjmy státního rozpočtu se každým rokem zvyšují, což souvisí s existencí inflace a růstem HDP. Pouze v letech 1998 a 2010 (v obou případech probíhající ekonomická krize) byly plánované příjmy nižší oproti minulému roku, v letech 1998 a 2011 pak výdaje. Do roku 1998 byly rozpočty navrhované jako vyrovnané, od roku 1998 pak jako schodkové.

Skutečné výsledky se však od plánovaných vždy liší. Přebytková bilance tak byla pouze v letech 1993–1995 (ministr financí Kočárník, premiér Klaus), od té doby je skutečná bilance vždy schodková. Největší rozdíl mezi plánovanou a skutečnou bilancí nastal v roce 2009 (ministr financí Kalousek a Janota, premiéři Topolánek a Fischer), kdy oproti plánovanému schodku 38 miliard dosáhl skutečný schodek 178,4 miliard, což je zároveň i největší schodek v historii českého státu.

Pro přesnější obraz bilance rozpočtu je nutné si uvědomit, že zisky ze státní účasti v podnicích a příjmy z privatizace nejsou součástí státního rozpočtu. Jsou příjmem mimorozpočtových fondů ČR. Po započtení utržených a utracených příjmů z privatizace, je skutečná bilance značně rozdílná. Nejvyšší příjmy z privatizace realizovala vláda Miloše Zemana v letech 1999-2002 a to ve výši přesahující 500 miliard[3]. U bilance je také nutné počítat s hodnotou finančních prostředků v čase. 50 miliard v roce 2000 je zcela jiné číslo než 50 miliard v 2015.

Státní dluh České republiky po roce 2014 klesl, přestože státní rozpočet za daný rok byl ve schodku.

Státní rozpočet České republiky v letech 1990–2008 (miliardy Kč)
Rok 1990 1991 1992[4] 1993[5] 1994[6] 1995[7] 1996[8] 1997[9] 1998[10] 1999[11] 2000[12] 2001[13] 2002[14] 2003[15] 2004[16] 2005[17] 2006[18] 2007[19] 2008[20]
Plánované příjmy 255,9 342,2 381,8 411,8 497,6 549,1 536,6 574,1 592,1 636,1 690,3 684,0 754,0 824,8 884,3 949,4 1035,6
Plánované výdaje 255,9 342,2 381,8 411,8 497,6 549,1 536,6 605,1 627,3 685,1 736,6 795,3 869,0 908,4 958,7 1040,7 1107,3
Plánovaná bilance 0 0 0 0 0 0 0 −31,01 −35,1 −48,9 −46,2 −111,3 −114,9 −83,5 −74,4 −91,3 −70,8
Rok 1990[21] 1991[21] 1992[21] 1993[21] 1994[21] 1995[21] 1996[21] 1997[21] 1998[21] 1999[21] 2000[21] 2001[21] 2002[21] 2003[21] 2004[21] 2005[22] 2006[22] 2007[22] 2008[23]
Skutečné příjmy 162,513 225,342 251,379 358,000 390,508 439,968 482,817 508,950 537,411 567,275 586,208 626,223 705,043 699,665 769,207 866,46 923,32 1025,88 1064,57
Skutečné výdaje 163,557 240,089 253,076 356,919 380,059 432,738 484,379 524,668 566,741 596,909 632,268 693,921 750,758 808,718 862,892 922,9 1020,63 1092,27 1083,94
Skutečná bilance −1,044 −14,747 −1,697 1,081 10,449 7,230 −1,562 −15,718 −29,330 −29,634 −46,060 −67,698 −45,715 −109,053 −93,685 −56,4 −97,30 −66,39 −19,37
Státní rozpočet České republiky od roku 2008 (miliardy Kč)
Rok 2009[24] 2010[25] 2011[26] 2012[27] 2013[28] 2014 2015[29] 2016[30] 2017[31]
Plánované příjmy 1114 1022 1044 1084,7 1080,76 1099,31 1118,46 1181 1249,3
Plánované výdaje 1152,1 1185 1179 1189,7 1180,76 1211,31 1218,46 1251 1309,3
Plánovaná bilance −38,1 −163 −135 −105 −100 −112 −100 −70 −60
Rok 2009[32] 2010[33] 2011 2012 2013 2014[34] 2015[35] 2016[36] 2017
Skutečné příjmy 974,8 1000,38 1012,76 1051,39 1091,86 1133,82 1234,52 1281,62 1273,6
Skutečné výdaje 1167 1156,79 1155,53 1152,39 1173,13 1211,60 1297,32 1219,84 1279,8
Skutečná bilance −192,2 −156,42 −142,77 −101,00 −81,26 −77,78 −62,80 61,77 −6,2

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. www.ceskenoviny.cz [online]. www.ceskenoviny.cz [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
 2. TELEVIZE, Česká. ČT24 [online]. ČT24 [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. 
 3. http://ekonomika.idnes.cz/milos-zeman-privatizace-nevynese-200-ale-500-miliard-korun-pio-/ekonomika.aspx?c=A000320175357ekonomika_jjx
 4. zákon č. 579/1991 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1992
 5. zákon č. 10/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1993
 6. zákon č. 331/1993 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1994
 7. zákon č. 268/1994 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
 8. zákon č. 305/1995 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
 9. zákon č. 315/1996 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
 10. zákon č. 348/1997 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
 11. zákon č. 22/1999 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
 12. zákon č. 58/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
 13. zákon č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
 14. zákon č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
 15. zákon č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
 16. zákon č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
 17. zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
 18. zákon č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 19. zákon č. 622/2006 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
 20. zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2008
 21. a b c d e f g h i j k l m n o Příjmy a výdaje státního rozpočtu, část Pokladní plnění státního rozpočtu - Finance.cz
 22. a b c Příjmy a výdaje státního rozpočtu, část Vývoj státního rozpočtu v daném roce - Finance.cz
 23. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-finance/mfcr-deficit-statniho-rozpoctu-2008/1000955/51406/
 24. zákon č. 475/2008 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
 25. zákon č. 487/2009 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
 26. zákon č. 433/2010 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 27. zákon č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
 28. zákon č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
 29. http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/zakon-c-3452014-sb-20139
 30. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 31. Zákon č. 457/2016 Sb.. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-02-20]. (česky) 
 32. http://ekonomika.idnes.cz/nejhorsi-rok-v-historii-cesku-loni-chybelo-v-kase-192-miliard-p40-/ekonomika.asp? http://www.mediafax.cz/ekonomika/3981257-Prijmy-z-privatizace-bude-mozne-vyuzit-k-rozvoji-prumyslovych-zon c=A100104_102406_ekonomika_fih
 33. http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-39397830-animace-rozpocet-2010-podivejte-se-kdo-kolik-dostane-a-kdo-nadelal-nejvetsi-dluhy
 34. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/pokladni-plneni-statniho-rozpoctu-cr-20131
 35. Ministerstvo financí České republiky [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2016-01-17]. Dostupné online. 
 36. Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld. Kč. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné online [cit. 2017-01-03]. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

http://www.mediafax.cz/ekonomika/3981257-Prijmy-z-privatizace-bude-mozne-vyuzit-k-rozvoji-prumyslovych-zon